text.skipToContent
Khuyến mãi:
Trả góp 0%
Xe tay ga Yamaha Janus Standard phiên bản tiêu chuẩn (Trắng kem)Xe tay ga Yamaha Janus Standard phiên bản tiêu chuẩn (Trắng kem)
 • Đen
 • Bordeaux
 • Creamy White
Xe tay ga Yamaha Janus Standard phiên bản tiêu chuẩn (Trắng kem)
3 Màu sắc
27.790.000đ 27.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.315.833đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Latte (Đỏ)Xe tay ga Yamaha Latte (Đỏ)
 • Đen
 • White
 • Red
Xe tay ga Yamaha Latte (Đỏ)
3 Màu sắc
37.000.000đ 37.500.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.083.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Xanh)Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Xanh)
 • Black
 • Green
 • Gray
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Xanh)
3 Màu sắc
38.790.000đ 38.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.232.500đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Đỏ)Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Đỏ)
 • Red
Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Đỏ)
1 Màu sắc
19.500.000đ 19.800.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 1.625.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Standard phiên bản tiêu chuẩn (Đỏ đun)Xe tay ga Yamaha Janus Standard phiên bản tiêu chuẩn (Đỏ đun)
 • Đen
 • Bordeaux
 • Creamy White
Xe tay ga Yamaha Janus Standard phiên bản tiêu chuẩn (Đỏ đun)
3 Màu sắc
27.790.000đ 27.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.315.833đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Standard phiên bản tiêu chuẩn (Đen)Xe tay ga Yamaha Janus Standard phiên bản tiêu chuẩn (Đen)
 • Đen
 • Bordeaux
 • Creamy White
Xe tay ga Yamaha Janus Standard phiên bản tiêu chuẩn (Đen)
3 Màu sắc
27.790.000đ 27.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.315.833đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Premium phiên bản đặc biệt 2018-2019 (Đỏ)Xe tay ga Yamaha Janus Premium phiên bản đặc biệt 2018-2019 (Đỏ)
 • White pearl
 • Red
 • Gray
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Janus Premium phiên bản đặc biệt 2018-2019 (Đỏ)
4 Màu sắc
31.290.000đ 31.490.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.607.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Premium phiên bản đặc biệt 2018-2019 (Trắng ngọc trai)Xe tay ga Yamaha Janus Premium phiên bản đặc biệt 2018-2019 (Trắng ngọc trai)
 • White pearl
 • Red
 • Gray
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Janus Premium phiên bản đặc biệt 2018-2019 (Trắng ngọc trai)
4 Màu sắc
31.290.000đ 31.490.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.607.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Premium phiên bản đặc biệt 2018-2019 (Xanh dương)Xe tay ga Yamaha Janus Premium phiên bản đặc biệt 2018-2019 (Xanh dương)
 • White pearl
 • Red
 • Gray
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Janus Premium phiên bản đặc biệt 2018-2019 (Xanh dương)
4 Màu sắc
31.290.000đ 31.490.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.607.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Premium phiên bản đặc biệt 2018-2019 (Xám)Xe tay ga Yamaha Janus Premium phiên bản đặc biệt 2018-2019 (Xám)
 • White pearl
 • Red
 • Gray
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Janus Premium phiên bản đặc biệt 2018-2019 (Xám)
4 Màu sắc
31.290.000đ 31.490.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.607.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh dương)Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh dương)
 • White blue
 • Black
 • Beige
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh dương)
4 Màu sắc
31.790.000đ 31.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.649.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Be)Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Be)
 • White blue
 • Black
 • Beige
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Be)
4 Màu sắc
31.790.000đ 31.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.649.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh trắng)Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh trắng)
 • White blue
 • Black
 • Beige
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh trắng)
4 Màu sắc
31.790.000đ 31.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.649.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Đen)Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Đen)
 • White blue
 • Black
 • Beige
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Đen)
4 Màu sắc
31.790.000đ 31.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.649.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Freego (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Freego (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Freego (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn
3 Màu sắc
32.790.000đ 32.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.732.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Freego (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Freego (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Freego (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩn
3 Màu sắc
32.790.000đ 32.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.732.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Freego (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Freego (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Freego (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn
3 Màu sắc
32.790.000đ 32.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.732.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Latte (Đen)Xe tay ga Yamaha Latte (Đen)
 • Đen
 • White
 • Red
Xe tay ga Yamaha Latte (Đen)
3 Màu sắc
37.000.000đ 37.500.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.083.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Latte (Trắng)Xe tay ga Yamaha Latte (Trắng)
 • Đen
 • White
 • Red
Xe tay ga Yamaha Latte (Trắng)
3 Màu sắc
37.000.000đ 37.500.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.083.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Đen)Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Đen)
 • Black
 • Green
 • Gray
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Đen)
3 Màu sắc
38.790.000đ 38.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.232.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Nâu)Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Nâu)
 • White
 • Brown
 • Xanh nhám
Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Nâu)
3 Màu sắc
42.990.000đ 43.990.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 3.582.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Xanh nhám)Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Xanh nhám)
 • White
 • Brown
 • Xanh nhám
Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Xanh nhám)
3 Màu sắc
42.990.000đ 43.990.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 3.582.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Trắng)Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Trắng)
 • White
 • Brown
 • Xanh nhám
Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Trắng)
3 Màu sắc
42.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.582.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Trắng)Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Trắng)
 • White
 • Brown
 • Xanh nhám
Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Trắng)
3 Màu sắc
43.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.665.833đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Xanh nhám)Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Xanh nhám)
 • White
 • Brown
 • Xanh nhám
Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Xanh nhám)
3 Màu sắc
43.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.665.833đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Nâu)Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Nâu)
 • White
 • Brown
 • Xanh nhám
Xe tay ga Yamaha Grande Premium phiên bản đặc biệt (Nâu)
3 Màu sắc
43.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.665.833đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • Đen
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn
4 Màu sắc
44.990.000đ 45.500.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.749.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • Đen
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩn
4 Màu sắc
44.990.000đ 45.500.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.749.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • Đen
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn
4 Màu sắc
44.990.000đ 45.500.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.749.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đen) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đen) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • Đen
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đen) - Phiên bản tiêu chuẩn
4 Màu sắc
44.990.000đ 45.500.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.749.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đen) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đen) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • Đen
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đen) - Phiên bản tiêu chuẩn
4 Màu sắc
45.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.832.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • Đen
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn
4 Màu sắc
45.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.832.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • Đen
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn
4 Màu sắc
45.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.832.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • Đen
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩn
4 Màu sắc
45.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.832.500đ/tháng
Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Trắng)Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Trắng)
 • Oranges
 • Rough black
 • White
 • Red
Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Trắng)
4 Màu sắc
46.490.000đ 46.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.874.167đ/tháng
Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Đỏ)Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Đỏ)
 • Oranges
 • Rough black
 • White
 • Red
Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Đỏ)
4 Màu sắc
46.490.000đ 46.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.874.167đ/tháng
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín