text.skipToContent

USB 3G - USB thu wifi

Tìm thấy 154 sản phẩm
USB thu wifi Fuhler FH-150 150Mbps (Đen) USB thu wifi Fuhler FH-150 150Mbps (Đen)
USB thu wifi Fuhler FH-150 150Mbps (Đen)
69.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ phát sóng Wifi 3G chuẩn USB D-LINK DWR710 Bộ phát sóng Wifi 3G chuẩn USB D-LINK DWR710
Bộ phát sóng Wifi 3G chuẩn USB D-LINK DWR710
599.000đ 799.000đ
-25%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng
USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng
119.000đ 124.900đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB wifi băng tần kép Totolink A650UA (Đen) USB wifi băng tần kép Totolink A650UA (Đen)
USB wifi băng tần kép Totolink A650UA (Đen)
269.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB thu sóng Wifi Totolink A1000UA (Trắng) USB thu sóng Wifi Totolink A1000UA (Trắng)
USB thu sóng Wifi Totolink A1000UA (Trắng)
343.000đ 410.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB thu Wifi D-Link DWA-182 AC1200 USB thu Wifi D-Link DWA-182 AC1200
USB thu Wifi D-Link DWA-182 AC1200
638.000đ 790.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 7GB/tháng USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 7GB/tháng
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 7GB/tháng
500.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3G Huawei Vodafone K4305 Trắng USB 3G Huawei Vodafone K4305 Trắng
USB 3G Huawei Vodafone K4305 Trắng
380.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 3.5GB/tháng USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 3.5GB/tháng
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 3.5GB/tháng
480.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 12GB/tháng USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 12GB/tháng
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 12GB/tháng
550.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 10GB/tháng USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 10GB/tháng
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 10GB/tháng
520.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 20GB/tháng USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 20GB/tháng
USB 3G Huawei Vodafone K4305 + SIM Dcom Viettel 20GB/tháng
630.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi Netis WF2119S (Đen) USB Wifi Netis WF2119S (Đen)
USB Wifi Netis WF2119S (Đen)
289.000đ 309.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi TP-Link TL-WN725N USB Wifi TP-Link TL-WN725N
USB Wifi TP-Link TL-WN725N
470.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng
USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng
135.000đ 139.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi TP-Link TL-WN725N USB Wifi TP-Link TL-WN725N
USB Wifi TP-Link TL-WN725N
145.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi D-LINK DWA137 Wireless N300 USB Wifi D-LINK DWA137 Wireless N300
USB Wifi D-LINK DWA137 Wireless N300
325.000đ 399.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3G Vinaphone ZTE MF190 đa mạng, tặng cáp usb nối dài USB 3G Vinaphone ZTE MF190 đa mạng, tặng cáp usb nối dài
USB 3G Vinaphone ZTE MF190 đa mạng, tặng cáp usb nối dài
399.000đ 790.000đ
-49%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi D-Link DWA-182 Đen USB Wifi D-Link DWA-182 Đen
USB Wifi D-Link DWA-182 Đen
638.000đ 790.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng
USB Wifi TP-Link TL-WN727N Trắng
149.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3G ZTE MF190 (Đen) USB 3G ZTE MF190 (Đen)
USB 3G ZTE MF190 (Đen)
280.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB thu Wifi D-Link DWA132 Wireless N 300Mbps USB thu Wifi D-Link DWA132 Wireless N 300Mbps
USB thu Wifi D-Link DWA132 Wireless N 300Mbps
264.900đ 299.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
195.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi D-LINK DWA-137 Đen USB Wifi D-LINK DWA-137 Đen
USB Wifi D-LINK DWA-137 Đen
294.900đ 399.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3G ZTE MF190 USB 3G ZTE MF190
USB 3G ZTE MF190
319.000đ 590.000đ
-46%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB thu wifi D-Link DWA-123 Đen USB thu wifi D-Link DWA-123 Đen
USB thu wifi D-Link DWA-123 Đen
151.000đ 199.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi Totolink N150UA 150Mbps (Trắng) USB Wifi Totolink N150UA 150Mbps (Trắng)
USB Wifi Totolink N150UA 150Mbps (Trắng)
245.000đ 338.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3G Huawei E3256 Hi-Link tốc độ cao (Trắng) USB 3G Huawei E3256 Hi-Link tốc độ cao (Trắng)
USB 3G Huawei E3256 Hi-Link tốc độ cao (Trắng)
450.000đ 480.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ phát sóng Wifi 3G chuẩn USB D-Link DWR-710 Bộ phát sóng Wifi 3G chuẩn USB D-Link DWR-710
Bộ phát sóng Wifi 3G chuẩn USB D-Link DWR-710
538.000đ 790.000đ
-32%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB thu Wifi D-Link DWA-132 Wireless N 300Mbps USB thu Wifi D-Link DWA-132 Wireless N 300Mbps
USB thu Wifi D-Link DWA-132 Wireless N 300Mbps
264.000đ 299.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB WiFi D-Link DWA123 Đen USB WiFi D-Link DWA123 Đen
USB WiFi D-Link DWA123 Đen
151.000đ 199.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi D-LINK DWA-131 đen USB Wifi D-LINK DWA-131 đen
USB Wifi D-LINK DWA-131 đen
179.000đ 249.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3G D-Link DWM156 Trắng USB 3G D-Link DWM156 Trắng
USB 3G D-Link DWM156 Trắng
465.000đ 590.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi D-Link DWA182 AC1200 USB Wifi D-Link DWA182 AC1200
USB Wifi D-Link DWA182 AC1200
660.000đ 790.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi TP-Link TL-WN725N USB Wifi TP-Link TL-WN725N
USB Wifi TP-Link TL-WN725N
209.200đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi D-Link DWA131 chuẩn N 300Mbps USB Wifi D-Link DWA131 chuẩn N 300Mbps
USB Wifi D-Link DWA131 chuẩn N 300Mbps
178.000đ 250.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3G D-Link DWM-156 chạy đa mạng USB 3G D-Link DWM-156 chạy đa mạng
USB 3G D-Link DWM-156 chạy đa mạng
465.000đ 599.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Usb 3G EzCom MF190 Chính Hãng Usb 3G EzCom MF190 Chính Hãng
Usb 3G EzCom MF190 Chính Hãng
399.000đ 790.000đ
-49%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Card mạng Wireless USB 3.0, chuẩn AC1200 D-Link DWA-182 Card mạng Wireless USB 3.0, chuẩn AC1200 D-Link DWA-182
Card mạng Wireless USB 3.0, chuẩn AC1200 D-Link DWA-182
659.000đ 790.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi LB-Link BL-WN151 USB Wifi LB-Link BL-WN151
USB Wifi LB-Link BL-WN151
69.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wireless TP-Link Archer T1U AC450 USB Wireless TP-Link Archer T1U AC450
USB Wireless TP-Link Archer T1U AC450
620.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
259.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Cạc mạng không dây TP-Link TL-WDN3200 Băng tần kép N600 Cạc mạng không dây TP-Link TL-WDN3200 Băng tần kép N600
Cạc mạng không dây TP-Link TL-WDN3200 Băng tần kép N600
399.000đ 599.000đ
-33%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB thu Wifi TP-Link TL-WN822N Trắng USB thu Wifi TP-Link TL-WN822N Trắng
USB thu Wifi TP-Link TL-WN822N Trắng
250.000đ 399.000đ
-37%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
219.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi TotoLink N150USM 150Mbps USB Wifi TotoLink N150USM 150Mbps
USB Wifi TotoLink N150USM 150Mbps
105.000đ 149.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi TP-LINK TL-WN822N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN822N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN822N Trắng
250.000đ 267.700đ
-7%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Bộ phát sóng Wifi 3G chuẩn USB D-LINK  DWR-710 Bộ phát sóng Wifi 3G chuẩn USB D-LINK  DWR-710
Bộ phát sóng Wifi 3G chuẩn USB D-LINK DWR-710
539.000đ 708.700đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi LB-Link BL-WN151 USB Wifi LB-Link BL-WN151
USB Wifi LB-Link BL-WN151
105.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
USB Wifi TP-LINK TL-WN722N Trắng
219.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi LB-Link BL-WN151 USB Wifi LB-Link BL-WN151
USB Wifi LB-Link BL-WN151
69.000đ 99.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi LB-Link BL-WN151 USB Wifi LB-Link BL-WN151
USB Wifi LB-Link BL-WN151
96.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi TP-Link TL-WN723N Trắng USB Wifi TP-Link TL-WN723N Trắng
USB Wifi TP-Link TL-WN723N Trắng
168.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi D-LINK DWA-131 USB Wifi D-LINK DWA-131
USB Wifi D-LINK DWA-131
169.000đ 179.000đ
-6%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB thu Wifi D-LINK DWA-132 Wireless N 300Mbps USB thu Wifi D-LINK DWA-132 Wireless N 300Mbps
USB thu Wifi D-LINK DWA-132 Wireless N 300Mbps
265.000đ 399.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi D-LINK DWA-131 Wireless-N Nano USB Adapter USB Wifi D-LINK DWA-131 Wireless-N Nano USB Adapter
USB Wifi D-LINK DWA-131 Wireless-N Nano USB Adapter
209.000đ 300.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB Wifi D-LINK DWA-137 Đen USB Wifi D-LINK DWA-137 Đen
USB Wifi D-LINK DWA-137 Đen
269.000đ 299.000đ
-10%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
USB 3G Huawei E3531 Trắng USB 3G Huawei E3531 Trắng
USB 3G Huawei E3531 Trắng
490.000đ 600.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy