text.skipToContent

Tủ lạnh - Tủ đông - Tủ mát - Tủ rượu

Tìm thấy 281 sản phẩm
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-BRW-V, 358 lít, InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-BRW-V, 358 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-BRW-V, 358 lít, Inverter
14.000.000đ 16.500.000đ
-15%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS552NRUASL/SV, 591 lít, InverterTủ lạnh Side By Side Samsung RS552NRUASL/SV, 591 lít, Inverter
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS552NRUASL/SV, 591 lít, Inverter
20.869.000đ 29.990.000đ
-30%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, InverterTủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter
46.399.000đ 57.499.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X (GBK), 540 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X (GBK), 540 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X (GBK), 540 lít, Inverter
28.789.000đ 30.399.000đ
-5%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3(GBK), 365 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3(GBK), 365 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3(GBK), 365 lít, Inverter
11.800.000đ 14.100.000đ
-16%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh side by side Bosch KAG90AI20GTủ lạnh side by side Bosch KAG90AI20G
Tủ lạnh side by side Bosch KAG90AI20G
67.107.500đ 78.950.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ rượu Bosch KSW38940 368LTủ rượu Bosch KSW38940 368L
Tủ rượu Bosch KSW38940 368L
69.691.500đ 81.990.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh side by side Bosch KAD92SB30Tủ lạnh side by side Bosch KAD92SB30
Tủ lạnh side by side Bosch KAD92SB30
102.841.500đ 120.990.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh LG GN-L205S 205 lít, InverterTủ lạnh LG GN-L205S 205 lít, Inverter
Tủ lạnh LG GN-L205S 205 lít, Inverter
4.790.000đ 5.600.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
 Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SL, 626L, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SL, 626L, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SL, 626L, Inverter
18.089.000đ 23.520.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Toshiba GR-A36VUBZ DS, 305 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-A36VUBZ DS, 305 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-A36VUBZ DS, 305 lít, Inverter
8.390.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Electrolux EUM0900SA, 92 lít Tủ lạnh Electrolux EUM0900SA, 92 lít
Tủ lạnh Electrolux EUM0900SA, 92 lít
2.589.000đ 3.600.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV, 360 lít InverterTủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV, 360 lít Inverter
Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV, 360 lít Inverter
13.789.000đ 15.990.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-H200PGV4, 203 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-H200PGV4, 203 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-H200PGV4, 203 lít, Inverter
7.690.000đ 9.690.000đ
-21%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh 2 cánh LG L205S, 205L, InverterTủ lạnh 2 cánh LG L205S, 205L, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh LG L205S, 205L, Inverter
4.659.000đ 6.060.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X251E-SL, 241 lít, InverterTủ lạnh Sharp Apricot SJ-X251E-SL, 241 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X251E-SL, 241 lít, Inverter
5.939.000đ 8.139.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKVN, 255 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV288GKVN, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKVN, 255 lít, Inverter
10.379.000đ 12.389.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3 (GBW), 335 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3 (GBW), 335 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3 (GBW), 335 lít, Inverter
12.379.000đ 14.179.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter
12.379.000đ 14.389.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Samsung RT22FARBD/SA, 243LTủ lạnh Samsung RT22FARBD/SA, 243L
Tủ lạnh Samsung RT22FARBD/SA, 243L
7.429.000đ 7.669.000đ
-3%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SH), 53 lítTủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SH), 53 lít
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SH), 53 lít
2.799.000đ 4.899.000đ
-43%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp SJ-176E-DSS 165L, Mangosteen InverterTủ lạnh Sharp SJ-176E-DSS 165L, Mangosteen Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-176E-DSS 165L, Mangosteen Inverter
4.439.000đ 5.770.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh LG GN-L225S, 225 lít, InverterTủ lạnh LG GN-L225S, 225 lít, Inverter
Tủ lạnh LG GN-L225S, 225 lít, Inverter
5.029.000đ 6.540.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Side by side Samsung RS62K62277P/SV, 641L, InverterTủ lạnh Side by side Samsung RS62K62277P/SV, 641L, Inverter
Tủ lạnh Side by side Samsung RS62K62277P/SV, 641L, Inverter
26.500.000đ 29.500.000đ
-10%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Mitsubishi MR-LX68EM-GBK-V, 564LTủ lạnh Mitsubishi MR-LX68EM-GBK-V, 564L
Tủ lạnh Mitsubishi MR-LX68EM-GBK-V, 564L
32.000.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Samsung RT43K6331SL/SV, 443 lít, InverterTủ lạnh Samsung RT43K6331SL/SV, 443 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT43K6331SL/SV, 443 lít, Inverter
9.959.000đ 12.950.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh 4 cánh Mitsubishi MR-LX68EM-GSL-V, 564LTủ lạnh 4 cánh Mitsubishi MR-LX68EM-GSL-V, 564L
Tủ lạnh 4 cánh Mitsubishi MR-LX68EM-GSL-V, 564L
32.000.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2(GS), 429 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2(GS), 429 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2(GS), 429 lít, Inverter
23.550.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R- WB475PGV2(GBW) 2 cửa gương Inverter 382 lítTủ lạnh Hitachi R- WB475PGV2(GBW) 2 cửa gương Inverter 382 lít
Tủ lạnh Hitachi R- WB475PGV2(GBW) 2 cửa gương Inverter 382 lít
21.100.000đ 22.290.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 (GBK), 429 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 (GBK), 429 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 (GBK), 429 lít, Inverter
23.550.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 (GBW), 455 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 (GBW), 455 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 (GBW), 455 lít, Inverter
23.550.000đ 26.490.000đ
-11%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS552NRUASL/SV, 591 lít, InverterTủ lạnh Side By Side Samsung RS552NRUASL/SV, 591 lít, Inverter
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS552NRUASL/SV, 591 lít, Inverter
26.000.000đ 30.900.000đ
-16%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-WB475PGV2(GBK), 382 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-WB475PGV2(GBK), 382 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-WB475PGV2(GBK), 382 lít, Inverter
21.100.000đ 22.290.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS554NRUA1J/SV, 543 lít, InverterTủ lạnh Side By Side Samsung RS554NRUA1J/SV, 543 lít, Inverter
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS554NRUA1J/SV, 543 lít, Inverter
32.400.000đ 37.900.000đ
-15%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL267VSV1, 234 lít, Inverter
5.779.000đ 8.089.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID

Tủ lạnh, tủ mát hay tủ đông thì phù hợp với bạn?

Hiện nay các thiết bị bảo quản thực phẩm được xem là một sản phẩm cần thiết cho người tiêu dùng. Tuy nhiên nhiều người thường nhầm lẫn các khái niệm này với nhau, bài viết sau đây sẽ chỉ ra điểm khác nhau giữa loại tủ bảo quản thực phẩm, từ đó gợi ý cho bạn chọn thế nào là phù hợp nhất.

Về cơ bản nguyên lý hoạt động của 3 loại tủ này hoàn toàn giống nhau. Ngoài những thiết bị thông thường kể trên còn có tủ ướp rượu chuyên dùng để bảo quản riêng cho các loại rượu khác nhau.Tuy nhiên công suất hoạt động của tủ đông là cao nhất và có xu hướng làm đông mạnh và nhanh hơn, mức nhiệt độ có thể hạ thấp dưới 18 độ, rất thích hợp để bảo quản thực phẩm chưa qua chế biến trong thời gian dài. Tủ mát là loại tủ có khả năng làm mát thực phẩm với nhiệt độ cao và chỉ có khả năng giữ mát được thực phẩm đã được chế biến. Cuối cùng tủ lạnh là thiết bị gia dụng quen thuộc nhất, tích hợp giữa 2 loại trên.

Trong tất cả các dòng sản phẩm đã kể trên, có thể nói, với dung tích lớn, tủ đông có ưu thế trong việc bảo quản được số lượng lớn đồ dùng gấp nhiều lần so các thiết bị khác. Thông thường thể tích của loại tủ này khá cao, từ 120 – 500 lít, rất tiện dụng để bảo quản kem và thực phẩm tươi sống trong thời gian dài vì có thể giảm nhiệt độ xuống âm 18 độ C và chế độ làm lạnh nhanh.

Đối với các hộ gia đình thì để đáp ứng nhu cầu thiết yêu hằng ngày cũng như là tiết kiệm chi phí, khách hàng nên lựa chọn cho mình những chiếc tủ lạnh trả góp. Nó có tận 2 chế độ giúp bạn dễ dàng sử dụng như chế độ làm mát và chế độ làm lạnh, chức năng này được xem là một phát minh hiện đại trong các thiết bị nhà bếp. Với phần làm mát được dùng để bảo quản được những thực phẩm chín, trái cây, hay thậm chí là mỹ phẩm. Còn ngăn đông giúp chủ nhân giữ được những thực phẩm sống, kem và đá. Có thể nói, đây chính là thiết bị gia dụng cần thiết nhất mà ai cũng cần phải có: vừa mang nhiều công, vừa không phải tốn quá nhiều chi phí.

Tham khảo các dòng sản phẩm tủ đông trả góp và tủ mát trả góp cũng như là các dòng tủ rượu vang khác nhau trên Adayroi ngay! Chỉ với vài thao tác mua sắm đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện; việc shopping sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

 
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
 
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
 
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy