text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Ông Già IKA - Combo Bò Thượng Hạng (Gồm 02 Gói Bắp Bò Hun Khói, 200Gr/01 Gói) - AD Cả Giao HàngÔng Già IKA - Combo Bò Thượng Hạng (Gồm 02 Gói Bắp Bò Hun Khói, 200Gr/01 Gói) - AD Cả Giao Hàng
E-Voucher
Ông Già IKA - Combo Bò Thượng Hạng (Gồm 02 Gói Bắp Bò Hun Khói, 200Gr/01 Gói) - AD Cả Giao Hàng
180.000đ 212.000đ -15%

1 người mua

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ông Già IKA - Combo 03 Gói Chân Giò Hun Khói, 500Gr/01 Gói - AD Cả Giao HàngÔng Già IKA - Combo 03 Gói Chân Giò Hun Khói, 500Gr/01 Gói - AD Cả Giao Hàng
E-Voucher
Ông Già IKA - Combo 03 Gói Chân Giò Hun Khói, 500Gr/01 Gói - AD Cả Giao Hàng
334.000đ 392.700đ -15%

0 người mua

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ông Già IKA - Combo 03 Gói Gà Hun Khói, 450Gr/01 Gói - AD Cả Giao HàngÔng Già IKA - Combo 03 Gói Gà Hun Khói, 450Gr/01 Gói - AD Cả Giao Hàng
E-Voucher
Ông Già IKA - Combo 03 Gói Gà Hun Khói, 450Gr/01 Gói - AD Cả Giao Hàng
319.000đ 425.700đ -25%

100 người mua

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ông Già IKA - Combo Holiday (01 Klobasa 500Gr, 01 Chân Giò Muối 500Gr, 01 Gà Nguyên Miếng 450Gr) - AD Cả Giao HàngÔng Già IKA - Combo Holiday (01 Klobasa 500Gr, 01 Chân Giò Muối 500Gr, 01 Gà Nguyên Miếng 450Gr) - AD Cả Giao Hàng
E-Voucher
Ông Già IKA - Combo Holiday (01 Klobasa 500Gr, 01 Chân Giò Muối 500Gr, 01 Gà Nguyên Miếng 450Gr) - AD Cả Giao Hàng
316.000đ 395.700đ -20%

0 người mua

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ông Già IKA - Combo Salami Summer (02 Gói Salami, 200Gr/01 Gói) - AD Cả Giao HàngÔng Già IKA - Combo Salami Summer (02 Gói Salami, 200Gr/01 Gói) - AD Cả Giao Hàng
E-Voucher
Ông Già IKA - Combo Salami Summer (02 Gói Salami, 200Gr/01 Gói) - AD Cả Giao Hàng
184.000đ 245.800đ -25%

0 người mua

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ông Già IKA - Combo Salami Party (05 Gói Salami Khô, 100Gr/01 Gói) - AD Cả Giao HàngÔng Già IKA - Combo Salami Party (05 Gói Salami Khô, 100Gr/01 Gói) - AD Cả Giao Hàng
E-Voucher
Ông Già IKA - Combo Salami Party (05 Gói Salami Khô, 100Gr/01 Gói) - AD Cả Giao Hàng
164.000đ 205.000đ -20%

0 người mua

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ông Già IKA - Combo Salad (Gồm 02 Gói Thăn Hun Khói, 300Gr/01 Gói) - AD Cả Giao HàngÔng Già IKA - Combo Salad (Gồm 02 Gói Thăn Hun Khói, 300Gr/01 Gói) - AD Cả Giao Hàng
E-Voucher
Ông Già IKA - Combo Salad (Gồm 02 Gói Thăn Hun Khói, 300Gr/01 Gói) - AD Cả Giao Hàng
161.000đ 189.800đ -15%

0 người mua

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 40,000đ
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín