text.skipToContent

Khuyến mãi:
Trả góp 0%
Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Đen)Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Đen)
 • Cam
 • Trắng
 • Đỏ
 • Đen
Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Đen)
4 Màu sắc
47.000.000đ 52.020.000đ -10%
Trả góp 0%
Chỉ 3.916.667đ/tháng
Xe máy Yamaha Exciter 150 - Phiên bản DoxouXe máy Yamaha Exciter 150 - Phiên bản Doxou
Xe máy Yamaha Exciter 150 - Phiên bản Doxou
48.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.000.000đ/tháng
Xe máy Yamaha Exciter 150 GP phiên bản mới 2018 - 2019 (Xanh)Xe máy Yamaha Exciter 150 GP phiên bản mới 2018 - 2019 (Xanh)
 • Xanh
Xe máy Yamaha Exciter 150 GP phiên bản mới 2018 - 2019 (Xanh)
1 Màu sắc
47.000.000đ 49.470.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 3.916.667đ/tháng
Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Cam)Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Cam)
 • Cam
 • Trắng
 • Đỏ
 • Đen
Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Cam)
4 Màu sắc
46.500.000đ 53.000.000đ -12%
Trả góp 0%
Chỉ 3.875.000đ/tháng
Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành nan hoa (Đỏ đen)Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành nan hoa (Đỏ đen)
 • Đen Đỏ
 • Đỏ đen
Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành nan hoa (Đỏ đen)
2 Màu sắc
32.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.716.667đ/tháng
Xe máy Taya Motor Cub 82 LuxuryXe máy Taya Motor Cub 82 Luxury
Xe máy Taya Motor Cub 82 Luxury
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Trắng)Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Trắng)
 • Cam
 • Trắng
 • Đỏ
 • Đen
Xe máy Yamaha Exciter 150 RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Trắng)
4 Màu sắc
46.500.000đ 49.980.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 3.875.000đ/tháng
Xe côn tay Honda Winner 150 phiên bản thể thao 2019 (Vàng)Xe côn tay Honda Winner 150 phiên bản thể thao 2019 (Vàng)
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
 • Vàng
Xe côn tay Honda Winner 150 phiên bản thể thao 2019 (Vàng)
4 Màu sắc
46.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.833.333đ/tháng
Xe côn tay Honda Winner 150 phiên bản thể thao 2019 (Xanh)Xe côn tay Honda Winner 150 phiên bản thể thao 2019 (Xanh)
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
 • Vàng
Xe côn tay Honda Winner 150 phiên bản thể thao 2019 (Xanh)
4 Màu sắc
46.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.833.333đ/tháng
Xe côn tay Honda Winner 150 phiên bản thể thao 2019 (Trắng)Xe côn tay Honda Winner 150 phiên bản thể thao 2019 (Trắng)
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
 • Vàng
Xe côn tay Honda Winner 150 phiên bản thể thao 2019 (Trắng)
4 Màu sắc
46.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.833.333đ/tháng
Xe côn tay Honda Winner 150 phiên bản thể thao 2019 (Đỏ)Xe côn tay Honda Winner 150 phiên bản thể thao 2019 (Đỏ)
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
 • Vàng
Xe côn tay Honda Winner 150 phiên bản thể thao 2019 (Đỏ)
4 Màu sắc
46.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.833.333đ/tháng
Xe số Honda Future 2019 vành đúc (Màu sắc: Đen phối đỏ)Xe số Honda Future 2019 vành đúc (Màu sắc: Đen phối đỏ)
Xe số Honda Future 2019 vành đúc (Màu sắc: Đen phối đỏ)
6 Màu sắc
33.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.800.000đ/tháng
Xe số Honda Future 2019 vành đúc (Màu sắc nâu)Xe số Honda Future 2019 vành đúc (Màu sắc nâu)
Xe số Honda Future 2019 vành đúc (Màu sắc nâu)
6 Màu sắc
33.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.800.000đ/tháng
Xe số Honda Future 2019 vành đúcXe số Honda Future 2019 vành đúc
Xe số Honda Future 2019 vành đúc
6 Màu sắc
33.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.800.000đ/tháng
Xe số Honda Future 2019 vành đúcXe số Honda Future 2019 vành đúc
Xe số Honda Future 2019 vành đúc
6 Màu sắc
33.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.800.000đ/tháng
Xe số Honda Future 2019 vành đúcXe số Honda Future 2019 vành đúc
Xe số Honda Future 2019 vành đúc
6 Màu sắc
33.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.800.000đ/tháng
Xe số Honda Future 2019 vành đúcXe số Honda Future 2019 vành đúc
Xe số Honda Future 2019 vành đúc
6 Màu sắc
33.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.800.000đ/tháng
Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành đúc (đỏ đen)Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành đúc (đỏ đen)
 • Xanh bạc
 • Nâu vàng đồng
 • Đỏ đen
 • Đen bạc
Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành đúc (đỏ đen)
4 Màu sắc
33.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.800.000đ/tháng
Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành đúc (đen bạc)Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành đúc (đen bạc)
 • Xanh bạc
 • Nâu vàng đồng
 • Đỏ đen
 • Đen bạc
Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành đúc (đen bạc)
4 Màu sắc
33.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.800.000đ/tháng
Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành đúc (xanh bạc)Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành đúc (xanh bạc)
 • Xanh bạc
 • Nâu vàng đồng
 • Đỏ đen
 • Đen bạc
Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành đúc (xanh bạc)
4 Màu sắc
33.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.800.000đ/tháng
Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành đúc (nâu vàng đồng)Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành đúc (nâu vàng đồng)
 • Xanh bạc
 • Nâu vàng đồng
 • Đỏ đen
 • Đen bạc
Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành đúc (nâu vàng đồng)
4 Màu sắc
33.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.800.000đ/tháng
Xe số Honda Future 2019 vành nan hoaXe số Honda Future 2019 vành nan hoa
Xe số Honda Future 2019 vành nan hoa
6 Màu sắc
32.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.716.667đ/tháng
Xe số Honda Future 2019 vành nan hoaXe số Honda Future 2019 vành nan hoa
Xe số Honda Future 2019 vành nan hoa
6 Màu sắc
32.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.716.667đ/tháng
Xe số Honda Future 2019 vành nan hoaXe số Honda Future 2019 vành nan hoa
Xe số Honda Future 2019 vành nan hoa
6 Màu sắc
32.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.716.667đ/tháng
Xe số Honda Future 2019 vành nan hoa (Màu sắc nâu)Xe số Honda Future 2019 vành nan hoa (Màu sắc nâu)
Xe số Honda Future 2019 vành nan hoa (Màu sắc nâu)
6 Màu sắc
32.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.716.667đ/tháng
Xe số Honda Future 2019 vành nan hoaXe số Honda Future 2019 vành nan hoa
Xe số Honda Future 2019 vành nan hoa
6 Màu sắc
32.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.716.667đ/tháng
Xe số Honda Future 2019 vành nan hoaXe số Honda Future 2019 vành nan hoa
Xe số Honda Future 2019 vành nan hoa
6 Màu sắc
32.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.716.667đ/tháng
Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành nan hoa (Đen đỏ)Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành nan hoa (Đen đỏ)
 • Đen Đỏ
 • Đỏ đen
Xe máy Honda Future Phanh đĩa - Vành nan hoa (Đen đỏ)
2 Màu sắc
32.600.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.716.667đ/tháng
Xe máy Yamaha Jupiter FI RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Đỏ)Xe máy Yamaha Jupiter FI RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Đỏ)
 • Trắng
 • Đỏ
Xe máy Yamaha Jupiter FI RC phiên bản mới 2018 - 2019 (Đỏ)
2 Màu sắc
29.000.000đ 30.090.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 2.416.667đ/tháng
Xe máy Honda Wave RSX FI 110cc 2019 (Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc)Xe máy Honda Wave RSX FI 110cc 2019 (Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc)
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
 • Xám đen
Xe máy Honda Wave RSX FI 110cc 2019 (Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc)
4 Màu sắc
26.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.208.333đ/tháng
Xe máy Honda Wave RSX FI 110cc 2019 (Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc)Xe máy Honda Wave RSX FI 110cc 2019 (Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc)
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
 • Xám đen
Xe máy Honda Wave RSX FI 110cc 2019 (Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc)
4 Màu sắc
26.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.208.333đ/tháng
Xe máy Honda Wave RSX FI 110cc 2019 (Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc)Xe máy Honda Wave RSX FI 110cc 2019 (Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc)
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
 • Xám đen
Xe máy Honda Wave RSX FI 110cc 2019 (Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc)
4 Màu sắc
26.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.208.333đ/tháng
Xe máy Honda Wave RSX FI 110cc 2019 (Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc)Xe máy Honda Wave RSX FI 110cc 2019 (Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc)
 • Trắng
 • Đỏ
 • Xanh
 • Xám đen
Xe máy Honda Wave RSX FI 110cc 2019 (Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc)
4 Màu sắc
26.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.208.333đ/tháng
Xe máy Honda Wave RSX FI (Phanh đĩa, vành đúc)Xe máy Honda Wave RSX FI (Phanh đĩa, vành đúc)
 • Đen
 • Trắng - Xám
 • Xanh dương
Xe máy Honda Wave RSX FI (Phanh đĩa, vành đúc)
3 Màu sắc
26.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.208.333đ/tháng
Xe máy Honda Wave RSX FI (Phanh đĩa, vành đúc) (Màu sắc: Đen)Xe máy Honda Wave RSX FI (Phanh đĩa, vành đúc) (Màu sắc: Đen)
 • Đen
 • Trắng - Xám
 • Xanh dương
Xe máy Honda Wave RSX FI (Phanh đĩa, vành đúc) (Màu sắc: Đen)
3 Màu sắc
26.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.208.333đ/tháng
Xe máy Honda Wave RSX FI (Phanh đĩa, vành đúc)Xe máy Honda Wave RSX FI (Phanh đĩa, vành đúc)
 • Đen
 • Trắng - Xám
 • Xanh dương
Xe máy Honda Wave RSX FI (Phanh đĩa, vành đúc)
3 Màu sắc
26.500.000đ 27.700.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 2.208.333đ/tháng

XE SỐ VÀ NHỮNG ƯU ĐIỂM CẦN BIẾT

Dù cho nhu cầu sử dụng xe tay ga ngày càng tăng nhưng bên cạnh đó vẫn có bộ phận người dùng vẫn dành tình yêu cho những chiếc xe số tự động. Không phải tự nhiên mà như thế, chúng ta cùng tìm hiểu qua những lợi ích đặc biệt khi sử dụng dòng xe này nhé.

Thiết kế nhỏ gọn

So với các loại xe ga to và nặng ì thì những chiếc xe gắn máy lại mang trong mình dáng vẻ nhỏ nhắn, người dùng dễ dàng di chuyển qua đám đông mà ít gặp trở ngại như xe có kích thước lớn, điều này cực kỳ hữu ích khi bạn mắc kẹt trong dòng người trên phố giờ cao điểm. Bên cạnh đó, xe gắn máy cũng không hề chiếm nhiều diện tích trong nhà, lại nhẹ nhàng hơn tay ga nên dễ dàng đưa dắt lên dốc nếu nhà bạn ở trên đường dốc cao.

Tiết kiệm nhiên liệu

Ngày nay, có rất nhiều hãng sản xuất xe gắn máy bắt đầu áp dụng công nghệ phun xăng điện tử giúp cho việc hút hay thải khí diễn ra thuận tiện, động cơ hoạt động mạnh mẽ và êm ái nhưng vẫn luôn tiết kiệm được tối ưu nhiên liệu.

Giá thành rẻ

So với các loại xe phân khối lớn hay xe tay ga, giá xe số thấp hơn rất nhiều cho dù đó là dòng xe số cao cấp đi nữa. Điều này hoàn toàn phù hợp với những gia đình có nguồn thu nhập trung bình, vẫn có khả năng chi trả và mua xe số để thuận tiện hơn trong việc di chuyển.

Dễ dàng sửa chữa, bảo quản

Thực tế, xe gắn máy dễ dàng sửa chữa và bảo quản bằng các sản phẩm chăm sóc xe máy hoặc dụng cụ sửa chữa xe hơn so với xe tay ga, thậm chí nhiều chị em phụ nữ cũng có thể học cách để sửa xe cơ bản nhưng đối với dòng tay ga thì ngay cả các anh cũng không thể nào tháo lắp ra sửa ngay khi gặp sự cố được mà phải luôn cần mang xe đến tiệm sửa xe.
Xe gắn máy vẫn luôn được tin dùng bao đời nay chỉ khác là thủ tục mua xe không còn rắc rối hay rườm rà nữa mà chỉ cần truy cập Adayroi.com - chuyên trang thương mại điện tử lớn thuộc Vingroup cũng đã có thể mua được dễ dàng. Tại đây bạn sẽ có cơ hội chọn lựa nhiều chiếc xe số tốt kèm theo mức giá phải chăng hợp lý, đặc biệt là dịch vụ vận chuyển tận nhà và cơ hội sử dụng thẻ VinID nhận ưu đãi lên đến 2% giá trị sản phẩm nữa! Nhanh tay truy cập và đừng bỏ lỡ cơ hội mua hàng tốt nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín