text.skipToContent

Thìa ăn inox HL-TA3Thìa ăn inox HL-TA3
 • Bạc
Thìa ăn inox HL-TA3
1 Màu sắc
12.500đ 15.000đ -17%
Giảm 10%
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Thìa ăn inox HL-TA1Thìa ăn inox HL-TA1
 • Bạc
Thìa ăn inox HL-TA1
1 Màu sắc
12.000đ 14.400đ -17%
Giảm 10%
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Bộ 10 đôi đũa Homelux HL-DA10 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 10 đôi đũa Homelux HL-DA10 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 10 đôi đũa Homelux HL-DA10 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
125.000đ 154.000đ -19%
Hoàn 3.000đ
Giảm 10%
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Thau inox Homelux HL-T48 48cm (Bạc)Thau inox Homelux HL-T48 48cm (Bạc)
Thau inox Homelux HL-T48 48cm (Bạc)
187.000đ 249.000đ -25%
Hoàn 4.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Combo 5 rổ inox Homelux HL-CR22 22cm (Bạc)Combo 5 rổ inox Homelux HL-CR22 22cm (Bạc)
Combo 5 rổ inox Homelux HL-CR22 22cm (Bạc)
111.700đ 149.000đ -25%
Hoàn 2.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Bộ 3 muỗng ăn Homelux HL-TA (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 3 muỗng ăn Homelux HL-TA (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
 • Bạc
Bộ 3 muỗng ăn Homelux HL-TA (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
1 Màu sắc
38.000đ 45.600đ -17%
Hoàn 1.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Combo rổ 2 quai Homelux CB1_26/29/32 (Bạc)Combo rổ 2 quai Homelux CB1_26/29/32 (Bạc)
Combo rổ 2 quai Homelux CB1_26/29/32 (Bạc)
460.000đ 552.000đ -17%
Hoàn 9.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Nồi lẩu sống Homelux HL-LS20 20cm (Bạc)Nồi lẩu sống Homelux HL-LS20 20cm (Bạc)
Nồi lẩu sống Homelux HL-LS20 20cm (Bạc)
395.000đ 474.000đ -17%
Hoàn 8.000đ
Giảm 10%
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
 • Bạc
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
1 Màu sắc
127.000đ 157.000đ -19%
Hoàn 3.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Rổ Homelux HL-R18 18cm (Bạc)Rổ Homelux HL-R18 18cm (Bạc)
Rổ Homelux HL-R18 18cm (Bạc)
78.000đ 93.600đ -17%
Hoàn 2.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Bộ muỗng và đũa ăn Homelux HL-TA9 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ muỗng và đũa ăn Homelux HL-TA9 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ muỗng và đũa ăn Homelux HL-TA9 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
27.000đ 32.400đ -17%
Hoàn 1.000đ
Giảm 10%
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Muỗng ăn Homelux HL-TA6 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Muỗng ăn Homelux HL-TA6 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
 • Bạc
Muỗng ăn Homelux HL-TA6 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
1 Màu sắc
11.000đ 13.200đ -17%
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Combo 5 rổ inox Homelux HL-TMT05 (Bạc)Combo 5 rổ inox Homelux HL-TMT05 (Bạc)
Combo 5 rổ inox Homelux HL-TMT05 (Bạc)
529.000đ 634.800đ -17%
Hoàn 11.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Combo rổ inox Homelux CB2/18/21/24/27/30 (Bạc)Combo rổ inox Homelux CB2/18/21/24/27/30 (Bạc)
Combo rổ inox Homelux CB2/18/21/24/27/30 (Bạc)
499.000đ 634.800đ -21%
Hoàn 10.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Bếp nướng Lạc Hồng Homelux BT01 40 x 40 x 10 cm (Bạc)Bếp nướng Lạc Hồng Homelux BT01 40 x 40 x 10 cm (Bạc)
Bếp nướng Lạc Hồng Homelux BT01 40 x 40 x 10 cm (Bạc)
390.000đ 432.000đ -10%
Hoàn 8.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Bếp nướng Lạc Hồng - BT01Bếp nướng Lạc Hồng - BT01
Bếp nướng Lạc Hồng - BT01
390.000đ 432.000đ -10%
Hoàn 8.000đ
Nồi lẩu sống Homelux HL-LS18 18cm (Bạc)Nồi lẩu sống Homelux HL-LS18 18cm (Bạc)
Nồi lẩu sống Homelux HL-LS18 18cm (Bạc)
364.000đ 436.800đ -17%
Hoàn 7.000đ
Giảm 10%
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Combo 3 rổ inox Homelux HL-TMT07 (Bạc)Combo 3 rổ inox Homelux HL-TMT07 (Bạc)
Combo 3 rổ inox Homelux HL-TMT07 (Bạc)
299.000đ 358.800đ -17%
Hoàn 6.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Nồi lẩu sống Homelux HL-LS16 16cm (Bạc)Nồi lẩu sống Homelux HL-LS16 16cm (Bạc)
Nồi lẩu sống Homelux HL-LS16 16cm (Bạc)
280.000đ 336.000đ -17%
Hoàn 6.000đ
Giảm 10%
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Combo 2 rổ inox Homelux HL-TMT03 (Bạc)Combo 2 rổ inox Homelux HL-TMT03 (Bạc)
Combo 2 rổ inox Homelux HL-TMT03 (Bạc)
247.000đ 296.400đ -17%
Hoàn 5.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Camen 4 ngăn Homelux HL-CM04Camen 4 ngăn Homelux HL-CM04
 • Bạc
Camen 4 ngăn Homelux HL-CM04
1 Màu sắc
217.000đ 260.400đ -17%
Hoàn 4.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Bộ 2 rổ Homelux HL-TMT02Bộ 2 rổ Homelux HL-TMT02
 • Bạc
Bộ 2 rổ Homelux HL-TMT02
1 Màu sắc
216.000đ 259.200đ -17%
Hoàn 4.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Bộ thau rổ Homelux HL-RT02Bộ thau rổ Homelux HL-RT02
 • Bạc
Bộ thau rổ Homelux HL-RT02
1 Màu sắc
194.000đ 232.800đ -17%
Hoàn 4.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Combo 2 rổ inox Homelux HL-TMT06 (Bạc)Combo 2 rổ inox Homelux HL-TMT06 (Bạc)
Combo 2 rổ inox Homelux HL-TMT06 (Bạc)
173.000đ 207.600đ -17%
Hoàn 3.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Rổ 2 quai Homelux HL-RQ32 32cm (Bạc)Rổ 2 quai Homelux HL-RQ32 32cm (Bạc)
Rổ 2 quai Homelux HL-RQ32 32cm (Bạc)
168.000đ 201.600đ -17%
Hoàn 3.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Camen 3 ngăn Homelux HL-CM03Camen 3 ngăn Homelux HL-CM03
 • Bạc
Camen 3 ngăn Homelux HL-CM03
1 Màu sắc
161.000đ 193.200đ -17%
Hoàn 3.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Thau inox Homelux HL-T44 44cm (Bạc)Thau inox Homelux HL-T44 44cm (Bạc)
Thau inox Homelux HL-T44 44cm (Bạc)
159.000đ 212.000đ -25%
Hoàn 3.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Rổ 2 quai Homelux HL-RQ29 29cm (Bạc)Rổ 2 quai Homelux HL-RQ29 29cm (Bạc)
 • Bạc
Rổ 2 quai Homelux HL-RQ29 29cm (Bạc)
1 Màu sắc
157.000đ 188.400đ -17%
Hoàn 3.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Rổ Homelux HL-R30 30cm (Bạc)Rổ Homelux HL-R30 30cm (Bạc)
 • Bạc
Rổ Homelux HL-R30 30cm (Bạc)
1 Màu sắc
147.000đ 176.400đ -17%
Hoàn 3.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Rổ 2 quai Homelux HL-RQ26 26cm (Bạc)Rổ 2 quai Homelux HL-RQ26 26cm (Bạc)
 • Bạc
Rổ 2 quai Homelux HL-RQ26 26cm (Bạc)
1 Màu sắc
144.000đ 172.800đ -17%
Hoàn 3.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Nồi lẩu nắp kính Homelux HL-L24 24cm (Bạc) + Tặng kèm Rổ Homelux HL-RA22 22cm (Bạc)Nồi lẩu nắp kính Homelux HL-L24 24cm (Bạc) + Tặng kèm Rổ Homelux HL-RA22 22cm (Bạc)
Nồi lẩu nắp kính Homelux HL-L24 24cm (Bạc) + Tặng kèm Rổ Homelux HL-RA22 22cm (Bạc)
140.000đ 168.000đ -17%
Hoàn 3.000đ
Giảm 10%
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Thau Homelux HL-T40 40cm (Bạc)Thau Homelux HL-T40 40cm (Bạc)
 • Bạc
Thau Homelux HL-T40 40cm (Bạc)
1 Màu sắc
140.000đ 168.000đ -17%
Hoàn 3.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Rổ Homelux HL-RA40 40cm (Bạc)Rổ Homelux HL-RA40 40cm (Bạc)
 • Bạc
Rổ Homelux HL-RA40 40cm (Bạc)
1 Màu sắc
135.000đ 162.000đ -17%
Hoàn 3.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA14 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA14 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
 • Bạc
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA14 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
1 Màu sắc
127.000đ 157.000đ -19%
Hoàn 3.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA13 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA13 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
 • Bạc
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA13 (trơn hoặc hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
1 Màu sắc
127.000đ 157.000đ -19%
Hoàn 3.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA11 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA11 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
Bộ 10 muỗng ăn Homelux HL-10TA11 (Nhiều hoa văn, giao hàng ngẫu nhiên)
127.000đ 157.000đ -19%
Hoàn 3.000đ
Tặng 01 Hộp khăn giấy lụa Homelux
Khuyến mãi Tết - Nhập code nhận thêm ưu đãi
X
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín