text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Ghi sần)Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Ghi sần)
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Ghi sần)
6 Màu sắc
40.000.000đ 57.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Đỏ)Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Đỏ)
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Đỏ)
6 Màu sắc
40.000.000đ 57.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Xanh đậm)Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Xanh đậm)
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Xanh đậm)
6 Màu sắc
40.000.000đ 57.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng
Xe máy điện VinFast Klara A2 dùng ắc quy axit chì phiên bản pha LED (Ghi sần)Xe máy điện VinFast Klara A2 dùng ắc quy axit chì phiên bản pha LED (Ghi sần)
Xe máy điện VinFast Klara A2 dùng ắc quy axit chì phiên bản pha LED (Ghi sần)
6 Màu sắc
26.000.000đ 34.000.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 2.166.667đ/tháng
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Đen)Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Đen)
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Đen)
6 Màu sắc
40.000.000đ 57.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Trắng)Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Trắng)
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Trắng)
6 Màu sắc
40.000.000đ 57.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng
Xe đạp điện M133 Osakar (Đỏ)Xe đạp điện M133 Osakar (Đỏ)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh dương
Xe đạp điện M133 Osakar (Đỏ)
3 Màu sắc
8.800.000đ 10.890.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 733.333đ/tháng
Hoàn 176.000đ
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Đỏ)Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Đỏ)
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Đỏ)
7 Màu sắc
9.300.000đ 12.190.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 775.000đ/tháng
Hoàn 186.000đ
Xe máy điện VinFast Klara A2 dùng ắc quy axit chì phiên bản pha LED (Đỏ)Xe máy điện VinFast Klara A2 dùng ắc quy axit chì phiên bản pha LED (Đỏ)
Xe máy điện VinFast Klara A2 dùng ắc quy axit chì phiên bản pha LED (Đỏ)
6 Màu sắc
26.000.000đ 34.000.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 2.166.667đ/tháng
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Vàng ngà)Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Vàng ngà)
Xe máy điện VinFast Klara phiên bản dùng pin Lithium-ion (Vàng ngà)
6 Màu sắc
40.000.000đ 57.000.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 3.333.333đ/tháng
Xe đạp điện M133 Osakar (Xanh)Xe đạp điện M133 Osakar (Xanh)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh dương
Xe đạp điện M133 Osakar (Xanh)
3 Màu sắc
8.800.000đ 10.890.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 733.333đ/tháng
Hoàn 176.000đ
Xe đạp điện M133 Osakar (Đen)Xe đạp điện M133 Osakar (Đen)
 • Đen
 • Đỏ
 • Xanh dương
Xe đạp điện M133 Osakar (Đen)
3 Màu sắc
8.800.000đ 10.890.000đ -19%
Trả góp 0%
Chỉ 733.333đ/tháng
Hoàn 176.000đ
Xe đạp điện Nijia Plus 2018Xe đạp điện Nijia Plus 2018
 • Xanh da trời
Xe đạp điện Nijia Plus 2018
1 Màu sắc
9.100.000đ 12.190.000đ -25%
Trả góp 0%
Chỉ 758.333đ/tháng
Hoàn 182.000đ
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Bạc)Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Bạc)
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Bạc)
7 Màu sắc
9.300.000đ 12.190.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 775.000đ/tháng
Hoàn 186.000đ
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Xanh ngọc)Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Xanh ngọc)
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Xanh ngọc)
7 Màu sắc
9.300.000đ 12.190.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 775.000đ/tháng
Hoàn 186.000đ
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Hồng)Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Hồng)
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Hồng)
7 Màu sắc
9.300.000đ 12.190.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 775.000đ/tháng
Hoàn 186.000đ
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Đen)Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Đen)
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Đen)
7 Màu sắc
9.300.000đ 12.190.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 775.000đ/tháng
Hoàn 186.000đ
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Trắng)Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Trắng)
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Trắng)
7 Màu sắc
9.300.000đ 12.190.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 775.000đ/tháng
Hoàn 186.000đ
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Xanh CL)Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Xanh CL)
Xe đạp điện Nijia Plus 2019 (Xanh CL)
7 Màu sắc
9.300.000đ 12.190.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 775.000đ/tháng
Hoàn 186.000đ
Xe đạp điện Nijia Sasuke (Đỏ)Xe đạp điện Nijia Sasuke (Đỏ)
 • Đen
 • Đỏ
Xe đạp điện Nijia Sasuke (Đỏ)
2 Màu sắc
9.900.000đ 12.790.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 825.000đ/tháng
Hoàn 198.000đ
Xe đạp điện Nijia Sasuke (Đen)Xe đạp điện Nijia Sasuke (Đen)
 • Đen
 • Đỏ
Xe đạp điện Nijia Sasuke (Đen)
2 Màu sắc
9.900.000đ 12.790.000đ -23%
Trả góp 0%
Chỉ 825.000đ/tháng
Hoàn 198.000đ
Xe máy điện Libecta (Xanh sần)Xe máy điện Libecta (Xanh sần)
 • Đen bóng
 • Trắng
 • Xanh mờ
 • Đỏ
Xe máy điện Libecta (Xanh sần)
4 Màu sắc
11.300.000đ 15.290.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 941.667đ/tháng
Hoàn 226.000đ
Xe máy điện Libecta (Đen bóng)Xe máy điện Libecta (Đen bóng)
 • Đen bóng
 • Trắng
 • Xanh mờ
 • Đỏ
Xe máy điện Libecta (Đen bóng)
4 Màu sắc
11.300.000đ 15.290.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 941.667đ/tháng
Hoàn 226.000đ
Xe máy điện Libecta (Trắng)Xe máy điện Libecta (Trắng)
 • Đen bóng
 • Trắng
 • Xanh mờ
 • Đỏ
Xe máy điện Libecta (Trắng)
4 Màu sắc
11.300.000đ 15.290.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 941.667đ/tháng
Hoàn 226.000đ
Xe máy điện Libecta (Đỏ)Xe máy điện Libecta (Đỏ)
 • Đen bóng
 • Trắng
 • Xanh mờ
 • Đỏ
Xe máy điện Libecta (Đỏ)
4 Màu sắc
11.300.000đ 15.290.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 941.667đ/tháng
Hoàn 226.000đ
Xe điện Before All Vespa LibectaXe điện Before All Vespa Libecta
 • Đỏ
 • Đen
 • Vàng
 • Xanh coban
Xe điện Before All Vespa Libecta
4 Màu sắc
11.300.000đ 15.290.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 941.667đ/tháng
Hoàn 226.000đ
Xe máy điện Xmen City V (Đen bạc)Xe máy điện Xmen City V (Đen bạc)
 • Bạc
Xe máy điện Xmen City V (Đen bạc)
1 Màu sắc
12.400.000đ 16.390.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 1.033.333đ/tháng
Hoàn 248.000đ
Xe điện Before All Xmen City VXe điện Before All Xmen City V
 • Đen
 • Bạc
Xe điện Before All Xmen City V
2 Màu sắc
12.400.000đ 16.390.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 1.033.333đ/tháng
Hoàn 248.000đ
Xe máy điện LX Latina (Xanh sần)Xe máy điện LX Latina (Xanh sần)
Xe máy điện LX Latina (Xanh sần)
7 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện LX Latina (Đen sần)Xe máy điện LX Latina (Đen sần)
Xe máy điện LX Latina (Đen sần)
7 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện LX Latina (Đen bóng)Xe máy điện LX Latina (Đen bóng)
Xe máy điện LX Latina (Đen bóng)
7 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện LX Latina (Đỏ bóng)Xe máy điện LX Latina (Đỏ bóng)
Xe máy điện LX Latina (Đỏ bóng)
7 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện Napoli S (Xanh sần)Xe máy điện Napoli S (Xanh sần)
Xe máy điện Napoli S (Xanh sần)
6 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện Napoli S (Đỏ)Xe máy điện Napoli S (Đỏ)
Xe máy điện Napoli S (Đỏ)
6 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện Napoli S (Đen bóng)Xe máy điện Napoli S (Đen bóng)
Xe máy điện Napoli S (Đen bóng)
6 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ
Xe máy điện Napoli S (Đen sần)Xe máy điện Napoli S (Đen sần)
Xe máy điện Napoli S (Đen sần)
6 Màu sắc
13.000.000đ 17.990.000đ -28%
Trả góp 0%
Chỉ 1.083.333đ/tháng
Hoàn 260.000đ

BÍ QUYẾT CHỌN MUA XE ĐIỆN TỐT VÀ BỀN

Từ lâu, những chiếc xe điện chính hãng luôn được nhiều bậc phụ huynh quan tâm khi chọn mua xe cho con đến trường. Tuy nhiên thị trường có quá nhiều hãng xe cũng như giá thành khác nhau, vậy bạn nên chọn mua xe điện nào cho tốt, bền và vừa túi tiền? Cùng Adayroi theo dõi bài viết sau nhé:

Nhu cầu sử dụng:

Các yếu tố như kiểu dáng, màu sắc, tốc độ, khả năng sạc…đều phụ thuộc vào mục đích sử dụng của bạn. Hãy xem xét các tiêu chí cẩn thận để đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Nên chọn loại nào giữa xe máy điện và xe đạp điện:

Xe đạp điện có tốc độ di chuyển cũng như khả năng sạc thấp hơn vì thế phù hợp với học sinh, sinh viên. Trong khi đó nếu bạn cần một chiếc xe có tốc độ lớn để đi những quãng đường dài thì xe máy điện chính là lựa chọn hoàn hảo.

Xe điện cao cấp hoạt động bằng pin hay ắc quy:

Nếu chạy bằng ắc quy có thể giúp xe vận hành mạnh mẽ và đạt tốc độ cao hơn so với hoạt động bằng pin, hơn nữa bạn dễ dàng thay bình mỗi khi hỏng hóc và giá thành cũng mềm hơn pin. Tuy nhiên thời gian sạc của bình ắc quy lại khá lâu, có thể gây bất tiện cho bạn khi cần sử dụng gấp. Vì thế tùy vào nhu cầu hay sở thích bạn hãy chọn loại xe phù hợp với mình.

Cách sạc:

Thông thường sau mỗi lần sạc xe có thể chạy trung bình khoảng 40 km. Thế nhưng nếu có nhu cầu đi lại nhiều bạn nên ưu tiên chọn loại được trang bị bình sạc lớn có thể đi 70- 80km mỗi ngày.

Chế độ bảo hành tốt:

Bởi vì giá thành của các loại xe điện đẹp khá cao, do đó bạn nên tìm hiểu những điểm mua hàng uy tín như trang thương mại điện tử Adayroi.com. Tại đây giá xe điện thường được ưu đãi hấp dẫn, cùng với chính sách bảo hành đặc biệt, giúp bạn yên tâm và thoải mái khi sử dụng xe.

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 300.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín