text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Ghi sần)Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Ghi sần)
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Ghi sần)
6 Màu sắc
40.000.000đ 57.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Đỏ)Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Đỏ)
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Đỏ)
6 Màu sắc
40.000.000đ 57.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Xanh đậm)Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Xanh đậm)
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Xanh đậm)
6 Màu sắc
40.000.000đ 57.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Đen)Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Đen)
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Đen)
6 Màu sắc
40.000.000đ 57.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Trắng)Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Trắng)
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Trắng)
6 Màu sắc
40.000.000đ 57.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng
Xe máy điện VinFast Klara A2 dùng ắc quy axit chì phiên bản pha LED (Đỏ)Xe máy điện VinFast Klara A2 dùng ắc quy axit chì phiên bản pha LED (Đỏ)
Xe máy điện VinFast Klara A2 dùng ắc quy axit chì phiên bản pha LED (Đỏ)
6 Màu sắc
26.000.000đ 34.000.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 2.166.667đ/tháng
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Vàng ngà)Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Vàng ngà)
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Vàng ngà)
6 Màu sắc
40.000.000đ 57.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng
Xe máy điện Libecta (Xanh sần)Xe máy điện Libecta (Xanh sần)
 • Đen bóng
 • Trắng
 • Xanh mờ
 • Đỏ
Xe máy điện Libecta (Xanh sần)
4 Màu sắc
11.300.000đ 15.290.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 941.667đ/tháng
Hoàn 226.000đ
Xe máy điện Libecta (Đen bóng)Xe máy điện Libecta (Đen bóng)
 • Đen bóng
 • Trắng
 • Xanh mờ
 • Đỏ
Xe máy điện Libecta (Đen bóng)
4 Màu sắc
11.300.000đ 15.290.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 941.667đ/tháng
Hoàn 226.000đ
Xe máy điện Libecta (Trắng)Xe máy điện Libecta (Trắng)
 • Đen bóng
 • Trắng
 • Xanh mờ
 • Đỏ
Xe máy điện Libecta (Trắng)
4 Màu sắc
11.300.000đ 15.290.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 941.667đ/tháng
Hoàn 226.000đ
Xe máy điện Libecta (Đỏ)Xe máy điện Libecta (Đỏ)
 • Đen bóng
 • Trắng
 • Xanh mờ
 • Đỏ
Xe máy điện Libecta (Đỏ)
4 Màu sắc
11.300.000đ 15.290.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 941.667đ/tháng
Hoàn 226.000đ
Xe điện Before All Vespa LibectaXe điện Before All Vespa Libecta
 • Đỏ
 • Đen
 • Vàng
 • Xanh coban
Xe điện Before All Vespa Libecta
4 Màu sắc
11.300.000đ 15.290.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 941.667đ/tháng
Hoàn 226.000đ
Xe máy điện Xmen City V (Đen bạc)Xe máy điện Xmen City V (Đen bạc)
 • Bạc
Xe máy điện Xmen City V (Đen bạc)
1 Màu sắc
12.400.000đ 16.390.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 1.033.333đ/tháng
Hoàn 248.000đ
Xe điện Before All Xmen City VXe điện Before All Xmen City V
 • Đen
 • Bạc
Xe điện Before All Xmen City V
2 Màu sắc
12.400.000đ 16.390.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 1.033.333đ/tháng
Hoàn 248.000đ
Xe máy điện LX Latina (Xanh sần)Xe máy điện LX Latina (Xanh sần)
Xe máy điện LX Latina (Xanh sần)
7 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện LX Latina (Đen sần)Xe máy điện LX Latina (Đen sần)
Xe máy điện LX Latina (Đen sần)
7 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện LX Latina (Đen bóng)Xe máy điện LX Latina (Đen bóng)
Xe máy điện LX Latina (Đen bóng)
7 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện LX Latina (Đỏ bóng)Xe máy điện LX Latina (Đỏ bóng)
Xe máy điện LX Latina (Đỏ bóng)
7 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện Napoli S (Xanh sần)Xe máy điện Napoli S (Xanh sần)
Xe máy điện Napoli S (Xanh sần)
6 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện Napoli S (Đỏ)Xe máy điện Napoli S (Đỏ)
Xe máy điện Napoli S (Đỏ)
6 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện Napoli S (Đen bóng)Xe máy điện Napoli S (Đen bóng)
Xe máy điện Napoli S (Đen bóng)
6 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện Napoli S (Đen sần)Xe máy điện Napoli S (Đen sần)
Xe máy điện Napoli S (Đen sần)
6 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện Napoli S (Trắng)Xe máy điện Napoli S (Trắng)
Xe máy điện Napoli S (Trắng)
6 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện LX Latina (Xanh bóng)Xe máy điện LX Latina (Xanh bóng)
Xe máy điện LX Latina (Xanh bóng)
7 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện LX Latina (Đỏ sần)Xe máy điện LX Latina (Đỏ sần)
Xe máy điện LX Latina (Đỏ sần)
7 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện Napoli S (Ghi)Xe máy điện Napoli S (Ghi)
Xe máy điện Napoli S (Ghi)
6 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện LX Latina (Trắng)Xe máy điện LX Latina (Trắng)
Xe máy điện LX Latina (Trắng)
7 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện Xmen Osakar (Vàng)Xe máy điện Xmen Osakar (Vàng)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Vàng
 • Đen rằn ri
Xe máy điện Xmen Osakar (Vàng)
4 Màu sắc
13.600.000đ 17.490.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 1.133.333đ/tháng
Hoàn 272.000đ
Xe máy điện Xmen Osakar (Xanh)Xe máy điện Xmen Osakar (Xanh)
 • Đen
 • Xanh dương
 • Vàng
 • Đen rằn ri
Xe máy điện Xmen Osakar (Xanh)
4 Màu sắc
13.600.000đ 17.490.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 1.133.333đ/tháng
Hoàn 272.000đ
Xe điện Xmen 5 OsakarXe điện Xmen 5 Osakar
 • Đen, cam
 • Đen
 • Đen, vàng
 • Đen, xanh
Xe điện Xmen 5 Osakar
4 Màu sắc
13.600.000đ 17.490.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 1.133.333đ/tháng
Hoàn 272.000đ
Xe máy điện LX JVC (Xanh sần)Xe máy điện LX JVC (Xanh sần)
 • Xanh bóng
 • Trắng
 • Xanh mờ
 • Đen sần
 • Đỏ
Xe máy điện LX JVC (Xanh sần)
5 Màu sắc
13.800.000đ 17.990.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Hoàn 276.000đ
Xe máy điện LX JVC (Xanh bóng)Xe máy điện LX JVC (Xanh bóng)
 • Xanh bóng
 • Trắng
 • Xanh mờ
 • Đen sần
 • Đỏ
Xe máy điện LX JVC (Xanh bóng)
5 Màu sắc
13.800.000đ 17.990.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Hoàn 276.000đ
Xe máy điện LX JVC (Trắng)Xe máy điện LX JVC (Trắng)
 • Xanh bóng
 • Trắng
 • Xanh mờ
 • Đen sần
 • Đỏ
Xe máy điện LX JVC (Trắng)
5 Màu sắc
13.800.000đ 17.990.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Hoàn 276.000đ
Xe máy điện LX JVC (Đỏ)Xe máy điện LX JVC (Đỏ)
 • Xanh bóng
 • Trắng
 • Xanh mờ
 • Đen sần
 • Đỏ
Xe máy điện LX JVC (Đỏ)
5 Màu sắc
13.800.000đ 17.990.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Hoàn 276.000đ
Xe máy điện LX JVC (Đen sần)Xe máy điện LX JVC (Đen sần)
 • Xanh bóng
 • Trắng
 • Xanh mờ
 • Đen sần
 • Đỏ
Xe máy điện LX JVC (Đen sần)
5 Màu sắc
13.800.000đ 17.990.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 1.150.000đ/tháng
Hoàn 276.000đ
Xe máy điện LX150 (Đen sần)Xe máy điện LX150 (Đen sần)
Xe máy điện LX150 (Đen sần)
6 Màu sắc
14.000.000đ 17.590.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 1.166.667đ/tháng
Hoàn 280.000đ

XE MÁY ĐIỆN – GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TUYỆT VỜI

Xe máy điện được xem là giải pháp đón đầu thực hiện sứ mệnh bảo vệ một thành phố xanh, giảm thiểu ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi. Loại phương tiện này không chỉ có tốc độ nhanh hơn, thời gian dùng pin sạc lâu hơn xe đạp điện mà còn thân thiện với môi trường và sức khỏe người dùng.

Xe máy điện chính hãng là loại xe sử dụng nguồn năng lượng điện, biến hóa từ điện năng thành cơ năng giúp cho phương tiện đi lại thuận lợi, dễ dàng và ổn định. Loại xe này phù hợp với mọi đối tượng người dùng khác nhau như học sinh, người lớn, nhân viên công sở. Với những cải tiến không ngừng, chúng được mệnh danh là “phương tiện xanh” an toàn, tiết kiệm lại bảo vệ môi trường hữu ích.

Tại sao nên sử dụng xe máy điện

Tiết kiệm nhiên liệu, chi phí: Giá xe máy điện mới nhất không chỉ rẻ hơn nhiều so với các loại xe máy mà chúng còn rất tiết kiệm nhiên liệu, chi phí thay thế, sửa chữa. Mỗi năm bạn chỉ cần bỏ ra một lần thay ắc quy, tương đương với 100.000 đồng/tháng tiết kiệm hơn nhiều so với nhiên liệu xăng dành cho xe máy. Đồng thời, chi phí điện năng hao hụt cho mỗi lần nạp ắc quy không đáng kể, chỉ khoảng 1 số điện cho một lần sạc đầy, đi được 60 – 80 km.

Giảm ô nhiễm môi trường: Đây là phương tiện di chuyển được rất nhiều đất nước sử dụng như Nhật Bản, Trung Quốc với mong muốn giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Bởi lẽ xe điện chạy mỗi ngày không hề tạo ra khói bụi hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn do chúng không dùng nguyên liệu hóa thạch.

An toàn cho người sử dụng: Xe máy điện cao cấp được đánh giá cao về độ an toàn với người sử dụng, cho nên không có bất cứ quy định nào về độ tuổi đi xe hay cần bằng lái xe. Trọng lượng xe nhẹ, dễ dàng điều khiển, hệ thống phanh linh hoạt, an toàn, vận tốc vừa phải, chỉ khoảng 50km/h nên hạn chế tối đa những sự cố tai nạn nguy hiểm.

Tư vấn chọn mua xe máy điện

Chạy bằng pin hay ắc quy: Chắc hẳn bất cứ ai quan tâm đến xe điện sẽ băn khoăn nên chọn xe chạy bằng pin hay bằng điện. Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn cần hiểu rõ được mặt lợi và hại của cả hai nguồn năng lượng này. Và dĩ nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là độ bền và quãng đường di chuyển mà chúng mang đến cho bạn. So với pin, ắc quy có tuổi thọ cao hơn, chỉ một lần sạc có thể di chuyển tối đa 50km nhưng lại thường xảy ra sự cố cháy nổ. Trong khi đó, ứng dụng pin Lithium lại cho phép bạn di chuyển đến 80 km chỉ trong một lần sạc đây, thiết kế chắc chắn, không cháy nổ mà lại có tuổi thọ thấp hơn.

Tải trọng: Không chỉ đi riêng mình, nhiều lúc bạn còn chở cả bạn bè, người thân đi chơi, đi học hay đi làm nên xe điện cần phải có tải trọng trên 130kg là phù hợp. Bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng đến độ bền của khung xe, động cơ, nếu quá tải, xe sẽ nhanh hỏng hơn.

Quãng đường đi cho 1 lần sạc: Quãng đường trung bình di chuyển của xe điện cho một lần sạc khoảng từ 40 – 100km/h, tùy vào dòng sản phẩm. Thông số trên xe thường sẽ cao hơn thực tế nên đừng vội vàng lựa chọn dòng xe này đi quãng đường dài để tránh hết điện giữa đường.

Khả năng chống nước: Nước là kẻ thù số 1 của thiết bị điện tử nói chung, xe điện nói riêng. Hãy lưu ý chọn chiếc xe có gầm càng cao càng tốt, hộp đựng ắc quy ở phần trên, tránh bị nước vào khi đường lụt lội hoặc trời mưa. Ngoài ra, hộp điện và động cơ nên thiết kế theo kiểu khép kín để không bị dính nước khi vệ sinh xe thường xuyên.

Giá thành: Hiện nay, có rất nhiều mức giá xe điện khác nhau tùy vào thương hiệu, dòng xe nhưng phổ biến nhất vẫn là từ 10 – 20 triệu đồng để có một chiếc xe chất lượng tốt.

Lời khuyên hữu ích dành cho các bạn khi mua bất cứ các mẫu ô tô đẳng cấp, xe máy động cơ tốt hay xe điện chất lượng cao thì đều cần phải tham khảo kỹ và tìm đến các nhà cung cấp chính hãng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân lâu dài. Một số thương hiệu xe điện danh tiếng mà bạn nên lưu ý đó là xe máy điện VinFast Klara, xe điện Yamaha, Xmen Sport, Giant.

Nhanh tay tải App Adayroi về máy để sở hữu sản phẩm tiện ích với giá thành cực ưu đãi bạn nhé!

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 300.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín