text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09
5.410.000đ 8.115.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 450.833đ/tháng

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 108.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn SángVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn Sáng
5.410.000đ 8.115.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 450.833đ/tháng

1 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 108.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 01/12/2019 - 30/11/2020Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 01/12/2019 - 30/11/2020
Hàng mới
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 01/12/2019 - 30/11/2020
5.520.000đ 8.280.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 460.000đ/tháng

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 110.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
6.440.000đ 9.660.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 536.667đ/tháng

1 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 129.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn Sáng Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn Sáng
8.110.000đ 12.165.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 675.833đ/tháng

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 162.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữaVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa
8.680.000đ 13.020.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 723.333đ/tháng

2 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 174.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
9.660.000đ 14.490.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 805.000đ/tháng

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 193.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn Sáng Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn Sáng
9.720.000đ 14.580.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 810.000đ/tháng

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 194.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl Land Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl Land
9.720.000đ 14.580.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 810.000đ/tháng

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 194.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn SángVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn Sáng
10.810.000đ 16.215.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 900.833đ/tháng

9 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 216.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl Land Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl Land
11.270.000đ 16.905.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 939.167đ/tháng

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 225.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
12.880.000đ 19.320.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.073.333đ/tháng

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 258.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữaVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa
13.050.000đ 19.575.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.087.500đ/tháng

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 261.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl Land
14.610.000đ 21.915.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.217.500đ/tháng

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 292.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn 03 BữaVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn 03 Bữa
14.660.000đ 21.990.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.221.667đ/tháng

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 293.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
16.220.000đ 24.330.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.351.667đ/tháng

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 324.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữaVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa
17.370.000đ 26.055.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.447.500đ/tháng

5 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 347.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl Land
19.440.000đ 29.160.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.620.000đ/tháng

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 389.000đ

Săn voucher Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang ưu đãi tại Adayroi

Còn gì tuyệt vời hơn khi được thoát khỏi chốn đô thị xô bồ, hối hả để có thể hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên kỳ thú tại Vinpearl Nha Trang Long Beach, nơi có những bãi biển và cồn cát chạy dài, làn nước trong xanh cùng tiếng sóng biển rì rào.

Được ví là một ốc đảo xanh tại vịnh Cam Ranh, Vinpearl Nha Trang resort & spa hiện lên với hình ảnh của một bên là thiên nhiên kì thú, bên còn lại là khu nghỉ dưỡng 5 sao và các khu vui chơi mang đẳng cấp quốc tế.

Là một trong những Vinpearl resort nổi tiếng, tới đây, bạn sẽ được thư giãn cả về thể chất lẫn tinh thần thông qua việc tận hưởng những tiện nghi mang đẳng cấp quốc tế trong các Villa sang trọng, thưởng thức những món được chế biến công phu, cầu kì tại các nhà hàng và bar như Savana, Seagate. Thật tuyệt vời khi được đắm mình vào không gian trang nhã, hiện đại trong khi thưởng thức những hương vị ẩm thực mới lạ.

Đến nơi đây, bạn sẽ được tham gia các hoạt động ngoài trời thú vị như aerobics dưới nước, đánh bóng chuyền, lướt sóng, nhảy dù, câu cá và lặn biển. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các hoạt động tăng cường và cải thiện sức khỏe như tập yoga, taichi và tennis.

Còn gì thoải mái hơn khi được thư giãn qua đêm trong căn phòng ngủ nhìn ra biển đầy đủ tiện nghi và thỏa thích ngâm mình dưới làn nước mát lạnh ở bể bơi riêng được đặt ngay cạnh căn phòng tại những villa của Vinpearl resort & spa.

Tại Vinpearl Nha Trang resort & spa, những bữa sáng bao gồm đầy đủ các món ngon, hấp dẫn sẽ được phục vụ tận nơi. Đặc biệt hơn nhiều bữa sáng sẽ được phục vụ miễn phí trong gói du lịch cực kì ưu đãi với giá chỉ từ 3.000.000 đồng.

Vì những điều trên, Adayroi mong muốn mang đến cho bạn cơ hội để trải nghiệm những chuyến du lịch tới Vinpearl Nha Trang resort & spa chất lượng cao mà giá cả lại phải chăng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hãy nhanh tay tìm hiểu để có cơ hội săn được deal Vinpearl Nha Trang với giá giảm trên 30% và có những trải nghiệm đáng nhớ.

Deal hot mỗi ngày - Tặng code đến 350.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín