text.skipToContent

Khuyến mãi:
Trả góp 0%
Xe máy Kymco Visar 50 (Đen)Xe máy Kymco Visar 50 (Đen)
 • Đen
 • White
Xe máy Kymco Visar 50 (Đen)
2 Màu sắc
15.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.290.833đ/tháng
Xe máy Kymco Visar 50 (Trắng đen)Xe máy Kymco Visar 50 (Trắng đen)
 • Đen
 • White
Xe máy Kymco Visar 50 (Trắng đen)
2 Màu sắc
15.490.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.290.833đ/tháng
Xe máy Visar 50 Kymco (Đỏ)Xe máy Visar 50 Kymco (Đỏ)
 • Đen
 • White
 • Red
Xe máy Visar 50 Kymco (Đỏ)
3 Màu sắc
16.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.415.833đ/tháng
Xe máy Visar 50 Kymco (Trắng)Xe máy Visar 50 Kymco (Trắng)
 • Đen
 • White
 • Red
Xe máy Visar 50 Kymco (Trắng)
3 Màu sắc
16.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.415.833đ/tháng
Xe máy Visar 50 Kymco (Đen)Xe máy Visar 50 Kymco (Đen)
 • Đen
 • White
 • Red
Xe máy Visar 50 Kymco (Đen)
3 Màu sắc
16.990.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.415.833đ/tháng
Xe máy Kymco K-PIPE 50 (Đỏ)Xe máy Kymco K-PIPE 50 (Đỏ)
 • Đen
 • Red
Xe máy Kymco K-PIPE 50 (Đỏ)
2 Màu sắc
20.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.708.333đ/tháng
Xe máy Kymco K-PIPE 50 (Đen)Xe máy Kymco K-PIPE 50 (Đen)
 • Đen
 • Red
Xe máy Kymco K-PIPE 50 (Đen)
2 Màu sắc
20.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.708.333đ/tháng
Xe máy Kymco Kpipe 50 (Đen đỏ)Xe máy Kymco Kpipe 50 (Đen đỏ)
 • Đen
 • Đen đỏ
Xe máy Kymco Kpipe 50 (Đen đỏ)
2 Màu sắc
21.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.750.000đ/tháng
Xe máy Kymco Kpipe 50 (Đen)Xe máy Kymco Kpipe 50 (Đen)
 • Đen
 • Đen đỏ
Xe máy Kymco Kpipe 50 (Đen)
2 Màu sắc
21.000.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.750.000đ/tháng
Xe máy Kpipe 50 Kymco (Đen)Xe máy Kpipe 50 Kymco (Đen)
 • Đen
 • Green
Xe máy Kpipe 50 Kymco (Đen)
2 Màu sắc
22.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.875.000đ/tháng
Xe máy Kpipe 50 Kymco (Xanh lá)Xe máy Kpipe 50 Kymco (Xanh lá)
 • Đen
 • Green
Xe máy Kpipe 50 Kymco (Xanh lá)
2 Màu sắc
22.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.875.000đ/tháng
Xe máy Kymco Candy Hi 50 (Trắng)Xe máy Kymco Candy Hi 50 (Trắng)
 • White
 • Red
 • Green
Xe máy Kymco Candy Hi 50 (Trắng)
3 Màu sắc
23.100.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.925.000đ/tháng
Xe máy Kymco Candy Hi 50 (Đỏ)Xe máy Kymco Candy Hi 50 (Đỏ)
 • White
 • Red
 • Green
Xe máy Kymco Candy Hi 50 (Đỏ)
3 Màu sắc
23.100.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.925.000đ/tháng
Xe máy Kymco Candy Hi 50 (Xanh)Xe máy Kymco Candy Hi 50 (Xanh)
 • White
 • Red
 • Green
Xe máy Kymco Candy Hi 50 (Xanh)
3 Màu sắc
23.100.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.925.000đ/tháng
Xe máy Kymco LIKE 50 (Trắng)Xe máy Kymco LIKE 50 (Trắng)
 • White
 • Gray
Xe máy Kymco LIKE 50 (Trắng)
2 Màu sắc
23.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.983.333đ/tháng
Xe máy Kymco LIKE 50 (Đỏ)Xe máy Kymco LIKE 50 (Đỏ)
 • Red
Xe máy Kymco LIKE 50 (Đỏ)
1 Màu sắc
23.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.983.333đ/tháng
Xe máy Kymco LIKE 50 (Xám)Xe máy Kymco LIKE 50 (Xám)
 • White
 • Gray
Xe máy Kymco LIKE 50 (Xám)
2 Màu sắc
24.300.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.025.000đ/tháng
Xe máy Candy Hi 50 Kymco (Đỏ)Xe máy Candy Hi 50 Kymco (Đỏ)
 • Red
 • Green
Xe máy Candy Hi 50 Kymco (Đỏ)
2 Màu sắc
24.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.041.667đ/tháng
Xe máy Candy Hi 50 Kymco (Xanh)Xe máy Candy Hi 50 Kymco (Xanh)
 • Red
 • Green
Xe máy Candy Hi 50 Kymco (Xanh)
2 Màu sắc
24.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 2.041.667đ/tháng
Xe máy GPX DEMON 150GN (Xanh đen)Xe máy GPX DEMON 150GN (Xanh đen)
 • Dark Navy
Xe máy GPX DEMON 150GN (Xanh đen)
1 Màu sắc
50.000.000đ 55.000.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 4.166.667đ/tháng
Xe máy GPX LEGEND 150s (Xanh rêu)Xe máy GPX LEGEND 150s (Xanh rêu)
 • Green moss
Xe máy GPX LEGEND 150s (Xanh rêu)
1 Màu sắc
52.000.000đ 54.000.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 4.333.333đ/tháng
Xe máy GPX LEGEND 150s 2019 (Trắng)Xe máy GPX LEGEND 150s 2019 (Trắng)
 • Đen
 • White
 • Green moss
Xe máy GPX LEGEND 150s 2019 (Trắng)
3 Màu sắc
52.000.000đ 54.000.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 4.333.333đ/tháng
Xe máy GPX LEGEND 150s 2019 (Xanh rêu)Xe máy GPX LEGEND 150s 2019 (Xanh rêu)
 • Đen
 • White
 • Green moss
Xe máy GPX LEGEND 150s 2019 (Xanh rêu)
3 Màu sắc
52.000.000đ 54.000.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 4.333.333đ/tháng
Xe máy GPX LEGEND 150s 2019 (Đen)Xe máy GPX LEGEND 150s 2019 (Đen)
 • Đen
 • White
 • Green moss
Xe máy GPX LEGEND 150s 2019 (Đen)
3 Màu sắc
52.000.000đ 54.000.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 4.333.333đ/tháng
Xe mô tô GPX Demon 150GR bản tiêu chuẩn (Vàng)Xe mô tô GPX Demon 150GR bản tiêu chuẩn (Vàng)
 • Đen
 • Red
 • Gold
Xe mô tô GPX Demon 150GR bản tiêu chuẩn (Vàng)
3 Màu sắc
61.000.000đ 63.000.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 5.083.333đ/tháng
Xe mô tô GPX Demon 150GR bản tiêu chuẩn (Đen)Xe mô tô GPX Demon 150GR bản tiêu chuẩn (Đen)
 • Đen
 • Red
 • Gold
Xe mô tô GPX Demon 150GR bản tiêu chuẩn (Đen)
3 Màu sắc
61.000.000đ 63.000.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 5.083.333đ/tháng
Xe mô tô GPX Demon 150GR bản tiêu chuẩn (Đỏ)Xe mô tô GPX Demon 150GR bản tiêu chuẩn (Đỏ)
 • Đen
 • Red
 • Gold
Xe mô tô GPX Demon 150GR bản tiêu chuẩn (Đỏ)
3 Màu sắc
61.000.000đ 63.000.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 5.083.333đ/tháng
Xe mô tô GPX Demon 150GR bản đặc biệt (Xám trắng)Xe mô tô GPX Demon 150GR bản đặc biệt (Xám trắng)
 • Red white
 • Cloud Grey
Xe mô tô GPX Demon 150GR bản đặc biệt (Xám trắng)
2 Màu sắc
62.000.000đ 64.000.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 5.166.667đ/tháng
Xe mô tô GPX Demon 150GR bản đặc biệt (Đỏ trắng)Xe mô tô GPX Demon 150GR bản đặc biệt (Đỏ trắng)
 • Red white
 • Cloud Grey
Xe mô tô GPX Demon 150GR bản đặc biệt (Đỏ trắng)
2 Màu sắc
62.000.000đ 64.000.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 5.166.667đ/tháng
Xe máy GPX Legend 200 (Đen xám)Xe máy GPX Legend 200 (Đen xám)
 • Black green
 • Black gray
 • Gold
Xe máy GPX Legend 200 (Đen xám)
3 Màu sắc
63.000.000đ 66.000.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 5.250.000đ/tháng
Xe máy GPX Legend 200 (Vàng)Xe máy GPX Legend 200 (Vàng)
 • Black green
 • Black gray
 • Gold
Xe máy GPX Legend 200 (Vàng)
3 Màu sắc
63.000.000đ 66.000.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 5.250.000đ/tháng
Xe máy GPX Legend 200 (Đen xanh)Xe máy GPX Legend 200 (Đen xanh)
 • Black green
 • Black gray
 • Gold
Xe máy GPX Legend 200 (Đen xanh)
3 Màu sắc
63.000.000đ 66.000.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 5.250.000đ/tháng
Xe máy GPX Legend Gentleman (Đen)Xe máy GPX Legend Gentleman (Đen)
 • Đen
Xe máy GPX Legend Gentleman (Đen)
1 Màu sắc
65.000.000đ 66.000.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 5.416.667đ/tháng

Xe máy KYMCO, GPX - một trong những thương hiệu có số lượng khách hàng sử dụng phổ biến và rộng rãi hiện nay với hệ thống phun xăng công nghệ cao, hỗ trợ tiết kiệm xăng cho người dùng đã và đang không ngừng được khách hàng đón nhận nhiều hơn trong suốt những năm có mặt trên thị trường.

Các bộ phận của xe như mâm xe với kiểu dáng thiết kế năng động, có độ nặng và cứng nên đảm bảo cho quá trình điều khiển được an toàn và với tốc độ ổn định; phần thắng xe được lắp đặt và căn chỉnh theo tiêu chuẩn, giúp cho lực phanh xe không quá gấp gáp hoặc quá chậm rãi, mang đến cảm giác thoải mái và an toàn cho người chạy. Bên cạnh đó, xe máy KYMCO, GPX với phân khối mạnh mẽ, chạy bốc giúp bạn vượt qua các chướng ngại dễ dàng. Mức giá xe máy KYMCO, GPX phải chăng, phù hợp với mức kinh tế của nhiều cá nhân và hộ gia đình.
Với tất cả những tiêu chí, ưu điểm ở trên, dòng xe này rất thích hợp để trở thành món quà tặng ý nghĩa cho người thân hoặc chính mình để làm phương tiện đi lại làm việc, học tập. Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể tham khảo mức giá và mua xe máy KYMCO, GPX với giá ưu đãi hấp dẫn tại Adayroi.com - trang kinh doanh điện tử uy tín, chuyên nghiệp của Vingroup. Chỉ cần truy cập website hoặc tải app về điện thoại là bạn có thể chọn xe thoải mái ngay tại nhà!

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 150.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín