text.skipToContent

Khuyến mãi:
Trả góp 0%
Xe Vespa Sprint Notte 125 ABSXe Vespa Sprint Notte 125 ABS
Xe Vespa Sprint Notte 125 ABS
78.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.541.667đ/tháng
Xe tay ga Suzuki Address 110FI (Đỏ)Xe tay ga Suzuki Address 110FI (Đỏ)
 • Red
Xe tay ga Suzuki Address 110FI (Đỏ)
1 Màu sắc
28.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.358.333đ/tháng
Xe tay ga Suzuki Impulse (Xanh đỏ)Xe tay ga Suzuki Impulse (Xanh đỏ)
 • Blue red
 • Matte black
 • Black gray
Xe tay ga Suzuki Impulse (Xanh đỏ)
3 Màu sắc
32.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.666.667đ/tháng
Xe tay ga Suzuki Impulse (Đen mờ xám)Xe tay ga Suzuki Impulse (Đen mờ xám)
 • Blue red
 • Matte black
 • Black gray
Xe tay ga Suzuki Impulse (Đen mờ xám)
3 Màu sắc
32.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.666.667đ/tháng
Xe tay ga Suzuki Impulse (Đen mờ)Xe tay ga Suzuki Impulse (Đen mờ)
 • Blue red
 • Matte black
 • Black gray
Xe tay ga Suzuki Impulse (Đen mờ)
3 Màu sắc
32.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.666.667đ/tháng
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Đỏ)Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Đỏ)
 • White
 • Red
 • Green
 • Ghi sần
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Đỏ)
4 Màu sắc
36.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.000.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Xanh)Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Xanh)
 • White
 • Red
 • Green
 • Ghi sần
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Xanh)
4 Màu sắc
36.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.000.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Ghi sần)Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Ghi sần)
 • White
 • Red
 • Green
 • Ghi sần
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Ghi sần)
4 Màu sắc
36.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.000.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Trắng)Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Trắng)
 • White
 • Red
 • Green
 • Ghi sần
Xe tay ga Piaggio ZIP 100 E3 (Trắng)
4 Màu sắc
36.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.000.000đ/tháng
Xe Piaggio ZIP 100 E3 (Xanh cửu long)Xe Piaggio ZIP 100 E3 (Xanh cửu long)
 • Grey
 • White
 • Red
 • Dark blue
Xe Piaggio ZIP 100 E3 (Xanh cửu long)
4 Màu sắc
38.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.241.667đ/tháng
Xe Piaggio ZIP 100 E3 (Ghi)Xe Piaggio ZIP 100 E3 (Ghi)
 • Grey
 • White
 • Red
 • Dark blue
Xe Piaggio ZIP 100 E3 (Ghi)
4 Màu sắc
38.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.241.667đ/tháng
Xe Piaggio ZIP 100 E3 (Đỏ)Xe Piaggio ZIP 100 E3 (Đỏ)
 • Grey
 • White
 • Red
 • Dark blue
Xe Piaggio ZIP 100 E3 (Đỏ)
4 Màu sắc
38.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.241.667đ/tháng
Xe Piaggio ZIP 100 E3 (Trắng)Xe Piaggio ZIP 100 E3 (Trắng)
 • Grey
 • White
 • Red
 • Dark blue
Xe Piaggio ZIP 100 E3 (Trắng)
4 Màu sắc
38.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.241.667đ/tháng
Xe Piaggio Liberty One 125 (Trắng)Xe Piaggio Liberty One 125 (Trắng)
 • Đen
 • White
Xe Piaggio Liberty One 125 (Trắng)
2 Màu sắc
48.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.075.000đ/tháng
Xe Piaggio Liberty One 125 (Đen)Xe Piaggio Liberty One 125 (Đen)
 • Đen
 • White
Xe Piaggio Liberty One 125 (Đen)
2 Màu sắc
48.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.075.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Liberty ONE I-Get (Trắng)Xe tay ga Piaggio Liberty ONE I-Get (Trắng)
 • White
 • Black
Xe tay ga Piaggio Liberty ONE I-Get (Trắng)
2 Màu sắc
48.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.075.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Liberty ONE I-Get (Đen)Xe tay ga Piaggio Liberty ONE I-Get (Đen)
 • White
 • Black
Xe tay ga Piaggio Liberty ONE I-Get (Đen)
2 Màu sắc
48.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.075.000đ/tháng
Xe Piaggio LIBERTY ABS 125 I-GET E3 (Trắng)Xe Piaggio LIBERTY ABS 125 I-GET E3 (Trắng)
 • White
 • Dark blue
Xe Piaggio LIBERTY ABS 125 I-GET E3 (Trắng)
2 Màu sắc
57.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.791.667đ/tháng
Xe Piaggio LIBERTY ABS 125 I-GET E3 (Xanh cửu long)Xe Piaggio LIBERTY ABS 125 I-GET E3 (Xanh cửu long)
 • White
 • Dark blue
Xe Piaggio LIBERTY ABS 125 I-GET E3 (Xanh cửu long)
2 Màu sắc
57.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.791.667đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Ghi bóng)Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Ghi bóng)
 • White
 • Record the ball
 • Green
Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Ghi bóng)
3 Màu sắc
57.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.791.667đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Xanh)Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Xanh)
 • White
 • Record the ball
 • Green
Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Xanh)
3 Màu sắc
57.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.791.667đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Trắng)Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Trắng)
 • White
 • Record the ball
 • Green
Xe tay ga Piaggio Liberty 125 I-Get ABS E3 (Trắng)
3 Màu sắc
57.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.791.667đ/tháng
Xe Piaggio Liberty S ABS 125 I-GET E3 (Ghi)Xe Piaggio Liberty S ABS 125 I-GET E3 (Ghi)
 • Grey
 • Shiny black
 • White
 • Red
Xe Piaggio Liberty S ABS 125 I-GET E3 (Ghi)
4 Màu sắc
58.500.000đ 65.000.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 4.875.000đ/tháng
Xe Piaggio Liberty S ABS 125 I-GET E3 (Đen bóng)Xe Piaggio Liberty S ABS 125 I-GET E3 (Đen bóng)
 • Grey
 • Shiny black
 • White
 • Red
Xe Piaggio Liberty S ABS 125 I-GET E3 (Đen bóng)
4 Màu sắc
58.500.000đ 65.000.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 4.875.000đ/tháng
Xe Piaggio Liberty S ABS 125 I-GET E3 (Đỏ)Xe Piaggio Liberty S ABS 125 I-GET E3 (Đỏ)
 • Grey
 • Shiny black
 • White
 • Red
Xe Piaggio Liberty S ABS 125 I-GET E3 (Đỏ)
4 Màu sắc
58.500.000đ 65.000.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 4.875.000đ/tháng
Xe Piaggio Liberty S ABS 125 I-GET E3 (Trắng)Xe Piaggio Liberty S ABS 125 I-GET E3 (Trắng)
 • Grey
 • Shiny black
 • White
 • Red
Xe Piaggio Liberty S ABS 125 I-GET E3 (Trắng)
4 Màu sắc
58.500.000đ 65.000.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 4.875.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Liberty S 125 I-Get ABS E3 (Đen sần)Xe tay ga Piaggio Liberty S 125 I-Get ABS E3 (Đen sần)
 • Red lumpy
 • Black luminescence
 • Red
 • Ghi sần
Xe tay ga Piaggio Liberty S 125 I-Get ABS E3 (Đen sần)
4 Màu sắc
58.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.875.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley 125 I-Get ABS E3 (Ghi)Xe tay ga Piaggio Medley 125 I-Get ABS E3 (Ghi)
 • Grey
 • White
Xe tay ga Piaggio Medley 125 I-Get ABS E3 (Ghi)
2 Màu sắc
61.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.125.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley 125 I-Get ABS E3 (Trắng)Xe tay ga Piaggio Medley 125 I-Get ABS E3 (Trắng)
 • Grey
 • White
Xe tay ga Piaggio Medley 125 I-Get ABS E3 (Trắng)
2 Màu sắc
61.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.125.000đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Xanh lam)Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Xanh lam)
 • Turquoise
 • Red
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS E3 (Xanh lam)
2 Màu sắc
62.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.208.333đ/tháng
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS (Đỏ)Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS (Đỏ)
 • Turquoise
 • Red
Xe tay ga Piaggio Medley S 125 I-Get ABS (Đỏ)
2 Màu sắc
62.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.208.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Bạc)Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Bạc)
 • White
 • Red
 • The silver
Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Bạc)
3 Màu sắc
67.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.658.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Trắng)Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Trắng)
 • White
 • Red
 • The silver
Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Trắng)
3 Màu sắc
67.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.658.333đ/tháng
Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Đỏ)Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Đỏ)
 • White
 • Red
 • The silver
Xe tay ga Vespa LX 125 I-Get (Đỏ)
3 Màu sắc
67.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.658.333đ/tháng
Xe Vespa LX 125 I-GET (Xanh cửu long)Xe Vespa LX 125 I-GET (Xanh cửu long)
 • White
 • Red
 • The silver
 • Dark blue
 • Gold
Xe Vespa LX 125 I-GET (Xanh cửu long)
5 Màu sắc
69.900.000đ 75.000.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 5.825.000đ/tháng
Xe Vespa LX 125 I-GET (Trắng)Xe Vespa LX 125 I-GET (Trắng)
 • White
 • Red
 • The silver
 • Dark blue
 • Gold
Xe Vespa LX 125 I-GET (Trắng)
5 Màu sắc
69.900.000đ 75.000.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 5.825.000đ/tháng
Xe Vespa LX 125 I-GET (Đỏ)Xe Vespa LX 125 I-GET (Đỏ)
 • White
 • Red
 • The silver
 • Dark blue
 • Gold
Xe Vespa LX 125 I-GET (Đỏ)
5 Màu sắc
69.900.000đ 75.000.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 5.825.000đ/tháng
Xe Vespa LX 125 I-GET (Vàng)Xe Vespa LX 125 I-GET (Vàng)
 • White
 • Red
 • The silver
 • Dark blue
 • Gold
Xe Vespa LX 125 I-GET (Vàng)
5 Màu sắc
69.900.000đ 75.000.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 5.825.000đ/tháng
Xe Vespa LX 125 I-GET (Bạc)Xe Vespa LX 125 I-GET (Bạc)
 • White
 • Red
 • The silver
 • Dark blue
 • Gold
Xe Vespa LX 125 I-GET (Bạc)
5 Màu sắc
69.900.000đ 75.000.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 5.825.000đ/tháng
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get (Xanh)Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get (Xanh)
Xe tay ga Vespa Primavera 125 I-Get (Xanh)
70.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.908.333đ/tháng
Xe Piaggio Medley ABS 125 I-GET E3 (Ghi)Xe Piaggio Medley ABS 125 I-GET E3 (Ghi)
 • Grey
 • White
 • Dark blue
Xe Piaggio Medley ABS 125 I-GET E3 (Ghi)
3 Màu sắc
72.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.041.667đ/tháng
Xe Piaggio Medley ABS 125 I-GET E3 (Xanh cửu long)Xe Piaggio Medley ABS 125 I-GET E3 (Xanh cửu long)
 • Grey
 • White
 • Dark blue
Xe Piaggio Medley ABS 125 I-GET E3 (Xanh cửu long)
3 Màu sắc
72.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.041.667đ/tháng
Xe Piaggio Medley ABS 125 I-GET E3 (Trắng)Xe Piaggio Medley ABS 125 I-GET E3 (Trắng)
 • Grey
 • White
 • Dark blue
Xe Piaggio Medley ABS 125 I-GET E3 (Trắng)
3 Màu sắc
72.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.041.667đ/tháng
Xe Piaggio Medley S ABS 125 I-GET E3 (Xanh sần)Xe Piaggio Medley S ABS 125 I-GET E3 (Xanh sần)
 • Đen
 • Red lumpy
 • Xanh lá cây
Xe Piaggio Medley S ABS 125 I-GET E3 (Xanh sần)
3 Màu sắc
73.500.000đ 77.000.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 6.125.000đ/tháng
Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 125 I-GET E3 (Bạc mờ)Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 125 I-GET E3 (Bạc mờ)
 • Đen
 • Matte Silver
Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 125 I-GET E3 (Bạc mờ)
2 Màu sắc
73.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.125.000đ/tháng
Xe Piaggio Medley S ABS 125 I-GET E3 (Đen)Xe Piaggio Medley S ABS 125 I-GET E3 (Đen)
 • Đen
 • Red lumpy
 • Xanh lá cây
Xe Piaggio Medley S ABS 125 I-GET E3 (Đen)
3 Màu sắc
73.500.000đ 77.000.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 6.125.000đ/tháng
Xe Piaggio Medley S ABS 125 I-GET E3 (Đỏ sần)Xe Piaggio Medley S ABS 125 I-GET E3 (Đỏ sần)
 • Đen
 • Red lumpy
 • Xanh lá cây
Xe Piaggio Medley S ABS 125 I-GET E3 (Đỏ sần)
3 Màu sắc
73.500.000đ 77.000.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 6.125.000đ/tháng
Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 125 I-GET E3 (Đen)Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 125 I-GET E3 (Đen)
 • Đen
 • Matte Silver
Xe Piaggio Medley Special Edition ABS 125 I-GET E3 (Đen)
2 Màu sắc
73.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.125.000đ/tháng

Thị trường xe máy trong thời gian gần đây đang nóng dần hơn bao giờ hết, tuy nhiên để tìm được mẫu xe ưng ý với giá thành phù hợp đòi hỏi phải có sự tìm hiểu kỹ lưỡng từ nhiều nguồn khác nhau như người thân, trang web uy tín... Và một trong số các hãng xe vẫn đang chiếm ngự thị trường hiện nay đó là nhà cung cấp xe tay ga Piaggio, Suzuki.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa kiểu dáng xe mạnh mẽ, động cơ phân khối lớn, đồng thời trang bị nhiều tính năng thân thiện, dễ vận hành, điều khiển linh hoạt, xe tay ga Piaggio, Suzuki chắc chắn sẽ là lựa chọn tuyệt vời mà bạn không nên bỏ qua với giá thành tương đối hợp lý. Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp thêm hệ thống phanh lốp hiện đại nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng khi chạy ở mọi địa hình.
Với một chiếc xe có thiết kế hài hòa, phù hợp với cả nam lẫn nữ, bạn còn ngần ngại gì nữa mà không đặt mua xe tay ga Piaggio, Suzuki chính hãng ngay hôm nay trên trang thương mại điện tử hàng đầu Adayroi, hơn nữa còn có cơ hội sở hữu sản phẩm với giá xe tay ga Piaggio, Suzuki vô cùng ưu đãi chỉ có tại website bạn nhé.

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín