text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
[Flash Sale] VinOasis Phú Quốc, Phòng Standard, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land & Safari [Flash Sale] VinOasis Phú Quốc, Phòng Standard, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land & Safari
E-Voucher
[Flash Sale] VinOasis Phú Quốc, Phòng Standard, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land & Safari
3.800.000đ 6.260.000đ -39%
Trả góp 0%
Chỉ 316.667đ/tháng

923 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
 [FLASH SALE] VinOasis Phú Quốc, Phòng Standard, Ăn Sáng  [FLASH SALE] VinOasis Phú Quốc, Phòng Standard, Ăn Sáng
E-Voucher
[FLASH SALE] VinOasis Phú Quốc, Phòng Standard, Ăn Sáng
1.900.000đ Siêu giảm giá -50%++

502 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
[HN - NT/PQ] Gói 4 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người[HN - NT/PQ] Gói 4 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
E-Voucher
[HN - NT/PQ] Gói 4 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
11.990.000đ 17.985.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 999.167đ/tháng

31 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 3 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 3 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
E-Voucher
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 3 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
9.990.000đ 14.985.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 832.500đ/tháng

22 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 1 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 1 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
E-Voucher
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 1 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
9.290.000đ 13.935.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 774.167đ/tháng

20 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
[HN - NT/PQ] Gói 2 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người [HN - NT/PQ] Gói 2 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
E-Voucher
[HN - NT/PQ] Gói 2 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn Sáng Cho 2 Người
10.990.000đ 16.485.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 915.833đ/tháng

46 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
 [HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari [HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari
E-Voucher
[HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari
4.450.000đ 5.616.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 370.833đ/tháng

7 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
[Sale Shock] VinOasis Phú Quốc, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari [Sale Shock] VinOasis Phú Quốc, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari
E-Voucher
[Sale Shock] VinOasis Phú Quốc, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari
2.750.000đ 4.330.000đ -36%

250 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
[HCM] Bay Khứ Hồi 3N2Đ VinOasis Phú Quốc 5*, Phòng Standard, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land & Safari (KH Từ Tháng 4 Đến Tháng 8)[HCM] Bay Khứ Hồi 3N2Đ VinOasis Phú Quốc 5*, Phòng Standard, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land & Safari (KH Từ Tháng 4 Đến Tháng 8)
[HCM] Bay Khứ Hồi 3N2Đ VinOasis Phú Quốc 5*, Phòng Standard, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land & Safari (KH Từ Tháng 4 Đến Tháng 8)
12.450.000đ 15.660.000đ -20%
Trả góp 0%
Chỉ 1.037.500đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
 [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari
3.080.000đ 3.696.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 256.667đ/tháng

6 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Hoàn 62.000đ
 [HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn Sáng [HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn Sáng
E-Voucher
[HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn Sáng
2.250.000đ 2.844.000đ -21%

19 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
 [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn Sáng [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn Sáng
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn Sáng
2.370.000đ 2.844.000đ -17%

4 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Hoàn 47.000đ
HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT - VinOasis Phú Quốc 5 SaoHÈ MUA SỚM GIÁ TỐT - VinOasis Phú Quốc 5 Sao
E-Voucher
HÈ MUA SỚM GIÁ TỐT - VinOasis Phú Quốc 5 Sao
2.370.000đ 2.844.000đ -17%

2 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
 [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Junior Suite, Ăn Sáng  [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Junior Suite, Ăn Sáng
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Junior Suite, Ăn Sáng
3.190.000đ 3.828.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 265.833đ/tháng

2 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Hoàn 64.000đ
Vinoasis Phú Quốc 5 sao - Bùng Nổ 30/4Vinoasis Phú Quốc 5 sao - Bùng Nổ 30/4
E-Voucher
Vinoasis Phú Quốc 5 sao - Bùng Nổ 30/4
3.440.000đ 4.128.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 286.667đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Hoàn 69.000đ
 [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Junior Suite, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Junior Suite, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Junior Suite, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari
3.910.000đ 4.692.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 325.833đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Hoàn 78.000đ
[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vé Golf 18 Lỗ Cho 1 Người[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vé Golf 18 Lỗ Cho 1 Người
[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vé Golf 18 Lỗ Cho 1 Người
4.070.000đ 4.884.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 339.167đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
 [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Standard, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari
4.680.000đ 5.616.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 390.000đ/tháng

9 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Hoàn 94.000đ
[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari, Vé Golf 18 Lỗ Cho 1 Người[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari, Vé Golf 18 Lỗ Cho 1 Người
[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari, Vé Golf 18 Lỗ Cho 1 Người
4.720.000đ 5.664.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 393.333đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
 [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Vin Suite, Ăn Sáng  [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Vin Suite, Ăn Sáng
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Vin Suite, Ăn Sáng
5.450.000đ 6.540.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 454.167đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Hoàn 109.000đ
 [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Junior Suite, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Junior Suite, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Junior Suite, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari
5.500.000đ 6.600.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 458.333đ/tháng

4 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Hoàn 110.000đ
[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vé Golf 18 Lỗ Cho 2 Người[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vé Golf 18 Lỗ Cho 2 Người
[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vé Golf 18 Lỗ Cho 2 Người
5.990.000đ 7.188.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 499.167đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land & Safari, Vé Golf 18 Lỗ Cho 1 Người[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land & Safari, Vé Golf 18 Lỗ Cho 1 Người
[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land & Safari, Vé Golf 18 Lỗ Cho 1 Người
6.170.000đ 7.404.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 514.167đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari, Vé Golf 18 Lỗ Cho 2 Người[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari, Vé Golf 18 Lỗ Cho 2 Người
[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari, Vé Golf 18 Lỗ Cho 2 Người
6.640.000đ 7.968.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 553.333đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
 [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Vin Suite, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Vin Suite, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Vin Suite, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari
6.880.000đ 8.256.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 573.333đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Hoàn 138.000đ
[HCM] Bay Khứ Hồi 3N2Đ VinOasis Phú Quốc 5*, Phòng Standard, Ăn Sáng (KH Từ Tháng 4 Đến Tháng 8)[HCM] Bay Khứ Hồi 3N2Đ VinOasis Phú Quốc 5*, Phòng Standard, Ăn Sáng (KH Từ Tháng 4 Đến Tháng 8)
[HCM] Bay Khứ Hồi 3N2Đ VinOasis Phú Quốc 5*, Phòng Standard, Ăn Sáng (KH Từ Tháng 4 Đến Tháng 8)
8.080.000đ 10.416.000đ -22%
Trả góp 0%
Chỉ 673.333đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land & Safari, Vé Golf 18 Lỗ Cho 2 Người[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land & Safari, Vé Golf 18 Lỗ Cho 2 Người
[TẶNG VÉ GOLF] VinOasis 5 sao, Phòng Standard, Ăn 03 Bữa, Vinpearl Land & Safari, Vé Golf 18 Lỗ Cho 2 Người
8.090.000đ 9.708.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 674.167đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
[HCM] Bay Khứ Hồi 3N2Đ VinOasis Phú Quốc 5*, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari (KH Từ Tháng 4 Đến Tháng 8)[HCM] Bay Khứ Hồi 3N2Đ VinOasis Phú Quốc 5*, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari (KH Từ Tháng 4 Đến Tháng 8)
[HCM] Bay Khứ Hồi 3N2Đ VinOasis Phú Quốc 5*, Phòng Standard, Ăn Sáng, Vinpearl Land & Safari (KH Từ Tháng 4 Đến Tháng 8)
9.920.000đ 12.624.000đ -21%
Trả góp 0%
Chỉ 826.667đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
 [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Vin Suite, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari [ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Vin Suite, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari
E-Voucher
[ƯU ĐÃI HÈ] VinOasis Phú Quốc 5 Sao, Phòng Vin Suite, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari
9.960.000đ 11.952.000đ -17%
Trả góp 0%
Chỉ 830.000đ/tháng

0 người mua

Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Hoàn 199.000đ
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 5 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari Cho 2 Người[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 5 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari Cho 2 Người
E-Voucher
[HN - ĐN, SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 5 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari Cho 2 Người
21.990.000đ 32.985.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 1.832.500đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm
[HN/SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 6 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari Cho 2 Người[HN/SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 6 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari Cho 2 Người
E-Voucher
[HN/SG - ĐN/NT/PQ ] Gói 6 - Bay Khứ Hồi VNA 3N2Đ Hệ Thống Vinpearl 5 Sao, Phòng Tiêu Chuẩn, Ăn 3 Bữa, Vinpearl Land & Safari Cho 2 Người
27.990.000đ 41.985.000đ -33%
Trả góp 0%
Chỉ 2.332.500đ/tháng

0 người mua

Sử dụng tại nhiều địa điểm

SĂN PHÒNG VINOASIS PHÚ QUỐC NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN TẠI ADAYROI

Nếu bạn đang tìm kiếm một khu nghỉ dưỡng sang chảnh mà, giá cả phải chăng tại Phú Quốc thì hãy để Adayroi giúp bạn. VinOasis Phú Quốc - Resort giá tốt, view xinh lung linh, khách sạn 4 sao đầu tiên tích hợp cả nghỉ dưỡng-vui chơi giải trí-sòng bạc lớn nhất từ trước đến nay!

Giới thiệu về Vinoasis Phú Quốc?

VinOasis Phu Quoc được khai trương mở cửa vào ngày 24/12/2017 vừa qua, khách sạn tích hợp cả khu nghỉ dưỡng-vui chơi  được ví như thiên đường vui chơi cực kì thú vị ngoài ra khách sạn ở tiêu chuẩn 4 sao nơi mà bạn không nên bỏ qua khi đến Đảo Ngọc.

Tại sao bạn nên lựa chọn VinOasis Phú Quốc?

1/ Hệ thống tiện nghi hiện đại, cơ sở vật chất tốt nhất:

Khu resort Vinpearl Oasis vừa được đưa vào hoạt động vào tháng 12/2017, chính vì thế cơ sở vật chất ở đây còn mới nguyên và vô cùng hiện tại. Hệ thống wifi miễn phí tốc độ cao được lắp đặt tại phòng Junior Suite và toàn bộ khu vui chơi. Mỗi một phòng đều được trang bị bồn tắm và vòi sen, có ban công và hướng vườn mang đến cho bạn cảm giác gần gũi và sang trọng.

2/ Hệ thống nhà hàng đa dạng các món ăn với nhiều khẩu vị khác nhau:

Ẩm thực tại VinOasis Phú Quốc đều là những món đặc trưng của Phú Quốc, menu món ăn đa dạng luôn được thay đổi theo ngày. Bạn có thể tha hồ mà nếm thử các món ngon tại VinOasis Phú Quốc resort. Ngoài ra, ở đây còn có các nhà hàng nước ngoài nổi tiếng để bạn thay đổi khẩu vị.

3/ Khu vui chơi giải trí, bể bơi, quầy bar,…đạt chuẩn 4 sao quốc tế

Đến với VinOasis Phú Quốc, bạn sẽ được đắm mình vào dòng nước xanh mát, có độ sâu vừa phải của bể bơi, được giải stress với những quán bar sang chảnh, được thư giãn với khu đánh golf lớn bậc nhất Phú Quốc.

Khu resort sở hữu vị trí vô cùng thuận tiện, nằm gần khu vui chơi Vinpearl Land, vườn thú Vinpearl Safari,…và nhiều địa điểm tham quan khác. Các bé nhà bạn sẽ được trải nghiệm vô vàn hoạt động vui chơi thỏa thích tại khu giải trí dành cho trẻ em.

Bạn mong muốn có một kì nghỉ tuyệt vời tại đây với mức giá tốt nhất? Hãy cùng gia đình bạn khám phá khu nghỉ dưỡng VinOasis Phú Quốc ngay hôm nay nào! Nhanh tay truy cập vào trang web của Adayroi để nhận voucher du lịch giá rẻ hot nhất hè này cùng các ưu đãi mới nhất nhé! Săn phòng khách sạn giá rẻ hãy đến ngay Adayroi!

Ngại chi nắng hè - Tặng code đến 150.000đ
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín