text.skipToContent

 

Sharp
hitachi
electrolux
lg
mitsubishi
panasonic

 

Khuyến mãi:
Tích điểm VinID
Trả góp 0%
Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SL, 626L, InverterTủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SL, 626L, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SL, 626L, Inverter
16.699.000đ 23.400.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 1.391.583đ/tháng
Hoàn 334.000đ
 Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SL, 626L, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SL, 626L, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SL, 626L, Inverter
16.699.000đ 23.000.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 1.391.583đ/tháng
Hoàn 334.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-FX630V-ST, 626 lít, InverterTủ lạnh Sharp SJ-FX630V-ST, 626 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX630V-ST, 626 lít, Inverter
16.780.000đ 24.100.000đ -30%
Trả góp 0%
Chỉ 1.398.333đ/tháng
Hoàn 336.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-FX630V-BE, 626 lít, InverterTủ lạnh Sharp SJ-FX630V-BE, 626 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX630V-BE, 626 lít, Inverter
16.299.000đ 26.000.000đ -37%
Trả góp 0%
Chỉ 1.358.250đ/tháng
Hoàn 326.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-FX630V-ST, 626 lít, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-FX630V-ST, 626 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX630V-ST, 626 lít, Inverter
16.790.000đ 23.500.000đ -29%
Trả góp 0%
Chỉ 1.399.167đ/tháng
Hoàn 336.000đ
 Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SS, 626L, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SS, 626L, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SS, 626L, Inverter
16.950.000đ 18.190.000đ -7%
Trả góp 0%
Chỉ 1.412.500đ/tháng
Hoàn 339.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR, 650L, Inverter (Nâu mặt gương)Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR, 650L, Inverter (Nâu mặt gương)
 • Black
 • Silver
 • Brown
Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR, 650L, Inverter (Nâu mặt gương)
3 Màu sắc
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng
Hoàn 316.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-XP630PG-BK, 627 lít, InverterTủ lạnh Sharp SJ-XP630PG-BK, 627 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-XP630PG-BK, 627 lít, Inverter
12.189.000đ 14.849.000đ -18%
Trả góp 0%
Chỉ 1.015.750đ/tháng
Hoàn 244.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-XP590PG-BK, 585 lít, Inverter (Hàng chính hãng)Tủ lạnh Sharp SJ-XP590PG-BK, 585 lít, Inverter (Hàng chính hãng)
Tủ lạnh Sharp SJ-XP590PG-BK, 585 lít, Inverter (Hàng chính hãng)
12.700.000đ 14.000.000đ -9%
Trả góp 0%
Chỉ 1.058.333đ/tháng
Hoàn 254.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BR, 595L, Inverter (Nâu mặt gương)Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BR, 595L, Inverter (Nâu mặt gương)
 • Brown
Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BR, 595L, Inverter (Nâu mặt gương)
1 Màu sắc
13.659.000đ 18.700.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 1.138.250đ/tháng
Hoàn 273.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BK, 595L, InverterTủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BK, 595L, Inverter
 • Black
Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BK, 595L, Inverter
1 Màu sắc
13.849.000đ 19.000.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 1.154.083đ/tháng
Hoàn 277.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BK, 595L, Inverter (Đen mặt gương)Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BK, 595L, Inverter (Đen mặt gương)
 • Black
Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BK, 595L, Inverter (Đen mặt gương)
1 Màu sắc
14.500.000đ 15.750.000đ -8%
Trả góp 0%
Chỉ 1.208.333đ/tháng
Hoàn 290.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BK, 650L, Inverter (Đen mặt gương)Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BK, 650L, Inverter (Đen mặt gương)
 • Black
 • Brown
Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BK, 650L, Inverter (Đen mặt gương)
2 Màu sắc
14.549.000đ 20.000.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 1.212.417đ/tháng
Hoàn 291.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR, 650L, Inverter (Nâu mặt gương)Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR, 650L, Inverter (Nâu mặt gương)
 • Black
 • Brown
Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR, 650L, Inverter (Nâu mặt gương)
2 Màu sắc
14.609.000đ 20.000.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 1.217.417đ/tháng
Hoàn 292.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR, 650L, Inverter (Nâu mặt gương)Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR, 650L, Inverter (Nâu mặt gương)
 • Brown
Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR, 650L, Inverter (Nâu mặt gương)
1 Màu sắc
14.890.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.240.833đ/tháng
Hoàn 298.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-XP555PG-BR, 555L, Inverter (Nâu mặt gương)Tủ lạnh Sharp SJ-XP555PG-BR, 555L, Inverter (Nâu mặt gương)
 • Black
 • Brown
Tủ lạnh Sharp SJ-XP555PG-BR, 555L, Inverter (Nâu mặt gương)
2 Màu sắc
14.900.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.241.667đ/tháng
Hoàn 298.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BR, 595L, Inverter (Nâu mặt gương)Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BR, 595L, Inverter (Nâu mặt gương)
 • Brown
Tủ lạnh Sharp SJ-XP595PG-BR, 595L, Inverter (Nâu mặt gương)
1 Màu sắc
15.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.266.667đ/tháng
Hoàn 304.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR, 650L, Inverter (Nâu mặt gương) (Hàng chính hãng)Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR, 650L, Inverter (Nâu mặt gương) (Hàng chính hãng)
 • Brown
Tủ lạnh Sharp SJ-XP650PG-BR, 650L, Inverter (Nâu mặt gương) (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
15.800.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.316.667đ/tháng
Hoàn 316.000đ
 Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SL, 626L, Inverter Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SL, 626L, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX631V-SL, 626L, Inverter
16.939.000đ 19.900.000đ -15%
Trả góp 0%
Chỉ 1.411.583đ/tháng
Hoàn 339.000đ
Tủ lạnh 4 cửa Sharp SJ-FX630V-ST, 626 lít, Inverter (Hàng chính hãng)Tủ lạnh 4 cửa Sharp SJ-FX630V-ST, 626 lít, Inverter (Hàng chính hãng)
 • Steel
Tủ lạnh 4 cửa Sharp SJ-FX630V-ST, 626 lít, Inverter (Hàng chính hãng)
1 Màu sắc
18.200.000đ
Trả góp 0%
Chỉ 1.516.667đ/tháng
Hoàn 364.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-WH, 678 lít, InverterTủ lạnh Sharp SJ-FX680V-WH, 678 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-WH, 678 lít, Inverter
19.989.000đ 26.849.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 1.665.750đ/tháng
Hoàn 400.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-ST, 678 lít, InverterTủ lạnh Sharp SJ-FX680V-ST, 678 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-ST, 678 lít, Inverter
19.990.000đ 26.849.000đ -26%
Trả góp 0%
Chỉ 1.665.833đ/tháng
Hoàn 400.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-ST, 678 lít, InverterTủ lạnh Sharp SJ-FX680V-ST, 678 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-ST, 678 lít, Inverter
20.069.000đ 27.600.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 1.672.417đ/tháng
Hoàn 401.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-WH, 678 lít, InverterTủ lạnh Sharp SJ-FX680V-WH, 678 lít, Inverter
Tủ lạnh Sharp SJ-FX680V-WH, 678 lít, Inverter
20.379.000đ 28.000.000đ -27%
Trả góp 0%
Chỉ 1.698.250đ/tháng
Hoàn 408.000đ
Tủ lạnh Sharp SJ-FX688VG-BK, 678 lít, InverterTủ lạnh Sharp SJ-FX688VG-BK, 678 lít, Inverter
 • Đen
Tủ lạnh Sharp SJ-FX688VG-BK, 678 lít, Inverter
1 Màu sắc
25.389.000đ 33.400.000đ -24%
Trả góp 0%
Chỉ 2.115.750đ/tháng
Hoàn 508.000đ

Tủ lạnh Sharp là một sản phẩm được rất nhiều người tin tưởng và sử dụng. Tất cả các loại tủ lạnh Sharp có tính năng ưu việt giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng trong cuộc sống hằng ngày. Hiện tại, các sản phẩm có lưu lượng dung tích Trên 500l và tận dụng được để chứa được nhiều thực phẩm mà không lo về diện tích.

Tại Adayroi có loại tủ đang bán chạy với giá thành hợp lý, giúp bạn dễ dàng mua sắm chỉ bằng thao tác đơn giản và không tốn kém quá nhiều thời gian lựa chọn sản phẩm.
Ưu đãi lớn hơn nữa khi mua tủ lạnh Sharp tại Adayroi, bạn còn được giảm giá cũng như được vận chuyển tại nhà, miễn phí lắp đặt kèm theo đó là chính sách tích luỹ điểm từ thẻ VinID, tiết kiệm tối đa chi phí cho các lần mua hàng sau. Nhớ mua sắm online ngay tại Adayroi ngày từ bây giờ nhé!

 
Sản phẩm đa dạng
 
Giao vận siêu tốc
 
Dịch vụ đẳng cấp
 
Nhà cung cấp uy tín