text.skipToContent

Tuốc nơ vít

Tìm thấy 299 sản phẩm
Bộ 2 cây vặn ốc vít Uncle Bills HT0004 (Xanh đen) Bộ 2 cây vặn ốc vít Uncle Bills HT0004 (Xanh đen)
Bộ 2 cây vặn ốc vít Uncle Bills HT0004 (Xanh đen)
59.000đ 65.000đ
-9%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 tô vít Sellery 11-210 (Bạc) Bộ 6 tô vít Sellery 11-210 (Bạc)
Bộ 6 tô vít Sellery 11-210 (Bạc)
97.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tua vít cán trong Tolsen 20021 Tua vít cán trong Tolsen 20021
Tua vít cán trong Tolsen 20021
16.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tua vít cán trong Tolsen 20016 Tua vít cán trong Tolsen 20016
Tua vít cán trong Tolsen 20016
16.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 3 tô vít Sellery 11-215 (Bạc) Bộ 3 tô vít Sellery 11-215 (Bạc)
Bộ 3 tô vít Sellery 11-215 (Bạc)
80.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp Whirlpower 1021-15065 150mm (Đỏ) Tô vít dẹp Whirlpower 1021-15065 150mm (Đỏ)
Tô vít dẹp Whirlpower 1021-15065 150mm (Đỏ)
108.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vít đa năng tự động 10 mũi vặn Stanley 68-010 Bộ vít đa năng tự động 10 mũi vặn Stanley 68-010
Bộ vít đa năng tự động 10 mũi vặn Stanley 68-010
253.400đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít bake 5 x 200 mm có từ Stanley 65-165 Tô vít bake 5 x 200 mm có từ Stanley 65-165
Tô vít bake 5 x 200 mm có từ Stanley 65-165
45.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít bake Whirlpower PH1 25mm 1712-6-0251  (Xanh ngọc) Tô vít bake Whirlpower PH1 25mm 1712-6-0251  (Xanh ngọc)
Tô vít bake Whirlpower PH1 25mm 1712-6-0251 (Xanh ngọc)
61.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vít đóng 4 mũi thường Crossman 48-005 (Đỏ) Bộ vít đóng 4 mũi thường Crossman 48-005 (Đỏ)
Bộ vít đóng 4 mũi thường Crossman 48-005 (Đỏ)
370.000đ 410.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ tô vít 6 cây có từ Stanley 92-002 Bộ tô vít 6 cây có từ Stanley 92-002
Bộ tô vít 6 cây có từ Stanley 92-002
223.600đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít đóng dẹp 951-5-710055 Whirlpower 5.5 x 100 mm Tô vít đóng dẹp 951-5-710055 Whirlpower 5.5 x 100 mm
Tô vít đóng dẹp 951-5-710055 Whirlpower 5.5 x 100 mm
138.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ mũi vít đóng và taro 12 chi tiết Körper KP-1614-4112 (Đen) Bộ mũi vít đóng và taro 12 chi tiết Körper KP-1614-4112 (Đen)
Bộ mũi vít đóng và taro 12 chi tiết Körper KP-1614-4112 (Đen)
882.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít bake cách điện 1000V 1022-1002 Whirlpower 2 x 100 mm Tô vít bake cách điện 1000V 1022-1002 Whirlpower 2 x 100 mm
Tô vít bake cách điện 1000V 1022-1002 Whirlpower 2 x 100 mm
96.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 32 món tua vít đa năng Jackly JK6066-B 32 món (Vàng) Bộ 32 món tua vít đa năng Jackly JK6066-B 32 món (Vàng)
Bộ 32 món tua vít đa năng Jackly JK6066-B 32 món (Vàng)
59.000đ 89.000đ
-34%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Vít 7 trong 1 Tolsen 20033 (Bạc) Vít 7 trong 1 Tolsen 20033 (Bạc)
Vít 7 trong 1 Tolsen 20033 (Bạc)
106.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tay vặn vít dùng pin (kèm theo 4pin AA) + 14 mũi vít Black & Decker A7073-TW Tay vặn vít dùng pin (kèm theo 4pin AA) + 14 mũi vít Black & Decker A7073-TW
Tay vặn vít dùng pin (kèm theo 4pin AA) + 14 mũi vít Black & Decker A7073-TW
505.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ tuốc nơ vít 6 chi tiết Total THT250606 (Xanh dương) Bộ tuốc nơ vít 6 chi tiết Total THT250606 (Xanh dương)
Bộ tuốc nơ vít 6 chi tiết Total THT250606 (Xanh dương)
117.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp Whirlpower 1021-10040 100mm (Đỏ) Tô vít dẹp Whirlpower 1021-10040 100mm (Đỏ)
Tô vít dẹp Whirlpower 1021-10040 100mm (Đỏ)
88.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-167 (Vàng) Tô vít bake 12/72 Stanley 65-167 (Vàng)
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-167 (Vàng)
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-171 (Vàng) Tô vít bake 12/72 Stanley 65-171 (Vàng)
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-171 (Vàng)
136.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-162 (Vàng) Tô vít bake 12/72 Stanley 65-162 (Vàng)
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-162 (Vàng)
27.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp Whirlpower 1021-17580 175mm (Đỏ) Tô vít dẹp Whirlpower 1021-17580 175mm (Đỏ)
Tô vít dẹp Whirlpower 1021-17580 175mm (Đỏ)
138.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-197 (Vàng) Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-197 (Vàng)
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-197 (Vàng)
69.000đ 110.000đ
-37%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp Whirlpower 1021-12555 125mm (Đỏ) Tô vít dẹp Whirlpower 1021-12555 125mm (Đỏ)
Tô vít dẹp Whirlpower 1021-12555 125mm (Đỏ)
93.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-196 (Vàng) Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-196 (Vàng)
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-196 (Vàng)
95.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 tô vít Sellery 11-151 (Vàng) Bộ 6 tô vít Sellery 11-151 (Vàng)
Bộ 6 tô vít Sellery 11-151 (Vàng)
92.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-172 (Vàng) Tô vít bake 12/72 Stanley 65-172 (Vàng)
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-172 (Vàng)
95.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tua vít cán trong Tolsen 20017 Tua vít cán trong Tolsen 20017
Tua vít cán trong Tolsen 20017
18.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tua vít cán trong Tolsen 20019 Tua vít cán trong Tolsen 20019
Tua vít cán trong Tolsen 20019
28.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 tô vít điện tử Sellery 11-212 (Nhiều màu) Bộ 6 tô vít điện tử Sellery 11-212 (Nhiều màu)
Bộ 6 tô vít điện tử Sellery 11-212 (Nhiều màu)
126.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-158 (Vàng) Tô vít bake 12/72 Stanley 65-158 (Vàng)
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-158 (Vàng)
29.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-174 (Vàng) Tô vít bake 12/72 Stanley 65-174 (Vàng)
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-174 (Vàng)
169.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-186 5 x 75 mm (Vàng) Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-186 5 x 75 mm (Vàng)
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-186 5 x 75 mm (Vàng)
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp Whirlpower 1021-07525 160mm (Đỏ) Tô vít dẹp Whirlpower 1021-07525 160mm (Đỏ)
Tô vít dẹp Whirlpower 1021-07525 160mm (Đỏ)
66.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp cơ khí Whirlpower 1711-3-15065 6,5 x 150 mm (Đen) Tô vít dẹp cơ khí Whirlpower 1711-3-15065 6,5 x 150 mm (Đen)
Tô vít dẹp cơ khí Whirlpower 1711-3-15065 6,5 x 150 mm (Đen)
96.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ vít tự động 12 mũi Tolsen 20040 Bộ vít tự động 12 mũi Tolsen 20040
Bộ vít tự động 12 mũi Tolsen 20040
148.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-192 (Vàng) Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-192 (Vàng)
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-192 (Vàng)
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít cách điện Tolsen 38003 Tô vít cách điện Tolsen 38003
Tô vít cách điện Tolsen 38003
59.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tua vít cán trong Tolsen 20018 Tua vít cán trong Tolsen 20018
Tua vít cán trong Tolsen 20018
23.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 6 tô vít Sellery 11-142 (Đen) Bộ 6 tô vít Sellery 11-142 (Đen)
Bộ 6 tô vít Sellery 11-142 (Đen)
77.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ tô vít kèm bút thử điện Sellery 11-260 (Đỏ) Bộ tô vít kèm bút thử điện Sellery 11-260 (Đỏ)
Bộ tô vít kèm bút thử điện Sellery 11-260 (Đỏ)
384.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-180 3 x 75 mm (Vàng) Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-180 3 x 75 mm (Vàng)
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-180 3 x 75 mm (Vàng)
45.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-190 6,5 x 45 mm (Vàng) Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-190 6,5 x 45 mm (Vàng)
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-190 6,5 x 45 mm (Vàng)
65.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ tô vít cách điện Tolsen 38016 Bộ tô vít cách điện Tolsen 38016
Bộ tô vít cách điện Tolsen 38016
528.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-191 6,5 x 100 mm (Vàng) Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-191 6,5 x 100 mm (Vàng)
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-191 6,5 x 100 mm (Vàng)
65.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp cơ khí Whirlpower 1711-3-12565 6,5 x 125 mm (Đen) Tô vít dẹp cơ khí Whirlpower 1711-3-12565 6,5 x 125 mm (Đen)
Tô vít dẹp cơ khí Whirlpower 1711-3-12565 6,5 x 125 mm (Đen)
88.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-159 (Vàng) Tô vít bake 12/72 Stanley 65-159 (Vàng)
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-159 (Vàng)
34.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-181 3 x 100 mm (Vàng) Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-181 3 x 100 mm (Vàng)
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-181 3 x 100 mm (Vàng)
46.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-166 (Vàng) Tô vít bake 12/72 Stanley 65-166 (Vàng)
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-166 (Vàng)
55.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-187 5 x 100 mm (Vàng) Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-187 5 x 100 mm (Vàng)
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-187 5 x 100 mm (Vàng)
49.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-182 3 x 125 mm (Vàng) Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-182 3 x 125 mm (Vàng)
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-182 3 x 125 mm (Vàng)
49.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-188 5 x 150 mm (Vàng) Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-188 5 x 150 mm (Vàng)
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-188 5 x 150 mm (Vàng)
51.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tua vít cán trong Tolsen 20022 Tua vít cán trong Tolsen 20022
Tua vít cán trong Tolsen 20022
18.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tua vít cán trong Tolsen 20023 Tua vít cán trong Tolsen 20023
Tua vít cán trong Tolsen 20023
28.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-198 (Vàng) Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-198 (Vàng)
Tô vít dẹp 12/72 Stanley 65-198 (Vàng)
136.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Bộ 2 tô vít Sellery 11-262 (Đỏ) Bộ 2 tô vít Sellery 11-262 (Đỏ)
Bộ 2 tô vít Sellery 11-262 (Đỏ)
92.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít dẹp cơ khí Whirlpower 1711-3-15080 8 x 150 mm (Đen) Tô vít dẹp cơ khí Whirlpower 1711-3-15080 8 x 150 mm (Đen)
Tô vít dẹp cơ khí Whirlpower 1711-3-15080 8 x 150 mm (Đen)
138.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-163 (Vàng) Tô vít bake 12/72 Stanley 65-163 (Vàng)
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-163 (Vàng)
49.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-173 (Vàng) Tô vít bake 12/72 Stanley 65-173 (Vàng)
Tô vít bake 12/72 Stanley 65-173 (Vàng)
110.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy