text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Lốp Michelin City Pro 60/90-17 M/C TT 36SLốp Michelin City Pro 60/90-17 M/C TT 36S
Lốp Michelin City Pro 60/90-17 M/C TT 36S
379.000đ
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 60/90-17 MC TT 30SLốp Michelin Pilot Street 60/90-17 MC TT 30S
Lốp Michelin Pilot Street 60/90-17 MC TT 30S
429.000đ 600.000đ -28%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Pro 70/90-17 MC TT 43SLốp Michelin City Pro 70/90-17 MC TT 43S
Lốp Michelin City Pro 70/90-17 MC TT 43S
449.000đ 650.000đ -31%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip Pro 80/90-14 M/C TL 46PLốp Michelin City Grip Pro 80/90-14 M/C TL 46P
Lốp Michelin City Grip Pro 80/90-14 M/C TL 46P
499.000đ 550.000đ -9%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip Pro 70/90-17 M/C TL 43PLốp Michelin City Grip Pro 70/90-17 M/C TL 43P
Lốp Michelin City Grip Pro 70/90-17 M/C TL 43P
519.000đ 700.000đ -26%
Hoàn 10.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 70/90-17 MC TL/TT 43SLốp Michelin Pilot Street 70/90-17 MC TL/TT 43S
Lốp Michelin Pilot Street 70/90-17 MC TL/TT 43S
529.000đ 720.000đ -27%
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Pro 80/90-17 M/C TT 50SLốp Michelin City Pro 80/90-17 M/C TT 50S
Lốp Michelin City Pro 80/90-17 M/C TT 50S
549.000đ
Hoàn 11.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Sporty 70/90-16 M/C TL/TT 42SLốp Michelin Pilot Sporty 70/90-16 M/C TL/TT 42S
Lốp Michelin Pilot Sporty 70/90-16 M/C TL/TT 42S
609.000đ 820.000đ -26%
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 100/90-10 M/C TL 56JLốp Michelin City Grip 100/90-10 M/C TL 56J
Lốp Michelin City Grip 100/90-10 M/C TL 56J
619.000đ
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 90/90-12 M/C TL 54PLốp Michelin City Grip 90/90-12 M/C TL 54P
Lốp Michelin City Grip 90/90-12 M/C TL 54P
619.000đ
Hoàn 12.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 80/90-16 M/C TL/TT 48SLốp Michelin Pilot Street 80/90-16 M/C TL/TT 48S
Lốp Michelin Pilot Street 80/90-16 M/C TL/TT 48S
629.000đ 820.000đ -23%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 90/90-14 M/C TL/TT 52PLốp Michelin Pilot Street 90/90-14 M/C TL/TT 52P
Lốp Michelin Pilot Street 90/90-14 M/C TL/TT 52P
639.000đ 850.000đ -25%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 100/90-12 M/C TL 64PLốp Michelin City Grip 100/90-12 M/C TL 64P
Lốp Michelin City Grip 100/90-12 M/C TL 64P
659.000đ 720.000đ -8%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Sporty 80/90-16 M/C TL/TT 48SLốp Michelin Pilot Sporty 80/90-16 M/C TL/TT 48S
Lốp Michelin Pilot Sporty 80/90-16 M/C TL/TT 48S
669.000đ 900.000đ -26%
Hoàn 13.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 80/90-17 MC TL/TT 50SLốp Michelin Pilot Street 80/90-17 MC TL/TT 50S
Lốp Michelin Pilot Street 80/90-17 MC TL/TT 50S
679.000đ 820.000đ -17%
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 110/70-11 M/C TL 45L FLốp Michelin City Grip 110/70-11 M/C TL 45L F
Lốp Michelin City Grip 110/70-11 M/C TL 45L F
709.000đ
Hoàn 14.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 100/90-14 M/C TL/TT 57PLốp Michelin Pilot Street 100/90-14 M/C TL/TT 57P
Lốp Michelin Pilot Street 100/90-14 M/C TL/TT 57P
779.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 120/70-10 M/C TL 54LLốp Michelin City Grip 120/70-10 M/C TL 54L
Lốp Michelin City Grip 120/70-10 M/C TL 54L
779.000đ
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 90/80-17 MC TL/TT 46SLốp Michelin Pilot Street 90/80-17 MC TL/TT 46S
Lốp Michelin Pilot Street 90/80-17 MC TL/TT 46S
819.000đ 1.000.000đ -18%
Hoàn 16.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 120/70-11 M/C TL 56LLốp Michelin City Grip 120/70-11 M/C TL 56L
Lốp Michelin City Grip 120/70-11 M/C TL 56L
929.000đ
Hoàn 19.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 120/70-12 M/C TL 51P FLốp Michelin City Grip 120/70-12 M/C TL 51P F
Lốp Michelin City Grip 120/70-12 M/C TL 51P F
939.000đ
Hoàn 19.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Sporty 100/80-16 M/C TL/TT 50PLốp Michelin Pilot Sporty 100/80-16 M/C TL/TT 50P
Lốp Michelin Pilot Sporty 100/80-16 M/C TL/TT 50P
939.000đ 1.200.000đ -22%
Hoàn 19.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 110/80-17 MC TL/TT 57SLốp Michelin Pilot Street 110/80-17 MC TL/TT 57S
Lốp Michelin Pilot Street 110/80-17 MC TL/TT 57S
1.109.000đ 1.420.000đ -22%
Hoàn 22.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 120/70-17 MC TL/TT 58SLốp Michelin Pilot Street 120/70-17 MC TL/TT 58S
Lốp Michelin Pilot Street 120/70-17 MC TL/TT 58S
1.129.000đ
Hoàn 23.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 130/70-12 M/C TL 56P RLốp Michelin City Grip 130/70-12 M/C TL 56P R
Lốp Michelin City Grip 130/70-12 M/C TL 56P R
1.239.000đ
Hoàn 25.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Sporty 120/80-16 M/C TL/TT 60SLốp Michelin Pilot Sporty 120/80-16 M/C TL/TT 60S
Lốp Michelin Pilot Sporty 120/80-16 M/C TL/TT 60S
1.249.000đ 1.450.000đ -14%
Hoàn 25.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 130/70-17 MC TL/TT 62SLốp Michelin Pilot Street 130/70-17 MC TL/TT 62S
Lốp Michelin Pilot Street 130/70-17 MC TL/TT 62S
1.279.000đ
Hoàn 26.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 100/80-16 M/C TL 50PLốp Michelin City Grip 100/80-16 M/C TL 50P
Lốp Michelin City Grip 100/80-16 M/C TL 50P
1.339.000đ
Hoàn 27.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin Pilot Street 140/70-17 MC TL/TT 66SLốp Michelin Pilot Street 140/70-17 MC TL/TT 66S
Lốp Michelin Pilot Street 140/70-17 MC TL/TT 66S
1.389.000đ 1.600.000đ -13%
Hoàn 28.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp Michelin City Grip 120/80-16 M/C TL 60PLốp Michelin City Grip 120/80-16 M/C TL 60P
Lốp Michelin City Grip 120/80-16 M/C TL 60P
1.559.000đ 1.900.000đ -18%
Hoàn 31.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 110/70R17 TL/TT 54HLốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 110/70R17 TL/TT 54H
Lốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 110/70R17 TL/TT 54H
1.609.000đ 1.900.000đ -15%
Hoàn 32.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 120/70R17 TL/TT 58HLốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 120/70R17 TL/TT 58H
Lốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 120/70R17 TL/TT 58H
1.679.000đ 2.200.000đ -24%
Hoàn 34.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 120/70ZR17 TL 58WLốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 120/70ZR17 TL 58W
Lốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 120/70ZR17 TL 58W
1.779.000đ 2.150.000đ -17%
Hoàn 36.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 130/70R17 TL/TT 62HLốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 130/70R17 TL/TT 62H
Lốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 130/70R17 TL/TT 62H
2.019.000đ 2.640.000đ -24%
Hoàn 40.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 140/70R17 TL/TT 66HLốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 140/70R17 TL/TT 66H
Lốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 140/70R17 TL/TT 66H
2.159.000đ 2.450.000đ -12%
Hoàn 43.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ
Lốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 150/60R17 TL/TT 66HLốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 150/60R17 TL/TT 66H
Lốp xe phân khối lớn Michelin Pilot Street Radial 150/60R17 TL/TT 66H
2.189.000đ 2.600.000đ -16%
Hoàn 44.000đ
Ưu đãi 1,000,000đ
Ưu đãi 2,000,000đ
Ưu đãi 1,300,000đ

Từ lâu xe máy đã trở thành một trong những phương tiện di chuyển không thể thiếu của mỗi người tiêu dùng Việt. Vì thế để đáp ứng nhu cầu rất lớn này các nhà sản xuất xe đã cho ra đời vô vàn mẫu xe khác nhau về kiểu dáng, chủng loại, công nghệ…giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn. Trong đó, hãng xe đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng chính là xe máy Michelin.

Với thiết kế trẻ trung, sành điệu, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng khác nhau, cùng màu sắc đa dạng, xe máy Michelin càng làm tăng sự nổi bật và đẳng cấp cho người sử dụng. Bên cạnh đó nhà sản xuất còn tích hợp nhiều tính năng hiện đại như công nghệ tiết kiệm xăng tối ưu, động cơ phân khối mạnh mẽ, tốc độ di chuyển vượt trội…
Tại Adayroi.com – kênh thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam bạn có thể đặt mua xe máy Michelin chính hãng với mức giá xe máy Michelin tốt trên thị trường, cùng chính sách bảo hành dài hạn, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và nhiều bất ngờ. Nào, nhanh tay truy cập trang web và khám phá thêm nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín