text.skipToContent

USB flash

Tìm thấy 236 sản phẩm
USB 2.0 Toshiba Hayabusa 16GB (Xanh) USB 2.0 Toshiba Hayabusa 16GB (Xanh)
USB 2.0 Toshiba Hayabusa 16GB (Xanh)
144.000đ 185.000đ
-22%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Toshiba Hayabusa 64GB (Trắng) USB 3.0 Toshiba Hayabusa 64GB (Trắng)
USB 3.0 Toshiba Hayabusa 64GB (Trắng)
515.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Toshiba Hayabusa 32GB (Trắng) USB 3.0 Toshiba Hayabusa 32GB (Trắng)
USB 3.0 Toshiba Hayabusa 32GB (Trắng)
253.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Toshiba Hayabusa 64GB (Trắng) USB 2.0 Toshiba Hayabusa 64GB (Trắng)
USB 2.0 Toshiba Hayabusa 64GB (Trắng)
399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Kingmax MA-06 8GB Vàng đồng USB 2.0 Kingmax MA-06 8GB Vàng đồng
USB 2.0 Kingmax MA-06 8GB Vàng đồng
149.000đ 180.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Team Group E902 32GB Nâu USB 2.0 Team Group E902 32GB Nâu
USB 2.0 Team Group E902 32GB Nâu
215.000đ 300.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Kingmax MA-06 16GB Vàng đồng USB 2.0 Kingmax MA-06 16GB Vàng đồng
USB 2.0 Kingmax MA-06 16GB Vàng đồng
164.000đ 200.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Kingston 16GB 100G3 Đen USB 3.0 Kingston 16GB 100G3 Đen
USB 3.0 Kingston 16GB 100G3 Đen
139.000đ 259.000đ
-46%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 ADATA C008 16GB (Đen đỏ) USB 2.0 ADATA C008 16GB (Đen đỏ)
USB 2.0 ADATA C008 16GB (Đen đỏ)
298.000đ 319.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Sandisk CZ48 16GB Đen (Tặng Tai nghe Genius GHP-02S Xanh lá cây) USB 3.0 Sandisk CZ48 16GB Đen (Tặng Tai nghe Genius GHP-02S Xanh lá cây)
USB 3.0 Sandisk CZ48 16GB Đen (Tặng Tai nghe Genius GHP-02S Xanh lá cây)
189.000đ 200.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 SanDisk Cruzer Force SDCZ71-016G-B35 16GB USB 2.0 SanDisk Cruzer Force SDCZ71-016G-B35 16GB
USB 2.0 SanDisk Cruzer Force SDCZ71-016G-B35 16GB
175.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48-064G-U46 64GB Đen USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48-064G-U46 64GB Đen
USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48-064G-U46 64GB Đen
590.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48-032G-U46 32GB Đen USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48-032G-U46 32GB Đen
USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48-032G-U46 32GB Đen
299.000đ 390.000đ
-23%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB phát Wifi Xiaomi Cam USB phát Wifi Xiaomi Cam
USB phát Wifi Xiaomi Cam
179.000đ 259.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Kingston 16GB 100G3 Đen USB 3.0 Kingston 16GB 100G3 Đen
USB 3.0 Kingston 16GB 100G3 Đen
179.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32GB Đen USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32GB Đen
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32GB Đen
399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 16GB Đen USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 16GB Đen
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 16GB Đen
199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48-016G-U46 16GB Đen USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48-016G-U46 16GB Đen
USB 3.0 SanDisk Ultra SDCZ48-016G-U46 16GB Đen
199.000đ 330.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32GB Đen USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32GB Đen
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32GB Đen
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Sandisk CZ48 32GB Đen (Tặng Tai nghe Genius GHP-02S Xanh lá cây) USB 3.0 Sandisk CZ48 32GB Đen (Tặng Tai nghe Genius GHP-02S Xanh lá cây)
USB 3.0 Sandisk CZ48 32GB Đen (Tặng Tai nghe Genius GHP-02S Xanh lá cây)
289.000đ 300.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB phát Wifi Xiaomi Xanh dương USB phát Wifi Xiaomi Xanh dương
USB phát Wifi Xiaomi Xanh dương
179.000đ 259.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB phát Wifi Xiaomi Trắng USB phát Wifi Xiaomi Trắng
USB phát Wifi Xiaomi Trắng
179.000đ 259.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 ADATA C008 16GB (Đen đỏ) USB 2.0 ADATA C008 16GB (Đen đỏ)
USB 2.0 ADATA C008 16GB (Đen đỏ)
115.000đ 125.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 64GB Đen USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 64GB Đen
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 64GB Đen
599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 16GB Đen USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 16GB Đen
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 16GB Đen
169.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB phát Wifi Xiaomi Xanh lá USB phát Wifi Xiaomi Xanh lá
USB phát Wifi Xiaomi Xanh lá
179.000đ 259.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Kingston DataTraveler 101 G3 16GB Xanh dương USB 3.0 Kingston DataTraveler 101 G3 16GB Xanh dương
USB 3.0 Kingston DataTraveler 101 G3 16GB Xanh dương
149.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Kingmax MA06 8GB (Xám) USB 2.0 Kingmax MA06 8GB (Xám)
USB 2.0 Kingmax MA06 8GB (Xám)
143.000đ 149.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Apacer AH133 16GB (Đỏ) USB 2.0 Apacer AH133 16GB (Đỏ)
USB 2.0 Apacer AH133 16GB (Đỏ)
119.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB cổng Type C Trust Active 32GB (Hồng) (Màu sắc: Hồng) USB cổng Type C Trust Active 32GB (Hồng) (Màu sắc: Hồng)
USB cổng Type C Trust Active 32GB (Hồng) (Màu sắc: Hồng)
449.000đ 500.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Adata UV100 16GB (Đen) USB 2.0 Adata UV100 16GB (Đen)
USB 2.0 Adata UV100 16GB (Đen)
125.000đ 149.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Bone Sheep 16GB USB 2.0 Bone Sheep 16GB
USB 2.0 Bone Sheep 16GB
329.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32GB Đen USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32GB Đen
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32GB Đen
329.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Sandisk CZ450 32GB Bạc USB 3.0 Sandisk CZ450 32GB Bạc
USB 3.0 Sandisk CZ450 32GB Bạc
399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 1 đầu đọc thẻ nhớ và 1 USB 3.0 Team Group C155 32GB (Vàng) Bộ 1 đầu đọc thẻ nhớ và 1 USB 3.0 Team Group C155 32GB (Vàng)
Bộ 1 đầu đọc thẻ nhớ và 1 USB 3.0 Team Group C155 32GB (Vàng)
289.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Bone Spaceman 8GB USB 2.0 Bone Spaceman 8GB
USB 2.0 Bone Spaceman 8GB
239.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Sandisk CZ48 32GB Đen USB 3.0 Sandisk CZ48 32GB Đen
USB 3.0 Sandisk CZ48 32GB Đen
289.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Bone Cat Purple 16GB USB 2.0 Bone Cat Purple 16GB
USB 2.0 Bone Cat Purple 16GB
329.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Adata C008 32GB Trắng xanh USB 2.0 Adata C008 32GB Trắng xanh
USB 2.0 Adata C008 32GB Trắng xanh
299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Kingston DT100G3 64GB Đen USB 3.0 Kingston DT100G3 64GB Đen
USB 3.0 Kingston DT100G3 64GB Đen
565.000đ 593.200đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 SanDisk Cruzer Fit CZ33 32GB Đen USB 2.0 SanDisk Cruzer Fit CZ33 32GB Đen
USB 2.0 SanDisk Cruzer Fit CZ33 32GB Đen
249.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Kingston 64GB 100G3 Đen USB 3.0 Kingston 64GB 100G3 Đen
USB 3.0 Kingston 64GB 100G3 Đen
590.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 SanDisk iXpand IX30 32GB Lightning Connector USB 3.0 SanDisk iXpand IX30 32GB Lightning Connector
USB 3.0 SanDisk iXpand IX30 32GB Lightning Connector
1.699.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Bone Ninja Red 16GB USB 2.0 Bone Ninja Red 16GB
USB 2.0 Bone Ninja Red 16GB
329.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Bone Gingerman II 16GB USB 2.0 Bone Gingerman II 16GB
USB 2.0 Bone Gingerman II 16GB
329.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Adata UV100 16GB (Xanh dương) USB 2.0 Adata UV100 16GB (Xanh dương)
USB 2.0 Adata UV100 16GB (Xanh dương)
125.000đ 149.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Transcend JetFlash 700 16GB Đen USB 3.0 Transcend JetFlash 700 16GB Đen
USB 3.0 Transcend JetFlash 700 16GB Đen
199.000đ 209.000đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Adata UV128 16GB Đen vàng USB 3.0 Adata UV128 16GB Đen vàng
USB 3.0 Adata UV128 16GB Đen vàng
159.000đ 166.900đ
-5%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Bone Deer 8GB USB 2.0 Bone Deer 8GB
USB 2.0 Bone Deer 8GB
239.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Team Group C12F 16GB (Đen) USB 2.0 Team Group C12F 16GB (Đen)
USB 2.0 Team Group C12F 16GB (Đen)
159.000đ 196.900đ
-19%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 SanDisk Cruzer Force CZ71 8GB USB 2.0 SanDisk Cruzer Force CZ71 8GB
USB 2.0 SanDisk Cruzer Force CZ71 8GB
179.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Bone Penguin 8GB USB 2.0 Bone Penguin 8GB
USB 2.0 Bone Penguin 8GB
239.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 SanDisk Ultra Dual OTG 16GB USB 3.0 SanDisk Ultra Dual OTG 16GB
USB 3.0 SanDisk Ultra Dual OTG 16GB
259.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.1 Type-C Sandisk Ultra SDCZ450-016G-G46 16GB USB 3.1 Type-C Sandisk Ultra SDCZ450-016G-G46 16GB
USB 3.1 Type-C Sandisk Ultra SDCZ450-016G-G46 16GB
239.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Toshiba Hayabusa 16GB Trắng USB 2.0 Toshiba Hayabusa 16GB Trắng
USB 2.0 Toshiba Hayabusa 16GB Trắng
160.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32GB Đen USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32GB Đen
USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32GB Đen
279.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Bone Cat Black 16GB USB 2.0 Bone Cat Black 16GB
USB 2.0 Bone Cat Black 16GB
329.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Toshiba Hayabusa 32GB Trắng USB 2.0 Toshiba Hayabusa 32GB Trắng
USB 2.0 Toshiba Hayabusa 32GB Trắng
269.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Kingston DataTraveler DTSE9 16GB Bạc USB 2.0 Kingston DataTraveler DTSE9 16GB Bạc
USB 2.0 Kingston DataTraveler DTSE9 16GB Bạc
149.000đ 250.000đ
-40%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 2.0 Toshiba Hayabusa 16GB Trắng USB 2.0 Toshiba Hayabusa 16GB Trắng
USB 2.0 Toshiba Hayabusa 16GB Trắng
145.000đ 175.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy