text.skipToContent

Khuyến mãi:
Trả góp 0%
Xe số Cub 81 Taya Normal nan hoa (Xanh cốm)Xe số Cub 81 Taya Normal nan hoa (Xanh cốm)
 • Xanh cốm
Xe số Cub 81 Taya Normal nan hoa (Xanh cốm)
1 Màu sắc
13.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Nâu)Xe máy Taya Motor Cub 81 (Nâu)
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Nâu)
8 Màu sắc
13.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Đỏ)Xe máy Taya Motor Cub 81 (Đỏ)
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Đỏ)
8 Màu sắc
13.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Xanh tím)Xe máy Taya Motor Cub 81 (Xanh tím)
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Xanh tím)
8 Màu sắc
13.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Kem)Xe máy Taya Motor Cub 81 (Kem)
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Kem)
8 Màu sắc
13.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Trắng)Xe máy Taya Motor Cub 81 (Trắng)
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Trắng)
8 Màu sắc
13.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Đen)Xe máy Taya Motor Cub 81 (Đen)
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Đen)
8 Màu sắc
13.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Xanh rêu)Xe máy Taya Motor Cub 81 (Xanh rêu)
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Xanh rêu)
8 Màu sắc
13.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Xám)Xe máy Taya Motor Cub 81 (Xám)
Xe máy Taya Motor Cub 81 (Xám)
8 Màu sắc
13.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya Luxury (Vàng)Xe số Cub 81 Taya Luxury (Vàng)
 • Vàng
Xe số Cub 81 Taya Luxury (Vàng)
1 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 82 LuxuryXe máy Taya Motor Cub 82 Luxury
Xe máy Taya Motor Cub 82 Luxury
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Kem)Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Kem)
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Kem)
11 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xanh rêu)Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xanh rêu)
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xanh rêu)
11 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xanh tím)Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xanh tím)
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xanh tím)
11 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Đỏ)Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Đỏ)
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Đỏ)
11 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xanh thiên thanh)Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xanh thiên thanh)
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xanh thiên thanh)
11 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury AvengerXe máy Taya Motor Cub 81 Luxury Avenger
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury Avenger
11 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Đen nhám)Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Đen nhám)
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Đen nhám)
11 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Đen nhũ)Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Đen nhũ)
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Đen nhũ)
11 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Trắng)Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Trắng)
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Trắng)
11 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xanh ngọc)Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xanh ngọc)
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xanh ngọc)
11 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xám)Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xám)
Xe máy Taya Motor Cub 81 Luxury (Xám)
11 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya Minion (Xanh ngọc)Xe số Cub 81 Taya Minion (Xanh ngọc)
 • Trắng
 • Xanh ngọc
 • Vàng kem
Xe số Cub 81 Taya Minion (Xanh ngọc)
3 Màu sắc
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya Minion (Vàng kem)Xe số Cub 81 Taya Minion (Vàng kem)
 • Trắng
 • Xanh ngọc
 • Vàng kem
Xe số Cub 81 Taya Minion (Vàng kem)
3 Màu sắc
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya Minion (Trắng)Xe số Cub 81 Taya Minion (Trắng)
 • Trắng
 • Xanh ngọc
 • Vàng kem
Xe số Cub 81 Taya Minion (Trắng)
3 Màu sắc
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya Luxury vành đúc (Xanh tím)Xe số Cub 81 Taya Luxury vành đúc (Xanh tím)
 • Nâu
 • Xanh tím
Xe số Cub 81 Taya Luxury vành đúc (Xanh tím)
2 Màu sắc
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya Luxury vành đúc (Nâu)Xe số Cub 81 Taya Luxury vành đúc (Nâu)
 • Nâu
 • Xanh tím
Xe số Cub 81 Taya Luxury vành đúc (Nâu)
2 Màu sắc
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Đen)Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Đen)
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Đen)
8 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Đỏ)Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Đỏ)
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Đỏ)
8 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Xanh cốm)Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Xanh cốm)
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Xanh cốm)
8 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Trắng)Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Trắng)
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Trắng)
8 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Xanh tím than)Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Xanh tím than)
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Xanh tím than)
8 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Kem sữa)Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Kem sữa)
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Kem sữa)
8 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Ghi xám)Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Ghi xám)
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Ghi xám)
8 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Xanh thiên thanh)Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Xanh thiên thanh)
Xe số Cub 81 Taya XS phiên bản 2019 (Xanh thiên thanh)
8 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng

Xe số Taya Motor từ khi xuất hiện trên thị trường đến nay vẫn luôn duy trì được nguồn doanh số ổn định bởi nhu cầu sử dụng cũng như nhận được những đánh giá tích cực từ người dùng. Giá xe số Taya Motor lại ở mức tầm trung, dễ chịu  ngay cả những gia đình có thu nhập trung bình cũng có thể sở hữu được.

Bên cạnh đó với mức độ lưu thông dày đặc và dễ bị tắc đường như ở Việt nam thì việc sử dụng xe máy Taya Motor kiểu dáng hiện đại trẻ trung, nhỏ gọn sẽ là lựa chọn thích hợp hơn so với các dòng xe tay ga cồng kềnh.

Xét về thiết kế, sản phẩm có phần khung xe được làm từ ống thép và có cấu trúc kim cương nên vô cùng vững chắc, bộ phận đầu xe cho thấy sự cứng cáp và mạnh mẽ, mang đến cảm giác tự tin khi ra đường. Trọng lượng xe nhẹ, dễ dàng quay đầu, hay di chuyển lên dốc cao với tốc độ tốt.

Những họa tiết trang trí trên sườn xe cũng toát lên vẻ thể thao, năng động, màu sắc được phối hợp hài hòa ăn ý với nhau. Phần cốp có độ rộng vừa đủ để cất giữ những đồ đạc cầm tay nhỏ, vừa. Hệ thống hút - thải khí đạt tiêu chuẩn, động cơ hoạt động trơn tru cho người dùng những cảm nhận thoải mái và tiết kiệm nhiên liệu vô cùng.
Ngày nay, bạn có thể mua xe máy Taya Motor thông qua hình thức online tại Adayroi.com mà không cần phải tốn nhiều công sức. Bên cạnh đó, còn tiết kiệm được tiền khi sử dụng thẻ tích điểm VinID tiện ích với ưu đãi lên đến 2% giá trị sản phẩm. Nhanh tay truy cập và rinh về ngay cho mình chiếc xe thật oách nhé!

Ba ngày vàng công nghệ - Tặng code đến 700.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín