text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Xúc đá inox Kinhoo 200ml (Bạc)Xúc đá inox Kinhoo 200ml (Bạc)
Xúc đá inox Kinhoo 200ml (Bạc)
87.500đ
Hoàn 2.000đ
Giảm 300,000đ
Nồi súp tròn Kinhoo 5.5L (Bạc)Nồi súp tròn Kinhoo 5.5L (Bạc)
Nồi súp tròn Kinhoo 5.5L (Bạc)
3.245.000đ
Hoàn 65.000đ
Giảm 300,000đ
Nồi buffet inox tròn nắp lật Kinhoo 6L (Bạc)Nồi buffet inox tròn nắp lật Kinhoo 6L (Bạc)
Nồi buffet inox tròn nắp lật Kinhoo 6L (Bạc)
2.970.000đ
Hoàn 59.000đ
Giảm 300,000đ
Bình nước hoa quả đơn Kinhoo 3L (Bạc)Bình nước hoa quả đơn Kinhoo 3L (Bạc)
Bình nước hoa quả đơn Kinhoo 3L (Bạc)
2.420.000đ
Hoàn 48.000đ
Giảm 300,000đ
Khay inox oval Kinhoo 55cm (Bạc)Khay inox oval Kinhoo 55cm (Bạc)
Khay inox oval Kinhoo 55cm (Bạc)
1.540.000đ
Hoàn 31.000đ
Giảm 300,000đ
Khay thực phẩm Kinhoo 1106A 53 x 32.5 x 15 cm (Bạc)Khay thực phẩm Kinhoo 1106A 53 x 32.5 x 15 cm (Bạc)
 • Bạc
Khay thực phẩm Kinhoo 1106A 53 x 32.5 x 15 cm (Bạc)
1 Màu sắc
412.500đ
Hoàn 8.000đ
Giảm 300,000đ
Dao ăn inox Kinhoo 12010TK 23.5cm (Bạc)Dao ăn inox Kinhoo 12010TK 23.5cm (Bạc)
Dao ăn inox Kinhoo 12010TK 23.5cm (Bạc)
236.500đ
Hoàn 5.000đ
Giảm 300,000đ
Khay thực phẩm Kinhoo 1204A 32.5 x 26.5 x 10 cm (Bạc)Khay thực phẩm Kinhoo 1204A 32.5 x 26.5 x 10 cm (Bạc)
 • Bạc
Khay thực phẩm Kinhoo 1204A 32.5 x 26.5 x 10 cm (Bạc)
1 Màu sắc
207.900đ
Hoàn 4.000đ
Giảm 300,000đ
Nắp đậy khay inox Kinhoo (Bạc)Nắp đậy khay inox Kinhoo (Bạc)
Nắp đậy khay inox Kinhoo (Bạc)
159.500đ
Hoàn 3.000đ
Giảm 300,000đ
Khay thực phẩm Kinhoo 1225A 32.5 x 26.5 x 6.5 cm (Bạc)Khay thực phẩm Kinhoo 1225A 32.5 x 26.5 x 6.5 cm (Bạc)
 • Bạc
Khay thực phẩm Kinhoo 1225A 32.5 x 26.5 x 6.5 cm (Bạc)
1 Màu sắc
140.800đ
Hoàn 3.000đ
Giảm 300,000đ
Nĩa inox Kinhoo 12010TF 20.4cm (Bạc)Nĩa inox Kinhoo 12010TF 20.4cm (Bạc)
 • Bạc
Nĩa inox Kinhoo 12010TF 20.4cm (Bạc)
1 Màu sắc
126.500đ
Hoàn 3.000đ
Giảm 300,000đ
Nĩa inox Kinhoo 12010DF 18.5cm (Bạc)Nĩa inox Kinhoo 12010DF 18.5cm (Bạc)
 • Bạc
Nĩa inox Kinhoo 12010DF 18.5cm (Bạc)
1 Màu sắc
115.500đ
Hoàn 2.000đ
Giảm 300,000đ
Dụng cụ làm bánh Kinhoo 1560014 (Bạc)Dụng cụ làm bánh Kinhoo 1560014 (Bạc)
Dụng cụ làm bánh Kinhoo 1560014 (Bạc)
115.500đ
Hoàn 2.000đ
Giảm 300,000đ
Khay thực phẩm Kinhoo 1325A 32.5 x 17.6 x 6.5 cm (Bạc)Khay thực phẩm Kinhoo 1325A 32.5 x 17.6 x 6.5 cm (Bạc)
 • Bạc
Khay thực phẩm Kinhoo 1325A 32.5 x 17.6 x 6.5 cm (Bạc)
1 Màu sắc
108.500đ
Hoàn 2.000đ
Giảm 300,000đ
Khay inox tròn 3 ngăn Kinhoo (Bạc)Khay inox tròn 3 ngăn Kinhoo (Bạc)
Khay inox tròn 3 ngăn Kinhoo (Bạc)
96.800đ
Hoàn 2.000đ
Giảm 300,000đ
Khay thực phẩm Kinhoo 1604A 17.5 x 16.2 x 10 cm (Bạc)Khay thực phẩm Kinhoo 1604A 17.5 x 16.2 x 10 cm (Bạc)
 • Bạc
Khay thực phẩm Kinhoo 1604A 17.5 x 16.2 x 10 cm (Bạc)
1 Màu sắc
79.200đ
Hoàn 2.000đ
Giảm 300,000đ
Nắp đậy khay inox Kinhoo 1201C 32.5 x 26.5 cm (Bạc)Nắp đậy khay inox Kinhoo 1201C 32.5 x 26.5 cm (Bạc)
 • Bạc
Nắp đậy khay inox Kinhoo 1201C 32.5 x 26.5 cm (Bạc)
1 Màu sắc
77.500đ
Hoàn 2.000đ
Giảm 300,000đ
Dụng cụ làm bánh Kinhoo 1560016 (Bạc)Dụng cụ làm bánh Kinhoo 1560016 (Bạc)
Dụng cụ làm bánh Kinhoo 1560016 (Bạc)
71.500đ
Hoàn 1.000đ
Giảm 300,000đ
Khay thực phẩm Kinhoo 1625A 17.5 x 16.2 x 6.5 cm (Bạc)Khay thực phẩm Kinhoo 1625A 17.5 x 16.2 x 6.5 cm (Bạc)
 • Bạc
Khay thực phẩm Kinhoo 1625A 17.5 x 16.2 x 6.5 cm (Bạc)
1 Màu sắc
69.300đ
Hoàn 1.000đ
Giảm 300,000đ
Bơm kem, bơ bằng nhựa KinhooBơm kem, bơ bằng nhựa Kinhoo
Bơm kem, bơ bằng nhựa Kinhoo
63.800đ
Hoàn 1.000đ
Giảm 300,000đ
Khay thực phẩm Kinhoo 1925A 17.6 x 10.5 x 6.5 cm (Bạc)Khay thực phẩm Kinhoo 1925A 17.6 x 10.5 x 6.5 cm (Bạc)
 • Bạc
Khay thực phẩm Kinhoo 1925A 17.6 x 10.5 x 6.5 cm (Bạc)
1 Màu sắc
58.300đ
Hoàn 1.000đ
Giảm 300,000đ
Khay thực phẩm Kinhoo 1904A 17.6 x 10.5 x 6.5 cm (Bạc)Khay thực phẩm Kinhoo 1904A 17.6 x 10.5 x 6.5 cm (Bạc)
 • Bạc
Khay thực phẩm Kinhoo 1904A 17.6 x 10.5 x 6.5 cm (Bạc)
1 Màu sắc
57.500đ
Hoàn 1.000đ
Giảm 300,000đ
Vá inox Kinhoo 1507LA (Bạc)Vá inox Kinhoo 1507LA (Bạc)
 • Bạc
Vá inox Kinhoo 1507LA (Bạc)
1 Màu sắc
52.800đ
Hoàn 1.000đ
Giảm 300,000đ
Muôi thủng Kinhoo 1507LAS (Bạc)Muôi thủng Kinhoo 1507LAS (Bạc)
 • Bạc
Muôi thủng Kinhoo 1507LAS (Bạc)
1 Màu sắc
52.800đ
Hoàn 1.000đ
Giảm 300,000đ
Gắp thức ăn inox có khóa chặn Kinhoo 1102KT 23cm (Bạc)Gắp thức ăn inox có khóa chặn Kinhoo 1102KT 23cm (Bạc)
 • Bạc
Gắp thức ăn inox có khóa chặn Kinhoo 1102KT 23cm (Bạc)
1 Màu sắc
52.800đ
Hoàn 1.000đ
Giảm 300,000đ
Dụng cụ làm bánh Kinhoo 1560004 (Bạc)Dụng cụ làm bánh Kinhoo 1560004 (Bạc)
Dụng cụ làm bánh Kinhoo 1560004 (Bạc)
41.800đ
Hoàn 1.000đ
Giảm 300,000đ
Nắp đậy khay hình chữ nhật Kinhoo 1901C (Bạc)Nắp đậy khay hình chữ nhật Kinhoo 1901C (Bạc)
 • Bạc
Nắp đậy khay hình chữ nhật Kinhoo 1901C (Bạc)
1 Màu sắc
37.500đ
Hoàn 1.000đ
Giảm 300,000đ
Ưu đãi hot trên Adayroi
X
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín