text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Xe máy Yamaha Exciter 150 phiên bản Hoàng HônXe máy Yamaha Exciter 150 phiên bản Hoàng Hôn
 • Silver
 • Dark gray
Xe máy Yamaha Exciter 150 phiên bản Hoàng Hôn
2 Màu sắc
47.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.999.167đ/tháng
Xe máy Yamaha Exciter 150 phiên bản Bình MinhXe máy Yamaha Exciter 150 phiên bản Bình Minh
 • Silver
 • Dark gray
Xe máy Yamaha Exciter 150 phiên bản Bình Minh
2 Màu sắc
47.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.999.167đ/tháng
Xe máy Yamaha Exciter 150 - Phiên bản DoxouXe máy Yamaha Exciter 150 - Phiên bản Doxou
Xe máy Yamaha Exciter 150 - Phiên bản Doxou
48.000.000đ 50.400.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 4.000.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Trắng)Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Trắng)
 • Titan
 • White
 • Green
 • Violet
Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Trắng)
4 Màu sắc
48.400.000đ 49.500.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.033.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Titan)Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Titan)
 • Titan
 • White
 • Green
 • Violet
Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Titan)
4 Màu sắc
48.400.000đ 49.500.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.033.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Tím)Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Tím)
 • Titan
 • White
 • Green
 • Violet
Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Tím)
4 Màu sắc
48.400.000đ 49.500.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.033.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Trắng ngọc trai)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Trắng ngọc trai)
 • White
 • Violet
 • Brown
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Trắng ngọc trai)
4 Màu sắc
48.500.000đ 49.500.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.041.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Tím)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Tím)
 • White
 • Violet
 • Brown
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Tím)
4 Màu sắc
48.500.000đ 51.975.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 4.041.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Tím)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Tím)
 • White
 • Violet
 • Brown
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Tím)
4 Màu sắc
48.500.000đ 49.500.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.041.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Nâu)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Nâu)
 • White
 • Violet
 • Brown
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Nâu)
4 Màu sắc
48.500.000đ 56.000.000đ -13%
Trả góp 0%
Chỉ 4.041.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Nâu)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Nâu)
 • White
 • Violet
 • Brown
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Nâu)
4 Màu sắc
48.500.000đ 49.500.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.041.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Xanh)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Xanh)
 • White
 • Violet
 • Brown
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Xanh)
4 Màu sắc
48.500.000đ 49.500.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.041.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Xanh)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Xanh)
 • White
 • Violet
 • Brown
 • Green
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản đặc biệt (Xanh)
4 Màu sắc
48.500.000đ 52.000.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 4.041.667đ/tháng
Xe máy Yamaha Exciter 150 Phiên bản Monster Energy Yamaha MotoGPXe máy Yamaha Exciter 150 Phiên bản Monster Energy Yamaha MotoGP
Xe máy Yamaha Exciter 150 Phiên bản Monster Energy Yamaha MotoGP
48.500.000đ 48.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 4.041.667đ/tháng
Xe Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản kỷ niệm 20 nămXe Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản kỷ niệm 20 năm
Xe Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản kỷ niệm 20 năm
48.800.000đ 50.000.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.066.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản kỷ niệm 20 nămXe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản kỷ niệm 20 năm
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid - Phiên bản kỷ niệm 20 năm
48.990.000đ 50.000.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.082.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Xanh)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Xanh)
 • Green
 • Gold
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Xanh)
2 Màu sắc
48.990.000đ 50.000.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.082.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Vàng)Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Vàng)
 • Green
 • Gold
Xe tay ga Yamaha Grande Blue Core Hybrid phiên bản giới hạn (Vàng)
2 Màu sắc
48.990.000đ 50.000.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.082.500đ/tháng
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2019 (Đen)Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2019 (Đen)
 • Đen
 • Oranges
 • Red
 • Green
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2019 (Đen)
4 Màu sắc
51.400.000đ 52.240.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.283.333đ/tháng
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2019 (Đỏ)Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2019 (Đỏ)
 • Đen
 • Oranges
 • Red
 • Green
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2019 (Đỏ)
4 Màu sắc
51.400.000đ 52.240.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.283.333đ/tháng
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2019 (Cam)Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2019 (Cam)
 • Đen
 • Oranges
 • Red
 • Green
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2019 (Cam)
4 Màu sắc
51.400.000đ 52.240.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.283.333đ/tháng
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2019 (Xanh)Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2019 (Xanh)
 • Đen
 • Oranges
 • Red
 • Green
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2019 (Xanh)
4 Màu sắc
51.400.000đ 52.240.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.283.333đ/tháng
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2018-2019 -xanhXe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2018-2019 -xanh
 • Oranges
 • Black
 • Red
 • Green
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2018-2019 -xanh
4 Màu sắc
51.500.000đ 54.904.500đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 4.291.667đ/tháng
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2018-2019 -camXe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2018-2019 -cam
 • Oranges
 • Black
 • Red
 • Green
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2018-2019 -cam
4 Màu sắc
51.500.000đ 54.904.500đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 4.291.667đ/tháng
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2018-2019 -đenXe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2018-2019 -đen
 • Oranges
 • Black
 • Red
 • Green
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2018-2019 -đen
4 Màu sắc
51.500.000đ 54.904.500đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 4.291.667đ/tháng
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2018-2019 -đỏXe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2018-2019 -đỏ
 • Oranges
 • Black
 • Red
 • Green
Xe tay ga thể thao Yamaha NVX 155 ABS 2018-2019 -đỏ
4 Màu sắc
51.500.000đ 54.904.500đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 4.291.667đ/tháng
Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản cao cấp (Đỏ nhám)Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản cao cấp (Đỏ nhám)
 • Rough black
 • Red
 • Xanh nhám
 • Xám cam
Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản cao cấp (Đỏ nhám)
4 Màu sắc
51.500.000đ 52.240.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 4.291.667đ/tháng
Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản cao cấp (Xanh nhám)Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản cao cấp (Xanh nhám)
 • Rough black
 • Red
 • Xanh nhám
 • Xám cam
Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản cao cấp (Xanh nhám)
4 Màu sắc
51.500.000đ 52.240.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 4.291.667đ/tháng
Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản cao cấp (Xám cam)Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản cao cấp (Xám cam)
 • Rough black
 • Red
 • Xanh nhám
 • Xám cam
Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản cao cấp (Xám cam)
4 Màu sắc
51.500.000đ 52.240.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 4.291.667đ/tháng
Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản cao cấp (Đen nhám)Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản cao cấp (Đen nhám)
 • Rough black
 • Red
 • Xanh nhám
 • Xám cam
Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản cao cấp (Đen nhám)
4 Màu sắc
51.500.000đ 52.240.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 4.291.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha NVX 155 ABS (phiên bản kỷ niệm 20 năm)Xe tay ga Yamaha NVX 155 ABS (phiên bản kỷ niệm 20 năm)
Xe tay ga Yamaha NVX 155 ABS (phiên bản kỷ niệm 20 năm)
51.800.000đ 52.740.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.316.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha NVX 155 - Phiên bản DoxouXe tay ga Yamaha NVX 155 - Phiên bản Doxou
Xe tay ga Yamaha NVX 155 - Phiên bản Doxou
52.000.000đ 55.125.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 4.333.333đ/tháng
Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản kỉ niệmXe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản kỉ niệm
Xe máy Yamaha NVX ABS 155 phiên bản kỉ niệm
52.000.000đ 52.740.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 4.333.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha NM-X 2017Xe tay ga Yamaha NM-X 2017
 • Gray
Xe tay ga Yamaha NM-X 2017
1 Màu sắc
68.000.000đ 78.800.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 5.666.667đ/tháng
Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Vàng)Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Vàng)
 • Đen
 • Green
 • Gold
Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Vàng)
3 Màu sắc
78.500.000đ 80.000.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 6.541.667đ/tháng
Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Xanh)Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Xanh)
 • Đen
 • Green
 • Gold
Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Xanh)
3 Màu sắc
78.500.000đ 80.000.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 6.541.667đ/tháng

ĐẶT HÀNG YAMAHA CHÍNH HÃNG DỄ DÀNG TẠI ADAYROI.COM

Thương hiệu Yamaha được thành lập vào năm 1887 xuất phát điểm là một công ty chuyên sản xuất dụng cụ âm nhạc. Với sự phát triển của công nghệ, tập đoàn hàng trăm năm tuổi này vẫn chưa dừng lại ở đó với nhiều sản phẩm tên tuổi trên thế giới như: xe tay ga Yamaha, xe số Yamaha, đàn Yamaha,...

Nhạc cụ Yamaha

Vào thế chiến II, dụng cụ âm nhạc của thương hiệu đã nổi tiếng toàn cầu bởi những sản phẩm chất lượng như: đàn piano, trống, đàn guitar, violin,... đi đầu trong lĩnh vực sản xuất đạo cụ âm nhạc thời bây giờ giúp cho rất nhiều vận động viên thi đấu dành chiến thắng tại Olympic Games.

Xe máy Yamaha

Là một công ty con được thành lập vào năm 1955, những chiếc xe máy chắc chắn đã quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam. Yamaha mở rộng bán thêm nhiều sản phẩm bao gồm: xe máy, xe scooter, xe đạp địa hình, xe máy nước,... Doanh thu của Yamaha đứng thứ 2 thế giới và trở thành một trong những  thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực xe máy nước.

Bạn có thể lựa chọn kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc từ nhiều sản phẩm của Yamaha đang có mặt trên Adayroi với đầy đủ thông số kỹ thuật, kích thước chính xác giúp bạn lựa chọn phù hợp với sở thích, tính cách hay không gian của gia đình mình.
Hiện nay, các sản phẩm Yamaha được bán tại Adayroi.com đảm bảo đúng chất lượng với chế độ bảo hành và chính sách mua hàng cực kỳ hấp dẫn. Hơn thế nữa, bạn còn cơ hội mua Yamaha giảm giá dễ dàng chỉ bằng những thao tác đơn giản trên điện thoại. Đừng chần chừ mà không mua sắm Yamaha khuyến mãi với Adayroi ngay từ bây giờ bạn nhé. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác như: ô tô, xe điện mà không cần phải đi đâu xa. Bắt đầu cuộc mua sắm online ngay từ bây giờ thôi nào!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín