text.skipToContent

[MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 04 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land[MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 04 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
[MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 04 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
20.110.000đ 24.120.000đ -17%

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Giảm 5%
 Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 04 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 04 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 04 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
20.110.000đ 30.165.000đ -33%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 402.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
19.610.000đ 29.415.000đ -33%

7 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 392.000đ
[MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land[MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
[MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
18.890.000đ 22.670.000đ -17%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Giảm 5%
Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Discovery Nha Trang - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
18.890.000đ 28.335.000đ -33%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 378.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl Land
18.780.000đ 28.170.000đ -33%

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 376.000đ
[MỪNG TẾT AL] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa[MỪNG TẾT AL] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
[MỪNG TẾT AL] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa
18.510.000đ 22.668.000đ -18%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 BữaVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa
17.610.000đ 26.415.000đ -33%

1 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 352.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữaVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 04 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa
16.780.000đ 25.170.000đ -33%

2 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 336.000đ
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
15.670.000đ 23.505.000đ -33%

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 313.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 3 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 3 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 3 Bữa + Vinpearl Land
15.560.000đ 23.340.000đ -33%

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 311.000đ
[MỪNG TẾT AL] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land[MỪNG TẾT AL] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
[MỪNG TẾT AL] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
15.300.000đ 18.732.000đ -18%

5 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
[MỪNG TẾT AL] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa[MỪNG TẾT AL] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
[MỪNG TẾT AL] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa
15.020.000đ 18.396.000đ -18%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
[MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 3 Bữa + Vinpearl Land[MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 3 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
[MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 3 Bữa + Vinpearl Land
14.940.000đ 17.920.000đ -17%

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Giảm 5%
Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 3 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 3 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 3 Bữa + Vinpearl Land
14.940.000đ 22.410.000đ -33%

1 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 299.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
14.720.000đ 22.080.000đ -33%

4 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 294.000đ
[MỪNG TẾT AL] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa[MỪNG TẾT AL] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
[MỪNG TẾT AL] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa
14.210.000đ 17.400.000đ -18%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn 03 BữaVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ Hướng Biển + Ăn 03 Bữa
14.170.000đ 21.255.000đ -33%

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 283.000đ
[MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land[MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
[MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
14.110.000đ 16.920.000đ -17%

6 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Giảm 5%
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5* - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 bữa + Vinpearl Land
14.110.000đ 21.165.000đ -33%

0 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 282.000đ
 Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 Phòng Ngủ + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
14.110.000đ 21.165.000đ -33%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 282.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 03 BữaVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn 03 Bữa
14.060.000đ 21.090.000đ -33%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 281.000đ

Vinpearl Nha Trang – “Viên ngọc trai lấp lánh trên vương miện của nữ hoàng biển khơi”

Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất trên đảo Hòn Tre Xinh đẹp, với tầm nhìn trực tiếp hướng ra vịnh Nha Trang thơ mộng, Vinpearl Nha Trang mang trong mình vẻ đẹp sang trọng, quý phái nhưng không kém phần lãng mạn và quyến rũ, sẵn sàng làm say lòng bất cứ du khách nào ghé thăm!

Không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng những rặng dừa xanh bát ngát trải dài vô tận, dưới bàn tay tài hoa và tinh tế của con người, Vinpearl Nha Trang Resort được thiết kế nên vô cùng đẳng cấp và tinh tế, xa hoa nhưng gần gũi, vinh hạnh trở thành khu khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế hàng đầu Việt Nam hiện nay. Được du khách xứng danh “Viên ngọc trai lấp lánh trên vương miện của nữ hoàng biển khơi.”

Với 485 phòng nghỉ có kiến trúc tuyệt đẹp, bao gồm 2 tòa nhà được thiết kế vô cùng sang trọng và đẳng cấp, Vinpearl Nha Trang sở hữu mọi nội thất, tiện nghi đều đạt tiêu chuẩn của khách sạn 5* hàng đầu. Hầu hết mọi phòng ốc tại khách sạn Vinpearl Nha Trang đều có ban công riêng hướng thẳng ra vịnh biển êm đềm, bạn có thể thoải mái lựa chọn, thưởng ngoạn vẻ đẹp bao la, đầy bí ẩn của biển cả, chiêm ngưỡng sự hùng vĩ, ngút ngàn của những dãy núi bao quanh.

Ngoài ra, nhằm mục đích có thể đáp ứng tối đa nhu cầu ẩm thực của mọi du khách, Vinpearl Nha Trang sở hữu hệ thống nhà hàng với đội ngũ đầu bếp và chuyên gia pha chế chuyên nghiệp, đẳng cấp nhất, sẵn sàng mang đến cho bạn một không gian ẩm thực tuyệt vời, mang phong vị biển và ẩm thực trong nước, quốc tế đặc sắc.

Hãy khiến kỳ nghỉ của mình trở nên sôi động và tràn đầy hứng khởi hơn bao giờ hết với Voucher Vinpearl Nha Trang ưu đãi, hấp dẫn nhất tại Adayroi.com.

Vinpearl  Resort Nha Trang deals sẽ mang bạn đến với thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu hiện nay, tận hưởng không gian sống đẳng cấp 5* cùng những trải nghiệm hoàn toàn thú vị, tràn đầy cảm hứng. Vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land Nha Trang trong suốt thời gian lưu trú. Và rất nhiều, rất nhiều dịch vụ tuyệt vời khác chỉ có ở Voucher Vinpearl Nha Trang tại Adayroi.com. Thật quá tuyệt vời cho một kỳ nghỉ dưỡng thú vị cho bạn và gia đình phải không nào?

Khuyển mãi Tết tại Adayroi - Giá tốt lại thêm code
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín