text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Xúc xích Pari Đức Việt gói 500gXúc xích Pari Đức Việt gói 500g
Xúc xích Pari Đức Việt gói 500g
39.700đ 57.900đ -31%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích bò Vissan gói 90gXúc xích bò Vissan gói 90g
Xúc xích bò Vissan gói 90g
9.800đ 10.400đ -6%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích dinh dưỡng heo Vissan gói 175gXúc xích dinh dưỡng heo Vissan gói 175g
Xúc xích dinh dưỡng heo Vissan gói 175g
19.600đ 20.100đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích bò Vissan gói 160gXúc xích bò Vissan gói 160g
Xúc xích bò Vissan gói 160g
18.100đ 20.000đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 200gXúc xích Red tiệt trùng CP gói 200g
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 200g
23.800đ 24.600đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích dinh dưỡng bò Vissan gói 175gXúc xích dinh dưỡng bò Vissan gói 175g
Xúc xích dinh dưỡng bò Vissan gói 175g
19.600đ 20.900đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích Seoul's Đức Việt túi 350gXúc xích Seoul's Đức Việt túi 350g
Xúc xích Seoul's Đức Việt túi 350g
40.100đ 63.000đ -36%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 200gXúc xích Gold tiệt trùng CP gói 200g
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 200g
23.800đ 24.600đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích lắc kêu phô mai Vissan hộp 3 cây 49gXúc xích lắc kêu phô mai Vissan hộp 3 cây 49g
Xúc xích lắc kêu phô mai Vissan hộp 3 cây 49g
7.800đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích heo Vissan gói 160gXúc xích heo Vissan gói 160g
Xúc xích heo Vissan gói 160g
18.100đ 20.000đ -10%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích Cocktail Đức Việt gói 500gXúc xích Cocktail Đức Việt gói 500g
Xúc xích Cocktail Đức Việt gói 500g
58.900đ 61.000đ -3%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích heo tiệt trùng Vissan gói 90gXúc xích heo tiệt trùng Vissan gói 90g
Xúc xích heo tiệt trùng Vissan gói 90g
9.800đ 10.400đ -6%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 280gXúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 280g
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 280g
27.900đ 30.600đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích Mỹ Đức Việt gói 500gXúc xích Mỹ Đức Việt gói 500g
Xúc xích Mỹ Đức Việt gói 500g
45.500đ 61.300đ -26%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích vườn bia Bucher gói 200gXúc xích vườn bia Bucher gói 200g
Xúc xích vườn bia Bucher gói 200g
31.500đ 42.900đ -27%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Phô mai xông khói Grand'Or gói 200gPhô mai xông khói Grand'Or gói 200g
Phô mai xông khói Grand'Or gói 200g
110.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích 3 Bông Mai Vissan gói 105gXúc xích 3 Bông Mai Vissan gói 105g
Xúc xích 3 Bông Mai Vissan gói 105g
9.500đ 10.000đ -5%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích Happy Vissan gói 500gXúc xích Happy Vissan gói 500g
Xúc xích Happy Vissan gói 500g
47.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích Việt Mỹ Le Gourmet gói 500gXúc xích Việt Mỹ Le Gourmet gói 500g
Xúc xích Việt Mỹ Le Gourmet gói 500g
60.600đ 62.500đ -3%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 100gXúc xích Gold tiệt trùng CP gói 100g
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 100g
10.600đ 16.200đ -35%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 500gXúc xích Hotdog Đức Việt gói 500g
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 500g
50.400đ 55.900đ -10%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 100gXúc xích Red tiệt trùng CP gói 100g
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 100g
10.600đ 16.200đ -35%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích hong khói Đức Việt gói 500gXúc xích hong khói Đức Việt gói 500g
Xúc xích hong khói Đức Việt gói 500g
86.200đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích hong khói Đức Việt gói 500gXúc xích hong khói Đức Việt gói 500g
Xúc xích hong khói Đức Việt gói 500g
86.300đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích heo tiệt trùng Vissan gói 280gXúc xích heo tiệt trùng Vissan gói 280g
Xúc xích heo tiệt trùng Vissan gói 280g
27.900đ 31.500đ -11%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 200gXúc xích Hotdog Đức Việt gói 200g
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 200g
22.500đ 28.000đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Chân giò hun khói Ông già Ika gói 500gChân giò hun khói Ông già Ika gói 500g
Chân giò hun khói Ông già Ika gói 500g
133.900đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Bắp bò hun khói Ông Già IKA gói 200gBắp bò hun khói Ông Già IKA gói 200g
Bắp bò hun khói Ông Già IKA gói 200g
106.500đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích Nurembe Đức Việt gói 300gXúc xích Nurembe Đức Việt gói 300g
Xúc xích Nurembe Đức Việt gói 300g
55.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ba rọi xông khói Angst-Trường Vinh gói 200gBa rọi xông khói Angst-Trường Vinh gói 200g
Ba rọi xông khói Angst-Trường Vinh gói 200g
53.500đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích tỏi Đức Việt gói 200gXúc xích tỏi Đức Việt gói 200g
Xúc xích tỏi Đức Việt gói 200g
37.500đ 39.000đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 105gXúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 105g
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 105g
9.600đ 10.000đ -4%
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Ba rọi xông khói Việt Nam Angst-Trường Vinh gói 500gBa rọi xông khói Việt Nam Angst-Trường Vinh gói 500g
Ba rọi xông khói Việt Nam Angst-Trường Vinh gói 500g
127.500đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích Lucky Vissan 8 cây gói 500gXúc xích Lucky Vissan 8 cây gói 500g
Xúc xích Lucky Vissan 8 cây gói 500g
58.600đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Chân giò hun khói Ông Già Ika gói 400gChân giò hun khói Ông Già Ika gói 400g
Chân giò hun khói Ông Già Ika gói 400g
111.900đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%
Xúc xích gà phô mai Chicky Cheese Dabaco gói 500gXúc xích gà phô mai Chicky Cheese Dabaco gói 500g
Xúc xích gà phô mai Chicky Cheese Dabaco gói 500g
103.500đ 105.100đ -2%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 7%
Ưu đãi 25,000đ
Giảm 5%

CÁCH CHỌN MUA  VÀ CHẾ BIẾN XÚC XÍCH THƠM NGON KHÓ CƯỠNG

Đây là món ăn không còn quá xa lạ với nhiều người bởi sự đa dạng trong cách chế biến, tiện lợi, nhất là thương hiệu xúc xích Đức nổi tiếng trên thế giới bởi sự thơm ngon đầy hương vị. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay, thực phẩm này được bày bán khắp nơi gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc tìm được địa điểm bán xúc xích chất lượng. Cùng trang bị những kiến thức cơ bản để mua được sản phẩm uy tín, an toàn và cách chế biến món ăn ngon không thể chối từ này bạn nhé!

Điều đầu tiên để lựa chọn được một sản phẩm an toàn là bạn hãy tìm đến những địa chỉ bán hàng uy tín và tin cậy. Đối với những sản phẩm đặc thù cần được bảo quản đông hoặc ngăn mát, tránh ánh nắng trực tiếp thì khi mua, bạn nên xem kỹ bao bì có được bọc kín hay không, hạn sử dụng đến khi nào, cũng như những yếu tố màu sắc, mùi vị để tránh mua hàng hư hỏng. Đối với các loại xúc xích ăn liền được trưng bày trên các quầy hàng, bạn cũng nên xem xét kỹ lưỡng để tránh mua nhầm những sản phẩm kém chất lượng do sai sót trong quá trình vận chuyển, bảo quản, ...  để lựa chọn được hàng có chất lượng tốt nhất cho bữa ăn của mình nhé!

Ngoài những đồ ăn vặt đa dạng hay các thực phẩm ăn liền tiện lợi, đây là món ăn vô cùng dễ dàng cho bạn trong khâu chế biến, đem đến những thành phẩm ngon miệng, tròn vị. Bạn có thể chiên, luộc, nướng, áp chảo, … và kết hợp với các loại bánh mì, rau quả, để tăng thêm hương vị cho món ăn. Với các nguyên liệu tự nhiên như gà, heo, bò, dê, … cùng các gia vị được hòa quyện một cách hoàn hảo, không chứa chất bảo quản độc hại cho bạn một món ăn đầy dưỡng chất và an toàn cho sức khỏe.
Với uy tín đã được khẳng định trên thị trường, Adayroi tự tin là nhà cung cấp thực phẩm chất lượng từ những nhà sản xuất hàng đầu. Giá xúc xích cũng vô cùng hợp lý với nhiều ưu đãi cho bạn cơ hội trải nghiệm món ăn ngon với chi phí tốt nhất. Cùng Adayroi chăm sóc bữa ăn gia đình bạn!

bão code ngập tràn
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín