text.skipToContent

Tủ lạnh - Tủ đông - Tủ mát

Tìm thấy 1.562 sản phẩm
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-V50EH-BRW, 414 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-V50EH-BRW, 414 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-V50EH-BRW, 414 lít, Inverter
14.500.000đ 16.280.000đ
-11%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ kem kháng khuẩn Kangaroo KG308A1, 308L Tủ kem kháng khuẩn Kangaroo KG308A1, 308L
Tủ kem kháng khuẩn Kangaroo KG308A1, 308L
8.100.000đ 9.490.000đ
-15%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SH), 53 lít Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SH), 53 lít
Tủ lạnh Aqua AQR- 55AR (SH), 53 lít
2.799.000đ 4.899.000đ
-43%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-S185BN(SN), 180 lít Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-S185BN(SN), 180 lít
Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-S185BN(SN), 180 lít
4.800.000đ 5.490.000đ
-13%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Side By Side Hitachi R-WB800PGV5(GBK), 640 lít, Inverter Tủ lạnh Side By Side Hitachi R-WB800PGV5(GBK), 640 lít, Inverter
Tủ lạnh Side By Side Hitachi R-WB800PGV5(GBK), 640 lít, Inverter
43.300.000đ 44.000.000đ
-2%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Samsung RH58K6687SL, 575 lít Tủ lạnh Samsung RH58K6687SL, 575 lít
Tủ lạnh Samsung RH58K6687SL, 575 lít
55.000.000đ 55.900.000đ
-2%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Side by Side Samsung RS58K6667SL, 620L, Inverter Tủ lạnh Side by Side Samsung RS58K6667SL, 620L, Inverter
Tủ lạnh Side by Side Samsung RS58K6667SL, 620L, Inverter
40.500.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG268C2, 268L Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG268C2, 268L
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG268C2, 268L
6.300.000đ 7.490.000đ
-16%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2 (GBK), 600 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2 (GBK), 600 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2 (GBK), 600 lít, Inverter
44.500.000đ 50.000.000đ
-11%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Samsung RT58K7100BS/SV, 583 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT58K7100BS/SV, 583 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT58K7100BS/SV, 583 lít, Inverter
18.000.000đ 20.690.000đ
-13%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Electrolux EBB3200MG-XVN, 310L Tủ lạnh Electrolux EBB3200MG-XVN, 310L
Tủ lạnh Electrolux EBB3200MG-XVN, 310L
9.400.000đ 10.890.000đ
-14%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Samsung RT46K6836SL/SV, 464 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT46K6836SL/SV, 464 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT46K6836SL/SV, 464 lít, Inverter
17.000.000đ 19.590.000đ
-13%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 2 cánh Sharp SJ-16VF4 (WMS), 165L Tủ lạnh 2 cánh Sharp SJ-16VF4 (WMS), 165L
Tủ lạnh 2 cánh Sharp SJ-16VF4 (WMS), 165L
4.450.000đ 5.390.000đ
-17%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Hitachi R-E6200V (XK), 657L Tủ lạnh Hitachi R-E6200V (XK), 657L
Tủ lạnh Hitachi R-E6200V (XK), 657L
84.500.000đ 89.000.000đ
-5%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Hitachi E6200V(XT), 657L Tủ lạnh Hitachi E6200V(XT), 657L
Tủ lạnh Hitachi E6200V(XT), 657L
84.500.000đ 89.000.000đ
-5%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ đông Alaska BCD-3568C, 2 ngăn, 350 lít Tủ đông Alaska BCD-3568C, 2 ngăn, 350 lít
Tủ đông Alaska BCD-3568C, 2 ngăn, 350 lít
6.700.000đ 7.900.000đ
-15%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Midea HS-65SN, 50L Tủ lạnh Midea HS-65SN, 50L
Tủ lạnh Midea HS-65SN, 50L
2.400.000đ 2.800.000đ
-14%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Side by Side LG GR-D247JS, 601L Tủ lạnh Side by Side LG GR-D247JS, 601L
Tủ lạnh Side by Side LG GR-D247JS, 601L
38.000.000đ 48.900.000đ
-22%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG52VDZ(XK), 468 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG52VDZ(XK), 468 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG52VDZ(XK), 468 lít, Inverter
16.200.000đ 16.900.000đ
-4%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-BRW-V, 358 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-BRW-V, 358 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-BRW-V, 358 lít, Inverter
15.300.000đ 16.500.000đ
-7%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 2 cánh Sharp SJ-16VF3 (CMS), 165L Tủ lạnh 2 cánh Sharp SJ-16VF3 (CMS), 165L
Tủ lạnh 2 cánh Sharp SJ-16VF3 (CMS), 165L
4.450.000đ 5.390.000đ
-17%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5(GXB), 184 lít Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5(GXB), 184 lít
Tủ lạnh 1 cánh Hitachi R-G180AGV5(GXB), 184 lít
5.690.000đ 6.500.000đ
-12%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Electrolux EBB2600MG-XVN 251 lít Tủ lạnh Electrolux EBB2600MG-XVN 251 lít
Tủ lạnh Electrolux EBB2600MG-XVN 251 lít
7.800.000đ 9.490.000đ
-18%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-I340 (SK), 344 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-I340 (SK), 344 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-I340 (SK), 344 lít, Inverter
7.699.000đ 9.700.000đ
-21%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Samsung RT43K6331SL/SV, 443 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT43K6331SL/SV, 443 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT43K6331SL/SV, 443 lít, Inverter
14.500.000đ 15.500.000đ
-6%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-SL, 271 lít, Inverter Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-SL, 271 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp Apricot SJ-X281E-SL, 271 lít, Inverter
7.200.000đ 8.800.000đ
-18%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(XK), 505 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(XK), 505 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(XK), 505 lít, Inverter
17.500.000đ 18.200.000đ
-4%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Electrolux ETB2600MG-XVN, 254 lít Inverter Tủ lạnh Electrolux ETB2600MG-XVN, 254 lít Inverter
Tủ lạnh Electrolux ETB2600MG-XVN, 254 lít Inverter
6.900.000đ 8.290.000đ
-17%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG298C2, 298L Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG298C2, 298L
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG298C2, 298L
6.500.000đ 7.800.000đ
-17%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Midea HS-122SN, 90L Tủ lạnh Midea HS-122SN, 90L
Tủ lạnh Midea HS-122SN, 90L
2.950.000đ 3.300.000đ
-11%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ mát kháng khuẩn Kangaroo KG258AT Tủ mát kháng khuẩn Kangaroo KG258AT
Tủ mát kháng khuẩn Kangaroo KG258AT
7.900.000đ 10.100.000đ
-22%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Instaview Door-in-Door LG GR-X247JS, 601 lít, Inverter Tủ lạnh Instaview Door-in-Door LG GR-X247JS, 601 lít, Inverter
Tủ lạnh Instaview Door-in-Door LG GR-X247JS, 601 lít, Inverter
51.700.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Samsung RH62K62377P, 626L Tủ lạnh Samsung RH62K62377P, 626L
Tủ lạnh Samsung RH62K62377P, 626L
37.000.000đ 37.700.000đ
-2%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Side by side Samsung RS62K62277P/SV, 641L, Inverter Tủ lạnh Side by side Samsung RS62K62277P/SV, 641L, Inverter
Tủ lạnh Side by side Samsung RS62K62277P/SV, 641L, Inverter
29.500.000đ
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Samsung RF56K9041SG/SV, 633L, Inverter Tủ lạnh Samsung RF56K9041SG/SV, 633L, Inverter
Tủ lạnh Samsung RF56K9041SG/SV, 633L, Inverter
56.000.000đ 57.000.000đ
-2%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG568A2 Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG568A2
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG568A2
10.200.000đ 12.000.000đ
-15%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Electrolux EBB3500MG (XVN), 340L, Inverter Tủ lạnh Electrolux EBB3500MG (XVN), 340L, Inverter
Tủ lạnh Electrolux EBB3500MG (XVN), 340L, Inverter
10.700.000đ 12.290.000đ
-13%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-125BN(SS), 123 lít Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-125BN(SS), 123 lít
Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-125BN(SS), 123 lít
4.000.000đ 4.900.000đ
-18%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter
68.000.000đ 84.900.000đ
-20%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41EJ-BRW-V, 326 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41EJ-BRW-V, 326 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41EJ-BRW-V, 326 lít, Inverter
14.500.000đ 15.500.000đ
-6%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Side by Side LG GRB247JS, 687L Tủ lạnh Side by Side LG GRB247JS, 687L
Tủ lạnh Side by Side LG GRB247JS, 687L
27.500.000đ 34.900.000đ
-21%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Electrolux EME3500MG-RVN 364 lít Tủ lạnh Electrolux EME3500MG-RVN 364 lít
Tủ lạnh Electrolux EME3500MG-RVN 364 lít
11.800.000đ 15.190.000đ
-22%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Electrolux ETB2300MG-XVN 230 lít Inverter Tủ lạnh Electrolux ETB2300MG-XVN 230 lít Inverter
Tủ lạnh Electrolux ETB2300MG-XVN 230 lít Inverter
6.400.000đ 7.990.000đ
-20%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-PS-V, 358 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-PS-V, 358 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX46EJ-PS-V, 358 lít, Inverter
15.300.000đ 16.500.000đ
-7%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Electrolux ETE3500AG, 350 lít, Inverter Tủ lạnh Electrolux ETE3500AG, 350 lít, Inverter
Tủ lạnh Electrolux ETE3500AG, 350 lít, Inverter
11.000.000đ 11.500.000đ
-4%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ đông Alaska BCD-5568N, 2 ngăn, 550 lít Tủ đông Alaska BCD-5568N, 2 ngăn, 550 lít
Tủ đông Alaska BCD-5568N, 2 ngăn, 550 lít
8.600.000đ 10.800.000đ
-20%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-WH, 678 lít, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-WH, 678 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-WH, 678 lít, Inverter
26.000.000đ 30.000.000đ
-13%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 2 cánh Mitsubishi MR-FV28EJ-BR-V, 230 lít Tủ lạnh 2 cánh Mitsubishi MR-FV28EJ-BR-V, 230 lít
Tủ lạnh 2 cánh Mitsubishi MR-FV28EJ-BR-V, 230 lít
7.800.000đ 9.250.000đ
-16%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41-PS, 326 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41-PS, 326 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-CX41-PS, 326 lít, Inverter
14.500.000đ 15.500.000đ
-6%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Samsung RT38K5032GL/SV, 384 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT38K5032GL/SV, 384 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT38K5032GL/SV, 384 lít, Inverter
13.500.000đ 15.000.000đ
-10%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG699A1 Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG699A1
Tủ đông kháng khuẩn Kangaroo KG699A1
11.900.000đ 13.500.000đ
-12%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 (GBW), 455 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 (GBW), 455 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-WB545PGV2 (GBW), 455 lít, Inverter
25.650.000đ 26.490.000đ
-3%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418XSVN, 363 lít, Inverter Tủ lạnh Panasonic NR-BX418XSVN, 363 lít, Inverter
Tủ lạnh Panasonic NR-BX418XSVN, 363 lít, Inverter
15.100.000đ 16.700.000đ
-10%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(GG), 505 lít, Inverter Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(GG), 505 lít, Inverter
Tủ lạnh 2 cánh Toshiba GR-HG55VDZ(GG), 505 lít, Inverter
17.500.000đ 18.200.000đ
-4%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Samsung RT43K6631SL/SV, 453 lít, Inverter Tủ lạnh Samsung RT43K6631SL/SV, 453 lít, Inverter
Tủ lạnh Samsung RT43K6631SL/SV, 453 lít, Inverter
13.169.000đ 15.900.000đ
-17%
Hoàn tiền  2.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Sharp SJ-X251E-SL, 241 lít, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-X251E-SL, 241 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-X251E-SL, 241 lít, Inverter
6.700.000đ 7.900.000đ
-15%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-U205BN, 205 lít Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-U205BN, 205 lít
Tủ lạnh 2 cánh Aqua AQR-U205BN, 205 lít
5.700.000đ 6.400.000đ
-11%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Electrolux ETB3200MG-XVN, 339 lít, Inverter Tủ lạnh Electrolux ETB3200MG-XVN, 339 lít, Inverter
Tủ lạnh Electrolux ETB3200MG-XVN, 339 lít, Inverter
9.500.000đ 10.890.000đ
-13%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter
68.000.000đ 84.900.000đ
-20%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-ST, 678 lít, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-ST, 678 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-ST, 678 lít, Inverter
26.000.000đ 30.000.000đ
-13%
Hoàn tiền  10.0% vào thẻ VinID khi mua sản phẩm này
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy