text.skipToContent

Vali cứng

Tìm thấy 274 sản phẩm
Vali du lịch Lock&Lock Travel Zone LTZ996LBTSA 28 inch khóa TSA màu xanh dương Vali du lịch Lock&Lock Travel Zone LTZ996LBTSA 28 inch khóa TSA màu xanh dương
Lock&Lock Vali du lịch Lock&Lock Travel Zone LTZ996LBTSA 28 inch khóa TSA màu xanh dương
3.010.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali du lịch Lock&Lock Travel Zone 28 inch LTZ996RTSA (Đỏ) Vali du lịch Lock&Lock Travel Zone 28 inch LTZ996RTSA (Đỏ)
Lock&Lock Vali du lịch Lock&Lock Travel Zone 28 inch LTZ996RTSA (Đỏ)
3.010.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali du lịch Lock&Lock Travel Zone LTZ99SRTSA 24 inch khóa TSA màu đỏ Vali du lịch Lock&Lock Travel Zone LTZ99SRTSA 24 inch khóa TSA màu đỏ
Lock&Lock Vali du lịch Lock&Lock Travel Zone LTZ99SRTSA 24 inch khóa TSA màu đỏ
2.545.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali du lịch Lock&Lock Travel Zone 28 inch LTZ996DPTSA (Tím đậm) Vali du lịch Lock&Lock Travel Zone 28 inch LTZ996DPTSA (Tím đậm)
Lock&Lock Vali du lịch Lock&Lock Travel Zone 28 inch LTZ996DPTSA (Tím đậm)
3.010.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali du lịch Lock&Lock LTZ924STSA​ Travel Zone 24 inch (Xám nhạt) Vali du lịch Lock&Lock LTZ924STSA​ Travel Zone 24 inch (Xám nhạt)
Lock&Lock Vali du lịch Lock&Lock LTZ924STSA​ Travel Zone 24 inch (Xám nhạt)
2.545.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani TT24LD 24inch màu đen hình cờ Anh Vali kéo Cavani TT24LD 24inch màu đen hình cờ Anh
Cavani Vali kéo Cavani TT24LD 24inch màu đen hình cờ Anh
1.690.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani TT28LD 28inch hình cờ Anh Vali kéo Cavani TT28LD 28inch hình cờ Anh
Cavani Vali kéo Cavani TT28LD 28inch hình cờ Anh
1.850.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo JLY JNHO màu hồng Vali kéo JLY JNHO màu hồng
Jly Vali kéo JLY JNHO màu hồng
1.773.000đ 2.470.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo JLY JNHO 27 inch màu hồng Vali kéo JLY JNHO 27 inch màu hồng
Jly Vali kéo JLY JNHO 27 inch màu hồng
1.773.000đ 2.470.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani BG24DE màu đen 24inch Vali kéo Cavani BG24DE màu đen 24inch
Cavani Vali kéo Cavani BG24DE màu đen 24inch
773.000đ 1.540.000đ
-50%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo JLY JNDE 23 inch màu đen Vali kéo JLY JNDE 23 inch màu đen
Jly Vali kéo JLY JNDE 23 inch màu đen
1.640.000đ 2.200.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani BG20TI màu tím 20inch Vali kéo Cavani BG20TI màu tím 20inch
Cavani Vali kéo Cavani BG20TI màu tím 20inch
706.500đ 1.300.000đ
-46%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani BK24XH màu hồng phối xanh 24inch Vali kéo Cavani BK24XH màu hồng phối xanh 24inch
Cavani Vali kéo Cavani BK24XH màu hồng phối xanh 24inch
773.000đ 1.540.000đ
-50%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani BK24HT màu hồng phối trắng 24inch Vali kéo Cavani BK24HT màu hồng phối trắng 24inch
Cavani Vali kéo Cavani BK24HT màu hồng phối trắng 24inch
773.000đ 1.540.000đ
-50%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani BG24TI màu tím 24inch Vali kéo Cavani BG24TI màu tím 24inch
Cavani Vali kéo Cavani BG24TI màu tím 24inch
773.000đ 1.430.000đ
-46%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo JLY JNHO 23 inch màu hồng Vali kéo JLY JNHO 23 inch màu hồng
Jly Vali kéo JLY JNHO 23 inch màu hồng
1.640.000đ 2.200.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani kim cương 5320NB-S8 màu xanh da trời 20inch Vali kéo Cavani kim cương 5320NB-S8 màu xanh da trời 20inch
Cavani Vali kéo Cavani kim cương 5320NB-S8 màu xanh da trời 20inch
706.500đ 1.190.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Habala 112 màu xanh cam 24inch Vali kéo Habala 112 màu xanh cam 24inch
Habala Vali kéo Habala 112 màu xanh cam 24inch
1.173.000đ 1.800.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Habala 112 màu vàng xanh 20inch Vali kéo Habala 112 màu vàng xanh 20inch
Habala Vali kéo Habala 112 màu vàng xanh 20inch
1.173.000đ 1.600.000đ
-27%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Habala 112 màu hồng xanh 24inch Vali kéo Habala 112 màu hồng xanh 24inch
Habala Vali kéo Habala 112 màu hồng xanh 24inch
1.173.000đ 1.800.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani BG24HN màu hồng nhạt 24inch Vali kéo Cavani BG24HN màu hồng nhạt 24inch
Cavani Vali kéo Cavani BG24HN màu hồng nhạt 24inch
773.000đ 1.540.000đ
-50%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani màu hồng ánh nhũ size 26inch Vali kéo Cavani màu hồng ánh nhũ size 26inch
Cavani Vali kéo Cavani màu hồng ánh nhũ size 26inch
2.040.000đ 2.900.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Premier màu đỏ 20inch Vali kéo Premier màu đỏ 20inch
Premier Vali kéo Premier màu đỏ 20inch
973.000đ 1.400.000đ
-31%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali xách tay Cavani 72COTR màu trắng in hình Vali xách tay Cavani 72COTR màu trắng in hình
Cavani Vali xách tay Cavani 72COTR màu trắng in hình
306.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani RS20TR màu bạc size 20inch Vali kéo Cavani RS20TR màu bạc size 20inch
Cavani Vali kéo Cavani RS20TR màu bạc size 20inch
1.773.000đ 2.500.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani RS20HO màu hồng ánh nhũ size 20inch Vali kéo Cavani RS20HO màu hồng ánh nhũ size 20inch
Cavani Vali kéo Cavani RS20HO màu hồng ánh nhũ size 20inch
1.773.000đ 2.500.000đ
-29%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani RS29HO màu hồng ánh nhũ size 29inch Vali kéo Cavani RS29HO màu hồng ánh nhũ size 29inch
Cavani Vali kéo Cavani RS29HO màu hồng ánh nhũ size 29inch
2.173.000đ 3.100.000đ
-30%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani kim cương 5320HC-S8 màu tím nhạt 20inch Vali kéo Cavani kim cương 5320HC-S8 màu tím nhạt 20inch
Cavani Vali kéo Cavani kim cương 5320HC-S8 màu tím nhạt 20inch
706.500đ 1.190.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani kim cương 5320BH màu xanh ngọc 20inch Vali kéo Cavani kim cương 5320BH màu xanh ngọc 20inch
Cavani Vali kéo Cavani kim cương 5320BH màu xanh ngọc 20inch
706.500đ 1.190.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani BG20DE màu đen 20inch Vali kéo Cavani BG20DE màu đen 20inch
Cavani Vali kéo Cavani BG20DE màu đen 20inch
706.500đ 1.400.000đ
-50%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Jly 4128TI màu tím 28inch Vali kéo Jly 4128TI màu tím 28inch
Jly Vali kéo Jly 4128TI màu tím 28inch
1.373.000đ 2.310.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo GNZA 4228XA màu xanh 28inch Vali kéo GNZA 4228XA màu xanh 28inch
GNZA Vali kéo GNZA 4228XA màu xanh 28inch
2.170.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani kim cương 5324NB màu xanh da trời 24inch Vali kéo Cavani kim cương 5324NB màu xanh da trời 24inch
Cavani Vali kéo Cavani kim cương 5324NB màu xanh da trời 24inch
773.000đ 1.470.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Jly 4120HO màu hồng 20inch Vali kéo Jly 4120HO màu hồng 20inch
Jly Vali kéo Jly 4120HO màu hồng 20inch
1.106.500đ 1.960.000đ
-44%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani kim cương 5324BH màu xanh ngọc 24inch Vali kéo Cavani kim cương 5324BH màu xanh ngọc 24inch
Cavani Vali kéo Cavani kim cương 5324BH màu xanh ngọc 24inch
773.000đ 1.470.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Jly 4128HO màu hồng 28inch Vali kéo Jly 4128HO màu hồng 28inch
Jly Vali kéo Jly 4128HO màu hồng 28inch
1.373.000đ 2.310.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo GNZA 4228DE màu đen 28inch Vali kéo GNZA 4228DE màu đen 28inch
GNZA Vali kéo GNZA 4228DE màu đen 28inch
2.170.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani Hello Kitty 5120NB màu xanh da trời 20inch Vali kéo Cavani Hello Kitty 5120NB màu xanh da trời 20inch
Cavani Vali kéo Cavani Hello Kitty 5120NB màu xanh da trời 20inch
706.500đ 1.190.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani kim cương 5324HC màu tím nhạt 24inch Vali kéo Cavani kim cương 5324HC màu tím nhạt 24inch
Cavani Vali kéo Cavani kim cương 5324HC màu tím nhạt 24inch
773.000đ 1.470.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani kim cương 5324VA màu vàng 24inch Vali kéo Cavani kim cương 5324VA màu vàng 24inch
Cavani Vali kéo Cavani kim cương 5324VA màu vàng 24inch
773.000đ 1.470.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani kim cương 5320HC màu tím nhạt 20inch Vali kéo Cavani kim cương 5320HC màu tím nhạt 20inch
Cavani Vali kéo Cavani kim cương 5320HC màu tím nhạt 20inch
706.500đ 1.190.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Jly 4120TI màu tím 20inch Vali kéo Jly 4120TI màu tím 20inch
Cavani Vali kéo Jly 4120TI màu tím 20inch
1.106.500đ 1.960.000đ
-44%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani kim cương 5320VA màu vàng 20inch Vali kéo Cavani kim cương 5320VA màu vàng 20inch
Cavani Vali kéo Cavani kim cương 5320VA màu vàng 20inch
706.500đ 1.190.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani kim cương 5324HN màu hồng nhạt 24inch Vali kéo Cavani kim cương 5324HN màu hồng nhạt 24inch
Cavani Vali kéo Cavani kim cương 5324HN màu hồng nhạt 24inch
773.000đ 1.470.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124TI màu tím 24inch Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124TI màu tím 24inch
Cavani Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124TI màu tím 24inch
773.000đ 1.470.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Jly 4128XA màu xanh 28inch Vali kéo Jly 4128XA màu xanh 28inch
Jly Vali kéo Jly 4128XA màu xanh 28inch
1.373.000đ 2.310.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani Hello Kitty 5120TI màu tím 20inch Vali kéo Cavani Hello Kitty 5120TI màu tím 20inch
Cavani Vali kéo Cavani Hello Kitty 5120TI màu tím 20inch
706.500đ 1.190.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani Hello Kitty 5120HN màu hồng nhạt 20inch Vali kéo Cavani Hello Kitty 5120HN màu hồng nhạt 20inch
Cavani Vali kéo Cavani Hello Kitty 5120HN màu hồng nhạt 20inch
706.500đ 1.190.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo GNZA 4220TI màu tím 20inch Vali kéo GNZA 4220TI màu tím 20inch
GNZA Vali kéo GNZA 4220TI màu tím 20inch
1.890.000đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Jly 4128DE màu đen 28inch Vali kéo Jly 4128DE màu đen 28inch
Jly Vali kéo Jly 4128DE màu đen 28inch
1.373.000đ 2.310.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani Hello Kitty 5120DO màu đỏ 20inch Vali kéo Cavani Hello Kitty 5120DO màu đỏ 20inch
Cavani Vali kéo Cavani Hello Kitty 5120DO màu đỏ 20inch
706.500đ 1.190.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124HN màu hồng nhạt 24inch Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124HN màu hồng nhạt 24inch
Cavani Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124HN màu hồng nhạt 24inch
773.000đ 1.470.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124NB màu xanh da trời 24inch Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124NB màu xanh da trời 24inch
Cavani Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124NB màu xanh da trời 24inch
773.000đ 1.470.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani kim cương 5320HN màu hồng nhạt 20inch Vali kéo Cavani kim cương 5320HN màu hồng nhạt 20inch
Cavani Vali kéo Cavani kim cương 5320HN màu hồng nhạt 20inch
706.500đ 1.190.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani kim cương 5324HD màu hồng đậm 24inch Vali kéo Cavani kim cương 5324HD màu hồng đậm 24inch
Cavani Vali kéo Cavani kim cương 5324HD màu hồng đậm 24inch
773.000đ 1.470.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali xách tay Cavani 53CHN kim cương màu hồng pastel Vali xách tay Cavani 53CHN kim cương màu hồng pastel
Cavani Vali xách tay Cavani 53CHN kim cương màu hồng pastel
306.500đ
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani kim cương 5320NB màu xanh da trời 20inch Vali kéo Cavani kim cương 5320NB màu xanh da trời 20inch
Cavani Vali kéo Cavani kim cương 5320NB màu xanh da trời 20inch
706.500đ 1.190.000đ
-41%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani 7224TR họa tiết cánh bướm 24inch Vali kéo Cavani 7224TR họa tiết cánh bướm 24inch
Cavani Vali kéo Cavani 7224TR họa tiết cánh bướm 24inch
1.240.000đ 1.680.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124DO màu đỏ 24inch Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124DO màu đỏ 24inch
Cavani Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124DO màu đỏ 24inch
773.000đ 1.470.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124BH màu xanh 24inch Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124BH màu xanh 24inch
Cavani Vali kéo Cavani Hello Kitty 5124BH màu xanh 24inch
773.000đ 1.470.000đ
-47%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy