text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh trắng)Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh trắng)
 • White blue
 • Black
 • Beige
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh trắng)
4 Màu sắc
31.790.000đ 31.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.649.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh dương)Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh dương)
 • White blue
 • Black
 • Beige
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh dương)
4 Màu sắc
31.790.000đ 31.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.649.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Đen)Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Đen)
 • White blue
 • Black
 • Beige
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Đen)
4 Màu sắc
31.790.000đ 31.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.649.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Be)Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Be)
 • White blue
 • Black
 • Beige
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Be)
4 Màu sắc
31.790.000đ 31.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.649.167đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Limited 2019 (Boys version) - Trắng xanhXe tay ga Yamaha Janus Limited 2019 (Boys version) - Trắng xanh
 • Đen
 • White
 • Green
 • Gold
Xe tay ga Yamaha Janus Limited 2019 (Boys version) - Trắng xanh
4 Màu sắc
31.800.000đ 31.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.650.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Limited 2019 (Girls version) - VàngXe tay ga Yamaha Janus Limited 2019 (Girls version) - Vàng
 • Đen
 • White
 • Green
 • Gold
Xe tay ga Yamaha Janus Limited 2019 (Girls version) - Vàng
4 Màu sắc
31.800.000đ 31.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.650.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Limited 2019 (Boys version) - ĐenXe tay ga Yamaha Janus Limited 2019 (Boys version) - Đen
 • Đen
 • White
 • Green
 • Gold
Xe tay ga Yamaha Janus Limited 2019 (Boys version) - Đen
4 Màu sắc
31.800.000đ 31.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.650.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Limited 2019 (Girls version) - XanhXe tay ga Yamaha Janus Limited 2019 (Girls version) - Xanh
 • Đen
 • White
 • Green
 • Gold
Xe tay ga Yamaha Janus Limited 2019 (Girls version) - Xanh
4 Màu sắc
31.800.000đ 31.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.650.000đ/tháng
Đàn Organ Yamaha PSR-S970​Đàn Organ Yamaha PSR-S970​
Đàn Organ Yamaha PSR-S970​
31.900.000đ 37.800.000đ -16%
Trả góp 0%
Chỉ 2.658.333đ/tháng
Hoàn 638.000đ
Đàn organ Yamaha PSR-S970Đàn organ Yamaha PSR-S970
Đàn organ Yamaha PSR-S970
31.900.000đ 37.800.000đ -16%
Trả góp 0%
Chỉ 2.658.333đ/tháng
Hoàn 638.000đ
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh dương)Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh dương)
 • White blue
 • Black
 • Beige
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Janus Limited phiên bản giới hạn 2018-2019 (Xanh dương)
4 Màu sắc
32.000.000đ 37.000.000đ -14%
Trả góp 0%
Chỉ 2.666.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Freego (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Freego (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Freego (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩn
3 Màu sắc
32.790.000đ 32.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.732.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Freego (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Freego (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Freego (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn
3 Màu sắc
32.790.000đ 32.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.732.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Freego (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Freego (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Freego (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn
3 Màu sắc
32.790.000đ 32.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.732.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp) - XanhXe tay ga Yamaha Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp) - Xanh
 • Đen
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp) - Xanh
3 Màu sắc
32.800.000đ 33.490.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 2.733.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp) - ĐỏXe tay ga Yamaha Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp) - Đỏ
 • Đen
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp) - Đỏ
3 Màu sắc
32.800.000đ 33.490.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 2.733.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp) - ĐenXe tay ga Yamaha Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp) - Đen
 • Đen
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Acruzo Deluxe (Phiên bản cao cấp) - Đen
3 Màu sắc
32.800.000đ 33.490.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 2.733.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha FreeGo - Phiên bản tiêu chuẩn (Trắng)Xe tay ga Yamaha FreeGo - Phiên bản tiêu chuẩn (Trắng)
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha FreeGo - Phiên bản tiêu chuẩn (Trắng)
3 Màu sắc
32.800.000đ 32.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.733.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha FreeGo - Phiên bản tiêu chuẩn (Đỏ)Xe tay ga Yamaha FreeGo - Phiên bản tiêu chuẩn (Đỏ)
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha FreeGo - Phiên bản tiêu chuẩn (Đỏ)
3 Màu sắc
32.800.000đ 32.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.733.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha FreeGo - Phiên bản tiêu chuẩn (Xanh)Xe tay ga Yamaha FreeGo - Phiên bản tiêu chuẩn (Xanh)
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha FreeGo - Phiên bản tiêu chuẩn (Xanh)
3 Màu sắc
32.800.000đ 32.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.733.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Acruzo Deluxe (Màu sắc: Đen)Xe tay ga Yamaha Acruzo Deluxe (Màu sắc: Đen)
 • Black
 • Brown
 • Green
 • Red
 • Blue
Xe tay ga Yamaha Acruzo Deluxe (Màu sắc: Đen)
5 Màu sắc
33.000.000đ 35.900.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 2.750.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Freego (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Freego (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Freego (Xanh) - Phiên bản tiêu chuẩn
3 Màu sắc
33.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.750.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Freego (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Freego (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Freego (Trắng) - Phiên bản tiêu chuẩn
3 Màu sắc
33.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.750.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Freego (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩnXe tay ga Yamaha Freego (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn
 • White
 • Red
 • Green
Xe tay ga Yamaha Freego (Đỏ) - Phiên bản tiêu chuẩn
3 Màu sắc
33.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.750.000đ/tháng
Đàn Piano điện Yamaha CLP-625RĐàn Piano điện Yamaha CLP-625R
Đàn Piano điện Yamaha CLP-625R
33.750.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.812.500đ/tháng
Hoàn 675.000đ
Xe tay ga Yamaha Latte (Đỏ)Xe tay ga Yamaha Latte (Đỏ)
 • Đen
 • White
 • Red
Xe tay ga Yamaha Latte (Đỏ)
3 Màu sắc
37.000.000đ 37.500.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.083.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Latte (Trắng)Xe tay ga Yamaha Latte (Trắng)
 • Đen
 • White
 • Red
Xe tay ga Yamaha Latte (Trắng)
3 Màu sắc
37.000.000đ 37.500.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.083.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Latte (Đen)Xe tay ga Yamaha Latte (Đen)
 • Đen
 • White
 • Red
Xe tay ga Yamaha Latte (Đen)
3 Màu sắc
37.000.000đ 39.000.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 3.083.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Latte (Trắng)Xe tay ga Yamaha Latte (Trắng)
 • Đen
 • White
 • Red
Xe tay ga Yamaha Latte (Trắng)
3 Màu sắc
37.000.000đ 39.000.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 3.083.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Xám)Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Xám)
 • Black
 • Green
 • Gray
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Xám)
3 Màu sắc
38.790.000đ 38.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.232.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Đen)Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Đen)
 • Black
 • Green
 • Gray
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Đen)
3 Màu sắc
38.790.000đ 38.990.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 3.232.500đ/tháng
Xe tay ga Yamaha FreeGo S - Phiên bản đặc biệt (Đen)Xe tay ga Yamaha FreeGo S - Phiên bản đặc biệt (Đen)
 • Đen
 • Green
Xe tay ga Yamaha FreeGo S - Phiên bản đặc biệt (Đen)
2 Màu sắc
38.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.233.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha FreeGo S - Phiên bản đặc biệt (Xanh)Xe tay ga Yamaha FreeGo S - Phiên bản đặc biệt (Xanh)
 • Đen
 • Green
Xe tay ga Yamaha FreeGo S - Phiên bản đặc biệt (Xanh)
2 Màu sắc
38.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.233.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Xám)Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Xám)
 • Black
 • Green
 • Gray
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Xám)
3 Màu sắc
39.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.250.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Xanh)Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Xanh)
 • Black
 • Green
 • Gray
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Xanh)
3 Màu sắc
39.000.000đ 42.210.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 3.250.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Đen)Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Đen)
 • Black
 • Green
 • Gray
Xe tay ga Yamaha FreeGo S phiên bản đặc biệt (Đen)
3 Màu sắc
39.000.000đ 42.210.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 3.250.000đ/tháng

ĐẶT HÀNG YAMAHA CHÍNH HÃNG DỄ DÀNG TẠI ADAYROI.COM

Thương hiệu Yamaha được thành lập vào năm 1887 xuất phát điểm là một công ty chuyên sản xuất dụng cụ âm nhạc. Với sự phát triển của công nghệ, tập đoàn hàng trăm năm tuổi này vẫn chưa dừng lại ở đó với nhiều sản phẩm tên tuổi trên thế giới như: xe tay ga Yamaha, xe số Yamaha, đàn Yamaha,...

Nhạc cụ Yamaha

Vào thế chiến II, dụng cụ âm nhạc của thương hiệu đã nổi tiếng toàn cầu bởi những sản phẩm chất lượng như: đàn piano, trống, đàn guitar, violin,... đi đầu trong lĩnh vực sản xuất đạo cụ âm nhạc thời bây giờ giúp cho rất nhiều vận động viên thi đấu dành chiến thắng tại Olympic Games.

Xe máy Yamaha

Là một công ty con được thành lập vào năm 1955, những chiếc xe máy chắc chắn đã quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam. Yamaha mở rộng bán thêm nhiều sản phẩm bao gồm: xe máy, xe scooter, xe đạp địa hình, xe máy nước,... Doanh thu của Yamaha đứng thứ 2 thế giới và trở thành một trong những  thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực xe máy nước.

Bạn có thể lựa chọn kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc từ nhiều sản phẩm của Yamaha đang có mặt trên Adayroi với đầy đủ thông số kỹ thuật, kích thước chính xác giúp bạn lựa chọn phù hợp với sở thích, tính cách hay không gian của gia đình mình.
Hiện nay, các sản phẩm Yamaha được bán tại Adayroi.com đảm bảo đúng chất lượng với chế độ bảo hành và chính sách mua hàng cực kỳ hấp dẫn. Hơn thế nữa, bạn còn cơ hội mua Yamaha giảm giá dễ dàng chỉ bằng những thao tác đơn giản trên điện thoại. Đừng chần chừ mà không mua sắm Yamaha khuyến mãi với Adayroi ngay từ bây giờ bạn nhé. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác như: ô tô, xe điện mà không cần phải đi đâu xa. Bắt đầu cuộc mua sắm online ngay từ bây giờ thôi nào!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín