text.skipToContent

Vận chuyển, nâng đỡ

Tìm thấy 68 sản phẩm
Con đội thủy lực 2T Asaki AK-0001 (Cam)Con đội thủy lực 2T Asaki AK-0001 (Cam)
Con đội thủy lực 2T Asaki AK-0001 (Cam)
334.000đ 399.000đ
-16%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đi chợ đa năng Flana LA-8008iXe đi chợ đa năng Flana LA-8008i
Xe đi chợ đa năng Flana LA-8008i
650.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đi chợ đa năng Vifami RT-440SXe đi chợ đa năng Vifami RT-440S
Xe đi chợ đa năng Vifami RT-440S
367.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đi chợ đa năng Vifami RTV-450SXe đi chợ đa năng Vifami RTV-450S
Xe đi chợ đa năng Vifami RTV-450S
399.000đ 405.300đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Prestar NB 101 tải trọng 150kgXe đẩy hàng Prestar NB 101 tải trọng 150kg
Xe đẩy hàng Prestar NB 101 tải trọng 150kg
2.190.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Con đội răng 10 tấn Asaki AK-1703 (Cam)Con đội răng 10 tấn Asaki AK-1703 (Cam)
Con đội răng 10 tấn Asaki AK-1703 (Cam)
1.466.000đ 1.610.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đội kê 3 tấn Asaki AK-6300 (Cam)Đội kê 3 tấn Asaki AK-6300 (Cam)
Đội kê 3 tấn Asaki AK-6300 (Cam)
534.000đ 590.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Prestar NF 301 tải trọng 300kgXe đẩy hàng Prestar NF 301 tải trọng 300kg
Xe đẩy hàng Prestar NF 301 tải trọng 300kg
4.390.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Con đội răng 25 tấn Asaki AK-1708 (Cam)Con đội răng 25 tấn Asaki AK-1708 (Cam)
Con đội răng 25 tấn Asaki AK-1708 (Cam)
2.164.000đ 2.380.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Jumbo HB-220MXe đẩy hàng Jumbo HB-220M
Xe đẩy hàng Jumbo HB-220M
6.950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy Jumbo HG-310CXe đẩy Jumbo HG-310C
Xe đẩy Jumbo HG-310C
6.900.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Con đội cao cấp 32 tấn Asaki AK-010 (Cam)Con đội cao cấp 32 tấn Asaki AK-010 (Cam)
Con đội cao cấp 32 tấn Asaki AK-010 (Cam)
1.533.000đ 1.690.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh gấp DN-470 100kgXe đẩy hàng Vifami 4 bánh gấp DN-470 100kg
Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh gấp DN-470 100kg
1.800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe kéo Dũng Nga (Cam)Xe kéo Dũng Nga (Cam)
Xe kéo Dũng Nga (Cam)
870.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Con đội răng thấp 10 tấn Asaki AK-1704 (Cam)Con đội răng thấp 10 tấn Asaki AK-1704 (Cam)
Con đội răng thấp 10 tấn Asaki AK-1704 (Cam)
1.309.000đ 1.440.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Con đội răng 20 tấn Asaki AK-1706 (Cam)Con đội răng 20 tấn Asaki AK-1706 (Cam)
Con đội răng 20 tấn Asaki AK-1706 (Cam)
2.076.000đ 2.280.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe kéo hàng khung nhôm tải trọng 80kgXe kéo hàng khung nhôm tải trọng 80kg
Xe kéo hàng khung nhôm tải trọng 80kg
750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Con đội răng thấp 32 tấn Asaki AK-1710 (Cam)Con đội răng thấp 32 tấn Asaki AK-1710 (Cam)
Con đội răng thấp 32 tấn Asaki AK-1710 (Cam)
3.010.000đ 3.310.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Con đội răng 16 tấn Asaki AK-1705 (Cam)Con đội răng 16 tấn Asaki AK-1705 (Cam)
Con đội răng 16 tấn Asaki AK-1705 (Cam)
1.876.000đ 2.060.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DXXe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX
2.330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DXXe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX
2.010.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Jumbo HG-510CXe đẩy hàng Jumbo HG-510C
Xe đẩy hàng Jumbo HG-510C
8.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-180Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-180
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-180
1.690.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đi chợ đa năng Vifami GN-402LXe đi chợ đa năng Vifami GN-402L
Xe đi chợ đa năng Vifami GN-402L
318.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy gấp gọn Nikawa NK-60DN 39 x 27 x 100 cmXe đẩy gấp gọn Nikawa NK-60DN 39 x 27 x 100 cm
Xe đẩy gấp gọn Nikawa NK-60DN 39 x 27 x 100 cm
800.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Đỏ)Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Đỏ)
Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Đỏ)
380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-100FXe đẩy hàng Nikawa FWS-100F
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-100F
1.580.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-250Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-250
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-250
2.330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-150SXe đẩy hàng Nikawa FWS-150S
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-150S
1.190.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-150SXe đẩy hàng Nikawa FWS-150S
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-150S
1.190.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-100FXe đẩy hàng Nikawa FWS-100F
Xe đẩy hàng Nikawa FWS-100F
1.580.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DXXe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-150DX
2.010.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-180Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-180
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-180
1.690.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DXXe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-300DX
2.330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-600YXe đẩy hàng Nikawa WFA-600Y
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-600Y
4.330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-250Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-250
Xe đẩy hàng nhôm Nikawa FWS-250
2.330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-600YXe đẩy hàng Nikawa WFA-600Y
Xe đẩy hàng Nikawa WFA-600Y
4.330.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe kéo tải trọng 40kg - tặng 1 gói tẩy lồng máy giặt Hàn Quốc 450gXe kéo tải trọng 40kg - tặng 1 gói tẩy lồng máy giặt Hàn Quốc 450g
Xe kéo tải trọng 40kg - tặng 1 gói tẩy lồng máy giặt Hàn Quốc 450g
320.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Xanh dương)Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Xanh dương)
Xe đi chợ loại to 35 x 30 x 96 cm (Xanh dương)
380.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng đa năng Vifami DN-460LXe đẩy hàng đa năng Vifami DN-460L
Xe đẩy hàng đa năng Vifami DN-460L
780.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe kéo tay ML-HW001Xe kéo tay ML-HW001
Xe kéo tay ML-HW001
1.182.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe kéo đa năng gấp gọn (Tải trọng 40kg)Xe kéo đa năng gấp gọn (Tải trọng 40kg)
Xe kéo đa năng gấp gọn (Tải trọng 40kg)
325.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Jumbo HB-210CXe đẩy hàng Jumbo HB-210C
Xe đẩy hàng Jumbo HB-210C
3.100.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Con đội răng 3,2 tấn Asaki AK-1700 (Cam)Con đội răng 3,2 tấn Asaki AK-1700 (Cam)
Con đội răng 3,2 tấn Asaki AK-1700 (Cam)
959.000đ 1.050.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đi chợ nhỏ 26 x 24 x 75 cm (Xanh dương)Xe đi chợ nhỏ 26 x 24 x 75 cm (Xanh dương)
Xe đi chợ nhỏ 26 x 24 x 75 cm (Xanh dương)
299.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh DN-471M 150kgXe đẩy hàng Vifami 4 bánh DN-471M 150kg
Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh DN-471M 150kg
1.280.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh DN-472L 300kgXe đẩy hàng Vifami 4 bánh DN-472L 300kg
Xe đẩy hàng Vifami 4 bánh DN-472L 300kg
2.350.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Đội cam cao cấp Asaki AK-011 32 tấn (Cam)Đội cam cao cấp Asaki AK-011 32 tấn (Cam)
Đội cam cao cấp Asaki AK-011 32 tấn (Cam)
1.646.000đ 1.810.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pa lăng cáp tay gặt 2 tấn Atro HP-102Pa lăng cáp tay gặt 2 tấn Atro HP-102
Pa lăng cáp tay gặt 2 tấn Atro HP-102
477.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pa lăng cáp tay gặt 2 tấn Atro HP-113Pa lăng cáp tay gặt 2 tấn Atro HP-113
Pa lăng cáp tay gặt 2 tấn Atro HP-113
565.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
240x240
Con đội thấp cao cấp Asaki AK-015 50T (Cam)
3.499.000đ 3.850.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Con đội răng Asaki AK-1702 8T (Cam)Con đội răng Asaki AK-1702 8T (Cam)
Con đội răng Asaki AK-1702 8T (Cam)
1.240.000đ 1.360.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Prestar NB-101Xe đẩy hàng Prestar NB-101
Xe đẩy hàng Prestar NB-101
2.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Con đội răng Asaki AK-1709 32T (Cam)Con đội răng Asaki AK-1709 32T (Cam)
Con đội răng Asaki AK-1709 32T (Cam)
3.185.000đ 3.500.000đ
-9%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Palang cáp (tời) Jun Kaung W06-512 (Đen)Palang cáp (tời) Jun Kaung W06-512 (Đen)
Palang cáp (tời) Jun Kaung W06-512 (Đen)
642.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy Feida FD-300Xe đẩy Feida FD-300
Xe đẩy Feida FD-300
1.750.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Pa lăng cáp tay gặt 4 tấn Atro HP-134Pa lăng cáp tay gặt 4 tấn Atro HP-134
Pa lăng cáp tay gặt 4 tấn Atro HP-134
966.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Jumbo HL-110CXe đẩy hàng Jumbo HL-110C
Xe đẩy hàng Jumbo HL-110C
1.950.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đẩy hàng Jumbo HL-120MXe đẩy hàng Jumbo HL-120M
Xe đẩy hàng Jumbo HL-120M
5.500.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Xe đi chợ đa năng Vifami RT-440SXe đi chợ đa năng Vifami RT-440S
Xe đi chợ đa năng Vifami RT-440S
368.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy