text.skipToContent

Tương sốt

Tìm thấy 262 sản phẩm
Dầu hào Maggi chai 820g Dầu hào Maggi chai 820g
Dầu hào Maggi chai 820g
40.500đ 41.800đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu hào Maggi chai 150g Dầu hào Maggi chai 150g
Dầu hào Maggi chai 150g
10.400đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu hào Maggi chai 350g Dầu hào Maggi chai 350g
Dầu hào Maggi chai 350g
17.200đ 20.700đ
-17%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu hào Maggi chai 530g Dầu hào Maggi chai 530g
Dầu hào Maggi chai 530g
27.200đ 28.600đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt gạo lứt Chungjungone Daesang hộp 200g Tương ớt gạo lứt Chungjungone Daesang hộp 200g
Tương ớt gạo lứt Chungjungone Daesang hộp 200g
29.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương đen trộn Chungjungone Daesang 180g Tương đen trộn Chungjungone Daesang 180g
Tương đen trộn Chungjungone Daesang 180g
32.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mạch nha nấu ăn Daesang chai 700g Mạch nha nấu ăn Daesang chai 700g
Mạch nha nấu ăn Daesang chai 700g
34.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước ướp thịt, cá Daesang chai 410ml Nước ướp thịt, cá Daesang chai 410ml
Nước ướp thịt, cá Daesang chai 410ml
31.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương đậu Chungjungone Daesang hộp 200g Tương đậu Chungjungone Daesang hộp 200g
Tương đậu Chungjungone Daesang hộp 200g
23.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước sốt mè rang Kewpie chai 500ml Nước sốt mè rang Kewpie chai 500ml
Nước sốt mè rang Kewpie chai 500ml
125.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt mù tạt mật ong Daesang chai 320g Sốt mù tạt mật ong Daesang chai 320g
Sốt mù tạt mật ong Daesang chai 320g
55.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt bít tết Chungjungone Daesang chai 250G Sốt bít tết Chungjungone Daesang chai 250G
Sốt bít tết Chungjungone Daesang chai 250G
46.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt spaghetti cà chua hương tỏi nướng Daesang 300g Sốt spaghetti cà chua hương tỏi nướng Daesang 300g
Sốt spaghetti cà chua hương tỏi nướng Daesang 300g
64.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương hột Cholimex lọ 250g Tương hột Cholimex lọ 250g
Tương hột Cholimex lọ 250g
8.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương cà Cholimex chai 270g Tương cà Cholimex chai 270g
Tương cà Cholimex chai 270g
8.600đ 11.000đ
-22%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương đen phở Cholimex chai 230g Tương đen phở Cholimex chai 230g
Tương đen phở Cholimex chai 230g
7.200đ 8.100đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt cà chua phô mai Hunt's hộp 680g Sốt cà chua phô mai Hunt's hộp 680g
Sốt cà chua phô mai Hunt's hộp 680g
65.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước màu dừa Bến Tre A Tuấn Khang chai 120g Nước màu dừa Bến Tre A Tuấn Khang chai 120g
Nước màu dừa Bến Tre A Tuấn Khang chai 120g
10.000đ 10.900đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Ớt tươi Ngọc Liên lọ 250g Ớt tươi Ngọc Liên lọ 250g
Ớt tươi Ngọc Liên lọ 250g
19.100đ 20.000đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt rang me Cholimex chai 280g Sốt rang me Cholimex chai 280g
Sốt rang me Cholimex chai 280g
11.500đ 12.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sa tế tôm Cholimex lọ 450g Sa tế tôm Cholimex lọ 450g
Sa tế tôm Cholimex lọ 450g
31.000đ 32.500đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt Sriracha Cholimex chai 520g Tương ớt Sriracha Cholimex chai 520g
Tương ớt Sriracha Cholimex chai 520g
19.700đ 21.200đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt mayonnaise Maurel lọ 235g Sốt mayonnaise Maurel lọ 235g
Sốt mayonnaise Maurel lọ 235g
37.500đ 42.000đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước sốt mayonnaise Maurel lọ 475g Nước sốt mayonnaise Maurel lọ 475g
Nước sốt mayonnaise Maurel lọ 475g
63.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt Mường Khương chai 200g Tương ớt Mường Khương chai 200g
Tương ớt Mường Khương chai 200g
20.700đ 22.300đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt Cholimex chai 250g Tương ớt Cholimex chai 250g
Tương ớt Cholimex chai 250g
10.300đ 11.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt phở Cholimex chai 230g Tương ớt phở Cholimex chai 230g
Tương ớt phở Cholimex chai 230g
7.200đ 8.000đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g
11.500đ 12.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt Worcestershire chai 290ml Sốt Worcestershire chai 290ml
Sốt Worcestershire chai 290ml
100.700đ 114.200đ
-12%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương cà Cholimex chai 270g Tương cà Cholimex chai 270g
Tương cà Cholimex chai 270g
10.900đ 11.800đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt Heinz chai 300g Tương ớt Heinz chai 300g
Tương ớt Heinz chai 300g
23.900đ 26.000đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt Cholimex chai 130g Tương ớt Cholimex chai 130g
Tương ớt Cholimex chai 130g
5.800đ 6.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt gừng Cholimex chai 270g Tương ớt gừng Cholimex chai 270g
Tương ớt gừng Cholimex chai 270g
11.500đ 12.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt ớt đỏ Tabasco hộp 60ml Sốt ớt đỏ Tabasco hộp 60ml
Sốt ớt đỏ Tabasco hộp 60ml
65.400đ 66.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt tự nhiên Cholimex chai 330g Tương ớt tự nhiên Cholimex chai 330g
Tương ớt tự nhiên Cholimex chai 330g
17.900đ 19.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt Cholimex chai 250g Tương ớt Cholimex chai 250g
Tương ớt Cholimex chai 250g
10.300đ 11.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Cà ri dầu Vianco 50g Cà ri dầu Vianco 50g
Cà ri dầu Vianco 50g
9.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương cà Cholimex chai 2.1kg Tương cà Cholimex chai 2.1kg
Tương cà Cholimex chai 2.1kg
59.900đ 61.200đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt cay nồng Cholimex chai 270g Tương ớt cay nồng Cholimex chai 270g
Tương ớt cay nồng Cholimex chai 270g
9.200đ 11.300đ
-19%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước sốt cà chua và thịt có chứa nấm Nisshin gói 260g Nước sốt cà chua và thịt có chứa nấm Nisshin gói 260g
Nước sốt cà chua và thịt có chứa nấm Nisshin gói 260g
46.300đ 50.200đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt Sriracha Dh Foods chai 200g Tương ớt Sriracha Dh Foods chai 200g
Tương ớt Sriracha Dh Foods chai 200g
19.700đ 21.500đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt lẩu Thái Cholimex chai 280g Sốt lẩu Thái Cholimex chai 280g
Sốt lẩu Thái Cholimex chai 280g
16.300đ 17.700đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương đen Cholimex chai 520g Tương đen Cholimex chai 520g
Tương đen Cholimex chai 520g
17.500đ 18.800đ
-7%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt xí muội Cholimex chai 270g Tương ớt xí muội Cholimex chai 270g
Tương ớt xí muội Cholimex chai 270g
10.300đ 11.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt ướp thịt nướng Cholimex gói 70g Sốt ướp thịt nướng Cholimex gói 70g
Sốt ướp thịt nướng Cholimex gói 70g
7.300đ 7.400đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g
10.300đ 11.500đ
-10%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt BBQ truyền thống Heinz lọ 538g Sốt BBQ truyền thống Heinz lọ 538g
Sốt BBQ truyền thống Heinz lọ 538g
66.800đ 68.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Nước sốt cà chua và thịt Nisshin gói 260g Nước sốt cà chua và thịt Nisshin gói 260g
Nước sốt cà chua và thịt Nisshin gói 260g
46.300đ 50.200đ
-8%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt Steak A1 Kraft chai 283g Sốt Steak A1 Kraft chai 283g
Sốt Steak A1 Kraft chai 283g
64.100đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt kem dấm Balsamissimo Kuehne chai 215ml Sốt kem dấm Balsamissimo Kuehne chai 215ml
Sốt kem dấm Balsamissimo Kuehne chai 215ml
126.500đ 130.800đ
-3%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương Bần Anh Dũng chai 500ml Tương Bần Anh Dũng chai 500ml
Tương Bần Anh Dũng chai 500ml
18.200đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Mắm tép Anh Dũng lọ 250g Mắm tép Anh Dũng lọ 250g
Mắm tép Anh Dũng lọ 250g
23.300đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương đen Cholimex chai 2.1kg Tương đen Cholimex chai 2.1kg
Tương đen Cholimex chai 2.1kg
57.700đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt BBQ Sài Gòn Dh Foods chai 200g Sốt BBQ Sài Gòn Dh Foods chai 200g
Sốt BBQ Sài Gòn Dh Foods chai 200g
24.900đ 26.200đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt nguyên chất Anh Dũng chai 250ml Tương ớt nguyên chất Anh Dũng chai 250ml
Tương ớt nguyên chất Anh Dũng chai 250ml
12.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt mayonnaise Aji-mayo hộp 1kg Sốt mayonnaise Aji-mayo hộp 1kg
Sốt mayonnaise Aji-mayo hộp 1kg
82.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Dầu hào Heinz chai 300g Dầu hào Heinz chai 300g
Dầu hào Heinz chai 300g
29.700đ 30.000đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tương ớt cay nồng Heinz chai 300g Tương ớt cay nồng Heinz chai 300g
Tương ớt cay nồng Heinz chai 300g
28.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt mayonnaise Aji-mayo Ajinomoto chai 1kg Sốt mayonnaise Aji-mayo Ajinomoto chai 1kg
Sốt mayonnaise Aji-mayo Ajinomoto chai 1kg
92.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Sốt trộn salad Thousand Island chai 250ml Sốt trộn salad Thousand Island chai 250ml
Sốt trộn salad Thousand Island chai 250ml
51.700đ 69.900đ
-26%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy