text.skipToContent

Khuyến mãi:
Trả góp 0%
Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Đen sần)Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Đen sần)
 • Đỏ sần
 • Đen sần
 • Đen
 • Xanh lá cây
 • Bạc
Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Đen sần)
5 Màu sắc
87.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.325.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Đen)Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Đen)
 • Đỏ sần
 • Đen sần
 • Đen
 • Xanh lá cây
 • Bạc
Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Đen)
5 Màu sắc
87.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.325.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Đen)Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Đen)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Đen)
4 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Đỏ)Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Đỏ)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Đỏ)
4 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Trắng)Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Trắng)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Trắng)
4 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Vàng)Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Vàng)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 (Vàng)
4 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Đỏ) phiên bản 2018Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Đỏ) phiên bản 2018
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Đỏ) phiên bản 2018
3 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Xanh lá) phiên bản 2018Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Xanh lá) phiên bản 2018
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Xanh lá) phiên bản 2018
3 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Đen) phiên bản 2018Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Đen) phiên bản 2018
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS 125 ABS I-GET (Đen) phiên bản 2018
3 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Đen)Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Đen)
 • Đỏ sần
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh lá cây
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Đen)
5 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Đỏ sần)Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Đỏ sần)
 • Đỏ sần
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh lá cây
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Đỏ sần)
5 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Đỏ)Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Đỏ)
 • Đỏ sần
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh lá cây
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Đỏ)
5 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Trắng)Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Trắng)
 • Đỏ sần
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh lá cây
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Trắng)
5 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Xanh lá cây)Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Xanh lá cây)
 • Đỏ sần
 • Trắng
 • Đen
 • Xanh lá cây
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 125 I-Get ABS (Xanh lá cây)
5 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 125 I-GET (Đỏ sần)Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 125 I-GET (Đỏ sần)
 • Đỏ sần
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 125 I-GET (Đỏ sần)
1 Màu sắc
93.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Xanh)Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Xanh)
 • Trắng
 • Xanh
 • Xám
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Xanh)
3 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Xám)Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Xám)
 • Trắng
 • Xanh
 • Xám
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Xám)
3 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Vàng)Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Vàng)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Vàng)
4 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Đỏ)Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Đỏ)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Đỏ)
4 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Trắng)Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Trắng)
 • Trắng
 • Xanh
 • Xám
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 150 (Trắng)
3 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Trắng)Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Trắng)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Trắng)
4 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Đen)Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Đen)
 • Trắng
 • Đen
 • Vàng
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 (Đen)
4 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Xanh lá) phiên bản 2018Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Xanh lá) phiên bản 2018
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Xanh lá) phiên bản 2018
4 Màu sắc
115.000.000đ 125.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Đen) phiên bản 2018Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Đen) phiên bản 2018
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Đen) phiên bản 2018
4 Màu sắc
115.000.000đ 125.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Đỏ) phiên bản 2018Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Đỏ) phiên bản 2018
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Đỏ) phiên bản 2018
4 Màu sắc
115.000.000đ 125.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Trắng) phiên bản 2018Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Trắng) phiên bản 2018
 • Đen
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh lá cây
Xe Vespa GTS Super ABS 150 I-GET (Trắng) phiên bản 2018
4 Màu sắc
115.000.000đ 125.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 I-Get ABS (Đỏ sần)Xe tay ga Vespa GTS Super 150 I-Get ABS (Đỏ sần)
 • Đỏ sần
 • Trắng
 • Xanh lá cây
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 I-Get ABS (Đỏ sần)
4 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 I-Get ABS (Đỏ)Xe tay ga Vespa GTS Super 150 I-Get ABS (Đỏ)
 • Đỏ sần
 • Trắng
 • Xanh lá cây
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 I-Get ABS (Đỏ)
4 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 I-Get ABS (Trắng)Xe tay ga Vespa GTS Super 150 I-Get ABS (Trắng)
 • Đỏ sần
 • Trắng
 • Xanh lá cây
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 I-Get ABS (Trắng)
4 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 I-Get ABS (Xanh lá cây)Xe tay ga Vespa GTS Super 150 I-Get ABS (Xanh lá cây)
 • Đỏ sần
 • Trắng
 • Xanh lá cây
 • Đỏ
Xe tay ga Vespa GTS Super 150 I-Get ABS (Xanh lá cây)
4 Màu sắc
115.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 9.583.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Xám)Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Xám)
 • Trắng
 • Xanh
 • Xám
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Xám)
3 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Trắng)Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Trắng)
 • Trắng
 • Xanh
 • Xám
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Trắng)
3 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Xanh)Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Xanh)
 • Trắng
 • Xanh
 • Xám
Xe tay ga Vespa GTS Super Sport 300 (Xanh)
3 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
Xe Vespa GTS Super 300 Quasar (Ghi sần) phiên bản 2018Xe Vespa GTS Super 300 Quasar (Ghi sần) phiên bản 2018
 • Đen
 • Ghi sần
Xe Vespa GTS Super 300 Quasar (Ghi sần) phiên bản 2018
2 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
Xe Vespa GTS Super 300 Quasar (Đen) phiên bản 2018Xe Vespa GTS Super 300 Quasar (Đen) phiên bản 2018
 • Đen
 • Ghi sần
Xe Vespa GTS Super 300 Quasar (Đen) phiên bản 2018
2 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 300 Quasar (Vàng)Xe tay ga Vespa GTS Super 300 Quasar (Vàng)
 • Trắng
 • Vàng
 • Xanh lá cây
 • Ghi sần
Xe tay ga Vespa GTS Super 300 Quasar (Vàng)
4 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 300 Quasar (Ghi sần)Xe tay ga Vespa GTS Super 300 Quasar (Ghi sần)
 • Trắng
 • Vàng
 • Xanh lá cây
 • Ghi sần
Xe tay ga Vespa GTS Super 300 Quasar (Ghi sần)
4 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 300 Quasar (Xanh lá cây)Xe tay ga Vespa GTS Super 300 Quasar (Xanh lá cây)
 • Trắng
 • Vàng
 • Xanh lá cây
 • Ghi sần
Xe tay ga Vespa GTS Super 300 Quasar (Xanh lá cây)
4 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Super 300 Quasar (Trắng)Xe tay ga Vespa GTS Super 300 Quasar (Trắng)
 • Trắng
 • Vàng
 • Xanh lá cây
 • Ghi sần
Xe tay ga Vespa GTS Super 300 Quasar (Trắng)
4 Màu sắc
129.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.750.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Touring 300 (Be)Xe tay ga Vespa GTS Touring 300 (Be)
 • Xanh
 • Be
Xe tay ga Vespa GTS Touring 300 (Be)
2 Màu sắc
131.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.916.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa GTS Touring 300 (Xanh không quân Ý)Xe tay ga Vespa GTS Touring 300 (Xanh không quân Ý)
 • Xanh
 • Be
Xe tay ga Vespa GTS Touring 300 (Xanh không quân Ý)
2 Màu sắc
131.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 10.916.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa SuperTech 300 HPE (Đen)Xe tay ga Vespa SuperTech 300 HPE (Đen)
 • Đen
 • Xám
Xe tay ga Vespa SuperTech 300 HPE (Đen)
2 Màu sắc
155.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 12.916.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa SuperTech 300 HPE (Xám)Xe tay ga Vespa SuperTech 300 HPE (Xám)
 • Đen
 • Xám
Xe tay ga Vespa SuperTech 300 HPE (Xám)
2 Màu sắc
155.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 12.916.667đ/tháng

Xe tay ga đã trở thành một phương tiện giao thông hữu ích phổ biến trên khắp con đường từ nông thôn đến thành thị. Với kiểu dáng sang trọng, mẫu mã đa dạng, chất lượng xe tuyệt hảo, xe tay ga Piaggio đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. Hãy cùng Adayroi khám phá những ưu điểm nổi bật của dòng xe này nhé!

Ưu điểm đầu tiên không phải bàn cãi đó là sự sang trọng, lịch thiệp toát lên từ thiết kế của xe tay ga Piaggio. Với phong cách hiện đại, màu sắc tinh tế, dòng xe này mang đến cho người lái sự tự tin, thoải mái hơn rất nhiều lần.

Ngoài ra, xe chắc chắn, dễ lái rất tiện dụng cho mọi người dùng và tạo sự ổn định cao khi di chuyển. Các mẫu xe tay ga này còn được trang bị những công nghệ máy hiện đại nhất giúp cho bạn tối ưu các thao tác lái xe nhờ chìa khoá thông minh, phun xăng điện tử, Idling Stop.

Hơn nữa, nhiều người chọn mua xe tay ga Piaggio là bởi chúng cung cấp rất nhiều tiện ích so với dòng xe số. Với cốp rộng, xe có thể đựng được nhiều đồ dùng, vật dụng mỗi khi đi đến cơ quan hoặc đi du lịch ở một nơi xa.

Hãy truy cập ngay trang web Adayroi.com – đại siêu thị điện tử của Tập đoàn Vingroup đặt hàng chính hãng với giá xe tay ga Piaggio cực ưu đãi và chính sách đổi trả vô cùng linh hoạt, nhanh chóng bạn nhé!

Oppo săn deal thần thái nhận ngàn ưu đãi
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín