text.skipToContent

Vật dụng nhà bếp - Phòng ăn

Tìm thấy 11.065 sản phẩm
Bộ bát đĩa 12 món Luminarc Carine CR12 (Trắng) Bộ bát đĩa 12 món Luminarc Carine CR12 (Trắng)
Bộ bát đĩa 12 món Luminarc Carine CR12 (Trắng)
590.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi hấp inox Elmich EL3360 22cm Nồi hấp inox Elmich EL3360 22cm
Nồi hấp inox Elmich EL3360 22cm
1.590.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 1 nồi, 2 chảo chống dính Flonal MIBOV2024280 (Đen) Bộ 1 nồi, 2 chảo chống dính Flonal MIBOV2024280 (Đen)
Bộ 1 nồi, 2 chảo chống dính Flonal MIBOV2024280 (Đen)
1.089.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ hai chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIBO24280 (Đen) + Bộ 2 nồi Flonal 16cm & 20cm Bộ hai chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIBO24280 (Đen) + Bộ 2 nồi Flonal 16cm & 20cm
Bộ hai chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIBO24280 (Đen) + Bộ 2 nồi Flonal 16cm & 20cm
1.290.000đ 1.979.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 nồi chống dính Flonal MIICV20240 (Đen) + Bộ 2 chảo Flonal 24cm & 26cm Bộ 2 nồi chống dính Flonal MIICV20240 (Đen) + Bộ 2 chảo Flonal 24cm & 26cm
Bộ 2 nồi chống dính Flonal MIICV20240 (Đen) + Bộ 2 chảo Flonal 24cm & 26cm
1.590.000đ 2.991.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo vân đá chống dính dùng trên bếp từ Supor Rock F23A24IH 24cm Chảo vân đá chống dính dùng trên bếp từ Supor Rock F23A24IH 24cm
Chảo vân đá chống dính dùng trên bếp từ Supor Rock F23A24IH 24cm
259.000đ 289.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 nồi chống dính Flonal MIICV1620241 (Xám) Bộ 3 nồi chống dính Flonal MIICV1620241 (Xám)
Bộ 3 nồi chống dính Flonal MIICV1620241 (Xám)
1.649.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính Flonal MIICV2060 20cm (Đen) Nồi chống dính Flonal MIICV2060 20cm (Đen)
Nồi chống dính Flonal MIICV2060 20cm (Đen)
639.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIPB2460 24cm (Đen) Chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIPB2460 24cm (Đen)
Chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIPB2460 24cm (Đen)
289.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi khuấy bột chống dính Flonal MIICV1661 16cm (Xám) Nồi khuấy bột chống dính Flonal MIICV1661 16cm (Xám)
Nồi khuấy bột chống dính Flonal MIICV1661 16cm (Xám)
359.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính Flonal MIICV2461 24cm (Xám) Nồi chống dính Flonal MIICV2461 24cm (Xám)
Nồi chống dính Flonal MIICV2461 24cm (Xám)
679.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi khuấy bột chống dính Flonal MIICV1660 16cm (Đen) Nồi khuấy bột chống dính Flonal MIICV1660 16cm (Đen)
Nồi khuấy bột chống dính Flonal MIICV1660 16cm (Đen)
569.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính Flonal MIICV2061 20cm (Xám) Nồi chống dính Flonal MIICV2061 20cm (Xám)
Nồi chống dính Flonal MIICV2061 20cm (Xám)
639.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo xào chống dính Flonal MIIWO2860 28cm (Đen) Chảo xào chống dính Flonal MIIWO2860 28cm (Đen)
Chảo xào chống dính Flonal MIIWO2860 28cm (Đen)
558.000đ 1.066.000đ
-48%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ hai chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIBO24281 (Xám) + Bộ 2 nồi Flonal 16cm & 20cm Bộ hai chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIBO24281 (Xám) + Bộ 2 nồi Flonal 16cm & 20cm
Bộ hai chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIBO24281 (Xám) + Bộ 2 nồi Flonal 16cm & 20cm
1.290.000đ 1.979.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo đáy từ chống dính Elmich EL7103 - 24cm Chảo đáy từ chống dính Elmich EL7103 - 24cm
Chảo đáy từ chống dính Elmich EL7103 - 24cm
342.000đ 349.000đ
-2%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 nồi, 2 chảo chống dính Flonal MIPBCV1624260 (Đen) Bộ 2 nồi, 2 chảo chống dính Flonal MIPBCV1624260 (Đen)
Bộ 2 nồi, 2 chảo chống dính Flonal MIPBCV1624260 (Đen)
2.690.000đ 4.597.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 nồi chống dính Flonal MIICV20241 (Xám) + Bộ 2 chảo Flonal 24cm & 26cm Bộ 2 nồi chống dính Flonal MIICV20241 (Xám) + Bộ 2 chảo Flonal 24cm & 26cm
Bộ 2 nồi chống dính Flonal MIICV20241 (Xám) + Bộ 2 chảo Flonal 24cm & 26cm
1.590.000đ 2.991.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 nồi chống dính Flonal MIICV1620240 (Đen) + Bộ nồi Luminarc Amberline 1L+2L Bộ 3 nồi chống dính Flonal MIICV1620240 (Đen) + Bộ nồi Luminarc Amberline 1L+2L
Bộ 3 nồi chống dính Flonal MIICV1620240 (Đen) + Bộ nồi Luminarc Amberline 1L+2L
2.290.000đ 4.106.000đ
-44%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 1 nồi, 2 chảo chống dính Flonal MIBOV2024281 (Xám) Bộ 1 nồi, 2 chảo chống dính Flonal MIBOV2024281 (Xám)
Bộ 1 nồi, 2 chảo chống dính Flonal MIBOV2024281 (Xám)
1.089.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 nồi, 2 chảo chống dính Flonal MIPBCV1624261 (Xám) Bộ 2 nồi, 2 chảo chống dính Flonal MIPBCV1624261 (Xám)
Bộ 2 nồi, 2 chảo chống dính Flonal MIPBCV1624261 (Xám)
2.690.000đ 4.597.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo xào chống dính Flonal MIIWO2861 28cm (Xám) Chảo xào chống dính Flonal MIIWO2861 28cm (Xám)
Chảo xào chống dính Flonal MIIWO2861 28cm (Xám)
359.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nồi chống dính Flonal MIICV2460 24cm (Đen) Nồi chống dính Flonal MIICV2460 24cm (Đen)
Nồi chống dính Flonal MIICV2460 24cm (Đen)
679.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIPB2461 24cm (Xám) Chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIPB2461 24cm (Xám)
Chảo chiên, xào chống dính Flonal MIIPB2461 24cm (Xám)
289.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chiên chống dính Flonal MIIPB2660 26cm (Đen) Chảo chiên chống dính Flonal MIIPB2660 26cm (Đen)
Chảo chiên chống dính Flonal MIIPB2660 26cm (Đen)
319.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chiên chống dính Flonal MIIPB2661 26cm (Xám) Chảo chiên chống dính Flonal MIIPB2661 26cm (Xám)
Chảo chiên chống dính Flonal MIIPB2661 26cm (Xám)
319.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ nồi Minimal Marble Lock&Lock LJM2202S2 Bộ nồi Minimal Marble Lock&Lock LJM2202S2
Bộ nồi Minimal Marble Lock&Lock LJM2202S2
736.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo thép carbon chống dính Carlmann CM008297 30cm (Đỏ) Chảo thép carbon chống dính Carlmann CM008297 30cm (Đỏ)
Chảo thép carbon chống dính Carlmann CM008297 30cm (Đỏ)
191.200đ 239.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 nồi chống dính Flonal B2-MIICV2061 20cm (Xám) + 1 nồi Luminarc Amberline 2L Bộ 2 nồi chống dính Flonal B2-MIICV2061 20cm (Xám) + 1 nồi Luminarc Amberline 2L
Bộ 2 nồi chống dính Flonal B2-MIICV2061 20cm (Xám) + 1 nồi Luminarc Amberline 2L
1.580.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 nồi chống dính Flonal B2-MIICV2060 20cm (Đen) + 1 nồi Luminarc Amberline 2L Bộ 2 nồi chống dính Flonal B2-MIICV2060 20cm (Đen) + 1 nồi Luminarc Amberline 2L
Bộ 2 nồi chống dính Flonal B2-MIICV2060 20cm (Đen) + 1 nồi Luminarc Amberline 2L
1.580.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 chảo chiên chống dính Flonal B2-MIIPB2460 24cm (Đen) + 1 nồi Luminarc Amberline 1L Bộ 2 chảo chiên chống dính Flonal B2-MIIPB2460 24cm (Đen) + 1 nồi Luminarc Amberline 1L
Bộ 2 chảo chiên chống dính Flonal B2-MIIPB2460 24cm (Đen) + 1 nồi Luminarc Amberline 1L
1.300.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 chảo xào chống dính Flonal B2-MIIWO2860 28cm (Đen) + 1 nồi Luminarc Amberline 2L Bộ 2 chảo xào chống dính Flonal B2-MIIWO2860 28cm (Đen) + 1 nồi Luminarc Amberline 2L
Bộ 2 chảo xào chống dính Flonal B2-MIIWO2860 28cm (Đen) + 1 nồi Luminarc Amberline 2L
1.380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 2 chảo chiên chống dính Flonal B2-MIIPB2461 24cm (Xám) + 1 nồi Luminarc Amberline 1L Bộ 2 chảo chiên chống dính Flonal B2-MIIPB2461 24cm (Xám) + 1 nồi Luminarc Amberline 1L
Bộ 2 chảo chiên chống dính Flonal B2-MIIPB2461 24cm (Xám) + 1 nồi Luminarc Amberline 1L
1.780.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính báo nhiệt sắc màu Supor F15A28 28cm (Cam) Chảo chống dính báo nhiệt sắc màu Supor F15A28 28cm (Cam)
Chảo chống dính báo nhiệt sắc màu Supor F15A28 28cm (Cam)
259.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Chảo chống dính báo nhiệt Supor F15A26 26cm (Hồng) Chảo chống dính báo nhiệt Supor F15A26 26cm (Hồng)
Chảo chống dính báo nhiệt Supor F15A26 26cm (Hồng)
189.000đ 319.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ xoong nồi inox 5 đáy Elmich 3670 Bộ xoong nồi inox 5 đáy Elmich 3670
Bộ xoong nồi inox 5 đáy Elmich 3670
455.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 3 nồi và 1 quánh inox 5 đáy Elmich 2353670 Bộ 3 nồi và 1 quánh inox 5 đáy Elmich 2353670
Bộ 3 nồi và 1 quánh inox 5 đáy Elmich 2353670
2.690.000đ 3.945.000đ
-32%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dụng cụ đánh trứng silicone ShiKa SK-1705 (25cm) Dụng cụ đánh trứng silicone ShiKa SK-1705 (25cm)
Dụng cụ đánh trứng silicone ShiKa SK-1705 (25cm)
49.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dao chặt xương ShiKa SK-2009 Dao chặt xương ShiKa SK-2009
Dao chặt xương ShiKa SK-2009
148.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ dao thớt gỗ 5 món Ichigo SK-2306 Bộ dao thớt gỗ 5 món Ichigo SK-2306
Bộ dao thớt gỗ 5 món Ichigo SK-2306
179.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dụng cụ đánh trứng inox ShiKa SK-1729 (25cm) Dụng cụ đánh trứng inox ShiKa SK-1729 (25cm)
Dụng cụ đánh trứng inox ShiKa SK-1729 (25cm)
49.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mài dao tròn mini ShiKa SK-4010 (6cm) Mài dao tròn mini ShiKa SK-4010 (6cm)
Mài dao tròn mini ShiKa SK-4010 (6cm)
46.400đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mài dao đơn bằng gốm ShiKa SK-4003 (16 x 5 cm) Mài dao đơn bằng gốm ShiKa SK-4003 (16 x 5 cm)
Mài dao đơn bằng gốm ShiKa SK-4003 (16 x 5 cm)
46.400đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bình đựng nước giữ nhiệt La Fonte 3000150 - 1L (Trắng) Bình đựng nước giữ nhiệt La Fonte 3000150 - 1L (Trắng)
Bình đựng nước giữ nhiệt La Fonte 3000150 - 1L (Trắng)
361.600đ 452.000đ
-20%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bát đĩa 25 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc) Bộ bát đĩa 25 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc)
Bộ bát đĩa 25 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc)
2.750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bát đĩa viền vàng 11 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc) Bộ bát đĩa viền vàng 11 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc)
Bộ bát đĩa viền vàng 11 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc)
1.540.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bát đĩa 9 chi tiết Luminarc Ikumi IK9 Bộ bát đĩa 9 chi tiết Luminarc Ikumi IK9
Bộ bát đĩa 9 chi tiết Luminarc Ikumi IK9
590.000đ 1.041.000đ
-43%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bát đĩa 11 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc) Bộ bát đĩa 11 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc)
Bộ bát đĩa 11 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc)
1.430.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bát đĩa 17 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc) Bộ bát đĩa 17 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc)
Bộ bát đĩa 17 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc)
2.310.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bát đĩa 37 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc) Bộ bát đĩa 37 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc)
Bộ bát đĩa 37 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Xanh ngọc)
3.366.000đ 3.630.000đ
-7%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 30 món đồ dùng bàn ăn thủy tinh ngọc Vitriares 808-30V (Xanh tím) (Tặng ngẫu nhiên 12 muỗng trị giá 259.000) Bộ 30 món đồ dùng bàn ăn thủy tinh ngọc Vitriares 808-30V (Xanh tím) (Tặng ngẫu nhiên 12 muỗng trị giá 259.000)
Bộ 30 món đồ dùng bàn ăn thủy tinh ngọc Vitriares 808-30V (Xanh tím) (Tặng ngẫu nhiên 12 muỗng trị giá 259.000)
1.359.000đ 1.767.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ nồi canh chống dính Fruits Supor S08A-T3 16cm, 20cm, 24cm (Nhiều màu) Bộ nồi canh chống dính Fruits Supor S08A-T3 16cm, 20cm, 24cm (Nhiều màu)
Bộ nồi canh chống dính Fruits Supor S08A-T3 16cm, 20cm, 24cm (Nhiều màu)
625.000đ 799.000đ
-22%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ dao thớt Marko 7 món ShiKa SK-2245 Bộ dao thớt Marko 7 món ShiKa SK-2245
Bộ dao thớt Marko 7 món ShiKa SK-2245
169.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 30 món đồ dùng bàn ăn thủy tinh ngọc Vitriares 951-30T (Vàng) (Tặng ngẫu nhiên 12 muỗng trị giá 259.000) Bộ 30 món đồ dùng bàn ăn thủy tinh ngọc Vitriares 951-30T (Vàng) (Tặng ngẫu nhiên 12 muỗng trị giá 259.000)
Bộ 30 món đồ dùng bàn ăn thủy tinh ngọc Vitriares 951-30T (Vàng) (Tặng ngẫu nhiên 12 muỗng trị giá 259.000)
1.289.000đ 1.676.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 4 tô Luminarc Esence J3184 18cm Bộ 4 tô Luminarc Esence J3184 18cm
Bộ 4 tô Luminarc Esence J3184 18cm
279.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đĩa sứ thủy tinh Tivano - Zenix Luminarc G9704 22.5cm Đĩa sứ thủy tinh Tivano - Zenix Luminarc G9704 22.5cm
Đĩa sứ thủy tinh Tivano - Zenix Luminarc G9704 22.5cm
215.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ chén đĩa thủy tinh 8 món Provence Garden Corelle 8-PVG-P (Trắng) Bộ chén đĩa thủy tinh 8 món Provence Garden Corelle 8-PVG-P (Trắng)
Bộ chén đĩa thủy tinh 8 món Provence Garden Corelle 8-PVG-P (Trắng)
1.430.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ bát đĩa 30 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Họa tiết vuông) Bộ bát đĩa 30 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Họa tiết vuông)
Bộ bát đĩa 30 chi tiết thủy tinh ngọc Opal MP USA Home Set (Họa tiết vuông)
3.006.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Bộ 30 món đồ dùng bàn ăn thủy tinh ngọc Vitriares 808-30T (Xanh tím) (Tặng ngẫu nhiên 12 muỗng trị giá 259.000) Bộ 30 món đồ dùng bàn ăn thủy tinh ngọc Vitriares 808-30T (Xanh tím) (Tặng ngẫu nhiên 12 muỗng trị giá 259.000)
Bộ 30 món đồ dùng bàn ăn thủy tinh ngọc Vitriares 808-30T (Xanh tím) (Tặng ngẫu nhiên 12 muỗng trị giá 259.000)
1.289.000đ 1.676.000đ
-23%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy