text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
 Vinpearl Discovery 1 Nha Trang 5 Sao, Deluxe Ocean View, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Discovery 1 Nha Trang 5 Sao, Deluxe Ocean View, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang 5 Sao, Deluxe Ocean View, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
4.675.000đ 7.012.500đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 389.583đ/tháng

42 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 Phòng Ngủ, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 Phòng Ngủ, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 Phòng Ngủ, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
12.650.000đ 18.975.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.054.167đ/tháng

70 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Phòng Studio, Ăn Sáng [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Phòng Studio, Ăn Sáng [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Phòng Studio, Ăn Sáng [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
2.176.000đ 3.264.000đ -33%

12 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 02 Phòng Ngủ, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 02 Phòng Ngủ, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 02 Phòng Ngủ, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
8.360.000đ 12.540.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 696.667đ/tháng

72 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 Vinpearl Discovery 1 Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Discovery 1 Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
4.180.000đ 6.270.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 348.333đ/tháng

67 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 [HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 4 Phòng Ngủ, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land [HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 4 Phòng Ngủ, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land
E-Voucher
[HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 4 Phòng Ngủ, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land
19.310.000đ 23.172.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 1.609.167đ/tháng

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 [HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 3 PN Hướng Biển, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land [HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 3 PN Hướng Biển, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land
E-Voucher
[HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 3 PN Hướng Biển, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land
15.460.000đ 18.552.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 1.288.333đ/tháng

5 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 Phòng Ngủ, Ăn 02 Bữa [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 Phòng Ngủ, Ăn 02 Bữa [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 Phòng Ngủ, Ăn 02 Bữa [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
9.570.000đ 14.355.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 797.500đ/tháng

5 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 191.000đ
 Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
11.660.000đ 17.490.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 971.667đ/tháng

8 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land
5.340.000đ 6.408.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 445.000đ/tháng

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 107.000đ
Vinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
3.280.000đ 4.920.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 273.333đ/tháng

13 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 66.000đ
 [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Villa 3 PN Hướng Biển, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Villa 3 PN Hướng Biển, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Villa 3 PN Hướng Biển, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land
16.010.000đ 19.212.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 1.334.167đ/tháng

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 320.000đ
 [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land
15.180.000đ 18.216.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 1.265.000đ/tháng

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 304.000đ
 Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 02 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 02 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 02 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
5.830.000đ 8.745.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 485.833đ/tháng

28 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
4.890.000đ 7.335.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 407.500đ/tháng

4 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 98.000đ
 [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Deluxe Ocean View, Ăn Sáng, Vinpearl Land [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Deluxe Ocean View, Ăn Sáng, Vinpearl Land
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Deluxe Ocean View, Ăn Sáng, Vinpearl Land
4.400.000đ 5.280.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 366.667đ/tháng

1 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 88.000đ
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
3.330.000đ 4.995.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 277.500đ/tháng

13 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 67.000đ
 Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl Land Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 03 PN Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl Land
10.170.000đ 15.255.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 847.500đ/tháng

6 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 203.000đ
 Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
8.800.000đ 13.200.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 733.333đ/tháng

16 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 Phòng Ngủ, Ăn Sáng [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 Phòng Ngủ, Ăn Sáng [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 Phòng Ngủ, Ăn Sáng [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
6.930.000đ 10.395.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 577.500đ/tháng

12 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Căn Hộ 02 Phòng Ngủ Hướng Biển, Ăn Sáng [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Căn Hộ 02 Phòng Ngủ Hướng Biển, Ăn Sáng [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Căn Hộ 02 Phòng Ngủ Hướng Biển, Ăn Sáng [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
3.973.000đ 5.959.500đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 331.083đ/tháng

5 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View , Ăn Sáng [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View , Ăn Sáng
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View , Ăn Sáng
3.250.000đ 3.900.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 270.833đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 65.000đ
 Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 Phòng Ngủ, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 Phòng Ngủ, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 Phòng Ngủ, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
17.050.000đ 25.575.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.420.833đ/tháng

18 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn 3 bữa [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn 3 bữa
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn 3 bữa
13.700.000đ 16.440.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 1.141.667đ/tháng

1 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 274.000đ
 [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn 3 Bữa [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn 3 Bữa
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn 3 Bữa
13.700.000đ 16.440.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 1.141.667đ/tháng

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 274.000đ
 [HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 4 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 4 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land
E-Voucher
[HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 4 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land
13.040.000đ 15.648.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 1.086.667đ/tháng

1 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
 Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 Phòng Ngủ, Ăn 02 Bữa [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 Phòng Ngủ, Ăn 02 Bữa [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 Phòng Ngủ, Ăn 02 Bữa [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
12.760.000đ 19.140.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.063.333đ/tháng

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 255.000đ
 [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land
10.510.000đ 12.612.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 875.833đ/tháng

1 người mua

Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa
Hoàn 210.000đ
 [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao, Villa 3 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land
10.510.000đ 12.612.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 875.833đ/tháng

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 210.000đ
 Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 02 Phòng Ngủ, Ăn 03 Bữa [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 02 Phòng Ngủ, Ăn 03 Bữa [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 02 Phòng Ngủ, Ăn 03 Bữa [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
7.260.000đ 10.890.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 605.000đ/tháng

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 145.000đ
Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Discovery Nha Trang - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang - Villa 02 Phòng Ngủ + Ăn Sáng + Vinpearl Land
6.170.000đ 9.255.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 514.167đ/tháng

31 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 123.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
5.440.000đ 8.160.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 453.333đ/tháng

8 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 109.000đ
 Vinpearl Condotel Empire Nha Trang 5 Sao, Executive Suite 02 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN] Vinpearl Condotel Empire Nha Trang 5 Sao, Executive Suite 02 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
E-Voucher
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang 5 Sao, Executive Suite 02 Phòng Ngủ, Ăn Sáng, Vinpearl Land [TỶ PHÚ THỜI GIAN]
4.588.000đ 6.882.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 382.333đ/tháng

1 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Studio SuiteVinpearl Condotel Empire Nha Trang - Studio Suite
E-Voucher
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Studio Suite
1.890.000đ 2.835.000đ -33%

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 38.000đ

VINPEARL NHA TRANG - VIÊN NGỌC LẤP LÁNH GIỮA BIỂN KHƠI

Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất trên các hòn đảo và vịnh biển xinh đẹp, với tầm nhìn trực tiếp hướng ra biển xanh nắng vàng, hệ thống villa - khách sạn Vinpearl Nha Trang mang trong mình vẻ đẹp sang trọng, quý phái nhưng không kém phần lãng mạn và quyến rũ, sẵn sàng làm say lòng bất cứ du khách nào ghé thăm!

Các resort, khách sạn thuộc Vinpearl cơ sở Nha Trang

Hiện nay, tại Nha Trang có đến 5 hệ thống khác nhau của Vinpearl, bao gồm: Vinpearl Luxury Nha Trang, Vinpearl Discovery 1 Nha Trang, Vinpearl Resort, Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay đều tọa lạc trên đảo Hòn Tre biệt lập và Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang tại vịnh Cam Ranh. Mỗi một cơ sở trên hệ thống đều đạt tiêu chuẩn đẳng cấp trên 5 sao trở lên nhưng lại mang bản sắc và đặc trưng riêng, phù hợp với từng đối tượng, nhu cầu du lịch. Ví dụ, nếu bạn muốn đi du lịch khám phá, trải nghiệm thì hãy đặt phòng tại Vinpearl Discovery 1, trong khi đó các khu như Vinpearl Luxury sẽ thích hợp hơn cho kỳ nghỉ nghỉ dưỡng sang trọng.

Vinpearl Nha Trang Resort có gì nổi trội?

Với 485 phòng nghỉ có kiến trúc tuyệt đẹp, bao gồm 2 tòa nhà được thiết kế vô cùng sang trọng và đẳng cấp, Vinpearl Resort sở hữu mọi nội thất, tiện nghi đều đạt tiêu chuẩn của khách sạn 5* hàng đầu. Hầu hết mọi phòng ốc tại khách sạn đều có ban công riêng hướng thẳng ra vịnh biển êm đềm, bạn có thể thoải mái lựa chọn, thưởng ngoạn vẻ đẹp bao la, đầy bí ẩn của biển cả, chiêm ngưỡng sự hùng vĩ, ngút ngàn của những dãy núi bao quanh.

Ngoài ra, nhằm mục đích có thể đáp ứng tối đa nhu cầu ẩm thực của mọi du khách, Vinpearl sở hữu hệ thống nhà hàng với đội ngũ đầu bếp và chuyên gia pha chế chuyên nghiệp, đẳng cấp nhất, sẵn sàng mang đến cho bạn một không gian ẩm thực tuyệt vời, mang phong vị biển và ẩm thực trong nước, quốc tế đặc sắc.

Khu vui chơi Vinpearl Land - bạn đã khám phá chưa?

Ngay gần Vinpearl Resort chính là khu vui chơi giải trí Vinpearl Land vô cùng nổi tiếng, là điểm đến bạn nhất định phải ghé qua khi nghỉ dưỡng tại đây. Thiên đường giải trí này bao gồm các trò chơi công viên nước (ống trượt, biển nhân tạo, lướt sóng,...), trò chơi mạo hiểm (tàu lượn siêu tốc, đu quay khổng lồ,...) để cho bất cứ ai từ trẻ con tới người lớn đều có thể tham gia. Đây là lựa chọn vừa thích hợp cho các gia đình, nhóm bạn lẫn cho các cặp đôi.

Mua voucher tại Adayroi với nhiều lợi ích ưu đãi

Hãy khiến kỳ nghỉ của mình trở nên sôi động và tràn đầy hứng khởi hơn bao giờ hết với voucher ưu đãi, hấp dẫn tại Adayroi.com. Vinpearl Resort Nha Trang deals hứa hẹn sẽ mang bạn đến với thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hãy tận hưởng không gian sống đẳng cấp 5 sao cùng những trải nghiệm hoàn toàn thú vị, tràn đầy cảm hứng, vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land Nha Trang trong suốt thời gian lưu trú. Và rất nhiều, rất nhiều dịch vụ tuyệt vời khác chỉ có ở voucher Vinpearl Nha Trang tại Adayroi.com. Thật quá tuyệt vời cho một kỳ nghỉ dưỡng thú vị cho bạn và gia đình phải không nào?

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín