text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Xô ướp rượu Bhalaria 20 x 20 x 21,5 cmXô ướp rượu Bhalaria 20 x 20 x 21,5 cm
Xô ướp rượu Bhalaria 20 x 20 x 21,5 cm
211.200đ 281.500đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Thố inox KW-II X8 30cmThố inox KW-II X8 30cm
Thố inox KW-II X8 30cm
161.100đ 214.700đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Xô ướp rượu Bhalaria 24 x 22,5 x 26 cmXô ướp rượu Bhalaria 24 x 22,5 x 26 cm
Xô ướp rượu Bhalaria 24 x 22,5 x 26 cm
297.900đ 397.100đ -25%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 8%
Chảo inox TW-II K26 26cmChảo inox TW-II K26 26cm
Chảo inox TW-II K26 26cm
198.200đ 264.200đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Chảo inox TW-II K18.5 18,5cmChảo inox TW-II K18.5 18,5cm
Chảo inox TW-II K18.5 18,5cm
110.200đ 146.900đ -25%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 8%
Vợt lọc Bhalaria MCS-C 21,5cmVợt lọc Bhalaria MCS-C 21,5cm
Vợt lọc Bhalaria MCS-C 21,5cm
467.400đ 623.100đ -25%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 8%
Xô ướp rượu Bhalaria 20 x 20 x 24 cmXô ướp rượu Bhalaria 20 x 20 x 24 cm
Xô ướp rượu Bhalaria 20 x 20 x 24 cm
331.800đ 442.300đ -25%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 8%
Khay inox oval PST-II A0.7 60cmKhay inox oval PST-II A0.7 60cm
Khay inox oval PST-II A0.7 60cm
306.900đ 409.200đ -25%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 8%
Vợt lọc inox Bhalaria 20cmVợt lọc inox Bhalaria 20cm
Vợt lọc inox Bhalaria 20cm
303.700đ 404.900đ -25%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 8%
Khay inox chữ nhật TW-II P 32 x 26 cmKhay inox chữ nhật TW-II P 32 x 26 cm
Khay inox chữ nhật TW-II P 32 x 26 cm
303.100đ 404.100đ -25%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 8%
Xô inox Bhalaria 25,8cmXô inox Bhalaria 25,8cm
Xô inox Bhalaria 25,8cm
273.800đ 365.000đ -25%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Khay inox oval PST-II A0.7 55cmKhay inox oval PST-II A0.7 55cm
Khay inox oval PST-II A0.7 55cm
252.900đ 337.100đ -25%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Xô inox Bhalaria 22,5cmXô inox Bhalaria 22,5cm
Xô inox Bhalaria 22,5cm
244.500đ 325.900đ -25%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Thố inox KW-II X12 36cmThố inox KW-II X12 36cm
Thố inox KW-II X12 36cm
229.500đ 306.000đ -25%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Khay inox oval dài PST-III C0.7 65cmKhay inox oval dài PST-III C0.7 65cm
Khay inox oval dài PST-III C0.7 65cm
224.200đ 298.900đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Khay inox oval PST-II A0.7 50cmKhay inox oval PST-II A0.7 50cm
Khay inox oval PST-II A0.7 50cm
223.600đ 298.100đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Vợt inox WP-I H25 80,5cmVợt inox WP-I H25 80,5cm
Vợt inox WP-I H25 80,5cm
206.700đ 275.600đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Khay inox oval dài PST-III C0.7 60cmKhay inox oval dài PST-III C0.7 60cm
Khay inox oval dài PST-III C0.7 60cm
198.200đ 264.200đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Khay inox chữ nhật TW-II P 26 x 19 cmKhay inox chữ nhật TW-II P 26 x 19 cm
Khay inox chữ nhật TW-II P 26 x 19 cm
182.500đ 243.300đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Rổ inox KW-II C13 39cmRổ inox KW-II C13 39cm
Rổ inox KW-II C13 39cm
172.100đ 229.400đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Vợt inox WP-I H20 70,5cmVợt inox WP-I H20 70,5cm
Vợt inox WP-I H20 70,5cm
172.000đ 229.300đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Khay inox oval PST-II A0.7 45cmKhay inox oval PST-II A0.7 45cm
Khay inox oval PST-II A0.7 45cm
167.500đ 223.300đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Khay inox oval dài PST-III C0.7 55cmKhay inox oval dài PST-III C0.7 55cm
Khay inox oval dài PST-III C0.7 55cm
154.600đ 206.100đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Khay inox oval dài PST-III C0.7 50cmKhay inox oval dài PST-III C0.7 50cm
Khay inox oval dài PST-III C0.7 50cm
145.500đ 193.900đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Rổ inox Bhalaria 34cmRổ inox Bhalaria 34cm
Rổ inox Bhalaria 34cm
138.900đ 185.100đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Khay inox oval dài PST-III C0.7 45cmKhay inox oval dài PST-III C0.7 45cm
Khay inox oval dài PST-III C0.7 45cm
137.000đ 182.600đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Khay inox oval PST-II A0.7 40cmKhay inox oval PST-II A0.7 40cm
Khay inox oval PST-II A0.7 40cm
134.400đ 179.100đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Khay phục vụ tròn PST-I C0.7 35cmKhay phục vụ tròn PST-I C0.7 35cm
Khay phục vụ tròn PST-I C0.7 35cm
133.700đ 178.200đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Chảo inox TW-II K22 22cmChảo inox TW-II K22 22cm
Chảo inox TW-II K22 22cm
131.700đ 175.500đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Vợt inox WP-I H15 60,5cmVợt inox WP-I H15 60,5cm
Vợt inox WP-I H15 60,5cm
126.700đ 168.900đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Chảo inox có cán TW-V I7.2 SH CP 7,2cmChảo inox có cán TW-V I7.2 SH CP 7,2cm
Chảo inox có cán TW-V I7.2 SH CP 7,2cm
115.500đ 153.900đ -25%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 8%
Vợt inox WP-I H12.8 48,5cmVợt inox WP-I H12.8 48,5cm
Vợt inox WP-I H12.8 48,5cm
97.600đ 130.100đ -25%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 8%
Khay phục vụ tròn PST-I C0.7 30cmKhay phục vụ tròn PST-I C0.7 30cm
Khay phục vụ tròn PST-I C0.7 30cm
97.200đ 129.500đ -25%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 8%
Rổ inox KW-II Q28 28cmRổ inox KW-II Q28 28cm
Rổ inox KW-II Q28 28cm
96.600đ 128.700đ -25%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 8%
Chảo inox TW-II K16.5 16,5cmChảo inox TW-II K16.5 16,5cm
Chảo inox TW-II K16.5 16,5cm
94.600đ 126.100đ -25%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 8%
Thố inox KW-II X5 26cmThố inox KW-II X5 26cm
Thố inox KW-II X5 26cm
93.300đ 124.400đ -25%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 8%
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín