text.skipToContent

Khuyến mãi:
Có mã giảm giá
Tích điểm VinID
Tương ớt Chin-su chai 250gTương ớt Chin-su chai 250g
Tương ớt Chin-su chai 250g
9.900đ 11.600đ -15%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Cholimex chai 270gTương ớt Cholimex chai 270g
Tương ớt Cholimex chai 270g
10.200đ 11.000đ -7%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Vifon chai 260gTương ớt Vifon chai 260g
Tương ớt Vifon chai 260g
9.400đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Cholimex chai 270gTương ớt Cholimex chai 270g
Tương ớt Cholimex chai 270g
11.800đ 12.000đ -2%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Chin-su xay nhuyễn 235gTương ớt Chin-su xay nhuyễn 235g
Tương ớt Chin-su xay nhuyễn 235g
15.600đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ớt sa tế Cholimex lọ 150gỚt sa tế Cholimex lọ 150g
Ớt sa tế Cholimex lọ 150g
16.500đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt phở Cholimex chai 230gTương ớt phở Cholimex chai 230g
Tương ớt phở Cholimex chai 230g
7.700đ 8.000đ -4%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Heinz chai 300gTương ớt Heinz chai 300g
Tương ớt Heinz chai 300g
25.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sốt ớt đỏ Tabasco hộp 60mlSốt ớt đỏ Tabasco hộp 60ml
Sốt ớt đỏ Tabasco hộp 60ml
68.300đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sốt ớt Maepranom chai 260gSốt ớt Maepranom chai 260g
Sốt ớt Maepranom chai 260g
30.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Chinsu chai 2,1kgTương ớt Chinsu chai 2,1kg
Tương ớt Chinsu chai 2,1kg
57.800đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt cay nồng Heinz chai 300gTương ớt cay nồng Heinz chai 300g
Tương ớt cay nồng Heinz chai 300g
28.800đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Sempio hộp 170gTương ớt Sempio hộp 170g
Tương ớt Sempio hộp 170g
39.500đ 41.800đ -6%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt cay nồng Cholimex chai 270gTương ớt cay nồng Cholimex chai 270g
Tương ớt cay nồng Cholimex chai 270g
11.200đ 11.300đ -1%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt tỏi Lee Kum Kee lọ 226gTương ớt tỏi Lee Kum Kee lọ 226g
Tương ớt tỏi Lee Kum Kee lọ 226g
49.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Mường Khương chai 180mlTương ớt Mường Khương chai 180ml
Tương ớt Mường Khương chai 180ml
16.100đ 23.000đ -30%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ớt khô sa tế Cholimex lọ 100gỚt khô sa tế Cholimex lọ 100g
Ớt khô sa tế Cholimex lọ 100g
14.700đ 15.000đ -2%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Cholimex chai 2,1kgTương ớt Cholimex chai 2,1kg
Tương ớt Cholimex chai 2,1kg
59.400đ 61.300đ -3%
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Nam Dương đặc biệt cay chai 250gTương ớt Nam Dương đặc biệt cay chai 250g
Tương ớt Nam Dương đặc biệt cay chai 250g
8.500đ 10.200đ -17%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270gTương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g
9.200đ 11.500đ -20%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Nam Dương chai 250gTương ớt Nam Dương chai 250g
Tương ớt Nam Dương chai 250g
9.700đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sốt và tương ớt Kewpie gói 100gSốt và tương ớt Kewpie gói 100g
Sốt và tương ớt Kewpie gói 100g
10.800đ 11.500đ -6%
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt nguyên chất Anh Dũng chai 250mlTương ớt nguyên chất Anh Dũng chai 250ml
Tương ớt nguyên chất Anh Dũng chai 250ml
12.900đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt nguyên chất Tâm Đức chai 250mlTương ớt nguyên chất Tâm Đức chai 250ml
Tương ớt nguyên chất Tâm Đức chai 250ml
17.100đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Vifon chai 560gTương ớt Vifon chai 560g
Tương ớt Vifon chai 560g
17.900đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Ớt tươi Ngọc Liên lọ 250gỚt tươi Ngọc Liên lọ 250g
Ớt tươi Ngọc Liên lọ 250g
19.100đ 20.000đ -5%
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt gạo lứt Chungjungone Daesang hộp 200gTương ớt gạo lứt Chungjungone Daesang hộp 200g
Tương ớt gạo lứt Chungjungone Daesang hộp 200g
32.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt cay Deasang hộp 200gTương ớt cay Deasang hộp 200g
Tương ớt cay Deasang hộp 200g
39.000đ 44.900đ -13%
Hoàn 1.000đ
Tương ớt cay ngọt Sunchang Daesang chai 300gTương ớt cay ngọt Sunchang Daesang chai 300g
Tương ớt cay ngọt Sunchang Daesang chai 300g
48.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương hột ớt Lee Kum Kee lọ 226gTương hột ớt Lee Kum Kee lọ 226g
Tương hột ớt Lee Kum Kee lọ 226g
49.000đ
Hoàn 1.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Quế Lâm Lee Kum Kee 226gTương ớt Quế Lâm Lee Kum Kee 226g
Tương ớt Quế Lâm Lee Kum Kee 226g
49.700đ 57.200đ -13%
Hoàn 1.000đ
Dầu ớt Lee Kum Kee chai 207mlDầu ớt Lee Kum Kee chai 207ml
Dầu ớt Lee Kum Kee chai 207ml
50.300đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 2,1kgTương ớt chua ngọt Cholimex chai 2,1kg
Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 2,1kg
61.200đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt Trung Thành chai 2kgTương ớt Trung Thành chai 2kg
Tương ớt Trung Thành chai 2kg
63.500đ
Hoàn 2.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Tương ớt cay Deasang hộp 500gTương ớt cay Deasang hộp 500g
Tương ớt cay Deasang hộp 500g
75.000đ 86.300đ -13%
Hoàn 2.000đ
Tương ớt cay Deasang hộp 500gTương ớt cay Deasang hộp 500g
Tương ớt cay Deasang hộp 500g
83.000đ 95.500đ -13%
Hoàn 2.000đ
Tương ớt Sempio hộp 500gTương ớt Sempio hộp 500g
Tương ớt Sempio hộp 500g
89.700đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ
Sốt ớt Tabasco lọ 60mlSốt ớt Tabasco lọ 60ml
Sốt ớt Tabasco lọ 60ml
99.000đ
Hoàn 3.000đ
Ưu đãi 30,000đ
Ưu đãi 15,000đ

Tương ớt: Đồ chấm không thể thiếu cho loạt món ăn ngon

Hầu như ở nơi nào có ớt, nơi đó đều phổ biến các loại nước tương làm từ loại quả cay nồng này. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp các sản phẩm tự làm với quy mô nhỏ lẻ để sử dụng trong gia đình, hoặc các sản phẩm tương ớt đóng chai sẵn tiện dụng, có thể sử dụng được luôn mà không cần phải mất công chế biến cầu kỳ. Hiện nay trên thị trường phổ biến 4 loại chính gồm:

- Tương ngọt: chứa nhiều đường, phù hợp để ăn kèm các loại bánh mì.

- Tương chua: có nhiều dấm và cà chua để giảm bớt vị cay, phù hợp với các loại cơm rang, phở xào.

- Tương xào: là loại ớt xay thô sau đó xào mỡ, có vị cay rất nồng, hợp với các bún ốc, bún riêu, bánh đa, miến và nhiều món có chan nước dùng.

- Tương mặn: chủ yếu là các sản phẩm tương ớt Hàn Quốc, phù hợp với các món ăn đến từ xứ sở Kim Chi như bánh gạo cay, cơm trộn. Sự khác biệt về mùi vị là do thành phần của chúng có cả đậu lên men, muối, bột lúa mạch, bột gạo, mạch nha và một số nguyên liệu khác.

Ngoài ra, tùy vào các loại và tỉ lệ của những phụ gia đi kèm (gồm: cà chua, tỏi, dấm, đường, dầu ăn và một số loại khác) mà có các loại tương với hương vị khác nhau. Xét về chi phí thì giá tương ớt không lớn, tuy nhiên nếu thiếu đi loại gia vị này, rất nhiều món ăn sẽ không được trọn vẹn hương vị.

Cũng như các loại nước chấmgia vị bột khác, cách chế biến loại tương này không khó. Nhưng khi tự làm, chúng thường không có được hương vị ổn định và hạn dùng lâu. Để khắc phục điều này, rất nhiều sản phẩm trôi nổi hiện có trên thị trường đã dùng tới những hóa chất nhuộm màu và bảo quản độc hại, thậm chí tận dụng nguồn thực phẩm không đảm bảo. Do đó, bạn chỉ nên sử dụng các sản phẩm tự làm khi tin tưởng về chất lượng, hoặc mua tương ớt đóng chai của các thương hiệu lớn, tại địa chỉ uy tín.
Để mua được các loại gia vị chính hãng, đảm bảo về chất lượng và hưởng mức giá tốt, bạn có thể tới các siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi danh tiếng hoặc đơn giản là đặt hàng trực tuyến tại Adayroi.com. Truy cập ngay website hoặc ứng dụng của chuyên trang thương mại điện tử này để có cơ hội nhận được những món quà giá trị bạn nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín