text.skipToContent

Túi rác

Tìm thấy 73 sản phẩm
Túi rác dây rút Fitis size S (20 túi) Túi rác dây rút Fitis size S (20 túi)
Túi rác dây rút Fitis size S (20 túi)
59.500đ 79.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 43 x 53cm cuộn 300g Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 43 x 53cm cuộn 300g
Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 43 x 53cm cuộn 300g
31.500đ 32.900đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Thùng rác bật nắp Thùng rác bật nắp
Thùng rác bật nắp
187.000đ 210.500đ
-11%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 43 x 53 cm Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 43 x 53 cm
Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 43 x 53 cm
57.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác Haomen 65 x 60 cm (cuộn) Túi đựng rác Haomen 65 x 60 cm (cuộn)
Túi đựng rác Haomen 65 x 60 cm (cuộn)
33.800đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lưới lọc rác inox Latka CR103 6.5 x 5 cm (Bạc) Lưới lọc rác inox Latka CR103 6.5 x 5 cm (Bạc)
Lưới lọc rác inox Latka CR103 6.5 x 5 cm (Bạc)
28.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác đen Nam Thái Sơn cỡ đại 65 x 80cm Túi rác đen Nam Thái Sơn cỡ đại 65 x 80cm
Túi rác đen Nam Thái Sơn cỡ đại 65 x 80cm
59.000đ 59.300đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác đen Nam Thái Sơn cực đại 78 x 92 cm Túi rác đen Nam Thái Sơn cực đại 78 x 92 cm
Túi rác đen Nam Thái Sơn cực đại 78 x 92 cm
59.000đ 59.300đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác siêu tiết kiệm Nam Thái Sơn cỡ đại 60 x 72 cm Túi đựng rác siêu tiết kiệm Nam Thái Sơn cỡ đại 60 x 72 cm
Túi đựng rác siêu tiết kiệm Nam Thái Sơn cỡ đại 60 x 72 cm
59.000đ 61.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác đen Nam Thái Sơn cỡ nhỏ 44 x 56 cm Túi rác đen Nam Thái Sơn cỡ nhỏ 44 x 56 cm
Túi rác đen Nam Thái Sơn cỡ nhỏ 44 x 56 cm
59.000đ 59.300đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác siêu tiết kiệm Nam Thái Sơn 44 x 46 cm Túi đựng rác siêu tiết kiệm Nam Thái Sơn 44 x 46 cm
Túi đựng rác siêu tiết kiệm Nam Thái Sơn 44 x 46 cm
59.000đ 61.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác siêu tiết kiệm Nam Thái Sơn cỡ trung 53 x 63 cm Túi đựng rác siêu tiết kiệm Nam Thái Sơn cỡ trung 53 x 63 cm
Túi đựng rác siêu tiết kiệm Nam Thái Sơn cỡ trung 53 x 63 cm
59.000đ 61.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác siêu tiết kiệm Nam Thái Sơn cực đại 66 x 82 cm Túi rác siêu tiết kiệm Nam Thái Sơn cực đại 66 x 82 cm
Túi rác siêu tiết kiệm Nam Thái Sơn cực đại 66 x 82 cm
59.000đ 61.400đ
-4%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác tiểu có lõi Uy Tín 44 x 56 cm(Hồng) Túi rác tiểu có lõi Uy Tín 44 x 56 cm(Hồng)
Túi rác tiểu có lõi Uy Tín 44 x 56 cm(Hồng)
30.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác đại có lõi Uy Tín 62 x 72 cm (Vàng) Túi rác đại có lõi Uy Tín 62 x 72 cm (Vàng)
Túi rác đại có lõi Uy Tín 62 x 72 cm (Vàng)
30.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác thơm OXO hương vanila hộp size đại (26 - 30 cái) Túi rác thơm OXO hương vanila hộp size đại (26 - 30 cái)
Túi rác thơm OXO hương vanila hộp size đại (26 - 30 cái)
46.000đ 46.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác cuộn có lõi QQ 43 x 56 cm 500g (Đỏ) Túi rác cuộn có lõi QQ 43 x 56 cm 500g (Đỏ)
Túi rác cuộn có lõi QQ 43 x 56 cm 500g (Đỏ)
34.400đ 39.500đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác thơm OXO hương vanila hộp size tiểu (26 - 30 cái) Túi rác thơm OXO hương vanila hộp size tiểu (26 - 30 cái)
Túi rác thơm OXO hương vanila hộp size tiểu (26 - 30 cái)
25.500đ 25.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác không lõi Diệu Thương 63 x 72 cm (Đen) Túi đựng rác không lõi Diệu Thương 63 x 72 cm (Đen)
Túi đựng rác không lõi Diệu Thương 63 x 72 cm (Đen)
19.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác thơm OXO hương vanila hộp size trung (26 - 30 cái) Túi rác thơm OXO hương vanila hộp size trung (26 - 30 cái)
Túi rác thơm OXO hương vanila hộp size trung (26 - 30 cái)
35.200đ 35.900đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác cuộn không lõi TĐB 53 x 63 cm 330g (Đen) Túi đựng rác cuộn không lõi TĐB 53 x 63 cm 330g (Đen)
Túi đựng rác cuộn không lõi TĐB 53 x 63 cm 330g (Đen)
19.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 43 x 53 cm Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 43 x 53 cm
Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 43 x 53 cm
55.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác cuộn có lõi QQ 65 x 80 cm 500g (Cam) Túi rác cuộn có lõi QQ 65 x 80 cm 500g (Cam)
Túi rác cuộn có lõi QQ 65 x 80 cm 500g (Cam)
39.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác cuộn có lõi QQ 63 x 72 cm 500g (Vàng) Túi rác cuộn có lõi QQ 63 x 72 cm 500g (Vàng)
Túi rác cuộn có lõi QQ 63 x 72 cm 500g (Vàng)
34.400đ 39.500đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác cuộn không lõi TĐB 43 x 56 cm 330g (Đen) Túi đựng rác cuộn không lõi TĐB 43 x 56 cm 330g (Đen)
Túi đựng rác cuộn không lõi TĐB 43 x 56 cm 330g (Đen)
19.500đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác Nam Thái Sơn cuộn màu không lõi 64 x 78 cm Túi đựng rác Nam Thái Sơn cuộn màu không lõi 64 x 78 cm
Túi đựng rác Nam Thái Sơn cuộn màu không lõi 64 x 78 cm
70.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 50 x 60 cm Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 50 x 60 cm
Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 50 x 60 cm
55.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác đen Nam Thái Sơn cỡ trung 53 x 63 cm Túi rác đen Nam Thái Sơn cỡ trung 53 x 63 cm
Túi rác đen Nam Thái Sơn cỡ trung 53 x 63 cm
59.000đ 59.300đ
-1%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác tự phân hủy sinh học Opec Plastics loại trung 65 x 78 cm túi 1kg Túi rác tự phân hủy sinh học Opec Plastics loại trung 65 x 78 cm túi 1kg
Túi rác tự phân hủy sinh học Opec Plastics loại trung 65 x 78 cm túi 1kg
53.900đ 55.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác tự hủy Vinmart Home 65 x 80 cm Túi đựng rác tự hủy Vinmart Home 65 x 80 cm
Túi đựng rác tự hủy Vinmart Home 65 x 80 cm
52.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác cuộn có lõi QQ  53 x 63 cm 500g (Xanh dương) Túi rác cuộn có lõi QQ  53 x 63 cm 500g (Xanh dương)
Túi rác cuộn có lõi QQ 53 x 63 cm 500g (Xanh dương)
34.400đ 39.500đ
-13%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác tự hủy Vinmart Home 55 x 65 cm Túi đựng rác tự hủy Vinmart Home 55 x 65 cm
Túi đựng rác tự hủy Vinmart Home 55 x 65 cm
21.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác tự phân hủy sinh học không lõi Nam Thái Sơn 64 x 78cm 1kg Túi rác tự phân hủy sinh học không lõi Nam Thái Sơn 64 x 78cm 1kg
Túi rác tự phân hủy sinh học không lõi Nam Thái Sơn 64 x 78cm 1kg
51.900đ 54.600đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác tự hủy Vinmart Home 45 x 55 cm Túi đựng rác tự hủy Vinmart Home 45 x 55 cm
Túi đựng rác tự hủy Vinmart Home 45 x 55 cm
21.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác tự phân hủy sinh học không lõi Nam Thái Sơn 44 x 56cm bịch 1kg Túi rác tự phân hủy sinh học không lõi Nam Thái Sơn 44 x 56cm bịch 1kg
Túi rác tự phân hủy sinh học không lõi Nam Thái Sơn 44 x 56cm bịch 1kg
51.900đ 54.600đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác Nam Thái Sơn cuộn màu không lõi 55 x 65 cm Túi đựng rác Nam Thái Sơn cuộn màu không lõi 55 x 65 cm
Túi đựng rác Nam Thái Sơn cuộn màu không lõi 55 x 65 cm
70.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác tự hủy Vinmart Home 64 x 78 cm Túi đựng rác tự hủy Vinmart Home 64 x 78 cm
Túi đựng rác tự hủy Vinmart Home 64 x 78 cm
21.900đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác tự phân hủy Nam Thái Sơn 55 x 65 cm 1kg (Đen) Túi rác tự phân hủy Nam Thái Sơn 55 x 65 cm 1kg (Đen)
Túi rác tự phân hủy Nam Thái Sơn 55 x 65 cm 1kg (Đen)
51.900đ 54.600đ
-5%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác Nam Thái Sơn cuộn màu không lõi 44 x 56 cm Túi đựng rác Nam Thái Sơn cuộn màu không lõi 44 x 56 cm
Túi đựng rác Nam Thái Sơn cuộn màu không lõi 44 x 56 cm
70.000đ
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác dây rút size S Fitis BLNS-801 (Trắng) Túi rác dây rút size S Fitis BLNS-801 (Trắng)
Túi rác dây rút size S Fitis BLNS-801 (Trắng)
79.000đ 110.000đ
-28%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 43 x 56 cm (Đen) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 43 x 56 cm (Đen)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 43 x 56 cm (Đen)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 65 x 80 cm (Cam) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 65 x 80 cm (Cam)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 65 x 80 cm (Cam)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác trung dạng cuộn không lõi Tashing 55 x 65 cm (Đen) Túi đựng rác trung dạng cuộn không lõi Tashing 55 x 65 cm (Đen)
Túi đựng rác trung dạng cuộn không lõi Tashing 55 x 65 cm (Đen)
71.000đ 95.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 3kg túi đựng rác không lõi EIG size nhỏ 44 x 56 cm (Nhiều màu) Combo 3kg túi đựng rác không lõi EIG size nhỏ 44 x 56 cm (Nhiều màu)
Combo 3kg túi đựng rác không lõi EIG size nhỏ 44 x 56 cm (Nhiều màu)
129.000đ 195.000đ
-34%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 65 x 80 cm (Đen) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 65 x 80 cm (Đen)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 65 x 80 cm (Đen)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Vàng) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Vàng)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Vàng)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Combo 5kg túi đựng rác không lõi EIG size nhỏ 44 x  56 cm (Nhiều màu) Combo 5kg túi đựng rác không lõi EIG size nhỏ 44 x  56 cm (Nhiều màu)
Combo 5kg túi đựng rác không lõi EIG size nhỏ 44 x 56 cm (Nhiều màu)
210.000đ 325.000đ
-35%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác dây rút size L Fitis BLNL-801 (Trắng) Túi rác dây rút size L Fitis BLNL-801 (Trắng)
Túi rác dây rút size L Fitis BLNL-801 (Trắng)
99.000đ 120.000đ
-18%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Đen) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Đen)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Đen)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác đại dạng cuộn không lõi Tashing 64 x 78 cm (Đen) Túi đựng rác đại dạng cuộn không lõi Tashing 64 x 78 cm (Đen)
Túi đựng rác đại dạng cuộn không lõi Tashing 64 x 78 cm (Đen)
71.000đ 95.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Xanh dương) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Xanh dương)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 53 x 63 cm (Xanh dương)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 44 x 56 cm (Nhiều màu) Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 44 x 56 cm (Nhiều màu)
Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 44 x 56 cm (Nhiều màu)
71.000đ 95.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 44 x 56 cm (Nhiều màu) Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 44 x 56 cm (Nhiều màu)
Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 44 x 56 cm (Nhiều màu)
71.000đ 95.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lốc 3 túi rác dây rút size L Fitis BLNL-801 (Trắng) Lốc 3 túi rác dây rút size L Fitis BLNL-801 (Trắng)
Lốc 3 túi rác dây rút size L Fitis BLNL-801 (Trắng)
295.000đ 320.000đ
-8%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Lốc 3 túi rác dây rút size S Fitis BLNS-801 (Trắng) Lốc 3 túi rác dây rút size S Fitis BLNS-801 (Trắng)
Lốc 3 túi rác dây rút size S Fitis BLNS-801 (Trắng)
235.000đ 260.000đ
-10%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 55 x 65 cm (Nhiều màu) Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 55 x 65 cm (Nhiều màu)
Túi đựng rác dạng cuộn không lõi Tashing 55 x 65 cm (Nhiều màu)
71.000đ 95.000đ
-25%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 43 x 56 cm (Đỏ) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 43 x 56 cm (Đỏ)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 43 x 56 cm (Đỏ)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 63 x 72 cm (Đen) Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 63 x 72 cm (Đen)
Túi đựng rác dạng cuộn có lõi Tashing 63 x 72 cm (Đen)
37.000đ 50.000đ
-26%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 43 x 53 cm cuộn 350g Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 43 x 53 cm cuộn 350g
Túi đựng rác phân hủy sinh học Việt An 43 x 53 cm cuộn 350g
34.300đ 35.000đ
-2%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Túi rác dây rút Fitis size L (20 túi) Túi rác dây rút Fitis size L (20 túi)
Túi rác dây rút Fitis size L (20 túi)
74.500đ 99.000đ
-25%
Hoàn tiền  5.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy