text.skipToContent

Khuyến mãi:
Trả góp 0%
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Trắng)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Trắng)
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Trắng)
6 Màu sắc
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Be)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Be)
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Be)
6 Màu sắc
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Xanh)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Xanh)
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Xanh)
6 Màu sắc
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Bạc)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Bạc)
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Bạc)
6 Màu sắc
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Đỏ)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Đỏ)
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS (Đỏ)
6 Màu sắc
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera S 125 I-Get ABS (Đỏ)Xe tay ga Vespa Primavera S 125 I-Get ABS (Đỏ)
Xe tay ga Vespa Primavera S 125 I-Get ABS (Đỏ)
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS 50th Anniversary (Nâu)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS 50th Anniversary (Nâu)
 • Nâu
 • Xanh
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS 50th Anniversary (Nâu)
2 Màu sắc
74.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.208.333đ/tháng
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Ghi sần)Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Ghi sần)
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Ghi sần)
7 Màu sắc
75.500.000đ 80.000.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Đỏ)Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Đỏ)
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Đỏ)
7 Màu sắc
75.500.000đ 80.000.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Trắng)Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Trắng)
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Trắng)
7 Màu sắc
75.500.000đ 80.000.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Đen sần)Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Đen sần)
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Đen sần)
7 Màu sắc
75.500.000đ 80.000.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Xanh sần)Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Xanh sần)
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Xanh sần)
7 Màu sắc
75.500.000đ 80.000.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Cam)Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Cam)
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Cam)
7 Màu sắc
75.500.000đ 80.000.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Vàng sần)Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Vàng sần)
Xe Vespa Sprint ABS 125 I-GET (Vàng sần)
7 Màu sắc
75.500.000đ 80.000.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Cam)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Cam)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Cam)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Xanh lá)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Xanh lá)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Xanh lá)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Xanh lục sần)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Xanh lục sần)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Xanh lục sần)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đỏ)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đỏ)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đỏ)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Trắng)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Trắng)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Trắng)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đen sần)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đen sần)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đen sần)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Ghi)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Ghi)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Ghi)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đỏ sần)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đỏ sần)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Đỏ sần)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Vàng)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Vàng)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS (Vàng)
9 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint S 125 I-Get ABS (Đen)Xe tay ga Vespa Sprint S 125 I-Get ABS (Đen)
 • Ghi
 • Đen
 • Xanh lam
Xe tay ga Vespa Sprint S 125 I-Get ABS (Đen)
3 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS Carbon Look (Đen)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS Carbon Look (Đen)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS Carbon Look (Đen)
76.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.375.000đ/tháng
Xe Vespa Sprint S 125 ABS (Ghi bóng)Xe Vespa Sprint S 125 ABS (Ghi bóng)
Xe Vespa Sprint S 125 ABS (Ghi bóng)
77.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.458.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS 50th Anniversary (Xanh)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS 50th Anniversary (Xanh)
 • Nâu
 • Xanh
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS 50th Anniversary (Xanh)
2 Màu sắc
77.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.458.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS Yacht Club (Trắng)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS Yacht Club (Trắng)
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get ABS Yacht Club (Trắng)
77.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.458.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint S 125 I-Get ABS (Ghi)Xe tay ga Vespa Sprint S 125 I-Get ABS (Ghi)
 • Ghi
 • Đen
 • Xanh lam
Xe tay ga Vespa Sprint S 125 I-Get ABS (Ghi)
3 Màu sắc
77.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.458.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint S 125 I-Get ABS (Xanh lam)Xe tay ga Vespa Sprint S 125 I-Get ABS (Xanh lam)
 • Ghi
 • Đen
 • Xanh lam
Xe tay ga Vespa Sprint S 125 I-Get ABS (Xanh lam)
3 Màu sắc
77.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.458.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS Notte (Đen)Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS Notte (Đen)
Xe tay ga Vespa Sprint 125 I-Get ABS Notte (Đen)
78.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.541.667đ/tháng
Xe Piaggio Medley S ABS 150 I-GET E3 (Đỏ)Xe Piaggio Medley S ABS 150 I-GET E3 (Đỏ)
 • Đen
 • Đỏ
Xe Piaggio Medley S ABS 150 I-GET E3 (Đỏ)
2 Màu sắc
87.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.325.000đ/tháng
Xe Piaggio Medley S ABS 150 I-GET E3 (Đen)Xe Piaggio Medley S ABS 150 I-GET E3 (Đen)
 • Đen
 • Đỏ
Xe Piaggio Medley S ABS 150 I-GET E3 (Đen)
2 Màu sắc
87.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.325.000đ/tháng
Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 150 I-GET E3 (Trắng)Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 150 I-GET E3 (Trắng)
 • Đen
 • Trắng
Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 150 I-GET E3 (Trắng)
2 Màu sắc
87.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.325.000đ/tháng
Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 150 I-GET E3 (Đen)Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 150 I-GET E3 (Đen)
 • Đen
 • Trắng
Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 150 I-GET E3 (Đen)
2 Màu sắc
87.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.325.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Đỏ sần)Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Đỏ sần)
 • Đỏ sần
 • Đen sần
 • Đen
 • Xanh lá cây
 • Bạc
Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Đỏ sần)
5 Màu sắc
87.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.325.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Xanh lá cây)Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Xanh lá cây)
 • Đỏ sần
 • Đen sần
 • Đen
 • Xanh lá cây
 • Bạc
Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Xanh lá cây)
5 Màu sắc
87.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.325.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Bạc)Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Bạc)
 • Đỏ sần
 • Đen sần
 • Đen
 • Xanh lá cây
 • Bạc
Xe tay ga Piaggio Medley S 150 I-Get ABS E3 (Bạc)
5 Màu sắc
87.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 7.325.000đ/tháng

Xe tay ga đã trở thành một phương tiện giao thông hữu ích phổ biến trên khắp con đường từ nông thôn đến thành thị. Với kiểu dáng sang trọng, mẫu mã đa dạng, chất lượng xe tuyệt hảo, xe tay ga Piaggio đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. Hãy cùng Adayroi khám phá những ưu điểm nổi bật của dòng xe này nhé!

Ưu điểm đầu tiên không phải bàn cãi đó là sự sang trọng, lịch thiệp toát lên từ thiết kế của xe tay ga Piaggio. Với phong cách hiện đại, màu sắc tinh tế, dòng xe này mang đến cho người lái sự tự tin, thoải mái hơn rất nhiều lần.

Ngoài ra, xe chắc chắn, dễ lái rất tiện dụng cho mọi người dùng và tạo sự ổn định cao khi di chuyển. Các mẫu xe tay ga này còn được trang bị những công nghệ máy hiện đại nhất giúp cho bạn tối ưu các thao tác lái xe nhờ chìa khoá thông minh, phun xăng điện tử, Idling Stop.

Hơn nữa, nhiều người chọn mua xe tay ga Piaggio là bởi chúng cung cấp rất nhiều tiện ích so với dòng xe số. Với cốp rộng, xe có thể đựng được nhiều đồ dùng, vật dụng mỗi khi đi đến cơ quan hoặc đi du lịch ở một nơi xa.

Hãy truy cập ngay trang web Adayroi.com – đại siêu thị điện tử của Tập đoàn Vingroup đặt hàng chính hãng với giá xe tay ga Piaggio cực ưu đãi và chính sách đổi trả vô cùng linh hoạt, nhanh chóng bạn nhé!

Mừng sinh nhật - Mua sắm linh đình
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín