text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Mũ bảo hiểm Baby Nutty Nutcase BNUT-1002-XXS (Nhiều màu)Mũ bảo hiểm Baby Nutty Nutcase BNUT-1002-XXS (Nhiều màu)
Mũ bảo hiểm Baby Nutty Nutcase BNUT-1002-XXS (Nhiều màu)
1.150.000đ
Hoàn 23.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Baby Nutty Nutcase BNUT-1004-XXS (Đen, trắng)Mũ bảo hiểm Baby Nutty Nutcase BNUT-1004-XXS (Đen, trắng)
Mũ bảo hiểm Baby Nutty Nutcase BNUT-1004-XXS (Đen, trắng)
1.150.000đ
Hoàn 23.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1097-XS (Đen, vàng)Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1097-XS (Đen, vàng)
 • Đen, vàng
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1097-XS (Đen, vàng)
1 Màu sắc
1.350.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1113-XS (Nhiều màu)Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1113-XS (Nhiều màu)
 • Nhiều màu
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1113-XS (Nhiều màu)
1 Màu sắc
1.350.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1103-XS (Nhiều màu)Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1103-XS (Nhiều màu)
 • Nhiều màu
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1103-XS (Nhiều màu)
1 Màu sắc
1.350.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1110-XS (Hồng)Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1110-XS (Hồng)
 • Hồng
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1110-XS (Hồng)
1 Màu sắc
1.350.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1008-XS (Xám)Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1008-XS (Xám)
 • Xám
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1008-XS (Xám)
1 Màu sắc
1.350.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1003-XS (Nhiều màu)Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1003-XS (Nhiều màu)
 • Nhiều màu
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1003-XS (Nhiều màu)
1 Màu sắc
1.350.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1114-XS (Nhiều màu)Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1114-XS (Nhiều màu)
 • Nhiều màu
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1114-XS (Nhiều màu)
1 Màu sắc
1.350.000đ 1.599.000đ -16%
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1112-XS (Đỏ, trắng)Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1112-XS (Đỏ, trắng)
 • Đỏ, trắng
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1112-XS (Đỏ, trắng)
1 Màu sắc
1.350.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1111-XS (Xanh da trời)Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1111-XS (Xanh da trời)
 • Xanh da trời
Mũ bảo hiểm Little Nutty Nutcase Gen 3 LNG3-1111-XS (Xanh da trời)
1 Màu sắc
1.350.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Americana Street Helmet-S NTG3-2129-S (Trắng phối xanh)Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Americana Street Helmet-S NTG3-2129-S (Trắng phối xanh)
 • Trắng phối xanh
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Americana Street Helmet-S NTG3-2129-S (Trắng phối xanh)
1 Màu sắc
1.415.000đ 1.990.000đ -29%
Hoàn 28.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Americana Street Helmet-L NTG3-2129-L (Trắng phối xanh)Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Americana Street Helmet-L NTG3-2129-L (Trắng phối xanh)
 • Trắng phối xanh
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Americana Street Helmet-L NTG3-2129-L (Trắng phối xanh)
1 Màu sắc
1.590.000đ
Hoàn 32.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Watermelon Street Helmet-S NTG3-2044-S (Xanh lá cây)Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Watermelon Street Helmet-S NTG3-2044-S (Xanh lá cây)
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Watermelon Street Helmet-S NTG3-2044-S (Xanh lá cây)
1.590.000đ 1.790.000đ -11%
Hoàn 32.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Americana Street Helmet-M NTG3-2129-M (Trắng phối xanh)Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Americana Street Helmet-M NTG3-2129-M (Trắng phối xanh)
 • Trắng phối xanh
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Americana Street Helmet-M NTG3-2129-M (Trắng phối xanh)
1 Màu sắc
1.590.000đ
Hoàn 32.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Totally Rad Street Helmet-M NTG3-2168-M (Nhiều màu)Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Totally Rad Street Helmet-M NTG3-2168-M (Nhiều màu)
 • Nhiều màu
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Totally Rad Street Helmet-M NTG3-2168-M (Nhiều màu)
1 Màu sắc
1.590.000đ
Hoàn 32.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 NTG3-3031M-M (Hồng)Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 NTG3-3031M-M (Hồng)
 • Hồng
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 NTG3-3031M-M (Hồng)
1 Màu sắc
1.590.000đ
Hoàn 32.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Totally Rad Street Helmet-S NTG3-2168-S (Nhiều màu)Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Totally Rad Street Helmet-S NTG3-2168-S (Nhiều màu)
 • Nhiều màu
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 Totally Rad Street Helmet-S NTG3-2168-S (Nhiều màu)
1 Màu sắc
1.590.000đ 1.990.000đ -20%
Hoàn 32.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 NTG3-3031M-S (Hồng)Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 NTG3-3031M-S (Hồng)
 • Hồng
Mũ bảo hiểm Nutcase Gen 3 NTG3-3031M-S (Hồng)
1 Màu sắc
1.590.000đ
Hoàn 32.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ

Xe máy STRIDER VI - một trong những thương hiệu có số lượng khách hàng sử dụng phổ biến và rộng rãi hiện nay với hệ thống phun xăng công nghệ cao, hỗ trợ tiết kiệm xăng cho người dùng đã và đang không ngừng được khách hàng đón nhận nhiều hơn trong suốt những năm có mặt trên thị trường.

Các bộ phận của xe như mâm xe với kiểu dáng thiết kế năng động, có độ nặng và cứng nên đảm bảo cho quá trình điều khiển được an toàn và với tốc độ ổn định; phần thắng xe được lắp đặt và căn chỉnh theo tiêu chuẩn, giúp cho lực phanh xe không quá gấp gáp hoặc quá chậm rãi, mang đến cảm giác thoải mái và an toàn cho người chạy. Bên cạnh đó, xe máy với phân khối mạnh mẽ, chạy bốc giúp bạn vượt qua các chướng ngại dễ dàng. Mức giá xe máy phải chăng, phù hợp với mức kinh tế của nhiều cá nhân và hộ gia đình.
Với tất cả những tiêu chí, ưu điểm ở trên, dòng xe này rất thích hợp để trở thành món quà tặng ý nghĩa cho người thân hoặc chính mình để làm phương tiện đi lại làm việc, học tập. Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể tham khảo mức giá và mua xe máy với giá ưu đãi hấp dẫn tại Adayroi.com - trang kinh doanh điện tử uy tín, chuyên nghiệp của Vingroup. Chỉ cần truy cập website hoặc tải app về điện thoại là bạn có thể chọn xe thoải mái ngay tại nhà!

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 300.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín