text.skipToContent

Khuyến mãi:
Trả góp 0%
Xe ga 50cc Elite chính hãng SYM (Xanh trắng)Xe ga 50cc Elite chính hãng SYM (Xanh trắng)
 • Rough black
 • Reddish
 • White blue
 • Red white
Xe ga 50cc Elite chính hãng SYM (Xanh trắng)
4 Màu sắc
21.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.775.000đ/tháng
Xe tay côn BENELLI TNT125 (Trắng)Xe tay côn BENELLI TNT125 (Trắng)
 • Đen
 • White
 • Red
Xe tay côn BENELLI TNT125 (Trắng)
3 Màu sắc
34.999.000đ 42.000.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 2.916.583đ/tháng
Xe Brixton Scrambler BX150X (Xanh quân đội)Xe Brixton Scrambler BX150X (Xanh quân đội)
 • Đen
 • Military Green
Xe Brixton Scrambler BX150X (Xanh quân đội)
2 Màu sắc
56.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.691.667đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh đá)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh đá)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh đá)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh cửu long)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh cửu long)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh cửu long)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xám)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xám)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xám)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Đen)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Đen)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Đen)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng cam)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng cam)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng cam)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng kem)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng kem)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng kem)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Trắng)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Trắng)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Trắng)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh lá nhạt)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh lá nhạt)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh lá nhạt)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm trắng)Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm trắng)
Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm trắng)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc nhạt)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc nhạt)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc nhạt)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Tím)Xe ga 50cc Scoopy (Tím)
Xe ga 50cc Scoopy (Tím)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc đậm)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc đậm)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc đậm)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh dương)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh dương)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh dương)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bộ đội)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bộ đội)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bộ đội)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bích)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bích)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bích)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm đen)Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm đen)
Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm đen)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh đậm)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh đậm)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh đậm)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Tím than)Xe ga 50cc Scoopy (Tím than)
Xe ga 50cc Scoopy (Tím than)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Lông chuột)Xe ga 50cc Scoopy (Lông chuột)
Xe ga 50cc Scoopy (Lông chuột)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu bạc NewXe ga 50cc Today màu bạc New
Xe ga 50cc Today màu bạc New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today (Xanh cửu long)Xe ga 50cc Today (Xanh cửu long)
Xe ga 50cc Today (Xanh cửu long)
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu xanh dương NewXe ga 50cc Today màu xanh dương New
Xe ga 50cc Today màu xanh dương New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu vàng trắng NewXe ga 50cc Today màu vàng trắng New
Xe ga 50cc Today màu vàng trắng New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu vàng cam NewXe ga 50cc Today màu vàng cam New
Xe ga 50cc Today màu vàng cam New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu đỏ đen NewXe ga 50cc Today màu đỏ đen New
Xe ga 50cc Today màu đỏ đen New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Vàng cam)Xe ga 50cc Tact (Vàng cam)
 • Tangerine
 • Shiny black
 • Red
 • Dark blue
 • Gold
Xe ga 50cc Tact (Vàng cam)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Xanh cửu long)Xe ga 50cc Tact (Xanh cửu long)
 • Tangerine
 • Shiny black
 • Red
 • Dark blue
 • Gold
Xe ga 50cc Tact (Xanh cửu long)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Đen bóng)Xe ga 50cc Tact (Đen bóng)
 • Tangerine
 • Shiny black
 • Red
 • Dark blue
 • Gold
Xe ga 50cc Tact (Đen bóng)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Đỏ)Xe ga 50cc Tact (Đỏ)
 • Tangerine
 • Shiny black
 • Red
 • Dark blue
 • Gold
Xe ga 50cc Tact (Đỏ)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Vàng)Xe ga 50cc Tact (Vàng)
 • Tangerine
 • Shiny black
 • Red
 • Dark blue
 • Gold
Xe ga 50cc Tact (Vàng)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy kem sữa NewXe ga 50cc Scoopy kem sữa New
 • Đen
 • Blue Heaven
 • Red white
 • The silver
 • Cream
Xe ga 50cc Scoopy kem sữa New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy xanh thiên thanh NewXe ga 50cc Scoopy xanh thiên thanh New
 • Đen
 • Blue Heaven
 • Red white
 • The silver
 • Cream
Xe ga 50cc Scoopy xanh thiên thanh New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy đỏ trắng NewXe ga 50cc Scoopy đỏ trắng New
 • Đen
 • Blue Heaven
 • Red white
 • The silver
 • Cream
Xe ga 50cc Scoopy đỏ trắng New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy bạc NewXe ga 50cc Scoopy bạc New
 • Đen
 • Blue Heaven
 • Red white
 • The silver
 • Cream
Xe ga 50cc Scoopy bạc New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy đen NewXe ga 50cc Scoopy đen New
 • Đen
 • Blue Heaven
 • Red white
 • The silver
 • Cream
Xe ga 50cc Scoopy đen New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Trắng đỏ)Xe ga 50cc Giorno (Trắng đỏ)
Xe ga 50cc Giorno (Trắng đỏ)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Cà phê)Xe ga 50cc Giorno (Cà phê)
Xe ga 50cc Giorno (Cà phê)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Đỏ đun)Xe ga 50cc Giorno (Đỏ đun)
Xe ga 50cc Giorno (Đỏ đun)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Bạc)Xe ga 50cc Giorno (Bạc)
Xe ga 50cc Giorno (Bạc)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Hồng sẫm)Xe ga 50cc Giorno (Hồng sẫm)
Xe ga 50cc Giorno (Hồng sẫm)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Đen bóng)Xe ga 50cc Giorno (Đen bóng)
Xe ga 50cc Giorno (Đen bóng)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno NewXe ga 50cc Giorno New
Xe ga 50cc Giorno New
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Xanh lam)Xe ga 50cc Giorno (Xanh lam)
Xe ga 50cc Giorno (Xanh lam)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Hồng)Xe ga 50cc Giorno (Hồng)
Xe ga 50cc Giorno (Hồng)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Trắng nhựa cafe)Xe ga 50cc Giorno (Trắng nhựa cafe)
Xe ga 50cc Giorno (Trắng nhựa cafe)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng

Xe máy - một trong những thương hiệu có số lượng khách hàng sử dụng phổ biến và rộng rãi hiện nay với hệ thống phun xăng công nghệ cao, hỗ trợ tiết kiệm xăng cho người dùng đã và đang không ngừng được khách hàng đón nhận nhiều hơn trong suốt những năm có mặt trên thị trường.

Các bộ phận của xe như mâm xe với kiểu dáng thiết kế năng động, có độ nặng và cứng nên đảm bảo cho quá trình điều khiển được an toàn và với tốc độ ổn định; phần thắng xe được lắp đặt và căn chỉnh theo tiêu chuẩn, giúp cho lực phanh xe không quá gấp gáp hoặc quá chậm rãi, mang đến cảm giác thoải mái và an toàn cho người chạy. Bên cạnh đó, xe máy với phân khối mạnh mẽ, chạy bốc giúp bạn vượt qua các chướng ngại dễ dàng. Mức giá xe máy phải chăng, phù hợp với mức kinh tế của nhiều cá nhân và hộ gia đình.
Với tất cả những tiêu chí, ưu điểm ở trên, dòng xe này rất thích hợp để trở thành món quà tặng ý nghĩa cho người thân hoặc chính mình để làm phương tiện đi lại làm việc, học tập. Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể tham khảo mức giá và mua xe máy với giá ưu đãi hấp dẫn tại Adayroi.com - trang kinh doanh điện tử uy tín, chuyên nghiệp của Vingroup. Chỉ cần truy cập website hoặc tải app về điện thoại là bạn có thể chọn xe thoải mái ngay tại nhà!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín