text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Mũ bảo hiểm fullface Roc Royal M137 (Đen)Mũ bảo hiểm fullface Roc Royal M137 (Đen)
Mũ bảo hiểm fullface Roc Royal M137 (Đen)
828.000đ 920.000đ -10%
Hoàn 17.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm fullface Royal M01 (Đen)Mũ bảo hiểm fullface Royal M01 (Đen)
Mũ bảo hiểm fullface Royal M01 (Đen)
342.000đ 450.000đ -24%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm fullface Royal M140 Classic (Đen)Mũ bảo hiểm fullface Royal M140 Classic (Đen)
 • Đen
 • Vàng
 • Hồng
Mũ bảo hiểm fullface Royal M140 Classic (Đen)
3 Màu sắc
400.000đ 500.000đ -20%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Royal M20B Đen phối đỏ size XLMũ bảo hiểm 3/4 Royal M20B Đen phối đỏ size XL
Mũ bảo hiểm 3/4 Royal M20B Đen phối đỏ size XL
7 Màu sắc , 2 Size
432.000đ
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Royal M20C Xanh size LMũ bảo hiểm 3/4 Royal M20C Xanh size L
 • Đen nhám
 • Trắng
 • Xanh
 • Vàng
Mũ bảo hiểm 3/4 Royal M20C Xanh size L
4 Màu sắc , 2 Size
495.000đ 550.000đ -10%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm fullface Royal M18 Classic (Đen)Mũ bảo hiểm fullface Royal M18 Classic (Đen)
Mũ bảo hiểm fullface Royal M18 Classic (Đen)
600.000đ 800.000đ -25%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Nón bảo hiểm fullface Avex Scorpion size XL (Đen)Nón bảo hiểm fullface Avex Scorpion size XL (Đen)
Nón bảo hiểm fullface Avex Scorpion size XL (Đen)
1 Size
621.000đ
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Trắng phối nâu)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Trắng phối nâu)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Trắng phối nâu)
2 Size
720.000đ 800.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Tím hồng)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Tím hồng)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Tím hồng)
3 Size
720.000đ 800.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Hồng)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Hồng)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Hồng)
3 Size
720.000đ 800.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size M (Hồng xám)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size M (Hồng xám)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size M (Hồng xám)
3 Size
720.000đ 800.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Trắng phối cam)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Trắng phối cam)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Trắng phối cam)
2 Size
720.000đ 800.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Trắng phối hồng)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Trắng phối hồng)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Trắng phối hồng)
2 Size
720.000đ 800.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Đen nâu nhám)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Đen nâu nhám)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Đen nâu nhám)
2 Size
720.000đ 800.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Đen phối đỏ)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Đen phối đỏ)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Đen phối đỏ)
2 Size
720.000đ 800.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Đen phối cam)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Đen phối cam)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size XL (Đen phối cam)
2 Size
720.000đ 800.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Xanh lính)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Xanh lính)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Xanh lính)
2 Size
720.000đ 800.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Đen)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Đen)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Đen)
2 Size
720.000đ 800.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Đen nâu bóng)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Đen nâu bóng)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Xtreme size L (Đen nâu bóng)
2 Size
720.000đ 800.000đ -10%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size L (Đen đỏ cam)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size L (Đen đỏ cam)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size L (Đen đỏ cam)
3 Size
902.500đ 950.000đ -5%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size XL (Đen)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size XL (Đen)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size XL (Đen)
3 Size
902.500đ 950.000đ -5%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size L (Xanh dương)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size L (Xanh dương)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size L (Xanh dương)
3 Size
902.500đ 950.000đ -5%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size M (Xanh ngọc)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size M (Xanh ngọc)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size M (Xanh ngọc)
3 Size
902.500đ 950.000đ -5%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size L (Xanh lá cây)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size L (Xanh lá cây)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size L (Xanh lá cây)
3 Size
902.500đ 950.000đ -5%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size XL (Trắng)Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size XL (Trắng)
Mũ bảo hiểm 3/4 Avex Biltro size XL (Trắng)
3 Size
902.500đ 950.000đ -5%
Hoàn 18.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Fullface Sunda 811 trơn size L (Xanh)Mũ bảo hiểm Fullface Sunda 811 trơn size L (Xanh)
 • Đen
 • Xanh
 • Xám
Mũ bảo hiểm Fullface Sunda 811 trơn size L (Xanh)
3 Màu sắc , 2 Size
990.000đ
Hoàn 20.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Mũ bảo hiểm Fullface Sunda 811 tem size XL (Trắng phối đen)Mũ bảo hiểm Fullface Sunda 811 tem size XL (Trắng phối đen)
 • Trắng phối đen
 • Xanh phối đỏ
 • Trắng phối đỏ
Mũ bảo hiểm Fullface Sunda 811 tem size XL (Trắng phối đen)
3 Màu sắc , 2 Size
1.170.000đ
Hoàn 23.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Nón bảo hiểm fullface Torc T18 size XL (Đen phối vàng)Nón bảo hiểm fullface Torc T18 size XL (Đen phối vàng)
Nón bảo hiểm fullface Torc T18 size XL (Đen phối vàng)
4 Size
1.900.000đ 2.100.000đ -10%
Hoàn 38.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Nón bảo hiểm fullface Torc T18 size M (Đen phối cam)Nón bảo hiểm fullface Torc T18 size M (Đen phối cam)
Nón bảo hiểm fullface Torc T18 size M (Đen phối cam)
4 Size
1.900.000đ
Hoàn 38.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Nón bảo hiểm fullface Torc T18 size XXL (Đen nhám)Nón bảo hiểm fullface Torc T18 size XXL (Đen nhám)
Nón bảo hiểm fullface Torc T18 size XXL (Đen nhám)
4 Size
1.900.000đ
Hoàn 38.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Nón bảo hiểm fullface Torc T18 size XL (Đen bóng)Nón bảo hiểm fullface Torc T18 size XL (Đen bóng)
Nón bảo hiểm fullface Torc T18 size XL (Đen bóng)
2 Size
1.900.000đ
Hoàn 38.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ

Xe máy Anh Duy - một trong những thương hiệu có số lượng khách hàng sử dụng phổ biến và rộng rãi hiện nay với hệ thống phun xăng công nghệ cao, hỗ trợ tiết kiệm xăng cho người dùng đã và đang không ngừng được khách hàng đón nhận nhiều hơn trong suốt những năm có mặt trên thị trường.

Các bộ phận của xe như mâm xe với kiểu dáng thiết kế năng động, có độ nặng và cứng nên đảm bảo cho quá trình điều khiển được an toàn và với tốc độ ổn định; phần thắng xe được lắp đặt và căn chỉnh theo tiêu chuẩn, giúp cho lực phanh xe không quá gấp gáp hoặc quá chậm rãi, mang đến cảm giác thoải mái và an toàn cho người chạy. Bên cạnh đó, xe máy với phân khối mạnh mẽ, chạy bốc giúp bạn vượt qua các chướng ngại dễ dàng. Mức giá xe máy phải chăng, phù hợp với mức kinh tế của nhiều cá nhân và hộ gia đình.
Với tất cả những tiêu chí, ưu điểm ở trên, dòng xe này rất thích hợp để trở thành món quà tặng ý nghĩa cho người thân hoặc chính mình để làm phương tiện đi lại làm việc, học tập. Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể tham khảo mức giá và mua xe máy với giá ưu đãi hấp dẫn tại Adayroi.com - trang kinh doanh điện tử uy tín, chuyên nghiệp của Vingroup. Chỉ cần truy cập website hoặc tải app về điện thoại là bạn có thể chọn xe thoải mái ngay tại nhà!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín