text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View, Ăn Sáng[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View, Ăn Sáng
E-Voucher
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View, Ăn Sáng
5.180.000đ 7.770.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 431.667đ/tháng

1 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Deluxe Ocean View, Ăn Sáng[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Deluxe Ocean View, Ăn Sáng
E-Voucher
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Deluxe Ocean View, Ăn Sáng
5.860.000đ 8.790.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 488.333đ/tháng

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 02 PN, Ăn Sáng[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 02 PN, Ăn Sáng
E-Voucher
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 02 PN, Ăn Sáng
10.700.000đ 16.050.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 891.667đ/tháng

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 PN, Ăn Sáng[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 PN, Ăn Sáng
E-Voucher
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 PN, Ăn Sáng
16.220.000đ 24.330.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.351.667đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 PN Hướng Biển, Ăn Sáng[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 PN Hướng Biển, Ăn Sáng
E-Voucher
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 03 PN Hướng Biển, Ăn Sáng
18.060.000đ 27.090.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.505.000đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 PN, Ăn Sáng[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 PN, Ăn Sáng
E-Voucher
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 PN, Ăn Sáng
21.740.000đ 32.610.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.811.667đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 PN Hướng Biển, Ăn Sáng[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 PN Hướng Biển, Ăn Sáng
E-Voucher
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao, Villa 04 PN Hướng Biển, Ăn Sáng
24.380.000đ 36.570.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 2.031.667đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Phòng Studio, Ăn Sáng[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Phòng Studio, Ăn Sáng
E-Voucher
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Phòng Studio, Ăn Sáng
5.300.000đ 7.950.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 441.667đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Phòng Studio Hướng Biển, Ăn Sáng[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Phòng Studio Hướng Biển, Ăn Sáng
E-Voucher
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Phòng Studio Hướng Biển, Ăn Sáng
6.220.000đ 9.330.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 518.333đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Hướng Biển, Ăn Sáng[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Hướng Biển, Ăn Sáng
E-Voucher
[Big Sale Mùa Thu - Tặng Vé Vinpearl Land] 3N2Đ Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao, Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Hướng Biển, Ăn Sáng
9.660.000đ 14.490.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 805.000đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09
E-Voucher
Vinpearl Discovery Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09
2.590.000đ 3.885.000đ -33%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 52.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09
2.930.000đ 4.395.000đ -33%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 59.000đ
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 3 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 3 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
E-Voucher
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 3 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
9.990.000đ 14.985.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 832.500đ/tháng

29 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019
E-Voucher
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019
2.240.000đ 3.360.000đ -33%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 45.000đ
Vinpearl Resort Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09Vinpearl Resort Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09
E-Voucher
Vinpearl Resort Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09
2.880.000đ 4.320.000đ -33%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 58.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
3.970.000đ 5.955.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 330.833đ/tháng

5 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 79.000đ
 Vinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl Land Vinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
3.910.000đ 5.865.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 325.833đ/tháng

9 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 78.000đ
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
3.450.000đ 5.175.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 287.500đ/tháng

15 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 69.000đ
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 1 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 1 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
E-Voucher
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 1 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
9.290.000đ 13.935.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 774.167đ/tháng

37 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
[HN - NT/PQ] Gói 2 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người [HN - NT/PQ] Gói 2 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
E-Voucher
[HN - NT/PQ] Gói 2 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
10.990.000đ 16.485.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 915.833đ/tháng

69 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
4.770.000đ 7.155.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 397.500đ/tháng

18 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 95.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl LandVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn 03 Bữa + Vinpearl Land
5.060.000đ 7.590.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 421.667đ/tháng

6 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 101.000đ
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09Vinpearl Condotel Empire Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09
E-Voucher
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang 5 Sao - Lưu Trú Từ 16/08 - 30/11/2019 - Không Phụ Thu 02/09
1.960.000đ 2.940.000đ -33%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 39.000đ
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Studio SuiteVinpearl Condotel Empire Nha Trang - Studio Suite
E-Voucher
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Studio Suite
1.960.000đ 2.940.000đ -33%

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 39.000đ
 Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio
E-Voucher
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio
2.240.000đ 3.360.000đ -33%

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 45.000đ
 Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Studio Suite - Ăn Sáng Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Studio Suite - Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Studio Suite - Ăn Sáng
2.420.000đ 3.630.000đ -33%

4 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 48.000đ
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Garden View + Ăn SángVinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Garden View + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Garden View + Ăn Sáng
2.590.000đ 3.885.000đ -33%

8 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 52.000đ
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio + Ăn SángVinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio + Ăn Sáng
2.650.000đ 3.975.000đ -33%

14 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 53.000đ
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio Hướng BiểnVinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio Hướng Biển
E-Voucher
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio Hướng Biển
2.650.000đ 3.975.000đ -33%

6 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 53.000đ
 Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Phòng Deluxe Suite Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Phòng Deluxe Suite
E-Voucher
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Phòng Deluxe Suite
2.650.000đ 3.975.000đ -33%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 53.000đ
Vinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Garden View + Ăn SángVinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng
2.880.000đ 4.320.000đ -33%

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 58.000đ
 Vinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng Vinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng
2.930.000đ 4.395.000đ -33%

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 59.000đ
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Studio Suite - Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Condotel Empire Nha Trang - Studio Suite - Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Studio Suite - Ăn Sáng + Vinpearl Land
2.930.000đ 4.395.000đ -33%

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 59.000đ
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn SángVinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng
2.930.000đ 4.395.000đ -33%

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 59.000đ
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Phòng Deluxe Suite - Ăn SángVinpearl Condotel Empire Nha Trang - Phòng Deluxe Suite - Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Phòng Deluxe Suite - Ăn Sáng
3.050.000đ 4.575.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 254.167đ/tháng

4 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 61.000đ
 [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Discovery 1 Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View, Ăn Sáng [ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Discovery 1 Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View, Ăn Sáng
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] Vinpearl Discovery 1 Nha Trang 5 Sao, Deluxe Garden View, Ăn Sáng
3.080.000đ 3.696.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 256.667đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 62.000đ
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio Hướng Biển + Ăn Sáng Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio Hướng Biển + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio Hướng Biển + Ăn Sáng
3.110.000đ 4.665.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 259.167đ/tháng

2 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 62.000đ
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Discovery 1 Nha Trang - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
3.110.000đ 4.665.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 259.167đ/tháng

27 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 62.000đ
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio + Ăn Sáng + Vinpearl Land
3.160.000đ 4.740.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 263.333đ/tháng

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 63.000đ
Vinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
3.390.000đ 5.085.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 282.500đ/tháng

13 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 68.000đ
 Vinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng Vinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort Nha Trang 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng
3.390.000đ 5.085.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 282.500đ/tháng

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 68.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Ocean View + Ăn Sáng
3.450.000đ 5.175.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 287.500đ/tháng

3 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 69.000đ
 Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl Land Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 5* - Deluxe Garden View + Ăn Sáng + Vinpearl Land
3.450.000đ 5.175.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 287.500đ/tháng

4 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 69.000đ
 Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Phòng Deluxe Suite - Ăn Sáng + Vinpearl Land Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Phòng Deluxe Suite - Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Condotel Empire Nha Trang - Phòng Deluxe Suite - Ăn Sáng + Vinpearl Land
3.570.000đ 5.355.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 297.500đ/tháng

0 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 71.000đ
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl LandVinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl Land
E-Voucher
Vinpearl Condotel Beach Front Nha Trang - Phòng Studio Hướng Biển + Ăn Sáng + Vinpearl Land
3.620.000đ 5.430.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 301.667đ/tháng

1 người mua

Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
Hoàn 72.000đ

VINPEARL NHA TRANG - VIÊN NGỌC LẤP LÁNH GIỮA BIỂN KHƠI

Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất trên các hòn đảo và vịnh biển xinh đẹp, với tầm nhìn trực tiếp hướng ra biển xanh nắng vàng, hệ thống villa - khách sạn Vinpearl Nha Trang mang trong mình vẻ đẹp sang trọng, quý phái nhưng không kém phần lãng mạn và quyến rũ, sẵn sàng làm say lòng bất cứ du khách nào ghé thăm!

Đi Vinpearl Nha Trang nên ở khu nào? Giá phòng Vinpearl tại Nha Trang

Hiện nay, tại Nha Trang có đến 5 hệ thống khác nhau của Vinpearl, bao gồm: Vinpearl Luxury Nha Trang, Vinpearl Discovery Nha Trang, Vinpearl Resort, Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay đều tọa lạc trên đảo Hòn Tre biệt lập và Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang tại vịnh Cam Ranh. Mỗi một cơ sở trên hệ thống đều đạt tiêu chuẩn đẳng cấp trên 5 sao trở lên nhưng lại mang bản sắc và đặc trưng riêng, phù hợp với từng đối tượng, nhu cầu du lịch. Ví dụ, nếu bạn muốn đi du lịch khám phá, trải nghiệm thì hãy đặt phòng tại Vinpearl Discovery, trong khi đó các khu như Vinpearl Luxury sẽ thích hợp hơn cho kỳ nghỉ nghỉ dưỡng sang trọng.

Tham khảo thêm giá phòng Vinpearl tại Nha Trang:

- Kinh nghiệm đặt phòng Vinpearl ở Nha Trang: Hướng dẫn, giá phòng chi tiết

- Lịch trình đi Vinpearl Nha Trang, chi phí hết bao nhiêu?

Vinpearl Nha Trang có gì nổi trội? Dịch vụ bao gồm những gì?

Với 485 phòng nghỉ có kiến trúc tuyệt đẹp, bao gồm 2 tòa nhà được thiết kế vô cùng sang trọng và đẳng cấp, Vinpearl Resort sở hữu mọi nội thất, tiện nghi đều đạt tiêu chuẩn của khách sạn 5* hàng đầu. Hầu hết mọi phòng ốc tại khách sạn đều có ban công riêng hướng thẳng ra vịnh biển êm đềm, bạn có thể thoải mái lựa chọn, thưởng ngoạn vẻ đẹp bao la, đầy bí ẩn của biển cả, chiêm ngưỡng sự hùng vĩ, ngút ngàn của những dãy núi bao quanh.

Ngoài ra, nhằm mục đích có thể đáp ứng tối đa nhu cầu ẩm thực của mọi du khách, Vinpearl sở hữu hệ thống nhà hàng với đội ngũ đầu bếp và chuyên gia pha chế chuyên nghiệp, đẳng cấp nhất, sẵn sàng mang đến cho bạn một không gian ẩm thực tuyệt vời, mang phong vị biển và ẩm thực trong nước, quốc tế đặc sắc. Tại đây còn có rất nhiều dịch vụ cao cấp khác như phòng gym hiện đại, spa cao cấp với đội ngũ giàu kinh nghiệm, hồ bơi ngoài trời,...

Các địa điểm Vinpearl khác tại khu vực Nha Trang cũng sở hữu đầy đủ các tiện ích đi kèm như trên, tha hồ để bạn lựa chọn cho chuyến nghỉ dưỡng sắp đến.

Khu vui chơi Vinpearl Land - bạn đã khám phá chưa?

Ngay gần Vinpearl chính là khu vui chơi giải trí Vinpearl Land Nha Trang vô cùng nổi tiếng, là điểm đến bạn nhất định phải ghé qua khi nghỉ dưỡng tại đây. Thiên đường giải trí này bao gồm các trò chơi công viên nước (ống trượt, biển nhân tạo, lướt sóng,...), trò chơi mạo hiểm (tàu lượn siêu tốc, đu quay khổng lồ,...) để cho bất cứ ai từ trẻ con tới người lớn đều có thể tham gia. Đây là lựa chọn vừa thích hợp cho các gia đình, nhóm bạn lẫn cho các cặp đôi.

Tham khảo thêm:

- Kinh nghiệm vui chơi tại Vinpearl Land Nha Trang chi tiết A-Z

- Vinpearl Land Nha Trang: Chơi gì, Ăn gì cho chuyến du lịch?

Mua voucher Vinpearl Nha Trang tại Adayroi có ưu đãi gì?

Hãy khiến kỳ nghỉ của mình trở nên sôi động và tràn đầy hứng khởi hơn bao giờ hết với voucher ưu đãi, hấp dẫn tại Adayroi.com. Vinpearl Resort Nha Trang deal hứa hẹn sẽ mang bạn đến với thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hãy tận hưởng không gian sống đẳng cấp 5 sao cùng những trải nghiệm hoàn toàn thú vị, tràn đầy cảm hứng, vui chơi không giới hạn tại Vinpearl Land Nha Trang trong suốt thời gian lưu trú. Và rất nhiều, rất nhiều dịch vụ tuyệt vời khác chỉ có ở voucher Vinpearl Nha Trang tại Adayroi.com. Thật quá tuyệt vời cho một kỳ nghỉ dưỡng thú vị cho bạn và gia đình phải không nào?

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín