text.skipToContent

Mã giảm giá YamahaXem tất cả
Khuyến mãi:
Trả góp 0%
Xe tay ga Yamaha Latte (Đỏ)Xe tay ga Yamaha Latte (Đỏ)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
Xe tay ga Yamaha Latte (Đỏ)
3 Màu sắc
37.300.000đ 38.000.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 3.108.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Xanh)Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Xanh)
 • Titan
 • Trắng
 • Xanh
 • Tím
Xe tay ga Yamaha Grande (Blue Core Hybrid) - Phiên bản đặc biệt (Xanh)
4 Màu sắc
48.400.000đ 49.500.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 4.033.333đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius phanh cơ 2019 (Đỏ)Xe máy Yamaha Sirius phanh cơ 2019 (Đỏ)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xám
Xe máy Yamaha Sirius phanh cơ 2019 (Đỏ)
4 Màu sắc
18.490.000đ 18.800.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 1.540.833đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius phanh cơ 2019 (Xám)Xe máy Yamaha Sirius phanh cơ 2019 (Xám)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xám
Xe máy Yamaha Sirius phanh cơ 2019 (Xám)
4 Màu sắc
18.490.000đ 18.800.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 1.540.833đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius phanh cơ 2019 (Đen)Xe máy Yamaha Sirius phanh cơ 2019 (Đen)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xám
Xe máy Yamaha Sirius phanh cơ 2019 (Đen)
4 Màu sắc
18.490.000đ 18.800.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 1.540.833đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius phanh cơ 2019 (Trắng)Xe máy Yamaha Sirius phanh cơ 2019 (Trắng)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xám
Xe máy Yamaha Sirius phanh cơ 2019 (Trắng)
4 Màu sắc
18.490.000đ 18.800.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 1.540.833đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Xám)Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Xám)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xám
Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Xám)
4 Màu sắc
19.490.000đ 19.800.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 1.624.167đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Trắng)Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Trắng)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xám
Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Trắng)
4 Màu sắc
19.490.000đ 19.800.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 1.624.167đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Đen)Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Đen)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xám
Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Đen)
4 Màu sắc
19.490.000đ 19.800.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 1.624.167đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Đỏ)Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Đỏ)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xám
Xe máy Yamaha Sirius phanh đĩa 2019 (Đỏ)
4 Màu sắc
19.490.000đ 19.800.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 1.624.167đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh cơ 2019 (Trắng)Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh cơ 2019 (Trắng)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh cơ 2019 (Trắng)
4 Màu sắc
20.340.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.695.000đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh cơ 2019 (Đỏ)Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh cơ 2019 (Đỏ)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh cơ 2019 (Đỏ)
4 Màu sắc
20.340.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.695.000đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh cơ 2019 (Xanh)Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh cơ 2019 (Xanh)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh cơ 2019 (Xanh)
4 Màu sắc
20.340.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.695.000đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh cơ 2019 (Đen)Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh cơ 2019 (Đen)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh cơ 2019 (Đen)
4 Màu sắc
20.340.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.695.000đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius RC vành đúc 2019 (Đen xám)Xe máy Yamaha Sirius RC vành đúc 2019 (Đen xám)
 • Cam
 • Trắng
 • Đỏ
 • Đen xám
Xe máy Yamaha Sirius RC vành đúc 2019 (Đen xám)
4 Màu sắc
20.990.000đ 21.300.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 1.749.167đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius RC vành đúc 2019 (Trắng)Xe máy Yamaha Sirius RC vành đúc 2019 (Trắng)
 • Cam
 • Trắng
 • Đỏ
 • Đen xám
Xe máy Yamaha Sirius RC vành đúc 2019 (Trắng)
4 Màu sắc
20.990.000đ 21.300.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 1.749.167đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius RC vành đúc 2019 (Cam)Xe máy Yamaha Sirius RC vành đúc 2019 (Cam)
 • Cam
 • Trắng
 • Đỏ
 • Đen xám
Xe máy Yamaha Sirius RC vành đúc 2019 (Cam)
4 Màu sắc
20.990.000đ 21.300.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 1.749.167đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius RC vành đúc 2019 (Đỏ)Xe máy Yamaha Sirius RC vành đúc 2019 (Đỏ)
 • Cam
 • Trắng
 • Đỏ
 • Đen xám
Xe máy Yamaha Sirius RC vành đúc 2019 (Đỏ)
4 Màu sắc
20.990.000đ 21.300.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 1.749.167đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh đĩa 2019 (Xanh)Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh đĩa 2019 (Xanh)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh đĩa 2019 (Xanh)
4 Màu sắc
21.340.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.778.333đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh đĩa 2019 (Trắng)Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh đĩa 2019 (Trắng)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh đĩa 2019 (Trắng)
4 Màu sắc
21.340.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.778.333đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh đĩa 2019 (Đen)Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh đĩa 2019 (Đen)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh đĩa 2019 (Đen)
4 Màu sắc
21.340.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.778.333đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh đĩa 2019 (Đỏ)Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh đĩa 2019 (Đỏ)
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
Xe máy Yamaha Sirius Fi phanh đĩa 2019 (Đỏ)
4 Màu sắc
21.350.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.779.167đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius Fi RC vành đúc 2019 (Trắng)Xe máy Yamaha Sirius Fi RC vành đúc 2019 (Trắng)
 • Đen
 • Cam
 • Trắng
 • Đỏ
Xe máy Yamaha Sirius Fi RC vành đúc 2019 (Trắng)
4 Màu sắc
23.000.000đ 23.690.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 1.916.667đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius Fi RC vành đúc 2019 (Đen)Xe máy Yamaha Sirius Fi RC vành đúc 2019 (Đen)
 • Đen
 • Cam
 • Trắng
 • Đỏ
Xe máy Yamaha Sirius Fi RC vành đúc 2019 (Đen)
4 Màu sắc
23.000.000đ 23.690.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 1.916.667đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius Fi RC vành đúc 2019 (Đỏ)Xe máy Yamaha Sirius Fi RC vành đúc 2019 (Đỏ)
 • Đen
 • Cam
 • Trắng
 • Đỏ
Xe máy Yamaha Sirius Fi RC vành đúc 2019 (Đỏ)
4 Màu sắc
23.000.000đ 23.690.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 1.916.667đ/tháng
Xe máy Yamaha Sirius Fi RC vành đúc 2019 (Cam)Xe máy Yamaha Sirius Fi RC vành đúc 2019 (Cam)
 • Đen
 • Cam
 • Trắng
 • Đỏ
Xe máy Yamaha Sirius Fi RC vành đúc 2019 (Cam)
4 Màu sắc
23.000.000đ 23.690.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 1.916.667đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Standard 2019 (phiên bản tiêu chuẩn) - Vàng nhạtXe tay ga Yamaha Janus Standard 2019 (phiên bản tiêu chuẩn) - Vàng nhạt
 • Đen
 • Đỏ
 • Vàng nhạt
 • Xanh
Xe tay ga Yamaha Janus Standard 2019 (phiên bản tiêu chuẩn) - Vàng nhạt
4 Màu sắc
27.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.325.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Standard 2019 (phiên bản tiêu chuẩn) - ĐenXe tay ga Yamaha Janus Standard 2019 (phiên bản tiêu chuẩn) - Đen
 • Đen
 • Đỏ
 • Vàng nhạt
 • Xanh
Xe tay ga Yamaha Janus Standard 2019 (phiên bản tiêu chuẩn) - Đen
4 Màu sắc
27.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.325.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Standard 2019 (phiên bản tiêu chuẩn) - XanhXe tay ga Yamaha Janus Standard 2019 (phiên bản tiêu chuẩn) - Xanh
 • Đen
 • Đỏ
 • Vàng nhạt
 • Xanh
Xe tay ga Yamaha Janus Standard 2019 (phiên bản tiêu chuẩn) - Xanh
4 Màu sắc
27.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.325.000đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Standard 2019 (phiên bản tiêu chuẩn) - ĐỏXe tay ga Yamaha Janus Standard 2019 (phiên bản tiêu chuẩn) - Đỏ
 • Đen
 • Đỏ
 • Vàng nhạt
 • Xanh
Xe tay ga Yamaha Janus Standard 2019 (phiên bản tiêu chuẩn) - Đỏ
4 Màu sắc
27.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.325.000đ/tháng
Xe máy Yamaha Jupiter Fi RC 2019 (Trắng)Xe máy Yamaha Jupiter Fi RC 2019 (Trắng)
 • Đen cam
 • Trắng
 • Đỏ
Xe máy Yamaha Jupiter Fi RC 2019 (Trắng)
3 Màu sắc
28.990.000đ 29.400.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.415.833đ/tháng
Xe máy Yamaha Jupiter Fi RC 2019 (Đỏ)Xe máy Yamaha Jupiter Fi RC 2019 (Đỏ)
 • Đen cam
 • Trắng
 • Đỏ
Xe máy Yamaha Jupiter Fi RC 2019 (Đỏ)
3 Màu sắc
28.990.000đ 29.400.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.415.833đ/tháng
Xe máy Yamaha Jupiter Fi RC 2019 (Đen cam)Xe máy Yamaha Jupiter Fi RC 2019 (Đen cam)
 • Đen cam
 • Trắng
 • Đỏ
Xe máy Yamaha Jupiter Fi RC 2019 (Đen cam)
3 Màu sắc
28.990.000đ 29.400.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.415.833đ/tháng
Xe máy Yamaha Jupiter Fi GP 2019Xe máy Yamaha Jupiter Fi GP 2019
Xe máy Yamaha Jupiter Fi GP 2019
29.500.000đ 30.000.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 2.458.333đ/tháng
Xe tay ga Yamaha Janus Premium 2019 (phiên bản đặc biệt) - XanhXe tay ga Yamaha Janus Premium 2019 (phiên bản đặc biệt) - Xanh
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
 • Xám
Xe tay ga Yamaha Janus Premium 2019 (phiên bản đặc biệt) - Xanh
4 Màu sắc
31.300.000đ 31.490.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 2.608.333đ/tháng

ĐẶT HÀNG YAMAHA CHÍNH HÃNG DỄ DÀNG TẠI ADAYROI.COM

Thương hiệu Yamaha được thành lập vào năm 1887 xuất phát điểm là một công ty chuyên sản xuất dụng cụ âm nhạc. Với sự phát triển của công nghệ, tập đoàn hàng trăm năm tuổi này vẫn chưa dừng lại ở đó với nhiều sản phẩm tên tuổi trên thế giới như: xe tay ga Yamaha, xe số Yamaha, đàn Yamaha,...

Nhạc cụ Yamaha

Vào thế chiến II, dụng cụ âm nhạc của thương hiệu đã nổi tiếng toàn cầu bởi những sản phẩm chất lượng như: đàn piano, trống, đàn guitar, violin,... đi đầu trong lĩnh vực sản xuất đạo cụ âm nhạc thời bây giờ giúp cho rất nhiều vận động viên thi đấu dành chiến thắng tại Olympic Games.

Xe máy Yamaha

Là một công ty con được thành lập vào năm 1955, những chiếc xe máy chắc chắn đã quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam. Yamaha mở rộng bán thêm nhiều sản phẩm bao gồm: xe máy, xe scooter, xe đạp địa hình, xe máy nước,... Doanh thu của Yamaha đứng thứ 2 thế giới và trở thành một trong những  thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực xe máy nước.

Bạn có thể lựa chọn kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc từ nhiều sản phẩm của Yamaha đang có mặt trên Adayroi với đầy đủ thông số kỹ thuật, kích thước chính xác giúp bạn lựa chọn phù hợp với sở thích, tính cách hay không gian của gia đình mình.
Hiện nay, các sản phẩm Yamaha được bán tại Adayroi.com đảm bảo đúng chất lượng với chế độ bảo hành và chính sách mua hàng cực kỳ hấp dẫn. Hơn thế nữa, bạn còn cơ hội mua Yamaha giảm giá dễ dàng chỉ bằng những thao tác đơn giản trên điện thoại. Đừng chần chừ mà không mua sắm Yamaha khuyến mãi với Adayroi ngay từ bây giờ bạn nhé. Bạn có thể tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác như: ô tô, xe điện mà không cần phải đi đâu xa. Bắt đầu cuộc mua sắm online ngay từ bây giờ thôi nào!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín