text.skipToContent

 

Sharp
hitachi
electrolux
lg
mitsubishi
panasonic

 

Tủ lạnh - Tủ đông - Tủ mát - Tủ rượu

Tìm thấy 272 sản phẩm
Tủ lạnh Sharp SJ-176E-DSS 165L, Mangosteen InverterTủ lạnh Sharp SJ-176E-DSS 165L, Mangosteen Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-176E-DSS 165L, Mangosteen Inverter
4.439.000đ 5.770.000đ
-23%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Electrolux EUM0900SA, 92 lít Tủ lạnh Electrolux EUM0900SA, 92 lít
Tủ lạnh Electrolux EUM0900SA, 92 lít
2.589.000đ 3.600.000đ
-28%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418GKVN, 363 lít, Inverter
15.089.000đ 18.000.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Electrolux EBB2600MG-XVN 251 lítTủ lạnh Electrolux EBB2600MG-XVN 251 lít
Tủ lạnh Electrolux EBB2600MG-XVN 251 lít
7.559.000đ 9.489.000đ
-20%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Electrolux ETB2600MG-XVN, 254 lít, InverterTủ lạnh Electrolux ETB2600MG-XVN, 254 lít, Inverter
Tủ lạnh Electrolux ETB2600MG-XVN, 254 lít, Inverter
6.313.000đ 8.689.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh LG GN-L205S 205 lít, InverterTủ lạnh LG GN-L205S 205 lít, Inverter
Tủ lạnh LG GN-L205S 205 lít, Inverter
4.790.000đ 5.600.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp SJ-218P-ST, 196 lítTủ lạnh Sharp SJ-218P-ST, 196 lít
Tủ lạnh Sharp SJ-218P-ST, 196 lít
5.689.000đ 6.827.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter
11.349.000đ 15.900.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBK), 395 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBK), 395 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBK), 395 lít, Inverter
13.769.000đ 15.489.000đ
-11%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp SJ-XP630PG-BK, 627 lít, InverterTủ lạnh Sharp SJ-XP630PG-BK, 627 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-XP630PG-BK, 627 lít, Inverter
13.069.000đ 14.849.000đ
-12%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBK), 395 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBK), 395 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3 (GBK), 395 lít, Inverter
13.999.000đ 16.199.000đ
-14%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Samsung RT22FARBD/SA, 243LTủ lạnh Samsung RT22FARBD/SA, 243L
Tủ lạnh Samsung RT22FARBD/SA, 243L
5.299.000đ
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBW), 335 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBW), 335 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBW), 335 lít, Inverter
11.349.000đ 15.900.000đ
-29%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBK), 335 lít, Inverter
11.050.000đ 13.500.000đ
-18%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418VSVN, 363 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BX418VSVN, 363 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418VSVN, 363 lít, Inverter
13.590.000đ 13.690.000đ
-1%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X251-SL, 241 lít, InverterTủ lạnh Sharp Apricot SJ-X251-SL, 241 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X251-SL, 241 lít, Inverter
5.939.000đ 8.139.000đ
-27%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp SJ-XP430PG-BK, 428 lít, InverterTủ lạnh Sharp SJ-XP430PG-BK, 428 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-XP430PG-BK, 428 lít, Inverter
10.219.000đ 12.039.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3(GBK), 395 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3(GBK), 395 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3(GBK), 395 lít, Inverter
13.169.000đ 19.990.000đ
-34%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBK), 365 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBK), 365 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3 (GBK), 365 lít, Inverter
12.489.000đ 14.349.000đ
-13%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-SL, 271 lít, InverterTủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-SL, 271 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-SL, 271 lít, Inverter
6.369.000đ 8.629.000đ
-26%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3(GBK), 395 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3(GBK), 395 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3(GBK), 395 lít, Inverter
14.600.000đ 16.000.000đ
-9%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-308K, 300 lítTủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-308K, 300 lít
Tủ mát Sanaky một cánh dàn lạnh nhôm VH-308K, 300 lít
7.300.000đ 8.490.000đ
-14%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388C1, 388LTủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388C1, 388L
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG388C1, 388L
6.800.000đ 7.150.000đ
-5%
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp SJ-X201ESL, 196 lít, InverterTủ lạnh Sharp SJ-X201ESL, 196 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-X201ESL, 196 lít, Inverter
4.769.000đ 7.359.000đ
-35%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp SJ-217P-SL, 196 lítTủ lạnh Sharp SJ-217P-SL, 196 lít
Tủ lạnh Sharp SJ-217P-SL, 196 lít
5.689.000đ 6.827.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Samsung RT22HAR4DSA/SV, 234 lít, InverterTủ lạnh Samsung RT22HAR4DSA/SV, 234 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT22HAR4DSA/SV, 234 lít, Inverter
6.249.000đ 7.999.000đ
-22%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BX468GKVN, 405 lít ,InverterTủ lạnh Panasonic NR-BX468GKVN, 405 lít ,Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BX468GKVN, 405 lít ,Inverter
19.490.000đ
Tích thêm 3% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKVN, 255 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BV288GKVN, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288GKVN, 255 lít, Inverter
10.379.000đ 12.389.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3(GBW), 365 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3(GBW), 365 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3(GBW), 365 lít, Inverter
11.990.000đ 14.879.000đ
-19%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp SJ-198P-ST, 180 lítTủ lạnh Sharp SJ-198P-ST, 180 lít
Tủ lạnh Sharp SJ-198P-ST, 180 lít
5.289.000đ 6.347.000đ
-17%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp SJ-XP590PG-BK, 585 lít, InverterTủ lạnh Sharp SJ-XP590PG-BK, 585 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-XP590PG-BK, 585 lít, Inverter
11.839.000đ 14.099.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp SJ-XP400PG-BK, 397 lít, InverterTủ lạnh Sharp SJ-XP400PG-BK, 397 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-XP400PG-BK, 397 lít, Inverter
9.489.000đ 11.359.000đ
-16%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-DS, 271 lít, InverterTủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-DS, 271 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-DS, 271 lít, Inverter
6.369.000đ 8.429.000đ
-24%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBW), 335 lít, InverterTủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBW), 335 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-VG400PGV3(GBW), 335 lít, Inverter
12.089.000đ 14.267.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BL308PKVN, 267 lít, InverterTủ lạnh Panasonic NR-BL308PKVN, 267 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BL308PKVN, 267 lít, Inverter
7.659.000đ 9.299.000đ
-18%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID
Tủ lạnh Panasonic NR-BD468VSVN 405 lítTủ lạnh Panasonic NR-BD468VSVN 405 lít
Tủ lạnh Panasonic NR-BD468VSVN 405 lít
11.989.000đ 14.079.000đ
-15%
Tích thêm 2% vào thẻ VinID

Tủ lạnh, tủ mát hay tủ đông thì phù hợp với bạn?

Hiện nay các thiết bị bảo quản thực phẩm được xem là một sản phẩm cần thiết cho người tiêu dùng. Tuy nhiên nhiều người thường nhầm lẫn các khái niệm này với nhau, bài viết sau đây sẽ chỉ ra điểm khác nhau giữa loại tủ bảo quản thực phẩm, từ đó gợi ý cho bạn chọn thế nào là phù hợp nhất.

Về cơ bản nguyên lý hoạt động của 3 loại tủ này hoàn toàn giống nhau. Ngoài những thiết bị thông thường kể trên còn có tủ ướp rượu chuyên dùng để bảo quản riêng cho các loại rượu khác nhau.Tuy nhiên công suất hoạt động của tủ đông là cao nhất và có xu hướng làm đông mạnh và nhanh hơn, mức nhiệt độ có thể hạ thấp dưới 18 độ, rất thích hợp để bảo quản thực phẩm chưa qua chế biến trong thời gian dài. Tủ mát là loại tủ có khả năng làm mát thực phẩm với nhiệt độ cao và chỉ có khả năng giữ mát được thực phẩm đã được chế biến. Cuối cùng tủ lạnh là thiết bị gia dụng quen thuộc nhất, tích hợp giữa 2 loại trên.

Trong tất cả các dòng sản phẩm đã kể trên, có thể nói, với dung tích lớn, tủ đông có ưu thế trong việc bảo quản được số lượng lớn đồ dùng gấp nhiều lần so các thiết bị khác. Thông thường thể tích của loại tủ này khá cao, từ 120 – 500 lít, rất tiện dụng để bảo quản kem và thực phẩm tươi sống trong thời gian dài vì có thể giảm nhiệt độ xuống âm 18 độ C và chế độ làm lạnh nhanh.

Đối với các hộ gia đình thì để đáp ứng nhu cầu thiết yêu hằng ngày cũng như là tiết kiệm chi phí, khách hàng nên lựa chọn cho mình những chiếc tủ lạnh trả góp. Nó có tận 2 chế độ giúp bạn dễ dàng sử dụng như chế độ làm mát và chế độ làm lạnh, chức năng này được xem là một phát minh hiện đại trong các thiết bị nhà bếp. Với phần làm mát được dùng để bảo quản được những thực phẩm chín, trái cây, hay thậm chí là mỹ phẩm. Còn ngăn đông giúp chủ nhân giữ được những thực phẩm sống, kem và đá. Có thể nói, đây chính là thiết bị gia dụng cần thiết nhất mà ai cũng cần phải có: vừa mang nhiều công, vừa không phải tốn quá nhiều chi phí.

Tham khảo các dòng sản phẩm tủ đông trả góp và tủ mát trả góp cũng như là các dòng tủ rượu vang khác nhau trên Adayroi ngay! Chỉ với vài thao tác mua sắm đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện; việc shopping sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.