text.skipToContent

Tủ lạnh side by side

Tìm thấy 152 sản phẩm
Tủ lạnh Side By Side Samsung RSA1WTSL1/XSV, 543 lít +  Vali SKYLINK (Họa tiết ngẫu nhiên) Tủ lạnh Side By Side Samsung RSA1WTSL1/XSV, 543 lít +  Vali SKYLINK (Họa tiết ngẫu nhiên)
Tủ lạnh Side By Side Samsung RSA1WTSL1/XSV, 543 lít + Vali SKYLINK (Họa tiết ngẫu nhiên)
15.949.000đ 18.990.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side 2 dàn lạnh Samsung RS-62K62277P 620L, Inverter + Vali SKYLINK (Họa tiết ngẫu nhiên) Tủ lạnh Side by Side 2 dàn lạnh Samsung RS-62K62277P 620L, Inverter + Vali SKYLINK (Họa tiết ngẫu nhiên)
Tủ lạnh Side by Side 2 dàn lạnh Samsung RS-62K62277P 620L, Inverter + Vali SKYLINK (Họa tiết ngẫu nhiên)
25.149.000đ 35.600.000đ
-29%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side By Side Samsung RSA1WTSL1/XSV, 543 lít Tủ lạnh Side By Side Samsung RSA1WTSL1/XSV, 543 lít
Tủ lạnh Side By Side Samsung RSA1WTSL1/XSV, 543 lít
16.899.000đ 24.500.000đ
-31%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side LG GR-B247JS, 687L Tủ lạnh Side by Side LG GR-B247JS, 687L
Tủ lạnh Side by Side LG GR-B247JS, 687L
23.329.000đ 26.049.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2(GS), 600 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2(GS), 600 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2(GS), 600 lít, Inverter
50.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2X(MBW), 584 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2X(MBW), 584 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2X(MBW), 584 lít, Inverter
75.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh AQUA AQR-IG585AS(GS), 518L, Inverter Tủ lạnh AQUA AQR-IG585AS(GS), 518L, Inverter
Tủ lạnh AQUA AQR-IG585AS(GS), 518L, Inverter
18.499.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh AQUA AQR-IG585AS(GB), 518L, Inverter Tủ lạnh AQUA AQR-IG585AS(GB), 518L, Inverter
Tủ lạnh AQUA AQR-IG585AS(GB), 518L, Inverter
18.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-W660PGV3(GBK), 540 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-W660PGV3(GBK), 540 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-W660PGV3(GBK), 540 lít, Inverter
28.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GS), 605 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GS), 605 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GS), 605 lít, Inverter
39.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GBK), 605 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GBK), 605 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GBK), 605 lít, Inverter
39.200.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2 (GBK), 600 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2 (GBK), 600 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2 (GBK), 600 lít, Inverter
50.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2(GBK), 584 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2(GBK), 584 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2(GBK), 584 lít, Inverter
60.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GBK), 589 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GBK), 589 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GBK), 589 lít, Inverter
52.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GS), 589 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GS), 589 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GS), 589 lít, Inverter
52.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700AGPGV4X(DIA), 584 lít, Inverter Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700AGPGV4X(DIA), 584 lít, Inverter
Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700AGPGV4X(DIA), 584 lít, Inverter
80.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2X(MIR), 584 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2X(MIR), 584 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2X(MIR), 584 lít, Inverter
75.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700GPGV2(GS), 584 lít, Inverter Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700GPGV2(GS), 584 lít, Inverter
Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700GPGV2(GS), 584 lít, Inverter
60.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side By Side Hitachi R-WB800PGV5(XGR), 640 lít, Inverter Tủ lạnh Side By Side Hitachi R-WB800PGV5(XGR), 640 lít, Inverter
Tủ lạnh Side By Side Hitachi R-WB800PGV5(XGR), 640 lít, Inverter
44.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side By Side Hitachi R-WB800PGV5(GBK), 640 lít, Inverter Tủ lạnh Side By Side Hitachi R-WB800PGV5(GBK), 640 lít, Inverter
Tủ lạnh Side By Side Hitachi R-WB800PGV5(GBK), 640 lít, Inverter
44.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side LG GR-P247JS, 668L, Inverter Tủ lạnh Side by Side LG GR-P247JS, 668L, Inverter
Tủ lạnh Side by Side LG GR-P247JS, 668L, Inverter
36.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side Inverter LG GR-B247JDS 613 lít (Xám) Tủ lạnh Side by Side Inverter LG GR-B247JDS 613 lít (Xám)
Tủ lạnh Side by Side Inverter LG GR-B247JDS 613 lít (Xám)
18.620.000đ 19.500.000đ
-5%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by side Samsung RS62K62277P/SV, 641L, Inverter Tủ lạnh Side by side Samsung RS62K62277P/SV, 641L, Inverter
Tủ lạnh Side by side Samsung RS62K62277P/SV, 641L, Inverter
30.000.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700GPGV2 (GBK), 584 lít, Inverter Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700GPGV2 (GBK), 584 lít, Inverter
Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700GPGV2 (GBK), 584 lít, Inverter
48.799.000đ 59.000.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GBK), 605 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GBK), 605 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GBK), 605 lít, Inverter
35.299.000đ 36.499.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700GPGV2 (GS), 584 lít, Inverter Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700GPGV2 (GS), 584 lít, Inverter
Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700GPGV2 (GS), 584 lít, Inverter
48.799.000đ 59.000.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS554NRUA1J/SV, 543 lít, Inverter Tủ lạnh Side By Side Samsung RS554NRUA1J/SV, 543 lít, Inverter
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS554NRUA1J/SV, 543 lít, Inverter
32.600.000đ 37.900.000đ
-14%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side By Side Hitachi R-M700GPGV2 (GS), 584 lít, Inverter Tủ lạnh Side By Side Hitachi R-M700GPGV2 (GS), 584 lít, Inverter
Tủ lạnh Side By Side Hitachi R-M700GPGV2 (GS), 584 lít, Inverter
48.799.000đ 64.000.000đ
-24%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RH58K6687SL/SV, 575 lít Tủ lạnh Samsung RH58K6687SL/SV, 575 lít
Tủ lạnh Samsung RH58K6687SL/SV, 575 lít
54.900.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700GPGV2X(MBW), 584 lít, Inverter Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700GPGV2X(MBW), 584 lít, Inverter
Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700GPGV2X(MBW), 584 lít, Inverter
57.999.000đ 68.000.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh side by side  Hitachi R-M700GPGV2X (MIR), 584 lít, Inverter Tủ lạnh side by side  Hitachi R-M700GPGV2X (MIR), 584 lít, Inverter
Tủ lạnh side by side Hitachi R-M700GPGV2X (MIR), 584 lít, Inverter
57.999.000đ 68.000.000đ
-15%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side By Side Samsung RSA1WTSL1/XSV, 543 lít Tủ lạnh Side By Side Samsung RSA1WTSL1/XSV, 543 lít
Tủ lạnh Side By Side Samsung RSA1WTSL1/XSV, 543 lít
18.620.000đ 21.900.000đ
-15%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side LG GR-D247JS Inverter 668 lít Tủ lạnh Side by Side LG GR-D247JS Inverter 668 lít
Tủ lạnh Side by Side LG GR-D247JS Inverter 668 lít
33.169.000đ 35.919.000đ
-8%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RH58K6687SL, 575 lít Tủ lạnh Samsung RH58K6687SL, 575 lít
Tủ lạnh Samsung RH58K6687SL, 575 lít
57.400.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Samsung RH62K62377P, 626L Tủ lạnh Samsung RH62K62377P, 626L
Tủ lạnh Samsung RH62K62377P, 626L
37.500.000đ 37.700.000đ
-1%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side Samsung RS58K6667SL, 620L, Inverter Tủ lạnh Side by Side Samsung RS58K6667SL, 620L, Inverter
Tủ lạnh Side by Side Samsung RS58K6667SL, 620L, Inverter
41.500.000đ
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS552NRUASL/SV, 591 lít, Inverter Tủ lạnh Side By Side Samsung RS552NRUASL/SV, 591 lít, Inverter
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS552NRUASL/SV, 591 lít, Inverter
27.900.000đ 30.900.000đ
-10%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-WB730PGV6X(GBK), 587 lít Tủ lạnh Hitachi R-WB730PGV6X(GBK), 587 lít
Tủ lạnh Hitachi R-WB730PGV6X(GBK), 587 lít
34.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS552NRUASL/SV, 591 lít, Inverter Tủ lạnh Side By Side Samsung RS552NRUASL/SV, 591 lít, Inverter
Tủ lạnh Side By Side Samsung RS552NRUASL/SV, 591 lít, Inverter
25.149.000đ 29.990.000đ
-16%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh side by side Sharp SJ-CX902-WH, 908 lít, Inverter Tủ lạnh side by side Sharp SJ-CX902-WH, 908 lít, Inverter
Tủ lạnh side by side Sharp SJ-CX902-WH, 908 lít, Inverter
40.949.000đ 49.139.000đ
-17%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GS), 589 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GS), 589 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GS), 589 lít, Inverter
47.849.000đ 48.899.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GS), 605 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GS), 605 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-S700PGV2(GS), 605 lít, Inverter
35.299.000đ 36.499.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GBK), 589 lít, Inverter Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GBK), 589 lít, Inverter
Tủ lạnh Hitachi R-S700GPGV2(GBK), 589 lít, Inverter
48.099.000đ 49.899.000đ
-4%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side LG GR-R247-JS Inverter 687 lít Tủ lạnh Side by Side LG GR-R247-JS Inverter 687 lít
Tủ lạnh Side by Side LG GR-R247-JS Inverter 687 lít
28.789.000đ 35.900.000đ
-20%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2X, 584 lít Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2X, 584 lít
Tủ lạnh Hitachi R-M700GPGV2X, 584 lít
62.629.000đ 64.529.000đ
-3%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Instaview Door-in-Door LG GR-X247JS, 601 lít, Inverter Tủ lạnh Instaview Door-in-Door LG GR-X247JS, 601 lít, Inverter
Tủ lạnh Instaview Door-in-Door LG GR-X247JS, 601 lít, Inverter
41.500.000đ 51.700.000đ
-20%
Hoàn tiền 10% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side LG GR-D247JS, 668L, Inverter Tủ lạnh Side by Side LG GR-D247JS, 668L, Inverter
Tủ lạnh Side by Side LG GR-D247JS, 668L, Inverter
34.290.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side-by-side Samsung RS58K6667SL/SV 620L, Inverter Tủ lạnh Side-by-side Samsung RS58K6667SL/SV 620L, Inverter
Tủ lạnh Side-by-side Samsung RS58K6667SL/SV 620L, Inverter
39.999.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side LG GR-B227GS, 581 lít, Inverter Tủ lạnh Side by Side LG GR-B227GS, 581 lít, Inverter
Tủ lạnh Side by Side LG GR-B227GS, 581 lít, Inverter
23.599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh LG GR-R267LGK, 629 lít, Inverter Tủ lạnh LG GR-R267LGK, 629 lít, Inverter
Tủ lạnh LG GR-R267LGK, 629 lít, Inverter
40.490.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side Inverter LG GR-B247JDS 613 lít, Inverter Tủ lạnh Side by Side Inverter LG GR-B247JDS 613 lít, Inverter
Tủ lạnh Side by Side Inverter LG GR-B247JDS 613 lít, Inverter
16.999.000đ 18.900.000đ
-10%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side LG GR-H247LGW, 675L, Inverter Tủ lạnh Side by Side LG GR-H247LGW, 675L, Inverter
Tủ lạnh Side by Side LG GR-H247LGW, 675L, Inverter
33.990.000đ 34.249.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh LG GR-P267JS, 609 lít, Inverter Tủ lạnh LG GR-P267JS, 609 lít, Inverter
Tủ lạnh LG GR-P267JS, 609 lít, Inverter
46.990.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh LG GR-R267JS, 629 lít, Inverter Tủ lạnh LG GR-R267JS, 629 lít, Inverter
Tủ lạnh LG GR-R267JS, 629 lít, Inverter
39.990.000đ 40.679.000đ
-2%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side Inverter LG GR-B247JDS 613 lít (Xám) Tủ lạnh Side by Side Inverter LG GR-B247JDS 613 lít (Xám)
Tủ lạnh Side by Side Inverter LG GR-B247JDS 613 lít (Xám)
17.000.000đ 17.099.000đ
-1%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side LG GR-H247LGW, 675L, Inverter Tủ lạnh Side by Side LG GR-H247LGW, 675L, Inverter
Tủ lạnh Side by Side LG GR-H247LGW, 675L, Inverter
34.249.000đ 39.900.000đ
-14%
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side LG GR-B227GS, 581 lít, Inverter Tủ lạnh Side by Side LG GR-B227GS, 581 lít, Inverter
Tủ lạnh Side by Side LG GR-B227GS, 581 lít, Inverter
25.589.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by side Samsung RS552NRUA9M/SV, 591 lít Tủ lạnh Side by side Samsung RS552NRUA9M/SV, 591 lít
Tủ lạnh Side by side Samsung RS552NRUA9M/SV, 591 lít
29.799.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side LG GR-P247JS, 668L, Inverter Tủ lạnh Side by Side LG GR-P247JS, 668L, Inverter
Tủ lạnh Side by Side LG GR-P247JS, 668L, Inverter
36.599.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
Tủ lạnh Side by Side LG GR-P247JS, 668L, Inverter Tủ lạnh Side by Side LG GR-P247JS, 668L, Inverter
Tủ lạnh Side by Side LG GR-P247JS, 668L, Inverter
38.899.000đ
Hoàn tiền 2% vào thẻ VinID. Áp dụng đến hết ngày 31/03/2018
 Uy tín hàng đầu
  Một thành viên của Tập đoàn Vingroup
    Vận chuyển siêu tốc
      Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng
    Sản phẩm đa dạng
      Từ rau, củ, quả, deal dịch vụ đến ô tô, xe máy