text.skipToContent

Xe đẩy hàng

Tìm thấy 55 sản phẩm
Xe kéo đẩy leo cầu thang HT2086A Xe kéo đẩy leo cầu thang HT2086A
Xe kéo đẩy leo cầu thang HT2086A
1.050.000đ 1.500.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX
1.809.000đ 2.010.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Giỏ đựng hàng gấp gọn Stanley FT505 (Vàng) Giỏ đựng hàng gấp gọn Stanley FT505 (Vàng)
Giỏ đựng hàng gấp gọn Stanley FT505 (Vàng)
439.000đ 631.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đi chợ đa năng Flana LA-8008i Xe đi chợ đa năng Flana LA-8008i
Xe đi chợ đa năng Flana LA-8008i
650.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-180 Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-180
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-180
1.690.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-180 Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-180
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-180
1.521.000đ 1.690.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-250 Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-250
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-250
2.097.000đ 2.330.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Xanh dương) Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Xanh dương)
Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Xanh dương)
292.300đ 380.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đi chợ đa năng Vifami RT-440S Xe đi chợ đa năng Vifami RT-440S
Xe đi chợ đa năng Vifami RT-440S
367.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Prestar NB 101 tải trọng 150kg Xe đẩy hàng Prestar NB 101 tải trọng 150kg
Xe đẩy hàng Prestar NB 101 tải trọng 150kg
1.971.000đ 2.190.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe kéo hàng khung nhôm tải trọng 80kg Xe kéo hàng khung nhôm tải trọng 80kg
Xe kéo hàng khung nhôm tải trọng 80kg
652.200đ 750.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng đa năng Vifami DN-460L Xe đẩy hàng đa năng Vifami DN-460L
Xe đẩy hàng đa năng Vifami DN-460L
780.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh gấp DN-470 100kg Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh gấp DN-470 100kg
Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh gấp DN-470 100kg
1.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đi chợ đa năng Vifami RTV-450S Xe đi chợ đa năng Vifami RTV-450S
Xe đi chợ đa năng Vifami RTV-450S
399.000đ 405.300đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đi chợ đa năng Vifami GN-402L Xe đi chợ đa năng Vifami GN-402L
Xe đi chợ đa năng Vifami GN-402L
318.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh DN-472L 300kg Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh DN-472L 300kg
Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh DN-472L 300kg
2.350.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đi chợ đa năng Vifami RTV-410S Xe đi chợ đa năng Vifami RTV-410S
Xe đi chợ đa năng Vifami RTV-410S
370.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đi chợ đa năng Vifami RT-440S Xe đi chợ đa năng Vifami RT-440S
Xe đi chợ đa năng Vifami RT-440S
368.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh DN-471M 150kg Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh DN-471M 150kg
Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh DN-471M 150kg
1.280.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy gấp gọn đa năng Stanley MT515 (Vàng) Xe đẩy gấp gọn đa năng Stanley MT515 (Vàng)
Xe đẩy gấp gọn đa năng Stanley MT515 (Vàng)
4.152.000đ 5.815.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy 2 bánh Stanley SXWTI-HT513 (Vàng) Xe đẩy 2 bánh Stanley SXWTI-HT513 (Vàng)
Xe đẩy 2 bánh Stanley SXWTI-HT513 (Vàng)
2.590.000đ 3.631.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy leo cầu thang gấp gọn Stanley FT581 (Vàng) Xe đẩy leo cầu thang gấp gọn Stanley FT581 (Vàng)
Xe đẩy leo cầu thang gấp gọn Stanley FT581 (Vàng)
1.113.000đ 1.600.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy tay 4 bánh có thể gấp gọn Stanley SXWTI-PC512 (Vàng) Xe đẩy tay 4 bánh có thể gấp gọn Stanley SXWTI-PC512 (Vàng)
Xe đẩy tay 4 bánh có thể gấp gọn Stanley SXWTI-PC512 (Vàng)
3.146.000đ 4.415.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-600Y Xe đẩy hàng Nikawa WFA-600Y
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-600Y
3.897.000đ 4.330.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-600Y Xe đẩy hàng Nikawa WFA-600Y
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-600Y
4.130.000đ 4.330.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-250 Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-250
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-250
2.230.000đ 2.330.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX
2.097.000đ 2.330.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX
2.330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX
1.708.500đ 2.010.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy Jumbo HG-310C Xe đẩy Jumbo HG-310C
Xe đẩy Jumbo HG-310C
6.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng 2 bánh XC-150 Xe đẩy hàng 2 bánh XC-150
Xe đẩy hàng 2 bánh XC-150
850.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Prestar NB-101 Xe đẩy hàng Prestar NB-101
Xe đẩy hàng Prestar NB-101
2.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Prestar NF 301 tải trọng 300kg Xe đẩy hàng Prestar NF 301 tải trọng 300kg
Xe đẩy hàng Prestar NF 301 tải trọng 300kg
3.951.000đ 4.390.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Jumbo HB-220M Xe đẩy hàng Jumbo HB-220M
Xe đẩy hàng Jumbo HB-220M
6.950.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Đỏ) Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Đỏ)
Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Đỏ)
345.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đi chợ nhỏ HandoMart 26 x 24 x 75 cm (Đỏ) Xe đi chợ nhỏ HandoMart 26 x 24 x 75 cm (Đỏ)
Xe đi chợ nhỏ HandoMart 26 x 24 x 75 cm (Đỏ)
255.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy Feida FD-300 Xe đẩy Feida FD-300
Xe đẩy Feida FD-300
1.750.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy Feida FD-150 Xe đẩy Feida FD-150
Xe đẩy Feida FD-150
1.310.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Jumbo HB-210C Xe đẩy hàng Jumbo HB-210C
Xe đẩy hàng Jumbo HB-210C
3.100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Jumbo HB213 Xe đẩy hàng Jumbo HB213
Xe đẩy hàng Jumbo HB213
6.100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Jumbo ZT-T1 Xe đẩy hàng Jumbo ZT-T1
Xe đẩy hàng Jumbo ZT-T1
750.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Prestar NF-301 Xe đẩy hàng Prestar NF-301
Xe đẩy hàng Prestar NF-301
5.100.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Jumbo HL-120M Xe đẩy hàng Jumbo HL-120M
Xe đẩy hàng Jumbo HL-120M
5.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Jumbo HL113 Xe đẩy hàng Jumbo HL113
Xe đẩy hàng Jumbo HL113
4.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đi chợ nhỏ 26 x 24 x 75 cm (Xanh dương) Xe đi chợ nhỏ 26 x 24 x 75 cm (Xanh dương)
Xe đi chợ nhỏ 26 x 24 x 75 cm (Xanh dương)
260.000đ 299.000đ
-13%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy hàng Jumbo HG-510C Xe đẩy hàng Jumbo HG-510C
Xe đẩy hàng Jumbo HG-510C
8.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Đỏ) Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Đỏ)
Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Đỏ)
380.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Đen) Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Đen)
Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Đen)
345.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTD-FT516 (Bạc) Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTD-FT516 (Bạc)
Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTD-FT516 (Bạc)
814.000đ 1.169.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy tay 4 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTC-PC508 (Vàng) Xe đẩy tay 4 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTC-PC508 (Vàng)
Xe đẩy tay 4 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTC-PC508 (Vàng)
1.552.000đ 2.231.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTC-FT503 (Bạc) Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTC-FT503 (Bạc)
Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTC-FT503 (Bạc)
1.959.000đ 2.815.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy tay 4 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTC-PC509 (Vàng) Xe đẩy tay 4 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTC-PC509 (Vàng)
Xe đẩy tay 4 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTC-PC509 (Vàng)
2.269.000đ 3.262.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTD-FT580 (Vàng) Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTD-FT580 (Vàng)
Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTD-FT580 (Vàng)
739.000đ 1.062.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTC-FT504 (Bạc) Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTC-FT504 (Bạc)
Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTC-FT504 (Bạc)
3.232.000đ 4.523.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTD-FT582 (Vàng) Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTD-FT582 (Vàng)
Xe đẩy tay 2 bánh cao cấp có thể gấp gọn Stanley SXWTD-FT582 (Vàng)
1.040.000đ 1.492.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy