text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 1 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 1 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
E-Voucher
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 1 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
9.290.000đ 13.935.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 774.167đ/tháng

43 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
[HN - NT/PQ] Gói 4 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người[HN - NT/PQ] Gói 4 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
E-Voucher
[HN - NT/PQ] Gói 4 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
11.990.000đ 17.985.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 999.167đ/tháng

49 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao - Lưu Trú Từ 01/12/2019 - 30/11/2020Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao - Lưu Trú Từ 01/12/2019 - 30/11/2020
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao - Lưu Trú Từ 01/12/2019 - 30/11/2020
2.930.000đ 4.395.000đ -33%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 59.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09
2.930.000đ 4.395.000đ -33%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 59.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn SángVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng
2.930.000đ 4.395.000đ -33%

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 59.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng
3.450.000đ 5.175.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 287.500đ/tháng

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 69.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl Land Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
3.450.000đ 5.175.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 287.500đ/tháng

5 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 69.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
3.970.000đ 5.955.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 330.833đ/tháng

5 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 79.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa
4.540.000đ 6.810.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 378.333đ/tháng

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 91.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
5.060.000đ 7.590.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 421.667đ/tháng

6 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 101.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn 03 BữaVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn 03 Bữa
5.120.000đ 7.680.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 426.667đ/tháng

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 102.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
5.640.000đ 8.460.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 470.000đ/tháng

8 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 113.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn SángVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn Sáng
5.870.000đ 8.805.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 489.167đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 117.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 PN Hướng Biển + Ăn Sáng Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 PN Hướng Biển + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 PN Hướng Biển + Ăn Sáng
6.730.000đ 10.095.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 560.833đ/tháng

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 135.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
6.900.000đ 10.350.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 575.000đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 138.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 PN Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 PN Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 PN Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl Land
7.760.000đ 11.640.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 646.667đ/tháng

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 155.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn SángVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn Sáng
8.740.000đ 13.110.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 728.333đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 175.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn 03 BữaVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa
9.140.000đ 13.710.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 761.667đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 183.000đ
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 3 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 3 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
E-Voucher
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 3 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
9.990.000đ 14.985.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 832.500đ/tháng

33 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 PN Hướng Biển + Ăn 03 BữaVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa
10.010.000đ 15.015.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 834.167đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 200.000đ
[2019] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land[2019] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
[2019] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
10.180.000đ 15.270.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 848.333đ/tháng

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 204.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
10.290.000đ 15.435.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 857.500đ/tháng

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 206.000đ
[HN - NT/PQ] Gói 2 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người [HN - NT/PQ] Gói 2 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
E-Voucher
[HN - NT/PQ] Gói 2 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
10.990.000đ 16.485.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 915.833đ/tháng

69 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
[2019] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land[2019] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
[2019] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 02 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
11.040.000đ 16.560.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 920.000đ/tháng

6 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 221.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl Land
11.160.000đ 16.740.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 930.000đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 223.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn Sáng Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn Sáng
11.670.000đ 17.505.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 972.500đ/tháng

4 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 233.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa
13.690.000đ 20.535.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.140.833đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 274.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
13.740.000đ 20.610.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.145.000đ/tháng

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 275.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 03 BữaVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa
14.550.000đ 21.825.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.212.500đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 291.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
15.240.000đ 22.860.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.270.000đ/tháng

4 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 305.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 3 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 3 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 3 Bữa + Vinpearl Land
16.100.000đ 24.150.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.341.667đ/tháng

6 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 322.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 BữaVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa
18.230.000đ 27.345.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.519.167đ/tháng

1 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 365.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
20.300.000đ 30.450.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.691.667đ/tháng

11 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 406.000đ
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 5 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari Cho 2 Người[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 5 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari Cho 2 Người
E-Voucher
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 5 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari Cho 2 Người
21.990.000đ 32.985.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.832.500đ/tháng

1 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
[HN/SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 6 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari Cho 2 Người[HN/SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 6 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari Cho 2 Người
E-Voucher
[HN/SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 6 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari Cho 2 Người
27.990.000đ 41.985.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 2.332.500đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm

TẬN HƯỞNG CHUYẾN DU LỊCH ĐẲNG CẤP TẠI VINPEARL NHA TRANG BAY RESORT & SPA


Tọa lạc trên bãi biển dài trên đảo Hòn Tre, một hòn đảo nổi tiếng trong tổ hợp các đảo của Nha Trang. Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Spa là khu tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp 5* với không gian rộng mở gần gũi thiên nhiên kết hợp cùng tiện nghi đẳng cấp chắc chắn sẽ đem lại cho bạn và người thân một kỳ nghỉ hè tuyệt vời.

Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas chiều chuộng các thượng khách với cấu trúc khuôn viên mở nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư của du khách. Ngoài mỗi bể bơi riêng trong từng villa, bể bơi chung độc đáo hướng thẳng ra bãi biển chính cùng bãi tắm dài độc quyền đáp ứng nhu cầu tận hưởng thiên nhiên trong mọi không gian của từng đối tượng khách. Khu vực spa làm đẹp đẳng cấp - Vincham Spa của Vinpearl Nha Trang Bay Villa luôn được đánh giá cao bởi đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, thân thiện với các dịch vụ đẳng cấp quốc tế luôn sẵn sàng phục vụ để bạn có thể tận hưởng trọn vẹn từng phút giây thư giãn khi nghỉ tại Vinpearl Nha Trang Bay Resort and VilLas 5*.

Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Villas nằm gần các địa điểm vui chơi giải trí nổi tiếng của thành phố. Nằm cách Bảo tàng Hải Dương học chỉ 3,2km; cách Cung Bảo Đại 3km; cách sân bay Nha Trang 24km và Vinpearl Nha Trang Golf Club chỉ 3km.. chính việc dễ dàng di chuyển nhanh chóng giữa các điểm giải trí, giúp thoả mãn mọi nhu cầu của từng đối tượng khách hàng giúp cho Vinpearl Nha Trang xứng đáng là khu nghỉ dưỡng 5* hot nhất Nha Trang.

Đặt mua voucher Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Spa ngay hôm nay tại Adayroi để có giá ưu đãi giúp cả gia đình tận hưởng kỳ nghỉ hè đẳng cấp và ý nghĩa.

 

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 350.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín