text.skipToContent

Tương sốt

Tìm thấy 262 sản phẩm
Sốt Arrabbiata Peitro Coricelli lọ 340g Sốt Arrabbiata Peitro Coricelli lọ 340g
Sốt Arrabbiata Peitro Coricelli lọ 340g
68.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt Napoletana Peitro Coricelli lọ 340g Sốt Napoletana Peitro Coricelli lọ 340g
Sốt Napoletana Peitro Coricelli lọ 340g
68.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt Basilico Peitro Coricelli lọ 340g Sốt Basilico Peitro Coricelli lọ 340g
Sốt Basilico Peitro Coricelli lọ 340g
55.100đ 68.900đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt Bolognese bò bằm Peitro Coricelli hộp 340g Sốt Bolognese bò bằm Peitro Coricelli hộp 340g
Sốt Bolognese bò bằm Peitro Coricelli hộp 340g
66.500đ 83.200đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt mì spaghetti nấm Golden Farm lọ 370g Sốt mì spaghetti nấm Golden Farm lọ 370g
Sốt mì spaghetti nấm Golden Farm lọ 370g
40.800đ 44.800đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mắm tép Anh Dũng lọ 250g Mắm tép Anh Dũng lọ 250g
Mắm tép Anh Dũng lọ 250g
23.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mù tạt nguyên hạt Charbonneaux Brabant Percheron lọ 500g Mù tạt nguyên hạt Charbonneaux Brabant Percheron lọ 500g
Mù tạt nguyên hạt Charbonneaux Brabant Percheron lọ 500g
253.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mù tạt nguyên hạt Charbonneaux Brabant (Lọ 200g) Mù tạt nguyên hạt Charbonneaux Brabant (Lọ 200g)
Mù tạt nguyên hạt Charbonneaux Brabant (Lọ 200g)
74.800đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mù tạt Dijon Charbonneaux Brabant vị ngải giấm (Lọ 200g) Mù tạt Dijon Charbonneaux Brabant vị ngải giấm (Lọ 200g)
Mù tạt Dijon Charbonneaux Brabant vị ngải giấm (Lọ 200g)
93.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mù tạt Dijon Charbonneaux Brabant lọ 200g Mù tạt Dijon Charbonneaux Brabant lọ 200g
Mù tạt Dijon Charbonneaux Brabant lọ 200g
72.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt kem nấm Tartufata 760g Sốt kem nấm Tartufata 760g
Sốt kem nấm Tartufata 760g
676.500đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Ớt tươi Ngọc Liên lọ 250g Ớt tươi Ngọc Liên lọ 250g
Ớt tươi Ngọc Liên lọ 250g
19.100đ 20.000đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước ướp thịt, cá Daesang chai 410ml Nước ướp thịt, cá Daesang chai 410ml
Nước ướp thịt, cá Daesang chai 410ml
24.800đ 31.000đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Mạch nha nấu ăn Daesang chai 700g Mạch nha nấu ăn Daesang chai 700g
Mạch nha nấu ăn Daesang chai 700g
25.800đ 34.500đ
-25%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương đậu Chungjungone Daesang hộp 200g Tương đậu Chungjungone Daesang hộp 200g
Tương đậu Chungjungone Daesang hộp 200g
23.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước sốt mè rang Kewpie chai 500ml Nước sốt mè rang Kewpie chai 500ml
Nước sốt mè rang Kewpie chai 500ml
125.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt mù tạt mật ong Daesang chai 320g Sốt mù tạt mật ong Daesang chai 320g
Sốt mù tạt mật ong Daesang chai 320g
55.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt spaghetti cà chua hương tỏi nướng Daesang 300g Sốt spaghetti cà chua hương tỏi nướng Daesang 300g
Sốt spaghetti cà chua hương tỏi nướng Daesang 300g
64.900đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt bít tết Chungjungone Daesang chai 250G Sốt bít tết Chungjungone Daesang chai 250G
Sốt bít tết Chungjungone Daesang chai 250G
46.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương hột Cholimex lọ 250g Tương hột Cholimex lọ 250g
Tương hột Cholimex lọ 250g
8.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt Worcestershire chai 290ml Sốt Worcestershire chai 290ml
Sốt Worcestershire chai 290ml
100.700đ 114.200đ
-12%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt Mường Khương chai 200g Tương ớt Mường Khương chai 200g
Tương ớt Mường Khương chai 200g
20.700đ 22.300đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt cay nồng Cholimex chai 270g Tương ớt cay nồng Cholimex chai 270g
Tương ớt cay nồng Cholimex chai 270g
10.300đ 11.300đ
-9%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt Cholimex chai 250g Tương ớt Cholimex chai 250g
Tương ớt Cholimex chai 250g
10.300đ 11.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Cà ri dầu Vianco 50g Cà ri dầu Vianco 50g
Cà ri dầu Vianco 50g
9.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt rang me Cholimex chai 280g Sốt rang me Cholimex chai 280g
Sốt rang me Cholimex chai 280g
11.500đ 12.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt mayonnaise Maurel lọ 235g Sốt mayonnaise Maurel lọ 235g
Sốt mayonnaise Maurel lọ 235g
37.500đ 42.000đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt xí muội Cholimex chai 270g Tương ớt xí muội Cholimex chai 270g
Tương ớt xí muội Cholimex chai 270g
10.300đ 11.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt phở Cholimex chai 230g Tương ớt phở Cholimex chai 230g
Tương ớt phở Cholimex chai 230g
7.200đ 8.000đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt tự nhiên Cholimex chai 330g Tương ớt tự nhiên Cholimex chai 330g
Tương ớt tự nhiên Cholimex chai 330g
17.900đ 19.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt gừng Cholimex chai 270g Tương ớt gừng Cholimex chai 270g
Tương ớt gừng Cholimex chai 270g
11.500đ 12.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước sốt cà chua và thịt có chứa nấm Nisshin gói 260g Nước sốt cà chua và thịt có chứa nấm Nisshin gói 260g
Nước sốt cà chua và thịt có chứa nấm Nisshin gói 260g
46.300đ 50.200đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt Sriracha Cholimex chai 520g Tương ớt Sriracha Cholimex chai 520g
Tương ớt Sriracha Cholimex chai 520g
19.700đ 21.200đ
-7%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt Cholimex chai 250g Tương ớt Cholimex chai 250g
Tương ớt Cholimex chai 250g
10.300đ 11.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương cà Cholimex chai 270g Tương cà Cholimex chai 270g
Tương cà Cholimex chai 270g
10.900đ 11.800đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương cà Cholimex chai 270g Tương cà Cholimex chai 270g
Tương cà Cholimex chai 270g
8.800đ 11.000đ
-20%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương đen phở Cholimex chai 230g Tương đen phở Cholimex chai 230g
Tương đen phở Cholimex chai 230g
7.200đ 8.100đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sa tế tôm Cholimex lọ 450g Sa tế tôm Cholimex lọ 450g
Sa tế tôm Cholimex lọ 450g
31.000đ 32.500đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g
11.500đ 12.500đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt Cholimex chai 130g Tương ớt Cholimex chai 130g
Tương ớt Cholimex chai 130g
5.800đ 6.500đ
-11%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g
10.300đ 11.500đ
-10%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước sốt cà chua và thịt Nisshin gói 260g Nước sốt cà chua và thịt Nisshin gói 260g
Nước sốt cà chua và thịt Nisshin gói 260g
46.300đ 50.200đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt lẩu Thái Cholimex chai 280g Sốt lẩu Thái Cholimex chai 280g
Sốt lẩu Thái Cholimex chai 280g
16.300đ 17.700đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước màu dừa Bến Tre A Tuấn Khang chai 120g Nước màu dừa Bến Tre A Tuấn Khang chai 120g
Nước màu dừa Bến Tre A Tuấn Khang chai 120g
10.000đ 10.900đ
-8%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước sốt mayonnaise Maurel lọ 475g Nước sốt mayonnaise Maurel lọ 475g
Nước sốt mayonnaise Maurel lọ 475g
63.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Nước sốt đậu phộng rang Kewpie chai 210ml Nước sốt đậu phộng rang Kewpie chai 210ml
Nước sốt đậu phộng rang Kewpie chai 210ml
56.500đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương Bần Anh Dũng chai 500ml Tương Bần Anh Dũng chai 500ml
Tương Bần Anh Dũng chai 500ml
18.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dầu hào Woh Hup chai 500g Dầu hào Woh Hup chai 500g
Dầu hào Woh Hup chai 500g
40.000đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt cay nồng Heinz chai 300g Tương ớt cay nồng Heinz chai 300g
Tương ớt cay nồng Heinz chai 300g
28.800đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt trộn salad Thousand Island chai 250ml Sốt trộn salad Thousand Island chai 250ml
Sốt trộn salad Thousand Island chai 250ml
51.700đ 69.900đ
-26%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Dầu hào Heinz chai 300g Dầu hào Heinz chai 300g
Dầu hào Heinz chai 300g
29.700đ 30.000đ
-1%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt chua cay Haechandle hộp 170g Tương ớt chua cay Haechandle hộp 170g
Tương ớt chua cay Haechandle hộp 170g
18.900đ 32.500đ
-42%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt kem vani hương dâu Kewpie tuýp 150g Sốt kem vani hương dâu Kewpie tuýp 150g
Sốt kem vani hương dâu Kewpie tuýp 150g
45.300đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt bò bằm Bolognese lọ 400g Sốt bò bằm Bolognese lọ 400g
Sốt bò bằm Bolognese lọ 400g
109.500đ 112.500đ
-3%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt BBQ thịt bò Bulgogi Marinade Beksul lọ 290g Sốt BBQ thịt bò Bulgogi Marinade Beksul lọ 290g
Sốt BBQ thịt bò Bulgogi Marinade Beksul lọ 290g
34.900đ 51.500đ
-32%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt vàng Trung Thành chai 250ml Tương ớt vàng Trung Thành chai 250ml
Tương ớt vàng Trung Thành chai 250ml
10.400đ 15.000đ
-31%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Gia vị ướp thịt gà Ottogi lọ 240g Gia vị ướp thịt gà Ottogi lọ 240g
Gia vị ướp thịt gà Ottogi lọ 240g
27.800đ 28.500đ
-2%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương đen Cholimex chai 2.1kg Tương đen Cholimex chai 2.1kg
Tương đen Cholimex chai 2.1kg
57.700đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Sốt trộn tổng hợp Remia chai 250ml Sốt trộn tổng hợp Remia chai 250ml
Sốt trộn tổng hợp Remia chai 250ml
61.200đ
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 2,1kg Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 2,1kg
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 2,1kg
58.200đ 61.200đ
-5%
Hoàn tiền 5% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy