text.skipToContent

USB 3G - USB thu wifi

Tìm thấy 115 sản phẩm
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 3.5GB/tháng USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 3.5GB/tháng
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 3.5GB/tháng
380.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 7GB/tháng USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 7GB/tháng
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 7GB/tháng
500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Vinaphone trọn gói 1 năm, dung lượng 5.5 GB/tháng USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Vinaphone trọn gói 1 năm, dung lượng 5.5 GB/tháng
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Vinaphone trọn gói 1 năm, dung lượng 5.5 GB/tháng
630.000đ 680.000đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 20GB/tháng USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 20GB/tháng
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 20GB/tháng
530.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 7GB/tháng USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 7GB/tháng
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 7GB/tháng
400.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G Huawei Vodafone K4305 Trắng USB 3G Huawei Vodafone K4305 Trắng
USB 3G Huawei Vodafone K4305 Trắng
380.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 4G LTE với WiFi Hotspot USB 4G LTE với WiFi Hotspot
USB 4G LTE với WiFi Hotspot
499.000đ 750.000đ
-33%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB thu sóng Wifi Tenda W311Mi tốc độ 150Mbps (Đen) USB thu sóng Wifi Tenda W311Mi tốc độ 150Mbps (Đen)
USB thu sóng Wifi Tenda W311Mi tốc độ 150Mbps (Đen)
149.000đ 200.000đ
-26%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 3.5GB/tháng USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 3.5GB/tháng
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 3.5GB/tháng
480.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G Huawei Vodafone K4305 Trắng + SIM Vinaphone 60GB/tháng Nghe Gọi Tẹt Ga USB 3G Huawei Vodafone K4305 Trắng + SIM Vinaphone 60GB/tháng Nghe Gọi Tẹt Ga
USB 3G Huawei Vodafone K4305 Trắng + SIM Vinaphone 60GB/tháng Nghe Gọi Tẹt Ga
480.000đ 530.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 12GB/tháng USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 12GB/tháng
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 12GB/tháng
550.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 10GB/tháng USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 10GB/tháng
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 10GB/tháng
520.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G Huawei Vodafone K4305 Trắng + SIM Vinaphone trọn gói 1 năm, dung lượng 5.5 GB/tháng USB 3G Huawei Vodafone K4305 Trắng + SIM Vinaphone trọn gói 1 năm, dung lượng 5.5 GB/tháng
USB 3G Huawei Vodafone K4305 Trắng + SIM Vinaphone trọn gói 1 năm, dung lượng 5.5 GB/tháng
730.000đ 780.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Vinaphone 60GB/tháng Nghe Gọi Tẹt Ga USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Vinaphone 60GB/tháng Nghe Gọi Tẹt Ga
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Vinaphone 60GB/tháng Nghe Gọi Tẹt Ga
380.000đ 430.000đ
-12%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 10GB/tháng USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 10GB/tháng
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 10GB/tháng
420.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 20GB/tháng USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 20GB/tháng
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 20GB/tháng
630.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi Netis WF2119S (Đen) USB Wifi Netis WF2119S (Đen)
USB Wifi Netis WF2119S (Đen)
289.000đ 309.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 12GB/tháng USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 12GB/tháng
USB 3G ZTE MF190 Trắng + SIM Dcom Viettel 12GB/tháng
450.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-Link TL-WN725N USB Wifi TP-Link TL-WN725N
USB Wifi TP-Link TL-WN725N
470.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng
USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng
135.000đ 139.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-Link TL-WN725N USB Wifi TP-Link TL-WN725N
USB Wifi TP-Link TL-WN725N
145.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng
USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng
149.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G ZTE MF190 (Đen) USB 3G ZTE MF190 (Đen)
USB 3G ZTE MF190 (Đen)
280.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
195.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi Totolink N150UA 150Mbps (Trắng) USB Wifi Totolink N150UA 150Mbps (Trắng)
USB Wifi Totolink N150UA 150Mbps (Trắng)
245.000đ 338.000đ
-28%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G Huawei E3256 Hi-Link tốc độ cao (Trắng) USB 3G Huawei E3256 Hi-Link tốc độ cao (Trắng)
USB 3G Huawei E3256 Hi-Link tốc độ cao (Trắng)
450.000đ 480.000đ
-6%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-Link TL-WN725N USB Wifi TP-Link TL-WN725N
USB Wifi TP-Link TL-WN725N
209.200đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi LB-Link BL-WN151 USB Wifi LB-Link BL-WN151
USB Wifi LB-Link BL-WN151
69.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wireless TP-Link Archer T1U AC450 USB Wireless TP-Link Archer T1U AC450
USB Wireless TP-Link Archer T1U AC450
620.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
259.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G ZTE MF190 (Trắng) USB 3G ZTE MF190 (Trắng)
USB 3G ZTE MF190 (Trắng)
280.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
219.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-LINK TL-WN822N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN822N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN822N Trắng
250.000đ 267.700đ
-7%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát sóng Wifi 3G chuẩn USB D-LINK  DWR-710 Bộ phát sóng Wifi 3G chuẩn USB D-LINK  DWR-710
Bộ phát sóng Wifi 3G chuẩn USB D-LINK DWR-710
605.000đ 708.700đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi LB-Link BL-WN151 USB Wifi LB-Link BL-WN151
USB Wifi LB-Link BL-WN151
105.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi LB-Link BL-WN151 USB Wifi LB-Link BL-WN151
USB Wifi LB-Link BL-WN151
69.000đ 99.000đ
-30%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi LB-Link BL-WN151 USB Wifi LB-Link BL-WN151
USB Wifi LB-Link BL-WN151
96.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi D-LINK DWA-131 USB Wifi D-LINK DWA-131
USB Wifi D-LINK DWA-131
179.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi D-LINK DWA-137 Đen USB Wifi D-LINK DWA-137 Đen
USB Wifi D-LINK DWA-137 Đen
269.000đ 299.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G Huawei E3531 Trắng USB 3G Huawei E3531 Trắng
USB 3G Huawei E3531 Trắng
490.000đ 600.000đ
-18%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát WiFi 3G Tenda 3G185 Bộ phát WiFi 3G Tenda 3G185
Bộ phát WiFi 3G Tenda 3G185
950.000đ 1.045.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi LB-Link WN151 USB Wifi LB-Link WN151
USB Wifi LB-Link WN151
79.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ kích sóng Wifi Xiaomi 2 Bộ kích sóng Wifi Xiaomi 2
Bộ kích sóng Wifi Xiaomi 2
202.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-Link TL-WN723N Trắng USB Wifi TP-Link TL-WN723N Trắng
USB Wifi TP-Link TL-WN723N Trắng
139.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G ZTE MF190 7.2Mpbs dùng các mạng kèm Sim 3G USB 3G ZTE MF190 7.2Mpbs dùng các mạng kèm Sim 3G
USB 3G ZTE MF190 7.2Mpbs dùng các mạng kèm Sim 3G
390.000đ 430.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
177.000đ 194.200đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-LINK TL-WN822N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN822N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN822N Trắng
359.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
210.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ chuyển đổi USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng Bộ chuyển đổi USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng
Bộ chuyển đổi USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng
160.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
184.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB thu sóng wifi 1 râu LB-Link BL-WN153A 150Mbps USB thu sóng wifi 1 râu LB-Link BL-WN153A 150Mbps
USB thu sóng wifi 1 râu LB-Link BL-WN153A 150Mbps
159.000đ 259.000đ
-39%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát Wifi 3G di động Viettel ZTE MF70 Bộ phát Wifi 3G di động Viettel ZTE MF70
Bộ phát Wifi 3G di động Viettel ZTE MF70
550.000đ 645.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB 3G D-Link DWM -156 Trắng USB 3G D-Link DWM -156 Trắng
USB 3G D-Link DWM -156 Trắng
429.000đ 502.900đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
530.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-Link TL-WN821N 300Mbps Trắng USB Wifi TP-Link TL-WN821N 300Mbps Trắng
USB Wifi TP-Link TL-WN821N 300Mbps Trắng
263.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi Totolink N150UH USB Wifi Totolink N150UH
USB Wifi Totolink N150UH
330.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ mở rộng sóng Wi-Fi TotoLink EX100 150Mbps (Trắng) Bộ mở rộng sóng Wi-Fi TotoLink EX100 150Mbps (Trắng)
Bộ mở rộng sóng Wi-Fi TotoLink EX100 150Mbps (Trắng)
139.000đ 200.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
USB Wifi TP-Link TL-WN821N Trắng USB Wifi TP-Link TL-WN821N Trắng
USB Wifi TP-Link TL-WN821N Trắng
250.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ phát WiFi 3G Tenda 3G185 Trắng Bộ phát WiFi 3G Tenda 3G185 Trắng
Bộ phát WiFi 3G Tenda 3G185 Trắng
990.000đ 1.250.000đ
-21%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Thiết bị kích sóng WiFi cực mạnh WiFi + ranger (Không cần tài khoản) Thiết bị kích sóng WiFi cực mạnh WiFi + ranger (Không cần tài khoản)
Thiết bị kích sóng WiFi cực mạnh WiFi + ranger (Không cần tài khoản)
159.000đ 259.000đ
-39%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy