text.skipToContent

Tủ lạnh - Tủ đông - Tủ mát

Tìm thấy 1.379 sản phẩm
Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PKV1, 188L Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PKV1, 188L
Tủ lạnh Panasonic NR-BA228PKV1, 188L
5.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh AQUA AQR-IG377DN(GB), 373L Tủ lạnh AQUA AQR-IG377DN(GB), 373L
Tủ lạnh AQUA AQR-IG377DN(GB), 373L
9.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side Electrolux ESE5301AG, 492 lít Tủ lạnh Side by Side Electrolux ESE5301AG, 492 lít
Tủ lạnh Side by Side Electrolux ESE5301AG, 492 lít
17.640.000đ 18.000.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS554NRUA1J/SV, 543 lít, Inverter Tủ lạnh Side By Side Samsung RS554NRUA1J/SV, 543 lít, Inverter
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS554NRUA1J/SV, 543 lít, Inverter
32.600.000đ 37.900.000đ
-14%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Mitsubishi MR-LX68EM-GBK-V, 564L Tủ lạnh Mitsubishi MR-LX68EM-GBK-V, 564L
Tủ lạnh Mitsubishi MR-LX68EM-GBK-V, 564L
32.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 4 cánh Mitsubishi MR-LX68EM-GSL-V, 564L Tủ lạnh 4 cánh Mitsubishi MR-LX68EM-GSL-V, 564L
Tủ lạnh 4 cánh Mitsubishi MR-LX68EM-GSL-V, 564L
32.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Sharp SJ-GF60A-T, 601 lít, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-GF60A-T, 601 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-GF60A-T, 601 lít, Inverter
48.500.000đ 50.000.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-MG39VUBZ(XK) 330L Tủ lạnh Toshiba GR-MG39VUBZ(XK) 330L
Tủ lạnh Toshiba GR-MG39VUBZ(XK) 330L
11.180.000đ 11.400.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh LG GN-L702S 547L Tủ lạnh LG GN-L702S 547L
Tủ lạnh LG GN-L702S 547L
13.330.000đ 13.800.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh LG GN-L602S 516L Tủ lạnh LG GN-L602S 516L
Tủ lạnh LG GN-L602S 516L
12.840.000đ 13.200.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh LG GN-L315PS, 333 lít, Inverter Tủ lạnh LG GN-L315PS, 333 lít, Inverter
Tủ lạnh LG GN-L315PS, 333 lít, Inverter
8.240.000đ 8.500.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh LG GN-L315PN, 333 lít, Inverter Tủ lạnh LG GN-L315PN, 333 lít, Inverter
Tủ lạnh LG GN-L315PN, 333 lít, Inverter
8.630.000đ 8.800.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side Inverter LG GR-B247JDS 613 lít (Xám) Tủ lạnh Side by Side Inverter LG GR-B247JDS 613 lít (Xám)
Tủ lạnh Side by Side Inverter LG GR-B247JDS 613 lít (Xám)
18.620.000đ 19.500.000đ
-5%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XG) 359 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XG) 359 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XG) 359 lít, Inverter
12.550.000đ 12.800.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XG) 409L, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XG) 409L, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XG) 409L, Inverter
14.020.000đ 14.300.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-BRW-V, 358 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-BRW-V, 358 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-BRW-V, 358 lít, Inverter
15.200.000đ 16.500.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X(GBK), 540 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X(GBK), 540 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X(GBK), 540 lít, Inverter
29.950.000đ 33.000.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Panasonic NR-BV328XSVN, 290 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV328XSVN, 290 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV328XSVN, 290 lít, Inverter
10.690.000đ 11.690.000đ
-9%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XK1), 409 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XK1), 409 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-TG46VPDZ(XK1), 409 lít, Inverter
14.020.000đ 14.490.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Sharp SJ-FX630V-ST, 626 lít, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-FX630V-ST, 626 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX630V-ST, 626 lít, Inverter
20.580.000đ 27.990.000đ
-26%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288XSVN, 255 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV288XSVN, 255 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV288XSVN, 255 lít, Inverter
9.090.000đ 10.290.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41EJ-BRW-V, 326 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41EJ-BRW-V, 326 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41EJ-BRW-V, 326 lít, Inverter
14.400.000đ 15.500.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-WG58VDAZ(GG), 546 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-WG58VDAZ(GG), 546 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-WG58VDAZ(GG), 546 lít, Inverter
17.600.000đ 18.900.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV368GKVN, 322 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV368GKVN, 322 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BV368GKVN, 322 lít, Inverter
14.090.000đ 14.690.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-PS-V, 358 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-PS-V, 358 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-PS-V, 358 lít, Inverter
15.200.000đ 16.500.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Electrolux EBB3200MG-XVN, 310L Tủ lạnh Electrolux EBB3200MG-XVN, 310L
Tủ lạnh Electrolux EBB3200MG-XVN, 310L
9.220.000đ 10.890.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41-PS, 326 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41-PS, 326 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41-PS, 326 lít, Inverter
14.400.000đ 15.500.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Panasonic NR-BV368XSVN, 322 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BV368XSVN, 322 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BV368XSVN, 322 lít, Inverter
12.200.000đ 13.190.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-V50EH-BRW, 414 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-V50EH-BRW, 414 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-V50EH-BRW, 414 lít, Inverter
14.400.000đ 16.280.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-WH, 678 lít, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-WH, 678 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-WH, 678 lít, Inverter
26.000.000đ 30.000.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Electrolux EBB3500MG (XVN), 340L, Inverter Tủ lạnh Electrolux EBB3500MG (XVN), 340L, Inverter
Tủ lạnh Electrolux EBB3500MG (XVN), 340L, Inverter
10.490.000đ 12.290.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Electrolux EME3500MG-RVN 364 lít Tủ lạnh Electrolux EME3500MG-RVN 364 lít
Tủ lạnh Electrolux EME3500MG-RVN 364 lít
11.570.000đ 15.190.000đ
-24%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-ST, 678 lít, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-ST, 678 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-ST, 678 lít, Inverter
26.000.000đ 30.000.000đ
-13%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-T36VUBZ(DS), 305 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-T36VUBZ(DS), 305 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-T36VUBZ(DS), 305 lít, Inverter
9.410.000đ 10.200.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-WG66VDAZ(GG), loại lớn, 600 lít Tủ lạnh Toshiba GR-WG66VDAZ(GG), loại lớn, 600 lít
Tủ lạnh Toshiba GR-WG66VDAZ(GG), loại lớn, 600 lít
18.280.000đ 19.400.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Electrolux ETE3500AG, 350 lít, Inverter Tủ lạnh Electrolux ETE3500AG, 350 lít, Inverter
Tủ lạnh Electrolux ETE3500AG, 350 lít, Inverter
10.780.000đ 11.500.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(XK), 505 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(XK), 505 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(XK), 505 lít, Inverter
17.010.000đ 18.200.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Electrolux ETB3200MG-XVN, 339 lít, Inverter Tủ lạnh Electrolux ETB3200MG-XVN, 339 lít, Inverter
Tủ lạnh Electrolux ETB3200MG-XVN, 339 lít, Inverter
9.310.000đ 10.890.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XK1), 359 lít, Inverter Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XK1), 359 lít, Inverter
Tủ lạnh Toshiba GR-TG41VPDZ(XK1), 359 lít, Inverter
12.550.000đ 12.990.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BL348PSVN 303 lít Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BL348PSVN 303 lít
Tủ lạnh 2 cánh Panasonic NR-BL348PSVN 303 lít
8.820.000đ 8.990.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT22M4033S8/SV, 243 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT22M4033S8/SV, 243 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT22M4033S8/SV, 243 lít, Inverter
7.650.000đ 7.900.000đ
-3%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT25M4033S8/SV, 264 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT25M4033S8/SV, 264 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT25M4033S8/SV, 264 lít, Inverter
8.140.000đ 8.600.000đ
-5%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT25M4033UT/SV, 264 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT25M4033UT/SV, 264 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cửa Samsung RT25M4033UT/SV, 264 lít, Inverter
8.240.000đ 8.900.000đ
-7%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RH58K6687SL, 575 lít Tủ lạnh Samsung RH58K6687SL, 575 lít
Tủ lạnh Samsung RH58K6687SL, 575 lít
57.400.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RH62K62377P, 626L Tủ lạnh Samsung RH62K62377P, 626L
Tủ lạnh Samsung RH62K62377P, 626L
37.500.000đ 37.700.000đ
-1%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV, 360 lít Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV, 360 lít
Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV, 360 lít
13.920.000đ 14.200.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT58K7100BS/SV, 583 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT58K7100BS/SV, 583 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT58K7100BS/SV, 583 lít, Inverter
17.640.000đ 20.690.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT50K6631BS/SV, 514 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT50K6631BS/SV, 514 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT50K6631BS/SV, 514 lít, Inverter
17.350.000đ 19.790.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT43K6631SL/SV, 453 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT43K6631SL/SV, 453 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT43K6631SL/SV, 453 lít, Inverter
15.390.000đ 17.990.000đ
-14%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT46K6836SL/SV, 464 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT46K6836SL/SV, 464 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT46K6836SL/SV, 464 lít, Inverter
17.150.000đ 19.590.000đ
-12%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT38K5032GL/SV, 384 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT38K5032GL/SV, 384 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT38K5032GL/SV, 384 lít, Inverter
13.820.000đ 15.000.000đ
-8%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT43K6331SL/SV, 443 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT43K6331SL/SV, 443 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT43K6331SL/SV, 443 lít, Inverter
14.510.000đ 15.500.000đ
-6%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RT38K5982SL/SV, 394 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT38K5982SL/SV, 394 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT38K5982SL/SV, 394 lít, Inverter
14.900.000đ 16.590.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter
Tủ lạnh 6 cánh Sharp SJ-GF60A-R, 601 lít, Inverter
47.000.000đ 49.000.000đ
-4%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Sharp SJ-F5X76VM-SL, 758L, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-F5X76VM-SL, 758L, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-F5X76VM-SL, 758L, Inverter
37.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Sharp SJ-F5X75VGW-BK, 768L, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-F5X75VGW-BK, 768L, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-F5X75VGW-BK, 768L, Inverter
46.500.000đ 47.500.000đ
-2%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter
65.000.000đ 84.900.000đ
-23%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-BR-V, 694 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-BR-V, 694 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-BR-V, 694 lít, Inverter
94.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter
65.000.000đ 84.900.000đ
-23%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-Z65W-DB-V, 605 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-Z65W-DB-V, 605 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-Z65W-DB-V, 605 lít, Inverter
74.000.000đ 94.000.000đ
-21%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy