text.skipToContent

Khuyến mãi:
Trả góp 0%
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh đá)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh đá)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh đá)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh cửu long)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh cửu long)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xanh cửu long)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xám)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xám)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Xám)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Đen)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Đen)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Đen)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng cam)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng cam)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng cam)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng kem)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng kem)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Vàng kem)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Trắng)Xe ga Zipi 50cc đời mới (Trắng)
Xe ga Zipi 50cc đời mới (Trắng)
7 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh lá nhạt)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh lá nhạt)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh lá nhạt)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm trắng)Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm trắng)
Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm trắng)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc nhạt)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc nhạt)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc nhạt)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Tím)Xe ga 50cc Scoopy (Tím)
Xe ga 50cc Scoopy (Tím)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc đậm)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc đậm)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh ngọc đậm)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh dương)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh dương)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh dương)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bộ đội)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bộ đội)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bộ đội)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bích)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bích)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh bích)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm đen)Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm đen)
Xe ga 50cc Scoopy (Trắng yếm đen)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh đậm)Xe ga 50cc Scoopy (Xanh đậm)
Xe ga 50cc Scoopy (Xanh đậm)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Tím than)Xe ga 50cc Scoopy (Tím than)
Xe ga 50cc Scoopy (Tím than)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy (Lông chuột)Xe ga 50cc Scoopy (Lông chuột)
Xe ga 50cc Scoopy (Lông chuột)
12 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu bạc NewXe ga 50cc Today màu bạc New
Xe ga 50cc Today màu bạc New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today (Xanh cửu long)Xe ga 50cc Today (Xanh cửu long)
Xe ga 50cc Today (Xanh cửu long)
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu xanh dương NewXe ga 50cc Today màu xanh dương New
Xe ga 50cc Today màu xanh dương New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu vàng trắng NewXe ga 50cc Today màu vàng trắng New
Xe ga 50cc Today màu vàng trắng New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu vàng cam NewXe ga 50cc Today màu vàng cam New
Xe ga 50cc Today màu vàng cam New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Today màu đỏ đen NewXe ga 50cc Today màu đỏ đen New
Xe ga 50cc Today màu đỏ đen New
6 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Vàng cam)Xe ga 50cc Tact (Vàng cam)
 • Tangerine
 • Shiny black
 • Red
 • Dark blue
 • Gold
Xe ga 50cc Tact (Vàng cam)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Xanh cửu long)Xe ga 50cc Tact (Xanh cửu long)
 • Tangerine
 • Shiny black
 • Red
 • Dark blue
 • Gold
Xe ga 50cc Tact (Xanh cửu long)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Đen bóng)Xe ga 50cc Tact (Đen bóng)
 • Tangerine
 • Shiny black
 • Red
 • Dark blue
 • Gold
Xe ga 50cc Tact (Đen bóng)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Đỏ)Xe ga 50cc Tact (Đỏ)
 • Tangerine
 • Shiny black
 • Red
 • Dark blue
 • Gold
Xe ga 50cc Tact (Đỏ)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Tact (Vàng)Xe ga 50cc Tact (Vàng)
 • Tangerine
 • Shiny black
 • Red
 • Dark blue
 • Gold
Xe ga 50cc Tact (Vàng)
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy kem sữa NewXe ga 50cc Scoopy kem sữa New
 • Đen
 • Blue Heaven
 • Red white
 • The silver
 • Cream
Xe ga 50cc Scoopy kem sữa New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy xanh thiên thanh NewXe ga 50cc Scoopy xanh thiên thanh New
 • Đen
 • Blue Heaven
 • Red white
 • The silver
 • Cream
Xe ga 50cc Scoopy xanh thiên thanh New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy đỏ trắng NewXe ga 50cc Scoopy đỏ trắng New
 • Đen
 • Blue Heaven
 • Red white
 • The silver
 • Cream
Xe ga 50cc Scoopy đỏ trắng New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy bạc NewXe ga 50cc Scoopy bạc New
 • Đen
 • Blue Heaven
 • Red white
 • The silver
 • Cream
Xe ga 50cc Scoopy bạc New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Scoopy đen NewXe ga 50cc Scoopy đen New
 • Đen
 • Blue Heaven
 • Red white
 • The silver
 • Cream
Xe ga 50cc Scoopy đen New
5 Màu sắc
14.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.233.333đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Trắng đỏ)Xe ga 50cc Giorno (Trắng đỏ)
Xe ga 50cc Giorno (Trắng đỏ)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Cà phê)Xe ga 50cc Giorno (Cà phê)
Xe ga 50cc Giorno (Cà phê)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Đỏ đun)Xe ga 50cc Giorno (Đỏ đun)
Xe ga 50cc Giorno (Đỏ đun)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Bạc)Xe ga 50cc Giorno (Bạc)
Xe ga 50cc Giorno (Bạc)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Hồng sẫm)Xe ga 50cc Giorno (Hồng sẫm)
Xe ga 50cc Giorno (Hồng sẫm)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Đen bóng)Xe ga 50cc Giorno (Đen bóng)
Xe ga 50cc Giorno (Đen bóng)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno NewXe ga 50cc Giorno New
Xe ga 50cc Giorno New
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Xanh lam)Xe ga 50cc Giorno (Xanh lam)
Xe ga 50cc Giorno (Xanh lam)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Hồng)Xe ga 50cc Giorno (Hồng)
Xe ga 50cc Giorno (Hồng)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe ga 50cc Giorno (Trắng nhựa cafe)Xe ga 50cc Giorno (Trắng nhựa cafe)
Xe ga 50cc Giorno (Trắng nhựa cafe)
10 Màu sắc
15.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.325.000đ/tháng
Xe máy Exciter 50cc (Đỏ đen)Xe máy Exciter 50cc (Đỏ đen)
 • Đen
 • Red
 • Red black
 • Green
Xe máy Exciter 50cc (Đỏ đen)
4 Màu sắc
16.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.375.000đ/tháng
Xe máy Exciter 50cc (Xanh)Xe máy Exciter 50cc (Xanh)
 • Đen
 • Red
 • Red black
 • Green
Xe máy Exciter 50cc (Xanh)
4 Màu sắc
16.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.375.000đ/tháng
Xe máy Exciter 50cc (Đen)Xe máy Exciter 50cc (Đen)
 • Đen
 • Red
 • Red black
 • Green
Xe máy Exciter 50cc (Đen)
4 Màu sắc
16.500.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.375.000đ/tháng

Từ lâu xe máy đã trở thành một trong những phương tiện di chuyển không thể thiếu của mỗi người tiêu dùng Việt. Vì thế để đáp ứng nhu cầu rất lớn này các nhà sản xuất xe đã cho ra đời vô vàn mẫu xe khác nhau về kiểu dáng, chủng loại, công nghệ…giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn. Trong đó, hãng xe đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng chính là xe máy Bảo Nam.

Với thiết kế trẻ trung, sành điệu, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng khác nhau, cùng màu sắc đa dạng, xe máy Bảo Nam càng làm tăng sự nổi bật và đẳng cấp cho người sử dụng. Bên cạnh đó nhà sản xuất còn tích hợp nhiều tính năng hiện đại như công nghệ tiết kiệm xăng tối ưu, động cơ phân khối mạnh mẽ, tốc độ di chuyển vượt trội…
Tại Adayroi.com – kênh thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam bạn có thể đặt mua xe máy Bảo Nam chính hãng với mức giá xe máy Bảo Nam tốt trên thị trường, cùng chính sách bảo hành dài hạn, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và nhiều bất ngờ. Nào, nhanh tay truy cập trang web và khám phá thêm nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín