text.skipToContent
Image Map
Image Map

Vật dụng khác

Tìm thấy 1.056 sản phẩm
Quay vắt rau Spinning Chef Tupperware 3,9L Quay vắt rau Spinning Chef Tupperware 3,9L
Quay vắt rau Spinning Chef Tupperware 3,9L
985.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Quay vắt rau Spinning Chef Tupperware 3,9L Quay vắt rau Spinning Chef Tupperware 3,9L
Quay vắt rau Spinning Chef Tupperware 3,9L
985.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ que kem Lollitups Bộ que kem Lollitups
Bộ que kem Lollitups
230.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Khay đá thông minh Icetray Silicon Khay đá thông minh Icetray Silicon
Khay đá thông minh Icetray Silicon
260.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Xửng hấp Tupperware Steam It - Chili Xửng hấp Tupperware Steam It - Chili
Xửng hấp Tupperware Steam It - Chili
550.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay Tupperware Turbo Chopper 300ml Máy xay Tupperware Turbo Chopper 300ml
Máy xay Tupperware Turbo Chopper 300ml
1.360.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ dụng cụ vá muỗng nấu ăn Kitchen Duos Bộ dụng cụ vá muỗng nấu ăn Kitchen Duos
Bộ dụng cụ vá muỗng nấu ăn Kitchen Duos
900.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ khuôn nén cơm Sushi (Maki & Nigiri) Bộ khuôn nén cơm Sushi (Maki & Nigiri)
Bộ khuôn nén cơm Sushi (Maki & Nigiri)
300.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Máy xay, trộn tay Food Processor Extra Chef (Đỏ) Máy xay, trộn tay Food Processor Extra Chef (Đỏ)
Máy xay, trộn tay Food Processor Extra Chef (Đỏ)
2.450.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 35m Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 35m
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 35m
33.700đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng nhôm bọc thực phẩm Smart 30cm x 5m Màng nhôm bọc thực phẩm Smart 30cm x 5m
Màng nhôm bọc thực phẩm Smart 30cm x 5m
26.200đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 30m Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 30m
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 30m
28.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 100m Màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 100m
Màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 100m
340.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 50m Màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 50m
Màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 50m
100.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm HP Smart Wrap 30cm x 30m Màng bọc thực phẩm HP Smart Wrap 30cm x 30m
Màng bọc thực phẩm HP Smart Wrap 30cm x 30m
28.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng nhôm bọc thực phẩm HP Smart 30cm x 7m Màng nhôm bọc thực phẩm HP Smart 30cm x 7m
Màng nhôm bọc thực phẩm HP Smart 30cm x 7m
27.100đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 20cm x 20m Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 20cm x 20m
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 20cm x 20m
15.600đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 100m Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 100m
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 100m
66.000đ 116.500đ
-43%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 100m Combo 2 màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 100m
Combo 2 màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 100m
360.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 100m Màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 100m
Màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 100m
289.000đ 340.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 200m Màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 200m
Màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 200m
289.000đ 320.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 200m Màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 200m
Màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 200m
320.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 100m Combo 2 màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 100m
Combo 2 màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 100m
459.000đ 480.000đ
-4%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 100m Màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 100m
Màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 100m
149.000đ 180.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Smart Food Wrap 30cm x 20m Màng bọc thực phẩm Smart Food Wrap 30cm x 20m
Màng bọc thực phẩm Smart Food Wrap 30cm x 20m
20.200đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 150m Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 150m
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 150m
124.300đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 250m (Kèm dao nhựa) Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 250m (Kèm dao nhựa)
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 250m (Kèm dao nhựa)
140.000đ 200.600đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm PE Smart Wrap 30cm x 120m Màng bọc thực phẩm PE Smart Wrap 30cm x 120m
Màng bọc thực phẩm PE Smart Wrap 30cm x 120m
65.000đ 110.000đ
-41%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm PE Smart Wrap 30cm x 30m Màng bọc thực phẩm PE Smart Wrap 30cm x 30m
Màng bọc thực phẩm PE Smart Wrap 30cm x 30m
28.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm HP Food Wrap 30cm x 30m Màng bọc thực phẩm HP Food Wrap 30cm x 30m
Màng bọc thực phẩm HP Food Wrap 30cm x 30m
26.300đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm HP Food Wrap 30cm x 20m Màng bọc thực phẩm HP Food Wrap 30cm x 20m
Màng bọc thực phẩm HP Food Wrap 30cm x 20m
25.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 20m Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 20m
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 20m
18.000đ 25.900đ
-31%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 60m Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 60m
Màng bọc thực phẩm Smart Wrap 30cm x 60m
49.200đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 200m Combo 2 màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 200m
Combo 2 màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 200m
555.000đ 640.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm HP Smart Wrap 30cm x 20m Màng bọc thực phẩm HP Smart Wrap 30cm x 20m
Màng bọc thực phẩm HP Smart Wrap 30cm x 20m
18.400đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm Smart Food Wrap 30cm x 30m Màng bọc thực phẩm Smart Food Wrap 30cm x 30m
Màng bọc thực phẩm Smart Food Wrap 30cm x 30m
28.900đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 100m Màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 100m
Màng bọc thực phẩm NewWrap 20cm x 100m
149.000đ 180.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng bọc thực phẩm PE Smart Wrap 30cm x 20m Màng bọc thực phẩm PE Smart Wrap 30cm x 20m
Màng bọc thực phẩm PE Smart Wrap 30cm x 20m
20.200đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Màng nhôm bọc thực phẩm Smart HP 30cm x 7m Màng nhôm bọc thực phẩm Smart HP 30cm x 7m
Màng nhôm bọc thực phẩm Smart HP 30cm x 7m
27.100đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Combo 2 màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 50m Combo 2 màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 50m
Combo 2 màng bọc thực phẩm NewWrap 30cm x 50m
189.000đ 200.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Chạn 3 tầng 45 x 29,5 x 70 cm (Đen) Chạn 3 tầng 45 x 29,5 x 70 cm (Đen)
Chạn 3 tầng 45 x 29,5 x 70 cm (Đen)
671.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Dụng cụ gắp thức ăn 18,7 x 6,8 x 3,7 cm Dụng cụ gắp thức ăn 18,7 x 6,8 x 3,7 cm
Dụng cụ gắp thức ăn 18,7 x 6,8 x 3,7 cm
167.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Kẹp miệng túi kết hợp thìa (Hồng, trắng) Kẹp miệng túi kết hợp thìa (Hồng, trắng)
Kẹp miệng túi kết hợp thìa (Hồng, trắng)
170.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Kẹp miệng túi có móc 24 x 10,2 x 11,9 cm Kẹp miệng túi có móc 24 x 10,2 x 11,9 cm
Kẹp miệng túi có móc 24 x 10,2 x 11,9 cm
146.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Kẹp miệng túi hình kéo Inomata 20,2 x 5,9 x 1,4 cm Kẹp miệng túi hình kéo Inomata 20,2 x 5,9 x 1,4 cm
Kẹp miệng túi hình kéo Inomata 20,2 x 5,9 x 1,4 cm
46.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Kẹp miệng túi size M 24,7 x 3,2 x 1,2 cm (Hồng) Kẹp miệng túi size M 24,7 x 3,2 x 1,2 cm (Hồng)
Kẹp miệng túi size M 24,7 x 3,2 x 1,2 cm (Hồng)
46.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Kẹp miệng túi size M 24,7 x 3,2 x 1,2 cm (Trắng) Kẹp miệng túi size M 24,7 x 3,2 x 1,2 cm (Trắng)
Kẹp miệng túi size M 24,7 x 3,2 x 1,2 cm (Trắng)
46.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy