text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Ông Già IKA - Ưu Đãi Chân Giò Hun Khói (500gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)Ông Già IKA - Ưu Đãi Chân Giò Hun Khói (500gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)
E-Voucher
Ông Già IKA - Ưu Đãi Chân Giò Hun Khói (500gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)
132.000đ 155.000đ -15%

3 người mua

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 80,000đ
Ông Già IKA - Ưu Đãi Gói Xúc Xích Klobasa Praha (500gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)Ông Già IKA - Ưu Đãi Gói Xúc Xích Klobasa Praha (500gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)
E-Voucher
Ông Già IKA - Ưu Đãi Gói Xúc Xích Klobasa Praha (500gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)
116.000đ 137.000đ -15%

3 người mua

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 80,000đ
Ông Già IKA - Giá Sốc Combo 02 Bắp Bò Hun Khói (200gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)Ông Già IKA - Giá Sốc Combo 02 Bắp Bò Hun Khói (200gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)
E-Voucher
Ông Già IKA - Giá Sốc Combo 02 Bắp Bò Hun Khói (200gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)
169.000đ 242.000đ -30%

2 người mua

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 80,000đ
Ông Già IKA - Giá Tốt Combo 02 Gói Salami Tiêu Đỏ (200gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)Ông Già IKA - Giá Tốt Combo 02 Gói Salami Tiêu Đỏ (200gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)
E-Voucher
Ông Già IKA - Giá Tốt Combo 02 Gói Salami Tiêu Đỏ (200gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)
140.000đ 186.000đ -25%

1 người mua

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 80,000đ
Ông Già IKA - Giá Sốc Combo 03 Gói Gà Hun Khói (450gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)Ông Già IKA - Giá Sốc Combo 03 Gói Gà Hun Khói (450gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)
E-Voucher
Ông Già IKA - Giá Sốc Combo 03 Gói Gà Hun Khói (450gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)
313.000đ 447.000đ -30%

2 người mua

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 80,000đ
Ông Già IKA - Ưu Đãi Gói Salami Khô (100gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)Ông Già IKA - Ưu Đãi Gói Salami Khô (100gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)
E-Voucher
Ông Già IKA - Ưu Đãi Gói Salami Khô (100gr/Gói) - (AD Cả Giao Hàng)
38.000đ 47.000đ -19%

4 người mua

Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 40,000đ
Ưu đãi 80,000đ
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín