text.skipToContent

Dao làm bếp Chef Pro ML-KI389Dao làm bếp Chef Pro ML-KI389
Dao làm bếp Chef Pro ML-KI389
3.016.000đ 3.770.000đ -20%
Hoàn 60.000đ
Giảm 10%
Dao làm bếp chef ML-KI388Dao làm bếp chef ML-KI388
Dao làm bếp chef ML-KI388
2.704.000đ 3.380.000đ -20%
Hoàn 54.000đ
Giảm 10%
Dao làm bếp ML-KI384Dao làm bếp ML-KI384
Dao làm bếp ML-KI384
2.256.000đ 2.820.000đ -20%
Hoàn 45.000đ
Giảm 10%
Dao làm bếp Kyocera 160BK ML-KI383 Nhật BảnDao làm bếp Kyocera 160BK ML-KI383 Nhật Bản
Dao làm bếp Kyocera 160BK ML-KI383 Nhật Bản
2.168.000đ 2.710.000đ -20%
Hoàn 43.000đ
Giảm 10%
Dao cắt 14cm 140BK ML-KI387Dao cắt 14cm 140BK ML-KI387
Dao cắt 14cm 140BK ML-KI387
2.152.000đ 2.690.000đ -20%
Hoàn 43.000đ
Giảm 10%
Bộ dao và dụng cụ gọt vỏ 140 ML-KI399 Kyocera (Đen)Bộ dao và dụng cụ gọt vỏ 140 ML-KI399 Kyocera (Đen)
Bộ dao và dụng cụ gọt vỏ 140 ML-KI399 Kyocera (Đen)
1.824.000đ 2.280.000đ -20%
Hoàn 36.000đ
Giảm 10%
Bộ dao và dụng cụ gọt vỏ 140 ML-KI399 (Vàng)Bộ dao và dụng cụ gọt vỏ 140 ML-KI399 (Vàng)
Bộ dao và dụng cụ gọt vỏ 140 ML-KI399 (Vàng)
1.824.000đ 2.280.000đ -20%
Hoàn 36.000đ
Giảm 10%
Bộ dao và dụng cụ gọt vỏ 140 ML-KI399 (Xanh)Bộ dao và dụng cụ gọt vỏ 140 ML-KI399 (Xanh)
Bộ dao và dụng cụ gọt vỏ 140 ML-KI399 (Xanh)
1.824.000đ 2.280.000đ -20%
Hoàn 36.000đ
Giảm 10%
Bộ dao và dụng cụ gọt vỏ 140 ML-KI399 (Đỏ)Bộ dao và dụng cụ gọt vỏ 140 ML-KI399 (Đỏ)
Bộ dao và dụng cụ gọt vỏ 140 ML-KI399 (Đỏ)
1.824.000đ 2.280.000đ -20%
Hoàn 36.000đ
Giảm 10%
Bộ dao gốm 14cm và dụng cụ gọt vỏ lưỡi gốm (cam) KyoceraBộ dao gốm 14cm và dụng cụ gọt vỏ lưỡi gốm (cam) Kyocera
 • Cam
 • Đỏ
 • Vàng
 • Xanh lá
Bộ dao gốm 14cm và dụng cụ gọt vỏ lưỡi gốm (cam) Kyocera
4 Màu sắc
1.824.000đ 2.280.000đ -20%
Hoàn 36.000đ
Giảm 10%
Dao cắt bằng gốm Kyocera ML-KI382 140WHDao cắt bằng gốm Kyocera ML-KI382 140WH
Dao cắt bằng gốm Kyocera ML-KI382 140WH
1.520.000đ 1.900.000đ -20%
Hoàn 30.000đ
Giảm 10%
Dao cắt bằng gốm Kyocera ML-KI382 140WHDao cắt bằng gốm Kyocera ML-KI382 140WH
Dao cắt bằng gốm Kyocera ML-KI382 140WH
1.520.000đ 1.900.000đ -20%
Hoàn 30.000đ
Giảm 10%
Dao cắt bằng gốm Kyocera 140WH ML-KI382 14cm (Vàng)Dao cắt bằng gốm Kyocera 140WH ML-KI382 14cm (Vàng)
Dao cắt bằng gốm Kyocera 140WH ML-KI382 14cm (Vàng)
1.520.000đ 1.900.000đ -20%
Hoàn 30.000đ
Giảm 10%
Dao cắt bằng gốm Kyocera 140WH ML-KI382 14cm (Đen)Dao cắt bằng gốm Kyocera 140WH ML-KI382 14cm (Đen)
Dao cắt bằng gốm Kyocera 140WH ML-KI382 14cm (Đen)
1.520.000đ 1.900.000đ -20%
Hoàn 30.000đ
Giảm 10%
Dao cắt bằng gốm Kyocera 140WH ML-KI382 14cm (Xanh da trời)Dao cắt bằng gốm Kyocera 140WH ML-KI382 14cm (Xanh da trời)
Dao cắt bằng gốm Kyocera 140WH ML-KI382 14cm (Xanh da trời)
1.520.000đ 1.900.000đ -20%
Hoàn 30.000đ
Giảm 10%
Dao cắt bằng gốm Kyocera ML-KI382 140WHDao cắt bằng gốm Kyocera ML-KI382 140WH
Dao cắt bằng gốm Kyocera ML-KI382 140WH
1.520.000đ 1.900.000đ -20%
Hoàn 30.000đ
Giảm 10%
Dao gọt hoa quả lưỡi gốm cao cấp 14cm (tím) Kyocera Dao gọt hoa quả lưỡi gốm cao cấp 14cm (tím) Kyocera
Dao gọt hoa quả lưỡi gốm cao cấp 14cm (tím) Kyocera
1.520.000đ 1.900.000đ -20%
Hoàn 30.000đ
Giảm 10%
Dao cắt lưỡi gốm cao cấp 14 cm (vàng) KyoceraDao cắt lưỡi gốm cao cấp 14 cm (vàng) Kyocera
 • Cam
 • Đỏ
 • Vàng
 • Xanh lá
 • Xanh biển
Dao cắt lưỡi gốm cao cấp 14 cm (vàng) Kyocera
5 Màu sắc
1.520.000đ 1.900.000đ -20%
Hoàn 30.000đ
Giảm 10%
Dao thái bằng gốm ML-KI381Dao thái bằng gốm ML-KI381
Dao thái bằng gốm ML-KI381
1.360.000đ 1.700.000đ -20%
Hoàn 27.000đ
Giảm 10%
Dao gọt bằng gốm Kyocera ML-KI380 110WHDao gọt bằng gốm Kyocera ML-KI380 110WH
Dao gọt bằng gốm Kyocera ML-KI380 110WH
1.248.000đ 1.560.000đ -20%
Hoàn 25.000đ
Giảm 10%
Dao gọt bằng gốm Kyocera ML-KI380 110WHDao gọt bằng gốm Kyocera ML-KI380 110WH
Dao gọt bằng gốm Kyocera ML-KI380 110WH
1.248.000đ 1.560.000đ -20%
Hoàn 25.000đ
Giảm 10%
Dao gọt bằng gốm Kyocera ML-KI380 110WHDao gọt bằng gốm Kyocera ML-KI380 110WH
Dao gọt bằng gốm Kyocera ML-KI380 110WH
1.248.000đ 1.560.000đ -20%
Hoàn 25.000đ
Giảm 10%
Dao gốm gọt hoa quả Kyocera ML-KI379 7.6cm (Xanh lá cây)Dao gốm gọt hoa quả Kyocera ML-KI379 7.6cm (Xanh lá cây)
Dao gốm gọt hoa quả Kyocera ML-KI379 7.6cm (Xanh lá cây)
1.072.000đ 1.340.000đ -20%
Hoàn 21.000đ
Giảm 10%
Dao gốm gọt hoa quả Kyocera ML-KI379Dao gốm gọt hoa quả Kyocera ML-KI379
Dao gốm gọt hoa quả Kyocera ML-KI379
1.072.000đ 1.340.000đ -20%
Hoàn 21.000đ
Giảm 10%
Dao gốm gọt hoa quả Kyocera ML-KI379Dao gốm gọt hoa quả Kyocera ML-KI379
Dao gốm gọt hoa quả Kyocera ML-KI379
1.072.000đ 1.340.000đ -20%
Hoàn 21.000đ
Giảm 10%
Dao gốm gọt hoa quả Kyocera ML-KI379Dao gốm gọt hoa quả Kyocera ML-KI379
Dao gốm gọt hoa quả Kyocera ML-KI379
1.072.000đ 1.340.000đ -20%
Hoàn 21.000đ
Giảm 10%
Dao gọt hoa quả lưỡi gốm cao cấp 7.6cm (xanh lá) Kyocera Dao gọt hoa quả lưỡi gốm cao cấp 7.6cm (xanh lá) Kyocera
 • Cam
 • Đỏ
 • Vàng
 • Xanh lá
 • Xanh biển
Dao gọt hoa quả lưỡi gốm cao cấp 7.6cm (xanh lá) Kyocera
5 Màu sắc
1.072.000đ 1.340.000đ -20%
Hoàn 21.000đ
Giảm 10%
 
Sản phẩm chất lượng
 
Giao hàng siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín