text.skipToContent

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Ấn Độ Dành Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Ấn Độ Dành Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Ấn Độ Dành Cho 01 Người
2.065.000đ 2.250.000đ -8%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 41.000đ
Toàn Quốc - Dịch Vụ Xin Visa Du Lịch- Visa Công Tác Đài LoanToàn Quốc - Dịch Vụ Xin Visa Du Lịch- Visa Công Tác Đài Loan
E-Voucher
Toàn Quốc - Dịch Vụ Xin Visa Du Lịch- Visa Công Tác Đài Loan
2.178.000đ 2.340.000đ -7%

0 người mua

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hoàn 44.000đ
Toàn Quốc - Dịch Vụ Xin Visa Du Lịch- Visa Công Tác Nhật BảnToàn Quốc - Dịch Vụ Xin Visa Du Lịch- Visa Công Tác Nhật Bản
E-Voucher
Toàn Quốc - Dịch Vụ Xin Visa Du Lịch- Visa Công Tác Nhật Bản
2.178.000đ 2.340.000đ -7%

0 người mua

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hoàn 44.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Đài Loan Dành Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Đài Loan Dành Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Đài Loan Dành Cho 01 Người
2.400.000đ 2.600.000đ -8%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 48.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Hàn Quốc 1 Lần Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Hàn Quốc 1 Lần Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Hàn Quốc 1 Lần Cho 01 Người
2.540.000đ

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 51.000đ
Toàn Quốc - Dịch Vụ Xin Visa Du Lịch - Visa Công Tác Hàn Quốc Toàn Quốc - Dịch Vụ Xin Visa Du Lịch - Visa Công Tác Hàn Quốc
E-Voucher
Toàn Quốc - Dịch Vụ Xin Visa Du Lịch - Visa Công Tác Hàn Quốc
2.599.000đ 2.908.000đ -11%

0 người mua

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hoàn 52.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Hoặc Công Tác Hàn Quốc Dành Cho 01 Người Tại Nhị GiaDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Hoặc Công Tác Hàn Quốc Dành Cho 01 Người Tại Nhị Gia
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Hoặc Công Tác Hàn Quốc Dành Cho 01 Người Tại Nhị Gia
2.810.000đ 3.022.000đ -7%

0 người mua

Quận 10, Hồ Chí Minh
Hoàn 56.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Trung Quốc Dành Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Trung Quốc Dành Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Trung Quốc Dành Cho 01 Người
2.935.000đ 3.200.000đ -8%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 59.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Hongkong Dành Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Hongkong Dành Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Hongkong Dành Cho 01 Người
2.940.000đ 3.150.000đ -7%

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 59.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Công Tác Hoặc Du Lịch Trung Quốc Dành Cho 01 Người Tại Nhị GiaDịch Vụ Tư Vấn Visa Công Tác Hoặc Du Lịch Trung Quốc Dành Cho 01 Người Tại Nhị Gia
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Công Tác Hoặc Du Lịch Trung Quốc Dành Cho 01 Người Tại Nhị Gia
3.065.000đ 3.138.000đ -2%
Trả góp 0%
Chỉ 255.417đ/tháng

0 người mua

Quận 10, Hồ Chí Minh
Hoàn 61.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Dubai Dành Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Dubai Dành Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Dubai Dành Cho 01 Người
3.480.000đ 3.690.000đ -6%
Trả góp 0%
Chỉ 290.000đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 70.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Hongkong Dành Cho 01 Người Tại Nhị GiaDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Hongkong Dành Cho 01 Người Tại Nhị Gia
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Hongkong Dành Cho 01 Người Tại Nhị Gia
3.694.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 307.833đ/tháng

0 người mua

Quận 10, Hồ Chí Minh
Hoàn 74.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Nga Dành Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Nga Dành Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Nga Dành Cho 01 Người
4.240.000đ 4.390.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 353.333đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 85.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Nhật Bản 1 Lần Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Nhật Bản 1 Lần Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Nhật Bản 1 Lần Cho 01 Người
4.350.000đ 4.550.000đ -4%
Trả góp 0%
Chỉ 362.500đ/tháng

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 87.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Châu Âu Dành Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Châu Âu Dành Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Châu Âu Dành Cho 01 Người
5.020.000đ 6.900.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 418.333đ/tháng

1 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 100.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Hoặc Công Tác Các Nước Khối Schengen Dành Cho 01 Người Tại Nhị GiaDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Hoặc Công Tác Các Nước Khối Schengen Dành Cho 01 Người Tại Nhị Gia
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Hoặc Công Tác Các Nước Khối Schengen Dành Cho 01 Người Tại Nhị Gia
5.083.000đ 5.114.000đ -1%
Trả góp 0%
Chỉ 423.583đ/tháng

0 người mua

Quận 10, Hồ Chí Minh
Hoàn 102.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Châu Âu: Nhập Cảnh Một Lần Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Châu Âu: Nhập Cảnh Một Lần Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Châu Âu: Nhập Cảnh Một Lần Cho 01 Người
5.680.000đ 5.990.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 473.333đ/tháng

0 người mua

Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hoàn 114.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Úc Dành Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Úc Dành Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Úc Dành Cho 01 Người
5.900.000đ 6.090.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 491.667đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 118.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Anh Dành Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Anh Dành Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Anh Dành Cho 01 Người
6.050.000đ 6.250.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 504.167đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 121.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Mỹ Dành Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Mỹ Dành Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Mỹ Dành Cho 01 Người
6.050.000đ 6.250.000đ -3%
Trả góp 0%
Chỉ 504.167đ/tháng

0 người mua

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hoàn 121.000đ
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Mỹ: 01 Năm Nhập Cảnh Nhiều Lần Cho 01 NgườiDịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Mỹ: 01 Năm Nhập Cảnh Nhiều Lần Cho 01 Người
E-Voucher
Dịch Vụ Tư Vấn Visa Du Lịch Nhập Cảnh Mỹ: 01 Năm Nhập Cảnh Nhiều Lần Cho 01 Người
6.170.000đ 6.490.000đ -5%
Trả góp 0%
Chỉ 514.167đ/tháng

0 người mua

Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hoàn 123.000đ

ĐỂ XIN VISA VÀ GIA HẠN NHANH CHÓNG BẠN CẦN NẰM LÒNG NHỮNG ĐIỀU SAU

Ngày nay việc di chuyển, du lịch từ Việt Nam sang trong khu vực và Quốc tế đã đơn giản hơn nhiều về khâu thủ tục cũng như các phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, một trong những vấn đề khiến nhiều người đau đầu chính là các thủ tục làm visa. Vậy làm sao để được cấp Visa nhanh chóng, thuận lợi và tốn ít chi phí? Hãy cùng Adayroi điểm qua những điểm chú ý sau đây khi đi làm Visa nhé.

Các thủ tục, giấy tờ luôn cần phải có khi làm Visa:

- Đơn xin được cấp thị thực

- Hộ chiếu cá nhân (chú ý nên còn hiệu lực 6 tháng trở lên)

- 3 tấm hình thẻ với phông nền phía sau màu trắng, chụp thẳng (tùy vào Quốc gia bạn chọn sẽ có kích thước ảnh khác nhau)

- Hồ sơ giấy tờ ghi rõ các thông tin về bản thân bạn, gia đình như cha - mẹ, vợ - chồng,...

- Nhớ mang theo giấy đăng ký kết hôn nếu bạn đã lập gia đình

- Các loại giấy tờ liên quan đến việc bạn đang làm, cơ quan công tác như hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép có chữ ký của đại diện công ty, hoặc nếu làm kinh doanh tư nhân bạn cần có giấy phép đăng ký kinh doanh…

- Bạn cần mang theo các giấy tờ như sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà - đất đai, xe cộ đứng tên bạn; giấy xác định bạn đang là cổ đông, hoặc các tài sản mà bạn cho thuê bất động sản,...

- Photo hộ khẩu có công chứng của địa phương

- Nên đính kèm theo thư mời người thân đang sinh sống tại Quốc gia bạn đang đến (nếu có) để có thể thêm sự thuận lợi hơn khi làm Visa.

- Các giấy tờ nêu trên luôn cần có nếu bạn đi làm Visa, tuy nhiên cũng còn tùy thuộc vào từng nơi bạn đến mà Lãnh sự quán, Đại sứ quán có thể có thêm những yêu cầu về giấy tờ khác nữa.

- Bạn nên lưu ý xem qua các thủ tục Visa của nước mà bạn sắp trên các kênh website của Đại sứ quán, Lãnh sự quán.

Trường hợp xin gia hạn Visa:

- Nếu mọi thông tin giấy tờ, hồ sơ công việc của bạn vẫn không có gì thay đổi như lần trước làm thủ tục visa thì bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian hay thủ tục rườm rà nữa vì Cục Xuất nhập cảnh đã lưu hồ sơ của bạn trước đó

- Nếu bạn chuyển chỗ làm, chuyển ngành kinh doanh trước khi Visa hết hạn thì các công đoạn sẽ nhiều hơn một chút.

Để không tốn quá nhiều thời gian, công sức khi làm Visa, bạn có thể lựa chọn những đơn vị tư vấn Visa uy tín, chuyên nghiệp để luôn được tiếp nhận những thông tin chuẩn xác nhất, giúp bạn hạn chế thấp nhất các sai sót và thủ tục Visa không bị gián đoạn.  Adayroi.com - cổng thông tin thương mại điện tử của Vingroup là một trong những nơi bạn có thể tin tưởng lựa chọn nghe tư vấn.
Tại Adayroi, có nhiều dịch vụ tư vấn xin thị thực nhập cảnh như Visa đi Mỹ, Visa đi NhậtBản, Visa đi Châu Âu. Hãy nhanh tay truy cập để có cơ may nhận được ưu đãi giảm giá cho những gói tư vấn, giúp bạn tiết kiệm tiền hơn

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín