text.skipToContent

Tủ mát

Tìm thấy 35 sản phẩm
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-408K, 400 lít Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-408K, 400 lít
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-408K, 400 lít
8.430.000đ 9.600.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Darling DL-3420A Tủ mát Darling DL-3420A
Tủ mát Darling DL-3420A
5.589.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
DL - 3500 A DL - 3500 A
DL - 3500 A
5.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Darling DL - 2110 A Tủ mát Darling DL - 2110 A
Tủ mát Darling DL - 2110 A
4.756.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Darling DL - 3400 A Tủ mát Darling DL - 3400 A
Tủ mát Darling DL - 3400 A
5.406.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Darling DL-4000 A Tủ mát Darling DL-4000 A
Tủ mát Darling DL-4000 A
6.800.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Darling DL - 2610 A Tủ mát Darling DL - 2610 A
Tủ mát Darling DL - 2610 A
5.012.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Darling DL - 2200 A Tủ mát Darling DL - 2200 A
Tủ mát Darling DL - 2200 A
5.260.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Darling DL-2600 A Tủ mát Darling DL-2600 A
Tủ mát Darling DL-2600 A
5.500.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Darling DL - 2620A Tủ mát Darling DL - 2620A
Tủ mát Darling DL - 2620A
5.195.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh đồng VH-309K, 300 lít Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh đồng VH-309K, 300 lít
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh đồng VH-309K, 300 lít
7.599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky ba cánh dàn lạnh đồng VH-1520HP, 1500 lít Tủ mát Sanaky ba cánh dàn lạnh đồng VH-1520HP, 1500 lít
Tủ mát Sanaky ba cánh dàn lạnh đồng VH-1520HP, 1500 lít
30.499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-358K, 350 lít Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-358K, 350 lít
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-358K, 350 lít
7.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-308K, 300 lít Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-308K, 300 lít
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-308K, 300 lít
7.359.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-6009HP, 600 lít Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-6009HP, 600 lít
Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-6009HP, 600 lít
16.499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky hai cánh VH-358W, 350 lít Tủ mát Sanaky hai cánh VH-358W, 350 lít
Tủ mát Sanaky hai cánh VH-358W, 350 lít
7.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh đồng VH-359K, 350 lít Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh đồng VH-359K, 350 lít
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh đồng VH-359K, 350 lít
8.099.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-308K, 300 lít Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-308K, 300 lít
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-308K, 300 lít
7.450.000đ 8.490.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-358K, 350 lít Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-358K, 350 lít
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-358K, 350 lít
8.040.000đ 9.080.000đ
-11%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-8009HP, 800 lít Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-8009HP, 800 lít
Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-8009HP, 800 lít
18.499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-359W, 350 lít Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-359W, 350 lít
Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-359W, 350 lít
8.199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-259W, 250 lít Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-259W, 250 lít
Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-259W, 250 lít
7.199.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky hai cánh VH-308W, 300 lít Tủ mát Sanaky hai cánh VH-308W, 300 lít
Tủ mát Sanaky hai cánh VH-308W, 300 lít
7.459.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-1209HP, 1200 lít Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-1209HP, 1200 lít
Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-1209HP, 1200 lít
23.399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-1009HP, 1000 lít Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-1009HP, 1000 lít
Tủ mát Sanaky hai cánh dàn lạnh đồng VH-1009HP, 1000 lít
20.899.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky VH-1209HP2, 1200 lít, 2 cửa lùa Tủ mát Sanaky VH-1209HP2, 1200 lít, 2 cửa lùa
Tủ mát Sanaky VH-1209HP2, 1200 lít, 2 cửa lùa
22.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky VH 1009HP2, hai cánh dàn lạnh đồng, kính lùa Tủ mát Sanaky VH 1009HP2, hai cánh dàn lạnh đồng, kính lùa
Tủ mát Sanaky VH 1009HP2, hai cánh dàn lạnh đồng, kính lùa
20.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky hai cánh VH-408W, 400 lít Tủ mát Sanaky hai cánh VH-408W, 400 lít
Tủ mát Sanaky hai cánh VH-408W, 400 lít
8.699.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-408K, 400 lít Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-408K, 400 lít
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-408K, 400 lít
8.499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-258K, 250 lít Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-258K, 250 lít
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-258K, 250 lít
6.899.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky hai cánh VH-258W, 250 lít Tủ mát Sanaky hai cánh VH-258W, 250 lít
Tủ mát Sanaky hai cánh VH-258W, 250 lít
6.899.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky hai cánh VH-218W, 210 lít Tủ mát Sanaky hai cánh VH-218W, 210 lít
Tủ mát Sanaky hai cánh VH-218W, 210 lít
6.399.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh đồng VH-259K, 250 lít Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh đồng VH-259K, 250 lít
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh đồng VH-259K, 250 lít
7.099.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-218K, 210 lít Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-218K, 210 lít
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-218K, 210 lít
6.299.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ mát Sanaky hai cánh VH-408W, 400 lít Tủ mát Sanaky hai cánh VH-408W, 400 lít
Tủ mát Sanaky hai cánh VH-408W, 400 lít
8.630.000đ 9.860.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy