text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Đĩa kê tách Afero JXC025 14.5cmĐĩa kê tách Afero JXC025 14.5cm
Đĩa kê tách Afero JXC025 14.5cm
28.300đ 37.700đ -25%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 8%
Thố cơm có nắp Afero 25.6cmThố cơm có nắp Afero 25.6cm
Thố cơm có nắp Afero 25.6cm
428.100đ 570.800đ -25%
Hoàn 9.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa sứ vuông sâu Afero JXA184-07 35,4cmĐĩa sứ vuông sâu Afero JXA184-07 35,4cm
Đĩa sứ vuông sâu Afero JXA184-07 35,4cm
408.300đ 544.400đ -25%
Hoàn 8.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa sứ tròn sâu lòng Afero JXA010 35.5cm (Trắng)Đĩa sứ tròn sâu lòng Afero JXA010 35.5cm (Trắng)
Đĩa sứ tròn sâu lòng Afero JXA010 35.5cm (Trắng)
366.300đ 488.400đ -25%
Hoàn 7.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa sứ tròn Afero JX130-A002-07 35,9cm Đĩa sứ tròn Afero JX130-A002-07 35,9cm
Đĩa sứ tròn Afero JX130-A002-07 35,9cm
282.900đ 377.200đ -25%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 8%
Thố cơm có nắp Afero JXE002 23cmThố cơm có nắp Afero JXE002 23cm
Thố cơm có nắp Afero JXE002 23cm
275.300đ 367.000đ -25%
Hoàn 6.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa sứ tròn Afero JX130-A001 36cm (Trắng)Đĩa sứ tròn Afero JX130-A001 36cm (Trắng)
Đĩa sứ tròn Afero JX130-A001 36cm (Trắng)
272.800đ 363.700đ -25%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Bát sứ oval kiểu Afero JX43-B001 32.4cm x 23.3cmBát sứ oval kiểu Afero JX43-B001 32.4cm x 23.3cm
Bát sứ oval kiểu Afero JX43-B001 32.4cm x 23.3cm
270.800đ 361.000đ -25%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa sứ tròn sâu lòng Afero JXA010 30.1cm (Trắng)Đĩa sứ tròn sâu lòng Afero JXA010 30.1cm (Trắng)
Đĩa sứ tròn sâu lòng Afero JXA010 30.1cm (Trắng)
240.600đ 320.800đ -25%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa chữ nhật kiểu Afero JX32-A004-04 41,4 x 25,8cm Đĩa chữ nhật kiểu Afero JX32-A004-04 41,4 x 25,8cm
Đĩa chữ nhật kiểu Afero JX32-A004-04 41,4 x 25,8cm
239.300đ 319.000đ -25%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Bát oval sâu lòng Afero JXB079-02 30,8cmBát oval sâu lòng Afero JXB079-02 30,8cm
Bát oval sâu lòng Afero JXB079-02 30,8cm
238.900đ 318.500đ -25%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa sứ vuông sâu Afero JXA184-06 30,5cmĐĩa sứ vuông sâu Afero JXA184-06 30,5cm
Đĩa sứ vuông sâu Afero JXA184-06 30,5cm
225.900đ 301.200đ -25%
Hoàn 5.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa hình lá Afero JXA101 40.8 x 19cmĐĩa hình lá Afero JXA101 40.8 x 19cm
Đĩa hình lá Afero JXA101 40.8 x 19cm
198.400đ 264.500đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa oval Afero JX43-A003-04 37 x 27,3cmĐĩa oval Afero JX43-A003-04 37 x 27,3cm
Đĩa oval Afero JX43-A003-04 37 x 27,3cm
197.700đ 263.500đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa sứ vuông Afero JXA053-01 30cmĐĩa sứ vuông Afero JXA053-01 30cm
Đĩa sứ vuông Afero JXA053-01 30cm
191.300đ 255.000đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa sứ oval Afero JX43-A002 42.6cm (Trắng)Đĩa sứ oval Afero JX43-A002 42.6cm (Trắng)
Đĩa sứ oval Afero JX43-A002 42.6cm (Trắng)
191.300đ 255.000đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa vuông kiểu Afero JX156-A001-03 30,8cmĐĩa vuông kiểu Afero JX156-A001-03 30,8cm
Đĩa vuông kiểu Afero JX156-A001-03 30,8cm
189.400đ 252.500đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa soup tròn Afero JXA096-01 27cmĐĩa soup tròn Afero JXA096-01 27cm
Đĩa soup tròn Afero JXA096-01 27cm
188.500đ 251.300đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Bát sứ oval kiểu Afero JX43-B001 26.1cm x 20.2cm Bát sứ oval kiểu Afero JX43-B001 26.1cm x 20.2cm
Bát sứ oval kiểu Afero JX43-B001 26.1cm x 20.2cm
187.800đ 250.400đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa vuông Afero JX119-A001-05 31,2cmĐĩa vuông Afero JX119-A001-05 31,2cm
Đĩa vuông Afero JX119-A001-05 31,2cm
182.800đ 243.700đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa chữ nhật kiểu Afero JX32-A014-01 38 x 15,2cm Đĩa chữ nhật kiểu Afero JX32-A014-01 38 x 15,2cm
Đĩa chữ nhật kiểu Afero JX32-A014-01 38 x 15,2cm
182.100đ 242.800đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa chữ nhật Afero JX119-A003-04 36,4 x 24,4cmĐĩa chữ nhật Afero JX119-A003-04 36,4 x 24,4cm
Đĩa chữ nhật Afero JX119-A003-04 36,4 x 24,4cm
177.900đ 237.200đ -25%
Hoàn 4.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa sứ tròn Afero JX130-A001 30.8cm (Trắng)Đĩa sứ tròn Afero JX130-A001 30.8cm (Trắng)
Đĩa sứ tròn Afero JX130-A001 30.8cm (Trắng)
158.200đ 210.900đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa sứ oval Afero JX130-A003 35.8cm (Trắng)Đĩa sứ oval Afero JX130-A003 35.8cm (Trắng)
Đĩa sứ oval Afero JX130-A003 35.8cm (Trắng)
145.400đ 193.800đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Thố cơm có nắp Afero JXE002 18cm Thố cơm có nắp Afero JXE002 18cm
Thố cơm có nắp Afero JXE002 18cm
141.200đ 188.200đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa sứ tròn sâu lòng Afero JXA010 25.4cm (Trắng)Đĩa sứ tròn sâu lòng Afero JXA010 25.4cm (Trắng)
Đĩa sứ tròn sâu lòng Afero JXA010 25.4cm (Trắng)
133.500đ 177.900đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Tô sứ tròn Afero JX53-B006 20.4cm (Trắng)Tô sứ tròn Afero JX53-B006 20.4cm (Trắng)
Tô sứ tròn Afero JX53-B006 20.4cm (Trắng)
132.000đ 176.000đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa sứ oval Afero JX43-A002 37.3cm (Trắng)Đĩa sứ oval Afero JX43-A002 37.3cm (Trắng)
Đĩa sứ oval Afero JX43-A002 37.3cm (Trắng)
131.400đ 175.100đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Ấm trà (cà phê) Afero JX40-O001 720mlẤm trà (cà phê) Afero JX40-O001 720ml
Ấm trà (cà phê) Afero JX40-O001 720ml
129.900đ 173.200đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Bát oval sâu lòng Afero JXB079-03 25,8cmBát oval sâu lòng Afero JXB079-03 25,8cm
Bát oval sâu lòng Afero JXB079-03 25,8cm
129.300đ 172.300đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa sứ vuông sâu Afero JXA184-02 24,3cmĐĩa sứ vuông sâu Afero JXA184-02 24,3cm
Đĩa sứ vuông sâu Afero JXA184-02 24,3cm
128.600đ 171.400đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa vuông sâu Afero JX119-A002-03 26cmĐĩa vuông sâu Afero JX119-A002-03 26cm
Đĩa vuông sâu Afero JX119-A002-03 26cm
126.300đ 168.400đ -25%
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa vuông kiểu Afero JX156-A001-02 25,9cmĐĩa vuông kiểu Afero JX156-A001-02 25,9cm
Đĩa vuông kiểu Afero JX156-A001-02 25,9cm
122.100đ 162.800đ -25%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 8%
Đĩa chữ nhật kiểu Afero JX156-A003-04 30,7 x 21,5cm Đĩa chữ nhật kiểu Afero JX156-A003-04 30,7 x 21,5cm
Đĩa chữ nhật kiểu Afero JX156-A003-04 30,7 x 21,5cm
120.800đ 161.000đ -25%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 8%
 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín