text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Giao nhanh 2h
Tích điểm VinID
Xúc xích Roma Đức Việt gói 500gXúc xích Roma Đức Việt gói 500g
Xúc xích Roma Đức Việt gói 500g
36.900đ 58.500đ -37%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Vealz CP gói 500gXúc xích Vealz CP gói 500g
Xúc xích Vealz CP gói 500g
44.100đ 63.800đ -31%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 100gXúc xích Gold tiệt trùng CP gói 100g
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 100g
10.000đ 16.200đ -38%
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Mavinia Mavin chuẩn hương vị Đức gói 500gXúc xích Mavinia Mavin chuẩn hương vị Đức gói 500g
Xúc xích Mavinia Mavin chuẩn hương vị Đức gói 500g
62.100đ 94.900đ -35%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 100gXúc xích Red tiệt trùng CP gói 100g
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 100g
10.400đ 16.200đ -36%
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 105gXúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 105g
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan gói 105g
9.600đ 10.000đ -4%
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích dinh dưỡng bò Vissan gói 175gXúc xích dinh dưỡng bò Vissan gói 175g
Xúc xích dinh dưỡng bò Vissan gói 175g
19.600đ 20.900đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích vườn bia Bucher gói 450gXúc xích vườn bia Bucher gói 450g
Xúc xích vườn bia Bucher gói 450g
84.600đ 94.600đ -11%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích bò Vissan gói 90gXúc xích bò Vissan gói 90g
Xúc xích bò Vissan gói 90g
10.400đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích dinh dưỡng heo Vissan gói 175gXúc xích dinh dưỡng heo Vissan gói 175g
Xúc xích dinh dưỡng heo Vissan gói 175g
19.600đ 20.100đ -2%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích hong khói Đức Việt gói 500gXúc xích hong khói Đức Việt gói 500g
Xúc xích hong khói Đức Việt gói 500g
86.300đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Mỹ Đức Việt gói 500gXúc xích Mỹ Đức Việt gói 500g
Xúc xích Mỹ Đức Việt gói 500g
57.700đ 61.300đ -6%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Salami tỏi Ông Già Ika gói 200gSalami tỏi Ông Già Ika gói 200g
Salami tỏi Ông Già Ika gói 200g
51.900đ 55.900đ -7%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Chân giò hun khói Ông Già Ika gói 400gChân giò hun khói Ông Già Ika gói 400g
Chân giò hun khói Ông Già Ika gói 400g
111.900đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Dọi quế hong khói Đức Việt gói 200gDọi quế hong khói Đức Việt gói 200g
Dọi quế hong khói Đức Việt gói 200g
38.000đ 39.000đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích heo tiệt trùng Vissan gói 280gXúc xích heo tiệt trùng Vissan gói 280g
Xúc xích heo tiệt trùng Vissan gói 280g
30.200đ 31.500đ -4%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Klobasa Mini Ông Già IKA gói 250gXúc xích Klobasa Mini Ông Già IKA gói 250g
Xúc xích Klobasa Mini Ông Già IKA gói 250g
68.400đ 74.500đ -8%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 200gXúc xích Red tiệt trùng CP gói 200g
Xúc xích Red tiệt trùng CP gói 200g
23.800đ 24.600đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích tiệt trùng Red CP gói 200gXúc xích tiệt trùng Red CP gói 200g
Xúc xích tiệt trùng Red CP gói 200g
23.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích tỏi Đức Việt gói 200gXúc xích tỏi Đức Việt gói 200g
Xúc xích tỏi Đức Việt gói 200g
35.600đ 39.000đ -9%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Pari Đức Việt gói 500gXúc xích Pari Đức Việt gói 500g
Xúc xích Pari Đức Việt gói 500g
57.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Thăn lợn hun khói Ông Già Ika gói 300gThăn lợn hun khói Ông Già Ika gói 300g
Thăn lợn hun khói Ông Già Ika gói 300g
78.900đ 82.900đ -5%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 200gXúc xích Gold tiệt trùng CP gói 200g
Xúc xích Gold tiệt trùng CP gói 200g
23.800đ 24.600đ -3%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Salami khô Ông Già Ika gói 100gSalami khô Ông Già Ika gói 100g
Salami khô Ông Già Ika gói 100g
41.000đ 46.900đ -13%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 400gXúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 400g
Xúc xích heo tiệt trùng Seaspimex gói 400g
54.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Chân giò ủ muối Đức Việt gói 450gChân giò ủ muối Đức Việt gói 450g
Chân giò ủ muối Đức Việt gói 450g
79.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Klobasa - Praha Ông Già Ika gói 500gXúc xích Klobasa - Praha Ông Già Ika gói 500g
Xúc xích Klobasa - Praha Ông Già Ika gói 500g
125.300đ 137.500đ -9%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích tiệt trùng Red CP gói 100gXúc xích tiệt trùng Red CP gói 100g
Xúc xích tiệt trùng Red CP gói 100g
9.500đ 11.900đ -20%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Đức Bucher CP gói 450gXúc xích Đức Bucher CP gói 450g
Xúc xích Đức Bucher CP gói 450g
66.800đ 89.000đ -25%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Cocktail Vissan gói 200gXúc xích Cocktail Vissan gói 200g
Xúc xích Cocktail Vissan gói 200g
29.300đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Đức Le Gourmet gói 200gXúc xích Đức Le Gourmet gói 200g
Xúc xích Đức Le Gourmet gói 200g
42.200đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích vườn bia Bucher gói 200gXúc xích vườn bia Bucher gói 200g
Xúc xích vườn bia Bucher gói 200g
33.000đ 42.900đ -23%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Lucky Vissan 10 cây gói 500gXúc xích Lucky Vissan 10 cây gói 500g
Xúc xích Lucky Vissan 10 cây gói 500g
59.900đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 100gXúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 100g
Xúc xích heo tiệt trùng Oliba Ba Huân gói 100g
10.700đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 200gXúc xích Hotdog Đức Việt gói 200g
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 200g
22.500đ 28.000đ -20%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích hong khói Đức Việt gói 200gXúc xích hong khói Đức Việt gói 200g
Xúc xích hong khói Đức Việt gói 200g
34.700đ 39.000đ -11%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 500gXúc xích Hotdog Đức Việt gói 500g
Xúc xích Hotdog Đức Việt gói 500g
54.400đ 55.900đ -3%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Vealz CP gói 500gXúc xích Vealz CP gói 500g
Xúc xích Vealz CP gói 500g
56.600đ 75.300đ -25%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Vealz CP gói 500gXúc xích Vealz CP gói 500g
Xúc xích Vealz CP gói 500g
76.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Chân giò hun khói Ông già Ika gói 500gChân giò hun khói Ông già Ika gói 500g
Chân giò hun khói Ông già Ika gói 500g
133.900đ
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Vealz CP gói 250gXúc xích Vealz CP gói 250g
Xúc xích Vealz CP gói 250g
36.500đ 38.300đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích CocktailXúc xích Cocktail
Xúc xích Cocktail
39.400đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ba rọi xông khói Angst-Trường Vinh gói 200gBa rọi xông khói Angst-Trường Vinh gói 200g
Ba rọi xông khói Angst-Trường Vinh gói 200g
53.500đ Siêu giảm giá -50%++
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Xúc xích Berliner Pefecta gói 500gXúc xích Berliner Pefecta gói 500g
Xúc xích Berliner Pefecta gói 500g
62.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

CÁCH CHỌN MUA  VÀ CHẾ BIẾN XÚC XÍCH THƠM NGON KHÓ CƯỠNG

Đây là món ăn không còn quá xa lạ với nhiều người bởi sự đa dạng trong cách chế biến, tiện lợi, nhất là thương hiệu xúc xích Đức nổi tiếng trên thế giới bởi sự thơm ngon đầy hương vị. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay, thực phẩm này được bày bán khắp nơi gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc tìm được địa điểm bán xúc xích chất lượng. Cùng trang bị những kiến thức cơ bản để mua được sản phẩm uy tín, an toàn và cách chế biến món ăn ngon không thể chối từ này bạn nhé!

Điều đầu tiên để lựa chọn được một sản phẩm an toàn là bạn hãy tìm đến những địa chỉ bán hàng uy tín và tin cậy. Đối với những sản phẩm đặc thù cần được bảo quản đông hoặc ngăn mát, tránh ánh nắng trực tiếp thì khi mua, bạn nên xem kỹ bao bì có được bọc kín hay không, hạn sử dụng đến khi nào, cũng như những yếu tố màu sắc, mùi vị để tránh mua hàng hư hỏng. Đối với các loại xúc xích ăn liền được trưng bày trên các quầy hàng, bạn cũng nên xem xét kỹ lưỡng để tránh mua nhầm những sản phẩm kém chất lượng do sai sót trong quá trình vận chuyển, bảo quản, ...  để lựa chọn được hàng có chất lượng tốt nhất cho bữa ăn của mình nhé!

Ngoài những đồ ăn vặt đa dạng hay các thực phẩm ăn liền tiện lợi, đây là món ăn vô cùng dễ dàng cho bạn trong khâu chế biến, đem đến những thành phẩm ngon miệng, tròn vị. Bạn có thể chiên, luộc, nướng, áp chảo, … và kết hợp với các loại bánh mì, rau quả, để tăng thêm hương vị cho món ăn. Với các nguyên liệu tự nhiên như gà, heo, bò, dê, … cùng các gia vị được hòa quyện một cách hoàn hảo, không chứa chất bảo quản độc hại cho bạn một món ăn đầy dưỡng chất và an toàn cho sức khỏe.
Với uy tín đã được khẳng định trên thị trường, Adayroi tự tin là nhà cung cấp thực phẩm chất lượng từ những nhà sản xuất hàng đầu. Giá xúc xích cũng vô cùng hợp lý với nhiều ưu đãi cho bạn cơ hội trải nghiệm món ăn ngon với chi phí tốt nhất. Cùng Adayroi chăm sóc bữa ăn gia đình bạn!

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 300.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín