text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Thoát Vị Đĩa Đệm (P. VIP) - BV Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Thoát Vị Đĩa Đệm (P. VIP) - BV Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Thoát Vị Đĩa Đệm (P. VIP) - BV Vinmec Times City
5.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 100.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Hen Phế Quản (P. VIP) - BV Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Hen Phế Quản (P. VIP) - BV Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Hen Phế Quản (P. VIP) - BV Vinmec Times City
5.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 100.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Phục Hồi Nguồn Sữa Mẹ, Tắc Tia Sữa (P. VIP) - Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Phục Hồi Nguồn Sữa Mẹ, Tắc Tia Sữa (P. VIP) - Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Phục Hồi Nguồn Sữa Mẹ, Tắc Tia Sữa (P. VIP) - Vinmec Times City
5.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 100.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Đau Khớp Gối (P. VIP) - BV Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Đau Khớp Gối (P. VIP) - BV Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Đau Khớp Gối (P. VIP) - BV Vinmec Times City
4.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 80.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Tê Bì Chân (P. VIP) - BV Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Tê Bì Chân (P. VIP) - BV Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Tê Bì Chân (P. VIP) - BV Vinmec Times City
4.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 80.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Thiểu Năng Tuần Hoàn Não (Phòng VIP) - BV Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Thiểu Năng Tuần Hoàn Não (Phòng VIP) - BV Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Thiểu Năng Tuần Hoàn Não (Phòng VIP) - BV Vinmec Times City
4.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 80.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Đau Cổ Vai Gáy (P. VIP) - BV Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Đau Cổ Vai Gáy (P. VIP) - BV Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Đau Cổ Vai Gáy (P. VIP) - BV Vinmec Times City
4.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 80.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Liệt Tê Bì Tay (P. VIP) - BV Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Liệt Tê Bì Tay (P. VIP) - BV Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Liệt Tê Bì Tay (P. VIP) - BV Vinmec Times City
4.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 80.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Viêm Quanh Khớp Vai (P. VIP) - BV Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Viêm Quanh Khớp Vai (P. VIP) - BV Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Viêm Quanh Khớp Vai (P. VIP) - BV Vinmec Times City
4.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 80.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Hen Phế Quản (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Hen Phế Quản (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Hen Phế Quản (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.500.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 50.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Tắc Tia Sữa, Mất Sữa (P. Thường) - BV Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Tắc Tia Sữa, Mất Sữa (P. Thường) - BV Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Tắc Tia Sữa, Mất Sữa (P. Thường) - BV Vinmec Times City
2.500.000đ

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 50.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Thoát Vị Đĩa Đệm (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Thoát Vị Đĩa Đệm (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Thoát Vị Đĩa Đệm (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.500.000đ

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 50.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Tê Bì Chân (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Tê Bì Chân (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Tê Bì Chân (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Đau Đầu, Đau Nửa Đầu (P. Thường) - BV Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Đau Đầu, Đau Nửa Đầu (P. Thường) - BV Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Đau Đầu, Đau Nửa Đầu (P. Thường) - BV Vinmec Times City
2.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Hội Chứng Tiền Đình (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Hội Chứng Tiền Đình (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Hội Chứng Tiền Đình (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.000.000đ

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Dạ Dày - Trào Ngược (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Dạ Dày - Trào Ngược (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Dạ Dày - Trào Ngược (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Viêm Quanh Khớp Vai (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Viêm Quanh Khớp Vai (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Viêm Quanh Khớp Vai (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Táo Bón (P. Thường) - BV Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Táo Bón (P. Thường) - BV Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Táo Bón (P. Thường) - BV Vinmec Times City
2.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Liệt Tê Bì Tay (P. Thường) - BV Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Liệt Tê Bì Tay (P. Thường) - BV Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Liệt Tê Bì Tay (P. Thường) - BV Vinmec Times City
2.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Đau Lưng, Thắt Lưng Hông, Dây T.Kinh Tọa (P. Thường) - BV Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Đau Lưng, Thắt Lưng Hông, Dây T.Kinh Tọa (P. Thường) - BV Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Đau Lưng, Thắt Lưng Hông, Dây T.Kinh Tọa (P. Thường) - BV Vinmec Times City
2.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Giảm 300,000đ
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Đau Khớp Gối (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Đau Khớp Gối (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
05 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Đau Khớp Gối (P. Thường) - Bệnh Viện Vinmec Times City
2.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 40.000đ
Giảm 300,000đ
01 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Thoát Vị Đĩa Đệm (P. VIP) - Bệnh Viện Vinmec Times City01 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Thoát Vị Đĩa Đệm (P. VIP) - Bệnh Viện Vinmec Times City
01 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Thoát Vị Đĩa Đệm (P. VIP) - Bệnh Viện Vinmec Times City
1.000.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 20.000đ
Giảm 300,000đ
01 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Tê Bì Chân (P. VIP) - BV Vinmec Times City01 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Tê Bì Chân (P. VIP) - BV Vinmec Times City
01 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Tê Bì Chân (P. VIP) - BV Vinmec Times City
800.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 16.000đ
Giảm 300,000đ
01 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Liệt Tê Bì Tay (P. VIP) - Bệnh Viện Vinmec Times City01 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Liệt Tê Bì Tay (P. VIP) - Bệnh Viện Vinmec Times City
01 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Liệt Tê Bì Tay (P. VIP) - Bệnh Viện Vinmec Times City
800.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 16.000đ
Giảm 300,000đ
01 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Hội Chứng Tiền Đình (P. VIP) - BV Vinmec Times City01 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Hội Chứng Tiền Đình (P. VIP) - BV Vinmec Times City
01 Buổi Xoa Bóp Bấm Huyệt Điều Trị Hội Chứng Tiền Đình (P. VIP) - BV Vinmec Times City
800.000đ

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 16.000đ
Giảm 300,000đ

ĐẶT PHƯƠNG PHÁP XOA BÓP BẤM HUYỆT CHẤT LƯỢNG TẠI ADAYROI

Xoa bóp bấm huyệt là một trong những phương pháp tuyệt vời giúp bạn giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh và đem lại một tinh thần minh mẫn, nhạy bén. Đây cũng là phương pháp dành cho những thường xuyên phải sống hay làm việc trong môi trường kín, căng thẳng. Tuy nhiên, bạn cần tìm đến những địa chỉ uy tín như bệnh viện Vinmec để thực hiện dịch vụ này vì nếu sai kỹ thuật sẽ gây những tổn thương đến sức khỏe của bệnh nhân.

Vinmec hiện thuộc danh sách những bệnh viện đa khoa quốc tế hàng đầu Việt Nam với đội ngũ y bác sĩ tận tâm, cùng trang thiết bị y tế vô cùng hiện đại. Đến nay, Vinmec đã có 7 cơ sở khác nhau tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Bệnh viện Vinmec cung cấp đa dạng các dịch vụ khám chữa như thai sản trọn gói, khám tổng quát hay sàng lọc ung thư… và đặc biệt phải kể đến khoa xoa bóp bấm huyệt chữa bệnh được đánh giá cao.

Tại đây, các bác sĩ sử dụng phương pháp trị liệu dùng thuốc có xuất xứ từ thiên nhiên và không cần dùng đến thuốc như: dưỡng sinh, xoa bóp, bấm huyệt. Hiện tại Vinmec đang triển khai rất nhiều các gói dịch vụ bấm huyệt chữa bệnh điều trị các bệnh hen phế quản, trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, trị hội chứng đau nửa đầu, trị thiểu năng tuần hoàn não… Hơn thế nữa, đối với các sản phụ, Vinmec còn có dịch vụ xoa bóp điều trị tắc tia sữa, mất sữa.
Để nắm bắt được thông tin về các gói dịch vụ này, bạn có thể tìm hiểu và đặt mua tại trang thương mại điện tử Adayroi.com. Chỉ với vài thao tác đơn giản, nhanh chóng bạn đã có thể đặt các gói dịch vụ chữa bệnh dễ dàng, tiện lợi.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín