text.skipToContent

Khuyến mãi:
Trả góp 0%
Xe máy Suzuki GSX150 BANDIT đỏ (Nhập khẩu)Xe máy Suzuki GSX150 BANDIT đỏ (Nhập khẩu)
 • Red
Xe máy Suzuki GSX150 BANDIT đỏ (Nhập khẩu)
1 Màu sắc
63.000.000đ 67.000.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 5.250.000đ/tháng
Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Vàng)Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Vàng)
 • Đen
 • Green
 • Gold
Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Vàng)
3 Màu sắc
76.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.375.000đ/tháng
Xe ga Honda Vario 125cc (Xám bạc)Xe ga Honda Vario 125cc (Xám bạc)
 • Đen đỏ
 • Red
 • White red
 • Silver gray
Xe ga Honda Vario 125cc (Xám bạc)
4 Màu sắc
42.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.541.667đ/tháng
Xe ga Honda Vario 125cc màu trắng tem đỏXe ga Honda Vario 125cc màu trắng tem đỏ
 • Đen đỏ
 • Red
 • White red
 • Silver gray
Xe ga Honda Vario 125cc màu trắng tem đỏ
4 Màu sắc
42.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.541.667đ/tháng
Xe ga Honda Vario 125cc (Đỏ)Xe ga Honda Vario 125cc (Đỏ)
 • Đen đỏ
 • Red
 • White red
 • Silver gray
Xe ga Honda Vario 125cc (Đỏ)
4 Màu sắc
42.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.541.667đ/tháng
Xe ga Honda Vario 125cc màu đen tem đỏXe ga Honda Vario 125cc màu đen tem đỏ
 • Đen đỏ
 • Red
 • White red
 • Silver gray
Xe ga Honda Vario 125cc màu đen tem đỏ
4 Màu sắc
42.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.541.667đ/tháng
Xe ga Honda Vario 125 (Xám bạc) - Nhập khẩu có bảo hànhXe ga Honda Vario 125 (Xám bạc) - Nhập khẩu có bảo hành
 • Đen đỏ
 • Red
 • White red
 • Silver gray
Xe ga Honda Vario 125 (Xám bạc) - Nhập khẩu có bảo hành
4 Màu sắc
45.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.750.000đ/tháng
Xe ga Honda Vario 125 màu trắng tem đỏ - Nhập khẩu có bảo hànhXe ga Honda Vario 125 màu trắng tem đỏ - Nhập khẩu có bảo hành
 • Đen đỏ
 • Red
 • White red
 • Silver gray
Xe ga Honda Vario 125 màu trắng tem đỏ - Nhập khẩu có bảo hành
4 Màu sắc
45.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.750.000đ/tháng
Xe ga Honda Vario 125 (Đỏ) - Nhập khẩu có bảo hànhXe ga Honda Vario 125 (Đỏ) - Nhập khẩu có bảo hành
 • Đen đỏ
 • Red
 • White red
 • Silver gray
Xe ga Honda Vario 125 (Đỏ) - Nhập khẩu có bảo hành
4 Màu sắc
45.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.750.000đ/tháng
Xe ga Honda Vario 125 màu đen tem đỏ - Nhập khẩu có bảo hànhXe ga Honda Vario 125 màu đen tem đỏ - Nhập khẩu có bảo hành
 • Đen đỏ
 • Red
 • White red
 • Silver gray
Xe ga Honda Vario 125 màu đen tem đỏ - Nhập khẩu có bảo hành
4 Màu sắc
45.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 3.750.000đ/tháng
Xe mô tô Honda CB150 Verza (Đen bóng)Xe mô tô Honda CB150 Verza (Đen bóng)
 • Rough black
 • Shiny black
Xe mô tô Honda CB150 Verza (Đen bóng)
2 Màu sắc
48.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.000.000đ/tháng
Xe mô tô Honda CB150 Verza (Đen nhám)Xe mô tô Honda CB150 Verza (Đen nhám)
 • Rough black
 • Shiny black
Xe mô tô Honda CB150 Verza (Đen nhám)
2 Màu sắc
48.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.000.000đ/tháng
Xe mô tô Honda CB150 Verza (Đen bóng) - Nhập khẩu có bảo hànhXe mô tô Honda CB150 Verza (Đen bóng) - Nhập khẩu có bảo hành
 • Rough black
 • Shiny black
Xe mô tô Honda CB150 Verza (Đen bóng) - Nhập khẩu có bảo hành
2 Màu sắc
50.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.166.667đ/tháng
Xe mô tô Honda CB150 Verza (Đen nhám) - Nhập khẩu có bảo hànhXe mô tô Honda CB150 Verza (Đen nhám) - Nhập khẩu có bảo hành
 • Rough black
 • Shiny black
Xe mô tô Honda CB150 Verza (Đen nhám) - Nhập khẩu có bảo hành
2 Màu sắc
50.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.166.667đ/tháng
Xe máy Suzuki Satria F150 Fi (Đen)Xe máy Suzuki Satria F150 Fi (Đen)
Xe máy Suzuki Satria F150 Fi (Đen)
54.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.500.000đ/tháng
Xe máy Suzuki Satria F150 Xanh (Nhập khẩu)Xe máy Suzuki Satria F150 Xanh (Nhập khẩu)
Xe máy Suzuki Satria F150 Xanh (Nhập khẩu)
54.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.500.000đ/tháng
Xe máy Suzuki Satria F150 Đen đỏ vành đỏ (Nhập khẩu)Xe máy Suzuki Satria F150 Đen đỏ vành đỏ (Nhập khẩu)
Xe máy Suzuki Satria F150 Đen đỏ vành đỏ (Nhập khẩu)
54.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.500.000đ/tháng
Xe máy Suzuki Satria F150 Đen vàng (Nhập khẩu)Xe máy Suzuki Satria F150 Đen vàng (Nhập khẩu)
Xe máy Suzuki Satria F150 Đen vàng (Nhập khẩu)
54.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.500.000đ/tháng
Xe máy Suzuki Satria F150 Đen nhám (Nhập khẩu)Xe máy Suzuki Satria F150 Đen nhám (Nhập khẩu)
Xe máy Suzuki Satria F150 Đen nhám (Nhập khẩu)
54.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.500.000đ/tháng
Xe tay ga Honda Vario 150 (Bạc) - Nhập khẩu có bảo hànhXe tay ga Honda Vario 150 (Bạc) - Nhập khẩu có bảo hành
 • White
 • Red
 • Green
 • The silver
 • Gray
Xe tay ga Honda Vario 150 (Bạc) - Nhập khẩu có bảo hành
5 Màu sắc
55.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.625.000đ/tháng
Xe tay ga Honda Vario 150 (Trắng) - Nhập khẩu có bảo hànhXe tay ga Honda Vario 150 (Trắng) - Nhập khẩu có bảo hành
 • White
 • Red
 • Green
 • The silver
 • Gray
Xe tay ga Honda Vario 150 (Trắng) - Nhập khẩu có bảo hành
5 Màu sắc
55.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.625.000đ/tháng
Xe tay ga Honda Vario 150 (Đỏ) - Nhập khẩu có bảo hànhXe tay ga Honda Vario 150 (Đỏ) - Nhập khẩu có bảo hành
 • White
 • Red
 • Green
 • The silver
 • Gray
Xe tay ga Honda Vario 150 (Đỏ) - Nhập khẩu có bảo hành
5 Màu sắc
55.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.625.000đ/tháng
Xe tay ga Honda Vario 150 (Xám) - Nhập khẩu có bảo hànhXe tay ga Honda Vario 150 (Xám) - Nhập khẩu có bảo hành
 • White
 • Red
 • Green
 • The silver
 • Gray
Xe tay ga Honda Vario 150 (Xám) - Nhập khẩu có bảo hành
5 Màu sắc
55.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.625.000đ/tháng
Xe tay ga Honda Vario 150 (Xanh) - Nhập khẩu có bảo hànhXe tay ga Honda Vario 150 (Xanh) - Nhập khẩu có bảo hành
 • White
 • Red
 • Green
 • The silver
 • Gray
Xe tay ga Honda Vario 150 (Xanh) - Nhập khẩu có bảo hành
5 Màu sắc
55.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.625.000đ/tháng
Xe tay ga Honda Vario 150 (Đỏ) - Nhập khẩu có bảo hànhXe tay ga Honda Vario 150 (Đỏ) - Nhập khẩu có bảo hành
Xe tay ga Honda Vario 150 (Đỏ) - Nhập khẩu có bảo hành
55.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.625.000đ/tháng
Xe tay ga Honda Vario 150 (Đen)Xe tay ga Honda Vario 150 (Đen)
Xe tay ga Honda Vario 150 (Đen)
55.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 4.625.000đ/tháng
Xe máy Honda Sonic 150R (Đỏ đen)Xe máy Honda Sonic 150R (Đỏ đen)
 • Đen
 • Red black
 • White red
Xe máy Honda Sonic 150R (Đỏ đen)
3 Màu sắc
60.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.000.000đ/tháng
Xe máy Honda Sonic 150R (Đen)Xe máy Honda Sonic 150R (Đen)
 • Đen
 • Red black
 • White red
Xe máy Honda Sonic 150R (Đen)
3 Màu sắc
60.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.000.000đ/tháng
Xe máy Honda Sonic 150R (Trắng đỏ)Xe máy Honda Sonic 150R (Trắng đỏ)
 • Đen
 • Red black
 • White red
Xe máy Honda Sonic 150R (Trắng đỏ)
3 Màu sắc
61.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.125.000đ/tháng
Xe máy Honda Sonic 150R (Đỏ đen) - Nhập khẩu có bảo hànhXe máy Honda Sonic 150R (Đỏ đen) - Nhập khẩu có bảo hành
 • Đen
 • Red black
 • White red
Xe máy Honda Sonic 150R (Đỏ đen) - Nhập khẩu có bảo hành
3 Màu sắc
62.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.166.667đ/tháng
Xe máy Honda Sonic 150R (Đen) - Nhập khẩu có bảo hànhXe máy Honda Sonic 150R (Đen) - Nhập khẩu có bảo hành
 • Đen
 • Red black
 • White red
Xe máy Honda Sonic 150R (Đen) - Nhập khẩu có bảo hành
3 Màu sắc
62.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.166.667đ/tháng
Xe máy Honda Sonic 150R (Trắng đỏ) - Nhập khẩu có bảo hànhXe máy Honda Sonic 150R (Trắng đỏ) - Nhập khẩu có bảo hành
 • Đen
 • Red black
 • White red
Xe máy Honda Sonic 150R (Trắng đỏ) - Nhập khẩu có bảo hành
3 Màu sắc
63.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 5.291.667đ/tháng
Xe mô tô Kawasaki W175 SE (Bạc) - Nhập khẩu có bảo hànhXe mô tô Kawasaki W175 SE (Bạc) - Nhập khẩu có bảo hành
 • Đen
 • Green
 • The silver
Xe mô tô Kawasaki W175 SE (Bạc) - Nhập khẩu có bảo hành
3 Màu sắc
69.000.000đ 75.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 5.750.000đ/tháng
Xe mô tô Kawasaki W175 SE (Đen) - Nhập khẩu có bảo hànhXe mô tô Kawasaki W175 SE (Đen) - Nhập khẩu có bảo hành
 • Đen
 • Green
 • The silver
Xe mô tô Kawasaki W175 SE (Đen) - Nhập khẩu có bảo hành
3 Màu sắc
69.000.000đ 75.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 5.750.000đ/tháng
Xe mô tô Kawasaki W175 SE (Xanh) - Nhập khẩu có bảo hànhXe mô tô Kawasaki W175 SE (Xanh) - Nhập khẩu có bảo hành
 • Đen
 • Green
 • The silver
Xe mô tô Kawasaki W175 SE (Xanh) - Nhập khẩu có bảo hành
3 Màu sắc
69.000.000đ 75.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 5.750.000đ/tháng
Xe côn tay Suzuki GSX-R150 đen đỏ (Nhập khẩu)Xe côn tay Suzuki GSX-R150 đen đỏ (Nhập khẩu)
 • Đen đỏ
 • Red
Xe côn tay Suzuki GSX-R150 đen đỏ (Nhập khẩu)
2 Màu sắc
71.000.000đ 77.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 5.916.667đ/tháng
Xe côn tay Suzuki GSX-R150 đỏ (Nhập khẩu)Xe côn tay Suzuki GSX-R150 đỏ (Nhập khẩu)
 • Đen đỏ
 • Red
Xe côn tay Suzuki GSX-R150 đỏ (Nhập khẩu)
2 Màu sắc
71.000.000đ 77.000.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 5.916.667đ/tháng
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Vàng)Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Vàng)
 • Đen
 • Green
 • Gold
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Vàng)
3 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Xanh)Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Xanh)
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Xanh)
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Xanh)Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Xanh)
 • Đen
 • Green
 • Gold
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Xanh)
3 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Đen)Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Đen)
 • Đen
 • Green
 • Gold
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Đen)
3 Màu sắc
75.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.291.667đ/tháng
Xe mô tô Honda CRF150L (Đỏ) - Nhập khẩu có bảo hànhXe mô tô Honda CRF150L (Đỏ) - Nhập khẩu có bảo hành
Xe mô tô Honda CRF150L (Đỏ) - Nhập khẩu có bảo hành
76.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.333.333đ/tháng
Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Xanh)Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Xanh)
 • Đen
 • Green
 • Gold
Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Xanh)
3 Màu sắc
76.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.375.000đ/tháng
Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Đen)Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Đen)
 • Đen
 • Green
 • Gold
Xe mô tô Yamaha R15 V3 (Đen)
3 Màu sắc
76.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.375.000đ/tháng
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Vàng) - Nhập khẩu có bảo hànhXe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Vàng) - Nhập khẩu có bảo hành
 • Đen
 • Green
 • Gold
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Vàng) - Nhập khẩu có bảo hành
3 Màu sắc
77.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.458.333đ/tháng
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Xanh) - Nhập khẩu có bảo hànhXe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Xanh) - Nhập khẩu có bảo hành
 • Đen
 • Green
 • Gold
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Xanh) - Nhập khẩu có bảo hành
3 Màu sắc
77.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.458.333đ/tháng
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Đen) - Nhập khẩu có bảo hànhXe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Đen) - Nhập khẩu có bảo hành
 • Đen
 • Green
 • Gold
Xe mô tô Yamaha R15 V3 2018 (Đen) - Nhập khẩu có bảo hành
3 Màu sắc
77.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 6.458.333đ/tháng

Xe máy - một trong những thương hiệu có số lượng khách hàng sử dụng phổ biến và rộng rãi hiện nay với hệ thống phun xăng công nghệ cao, hỗ trợ tiết kiệm xăng cho người dùng đã và đang không ngừng được khách hàng đón nhận nhiều hơn trong suốt những năm có mặt trên thị trường.

Các bộ phận của xe như mâm xe với kiểu dáng thiết kế năng động, có độ nặng và cứng nên đảm bảo cho quá trình điều khiển được an toàn và với tốc độ ổn định; phần thắng xe được lắp đặt và căn chỉnh theo tiêu chuẩn, giúp cho lực phanh xe không quá gấp gáp hoặc quá chậm rãi, mang đến cảm giác thoải mái và an toàn cho người chạy. Bên cạnh đó, xe máy với phân khối mạnh mẽ, chạy bốc giúp bạn vượt qua các chướng ngại dễ dàng. Mức giá xe máy phải chăng, phù hợp với mức kinh tế của nhiều cá nhân và hộ gia đình.
Với tất cả những tiêu chí, ưu điểm ở trên, dòng xe này rất thích hợp để trở thành món quà tặng ý nghĩa cho người thân hoặc chính mình để làm phương tiện đi lại làm việc, học tập. Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể tham khảo mức giá và mua xe máy với giá ưu đãi hấp dẫn tại Adayroi.com - trang kinh doanh điện tử uy tín, chuyên nghiệp của Vingroup. Chỉ cần truy cập website hoặc tải app về điện thoại là bạn có thể chọn xe thoải mái ngay tại nhà!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín